Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Informační zdroje JVK  >  Seznam aktuálně docházejících novin a časopisů

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Kurt Adler
   zemřel21.09. 1977  (40 let)
Hilde Hager-Zimmermannová
   zemřel21.09. 2002  (15 let)
Theodor Müller
   narozen21.09. 1892  (125 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Seznam aktuálně docházejících novin a časopisů

Seznam aktualizován dne: 17.09.2017

Kliknutím na název periodika se dostanete na kompletní záznam v našem katalogu.

Celkový počet titulů: 3 957

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

A Report : čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR  . -- Č. 8 (1997)-. -- Praha : Agentura vojenských informací a služeb, 1997-. -- 2009- Praha : MO ČR - Prezentační a informační centrum. -- svazků ; 28-30 cm. -- Chybné ISSN 0862-7444 uváděné v tiráži č. 8-12(1997) patří časopisu: "A Report (1990)". -- Č. 1-7(1997) vyšla pod názvem: "A Report 2005. ISSN 1211-4863". -- Podnázev od r. 2010: měsíčník Ministerstva obrany České republiky. -- Vydává: Ministerstvo Obrany ČR - AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, do r. 2008). -- Od č. 4/2011 bez podnázvu. -- Resumé: Čtrnáctideník magazínového typu pro všechny vojáky, jenž populární formou široce informuje o dění v naší armádě. Vytváří pestrý obraz postupu její přeměny v armádu demokratického státu, včetně všech těžkostí a problémů, které tyto přeměny provázejí. Obsahuje řadu zajímavých rubrik, přitažlivé reportáže ze všech oblastí života, atraktivní čtenářské soutěže. -- ISSN : 1211-801X ISSN (chybné) 0862-7444.
A review  . -- No. 1 (June 2011)-. -- Praha : MoD CR, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-9672 ISSN (chybné) 1803-2125.
Abala.eu : odborné listy specializované firmy o výrobě, balení a technologii potravin  . -- Kroměříž : Abala.eu stroje obaly folie, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od č. 4/2008: odborné listy specializované firmy pro farmacii, balení a výrobu potravin. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Abala.cz". -- Průběžné číslování.
ABC mladých techniků a přírodovědců : zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata  . -- Roč. 1, č. 1 (1956/57)-. -- Praha : Mladá fronta, 1956-. -- [1994]-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 29 cm. -- Od r. 2000 podnázev: časopis generace XXI. století. -- Podnázev od r. 2002: časopis generace XXI. století - zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+12 s., 210/290. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Resumé: Časopis seznamuje se základními poznatky vědy a techniky, přináší plánky a náměty pro mladé konstruktéry a přírodovědce, reportáže, fejetony, obrázky. -- ISSN : 0322-9580.
Abilympijský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2000)-. -- Praha : Česká abilympijská asociace, 2000-. -- 2006- Pardubice : Česká abilympijská asociace. -- svazků ; 42 cm. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR.
ACC Journal  . -- Roč. 15, č. 1 (2009)-. -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Pokračuje v ročníkování časopisu "Vědecká pojednání". -- Resumé: Mezinárodní recenzovaný časopis, publikující původní vědecké práce, studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. -- ISSN : 1803-9782.
ACRI news : čtvrtletník Asociace podniků českého železničního průmyslu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : ACRI, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Ročník uváděn od r. 2006-.
Acta academica karviniensia  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 1998-. -- svazků. -- Název z obálky. -- Od roč. 1/2008 obálkový podnázev: vědecký recenzovaný časopis. -- Do sv. 1/2001 název Acta academica karviniensis. -- ISSN : 1212-415X.
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis = Sborník prací FF OU. Studia Germanistica  . -- Č. 1 (2006)-. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006-. -- svazků ; 24 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1803-408X.
Acta geodynamica et geomaterialia : formerly Acta montana (ser. A and ser. B)  . -- Praha : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004-. -- svazků. -- Chybné ISSN 1211-1910 se vztahuje k předešlému titulu. -- Vydavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin. -- ISSN : 1214-9705.
Acta Gymnica  . -- Vol. 44, Nr. 1 (2014)-. -- Olomouc : Palacký University, 2014-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica". -- Na obálce nad názvem: Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture. -- ISSN : 2336-4912.
Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca  . -- Roč. 17, č. 1 (1950)-. -- Praha : SZdN, 1950-. -- 1969-1991 Praha : Academia. -- 1992-1999 Praha : Scientia medica. -- 2000- Praha : Galén. -- [200-]- Praha : Česká společnost pro ortopedii a traumatologii. -- [200-]- [Bratislava] : Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. -- svazků ; 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x64+4 s., 203/292. -- V tiráži uvedeno dříve "ISBN 0001-5415". -- Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii. -- Podnázev dříve: časopis Společnosti pro ortopedickou chirurgii a traumatologii. -- Signatura od r. 1992: ČB 3.784. -- Resumé: Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii, hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jako revmatologie, protetika apod. Obsahuje recenzeodborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů a zprávy ze zasedání společnosti. -- ISSN : 0001-5415.
Acta chirurgiae plasticae : international journal of plastic surgery  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1971-1993 Praha : Avicenum. -- 1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- 30 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Podnázev od r. 2002: International journal of plastic surgery, maxillofacial surgery, hand surgery and burns. -- Změna signatury od r. 2000: ČB 4.085. -- Ve starších ročnících uváděno chybně ISSN 0323-0414 ruské mutace. -- Resumé: Odborný lékařský časopis, prezentující především výsledky práce "české školy" v oborech plastické chirurgie, rekonstrukční chirurgie a estetické chirurgie, chirurgie ruky, kraniofaciální chirurgie, léčby popáleninové avybraných problematik styčných chirurgických disciplín (traumatologie, ortopedie, gynekologie aj.). Hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jakorevmatologie, protetika apod. Obsahuje recenze odborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů. -- ISSN : 0001-5423.
Acta Iuridica Olomucensis  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2005-. -- svazků ; 29-30 cm. -- Podnázev v tiráži: vědecký časopis právnický. -- Signatura od r. 2010: ČC5.221. -- Název od r. 2011: Acta Iuridica Olomucensia. Podnázev: vědecký časopis právnický. -- ISSN : 1801-0288.
Acta medica (Hradec Králové)  . -- Vol. 39, No. 1 (1996)-. -- Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1996-. -- svazků. -- Vydavatel: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. -- ISSN : 1211-4286.
Acta medica (Hradec Králové). Supplementum  . -- Sv. 38, č. 1 (1995)-roč. 48 (2005). -- Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1995-2005. -- 11 sv. -- ISSN : 1211-247X.
Acta medicinae  . -- Roč. 1, 1 (2012)-. -- Brno : ERA Média, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-398X.
Acta Moraviae : scientific journal for economics, management and informatics  . -- Vol. 1, no. 1 (2009)-. -- Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1803-7607.
Acta MUP : právní ochrana duševního vlastnictví = legal protection of intellectual property  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- Pod názvem: Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP. -- ISSN : 1804-6932.
Acta Musei Moraviae. Scientiae biologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy biologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- svazků ; 25 cm. -- Svazky maji i ISBN. -- Vydává: Moravské zemské muzeum, oddělení entomologie, botaniky a zoologie. -- ISSN : 1211-8788.
Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- svazků ; 24-25 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Některé sv. mají ISBN. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Časopis Moravského muzea" bez rozlišení řad. -- ISSN : 1211-8796.
Acta Musei Silesiae. Scientiae naturales  . -- Vol. 63, no. 1 (2014)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 2014-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 2336-3193.
Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, [1993]-. -- svazků. -- Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Změna podnázvu: vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze: od č. 7 r. 2001-. -- Jednotlivé sešity mají zvláštní názvy podle svého tématu. -- ISSN : 0572-3043.
Acta polytechnica : journal of advanced engineering  . -- Vol. 32, No. 1 (1992)-. -- Praha : ČVUT, 1992-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 86 s., 175/250. -- Resumé: Vědecký časopis, reprezentující v tuzemsku i v zahraničí vědeckou zejména teoretickou úroveň ČVUT. Poskytuje prostor pro publikaci nových vědeckých výsledků našich i zahraničních autorů ve všech oborech profesionálního zájmu ČVUT. -- ISSN : 1210-2709.
Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny  . -- 1 (2005)-. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2005-. -- 2012 Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Brno : Archaia Brno. -- 2012- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč. -- svazků ; 30 cm. -- Název z obálky. -- Změna podnázvu: přírodovědný časopis Vysočiny. -- "Od konce roku 2007 vychází dvakrát ročně v elektronické a jednou ročně v tištěné podobě"--Internet. -- V r. 2007-2011 vyšlo jako dvojčíslo. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1801-5972.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae  . -- Roč. 57, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká společnost zoologická při AV ČR, 1993-. -- svazků ; 25 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x80+8+4, 175/250. -- ISSN : 1211-376X ISSN (chybné) 0862-5247.
Acta technica CSAV : Czech Science Advanced Views  . -- Roč. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956-. -- 1966-1992 Praha : Academia. -- 1993-2005 Praha : Ústav pro elektrotechniku AV ČR. -- 2006- Praha : Institute of Thermomechanics AS CR. -- svazků ; 21-25 cm. -- Název od r. 2009: Acta technica. -- Zrušené ISSN 1210-714X patřilo časopisu Acta technica. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 116+4 s., 140/205. -- Resumé: Časopis přináší pojednání z oboru silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, z oboru stavebního, vodohospodářského, strojírenského a hutnického. -- ISSN : 0001-7043 ISSN (zrušené) 1210-714X.
Acta Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Res Publica Bohemica  . -- Roč. 43, č. 1 (1995)-. -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995-. -- svazků ; 29-30 cm. -- Podnázev: mezinárodní vědecký časopis -- international scientific journal. -- Resumé: Sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně uveřejňuje vědecké práce a odborná sdělení oborů fakult agronomické, zahradnické, lesnické a dřevařské a provozně ekonomické. -- ISSN : 1211-8516.
Acta universitatis Bohemiae meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod = Acta universitatis Bohemiae meridionales : the journal for economics, management and trade = Acta universitatis Bohemiae meridionales : the scientific journal for economics, management and trade  . -- Roč. 1 (1998)-. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998-. -- svazků. -- Podnázvy se mění. -- ISSN : 1212-3285.
Acta Universitatis Carolinae. Geographica  . -- Roč. 1, č. 1 (1966)-. -- Praha : Universita Karlova, 1966-. -- 1990- Praha : Karolinum. -- svazků ; 24 cm. -- Text též rus, ger, eng. -- Zpoždění ve vydávání. -- Jednotlivé sv. měly ISBN. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 156+4 s., 163/237. -- Signatura od r. 2011: ČB 6.466. -- Resumé: Spisy Univerzity Karlovy - geografie. -- ISSN : 0300-5402 ISSN (zrušené) 0567-8196.
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica  . -- Roč. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1955-. -- svazků. -- (Acta Universitatis Carolinae). -- Nakladatel: Karolinum: r. 2001-. -- Vybrané otázky správního práva: r. 2001. -- Změna periodicity: periodicita není známa: od r. 2001-. -- Změna periodicity: 6x ročně: od r. 1987. -- ISSN : 0323-0619.
Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica  . -- Roč. 30, č. 1 (1994)-. -- Praha : Karolinum, 1994-. -- svazků. -- Vydavatel: Univerzita Karlova. -- Chybné ISSN 0323-0511 se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1212-1428.
Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Karolinum, 2001-. -- svazků ; 21 cm. -- Od sv. 10 (2007) není uváděno ISBN, pouze ISSN. -- ISSN : 1213-4449.
Acta Universitatis Carolinae. Interpretationes : studia philosophica Europeanea  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Praha : Karolinum, 2011-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydavatel: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-624X.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Geographica  . -- 34 (1996)-. -- Olomouc : Palacký University, 1996-. -- svazků ; 25-29 cm. -- Původní řada Geographica-geologica se rozdělila na 2 samostatné řady, přičemž obě zachovaly kontinuální číslování s předcházejícím názvem. -- Ve svazcích uváděno chybné ISSN 0231-9365 náležející původnímu seriálu Geographica-geologica. -- Jednotlivé sv. mají do sv. 39 zároveň ISBN. -- ISSN : 1212-2157 ISSN (chybné) 0231-9365.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Mathematica  . -- 21 (1983)-. -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1973-. -- svazků ; 25 cm. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium). -- Graficky výraznější název řady - doplněný číslem svazku. -- Další číslování svazků v rámci všech řad (například rok 1983 je svazek 76). -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od roku 2010 se ISBN nepřiděluje, přiděleno ISSN. -- ISSN : 0231-9721.
Acta veterinaria Brno  . -- Roč. 38, č. 1 (1969)-. -- Praha : SPN, 1969-. -- [2002]- Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- svazků ; 24 cm. -- Pův. název: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně (do r. 1966). -- Vydává: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- ISSN online verzi časopisu: 1801-7576. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 165/240. -- Resumé: Zemědělský časopis vědeckého charakteru, obsahující původní vědecké práce. -- ISSN : 0001-7213.
Acta VŠFS : ekonomické studie a analýzy = economic studies and analyses  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007-. -- svazků ; 21-23 cm. -- Č. 1/2007 má ISBN. -- ISSN : 1802-792X.
Activa : magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2013)-. -- Praha : Activa, 2013-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Active beauty : wellness. Krása. Zdravý životní styl  . -- 2006-. -- České Budějovice : DM - drogerie markt, 2006-. -- svazků. -- Změna podnázvu: magazín zdravého životního stylu: od r. 2008-. -- Periodicita se mění.
Acupunctura Bohemo Slovaca : informační a odborný časopis ČLAS ČLS JEP A SA oz SLS  . -- Brno : Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP ; Bratislava : SA SLS, [1999]-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu v tiráži: informační a odborný časopis České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti; informační a odborný bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1993-1997 (ISSN 1211-703X; od r. 1994 příloha časopisu Medica revue). -- Zahájení vydávání podle slovenského registru ISSN: 1998. -- Od r. 2015 změna v počítání ročníků. Nové číslování zohledňuje celou historii vydávání časopisu (podrobnou informaci je možno nalézt v č. 1 r. 2015). -- ISSN : 1335-5627.
Ad Notam : notářský časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 1995-. -- 1995- Praha : Notářská komora ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Notářská komora ČR v nakladatelství C.H.Beck. -- Podnázev od roku 2010: časopis Českého notářství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Problematika notářské činnosti v nejširším slova smyslu. -- ISSN : 1211-0558.
Ad rem : čtvrtletník vzdělávací agentury TSM  . -- Roč. 1, č. 1 (11.11.2014)-. -- Vyškov : TSM, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-5099.
Adamovský zpravodaj  . -- Adamov : Obecní úřad, [2011?]-. -- 2012- Adamov : Obec Adamov. -- svazků ; 30 cm.
Adamovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Adamov : Městský úřad, [200-]-. -- svazků ; 23 cm.
Adiktologie : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Tišnov : Scan, 2001-. -- svazků ; 25 cm. -- Signatura od r. 2009: ČB 6.516. -- ISSN : 1213-3841.
Adršpašský zpravodaj : občasník obce Adršpach  . -- Č. 1 (2011)-. -- Adršpach : Obecní úřad, 2011-. -- svazků ; 30 cm.
Advances in electrical and electronic engineering : AEEE  . -- Žilina : Žilinská univerzita, [2002]-. -- 2011- Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita ; Žilina : Žilinská univerzita. -- svazků ; 30 cm. -- V l. 2002-2008 časopis vydávala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity společně s Fakultou mechaniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. -- V r. 2009 časopis nevycházel, v r. 2010 vyšla pouze elektronická verze, od r. 2011 vydává Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava společně s Elektrotechnickou fakultou Žilinské univerzity - pokračuje v předchozím ročníkování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1336-1376.
Advances in Military Technology  . -- Č. 1 (2006)-. -- Brno : University of defence, 2006-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1802-2308.
Advent : časopis církve adventistů sedmého dne  . -- Č. 1 (1990)-. -- Praha : Advent-Orion, 1990-. -- 23-24 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: časopis církve adventistů sedmého dne v ČSFR. -- Podnázev v tiráži od č. 9 (1994): časopis církve adventistů s. d. v ČR a SR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 38 s., 160/230. -- Resumé: Časopis pro členy církve adventistů sedmého dne v ČR - obsahuje články teologické, informace z církevního dění, články pro mládež. Bývají využívány i příspěvky členů a duchovních. -- ISSN : 1210-3365.
Aerohobby : časopis o všech podobách létání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Aeromedia, 2004-. -- 2015- Bratislava : Magnet Press Slovakia. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín o létání ve všech jeho podobách. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: český a slovenský magazín o létání. -- Vydávaný se spolupráci s redakcí časopisu Letectví + kosmonautika. -- Příl.: Aero sport. -- ISSN : 1214-4975.
Aerovkář : časopis Aero Car Clubu  . -- Praha : Český klub historických vozidel, [1961]-. -- svazků ; 30 cm. -- Název v tiráži: Zpravodaj "Aero car clubu" Praha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj pro majitele a příznivce vozů Aero.
Age management : časopis o personalistice, pracovním trhu, moderních metodách řízení práce a aktivním stárnutí  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Antecom, 2012-. -- 28 cm. -- Od č. 4 (2013) podnázev na titulním listě: život je nádherný v každém věku. -- ISSN : 1805-5524.
Agrární obzor : moravskoslezský čtrnáctideník pro zemědělství a potravinářství  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Olomouc : Petr Baštan, [1999]-. -- 2013- Olomouc : Agriprint. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev r. 2004: moravskoslezský čtrnáctideník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2005: moravskoslezský měsíčník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník pro zemědělství a potravinářství. Podnázev v tiráži: moravskoslezský čtrnáctideník (měsíčník) pro zemědělství a venkov. -- Změna vydavatele: Od č. 10 (2013): Agriprint. -- ISSN : 1214-1291.
Agricultura tropica et subtropica  . -- Praha : Vysoká škola zemědělská, [1967]-. -- 1995- Prague : Czech University of Life Sciences, Institute of Tropics and Subtropics. -- 2013- Prague : Czech University of Life Sciences, Faculty of Tropical AgriSciences. -- svazků ; 21-30 cm. -- Některé sv. mají ISBN. -- Signatura od r. 2003: ČB 7.052. -- Resumé: Mezinárodní odborný časopis zaměřený na oblast tropického a subtropického zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. -- ISSN : 0231-5742.
Agro export : vývoz, zemědělství, diplomacie  . -- Číslo 1 (listopad 2016)-. -- Praha : Economia, a.s., 2016-. -- 27-30 cm. -- Vychází ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.
Agrofert magazín : pro zaměstnance a příznivce koncernu Agrofert  . -- Praha : Agrofert, [2009?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: březen 2014.
Agrojournal : stroje a zařízení, technologie, výstavba, úspora nákladů  . -- Roč. 1, č. 1 (2014)-. -- Hradec Králové : Vega, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Agromag : časopis skupiny AGRO Měřín  . -- Měřín : AGRO-Měřín, 2014-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Agromanuál : profesionální ochrana rostlin  . -- Roč.1, č. 1 (2006)-. -- České Budějovice : Kurent, 2006-. -- svazků. -- Časopis v letech 2000-2005 vycházel jako příloha časopisu Agro, od r. 2006 vychází samostatně od roč. 1. -- ISSN: 1801-4895 (on-line) -- 1801-7673 (print). -- ISSN : 1801-4895. -- 1801-7673.
Agronom : samostatná příloha časopisu Úroda  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Profi Press, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: ochrana rostlin - výživa rostlin - osivo a sadba. -- ISSN : 1801-6022.
Agrospoj : informační týdeník pro podnikatele  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Agrospoj, 1990-. -- 48 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: informační noviny pro podnikatele. -- Od r. 2007 obsahuje přílohu Euromagazín. -- Příloha od r. 2010: Agromagazín - odborná příloha pro zemědělce a veterinární lékaře. -- Od r. 2013 mimoř. vyd. Almanach inzerentů. -- Signatura od r. 2004: ČB 5.451.
Agrotip : informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce  . -- [Č. 1] (2006)-. -- Praha : BASF, 2006-. -- svazků ; 30 cm.
Aha! pro ženy : od Aniček po Zdeny  . -- Roč. 1, č. 0 (2015)-. -- Praha : Czech News Center, 2015-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 2336-6532.
Aha! Tv  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Ebika, 2006-. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 25-28 cm. -- Podnázev v tiráži: týdenní příloha deníku Aha!.
AHA! : co nevíme my, neví nikdo!  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : [GP PROJEKT DELTA], 2004-. -- 2004 (č.2)-2007 Praha : Ebika. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 33 cm. -- Denně vychází od 1.3.2006 (=roč. 1, č. 1). -- Vychází i v neděli (v r. 2006 a od r. 2008 se samostatným číslováním). -- Nedělní AHA! zpracováno samostatně. -- Podnázev od 1.3.2006 do 31.7.2009: Praha. -- Označení nedělního vydání od 26. 3. 2006: Nedělní Aha!. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Každý měsíc tématický Speciál Aha!, nevychází v létě. -- ISSN : 1214-8997.
Ahoj rodino : měsíčník pro celou rodinu  . -- Č. 1 (2011)-. -- České Budějovice : Ahoj Rodino, 2011-. -- svazků ; 30 cm.
Ahoj, tady Fifi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha] : Čtyřlístek, 2012-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-4013.
AHR fórum : českého pohostinství  . -- Roč. 1, č. únor (2007)-. -- Praha : Asociace hotelů a restaurací České republiky : 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2464-5249.
Akademická psychologie : vědecký a praktický časopis = Academic psychology : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6741.
Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni  . -- [Č.] 1 (2006)-. -- Plzeň : Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2006-. -- 2006-2008 Ústí nad Labem : Vlasta Králová. -- svazků ; 23 cm. -- Název od č. 1/2009: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. -- Pro Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni vydává do r. 2008 nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové. -- ISSN : 1802-0364.
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů  . -- Č. 6 (prosinec 2010)-. -- Praha : RF Hobby, 2010-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-5421.
Aktuality Setkání : zajímavosti - komentáře - dopisy - informace - recenze - drobné zprávy - křížovka o ceny - inzerce  . -- Roč. 1, č. 0 (srpen 1990)-. -- České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna z pověření Biskupství českobudějovického, 1990-. -- 2016- České Budějovice : Spolek sv. Jana Neumanna v Č. Budějovicích. -- svazků ; 30-42 cm. -- Změna podnázvu: zajímavosti - komentáře - dopisy - informace o sněmu - recenze - drobné zprávy - křížovka. -- Podnázev od r. 2009: diecézní časopis pro křesťanské společenství. -- Od r. 2016 bez podnázvu. -- Název v roč. 1990: Aktuality. Příloha k časopisu Setkání. -- Ev. č. 6603 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Setkání". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 420/300. -- Periodicita se mění. -- Chybné číslování ročníků. -- Resumé: Aktuální informace ze života českobudějovické diecéze. -- ISSN : 1212-8074.
Aktuality v nefrologii : časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Místo vydání není známé Wolfgang Pabst, 1995-. -- [199-]-[200-] Místo vydání není známé Euroverlag. -- [2001]- Praha : Tigis. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1213-3248 patří online podobě časopisu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 206/295. -- ISSN : 1210-955X.
Aktuality ze života Čkyně  . -- Ve Čkyni : Obecní úřad, [19--]-. -- 2005- Čkyně : Obec Čkyně. -- svazků. -- Změna názvu: v r. 1999 vyšla 4 čísla pod názvem Aktuality ze života Čkyně a nulté číslo již pod názvem Aktuality ze života Čkyně a okolí.
Aktuality : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG  . -- 2005-2009. -- V Jindřichově Hradci : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, 2005-2009. -- sv.
Aktuální pedagogika : vědecký časopis = Actual pedagogy : the scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-675X.
Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů  . -- Ročník 1, číslo 1 (únor 2016)-. -- Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6148.
Akustika ...  . -- V Českých Budějovicích : Studio D-akustika, 2001-. -- sv-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na titul. listu. -- Obsahuje ISBN. -- Podnázev: odborný časopis o akustice a vibracích. -- ISSN : 1801-9064.
Alarm revue hasičů a záchranářů  . -- Roč. 16, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fire Edit, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1211-099X se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1801-6758 ISSN (chybné) 1211-099X.
Albert : magazín pro zákazníky supermarketů Albert  . -- Č. 1 (2000)-. -- Říčany : Ahold Czech Republic, 2000-. -- svazků ; 29 cm. -- Rozšíření názvu od června 2009: Albert v kuchyni. -- Změna podnázvu: magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert. -- ISSN : 1211-1422.
ALD journal  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Praha : ALD Automotive, [2004]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Alergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Tigis, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno pro: Společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Společnost pneumologie a ftizeologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Rinologická sekce ORL společnosti ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Česká iniciativa pro astma (ČIPA). -- Vydáváno pro členy: Společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- ISSN : 1212-3536.
Alergie, astma, bronchitida : otázky, odpovědi, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2002: otázky, odpovědi, informace, rady a poučení. -- Od r. 2004 bez podnázvu. -- Podnázev od r. 2006: odpovědi na otázky, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky. -- Vydáváno pro ČIPA (Česká iniciativa pro astma). -- ISSN : 1212-3544.
Alfa : bulletin Fakulty architektury ČVUT  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Praha : Fakulta architektury ČVUT, [2007]-. -- 14 x 21 cm ; svazků ;.
Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave  . -- Bratislava : Obzor, 1995-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 0862-0350.
All for Power  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Ostrava : Konstrukce Media, 2007-. -- 2008- Praha : AF Power agency. -- svazků ; 28-30 cm. -- ISSN : 1802-8535.
All times : časopis Allianz KOS  . -- Září 2015-. -- Praha : Allianz pojišťovna, 2015-. -- 30 cm.
Alles roger? : das Querformat für Querdenker  . -- Praha : Excalibur Holding a.s., [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Alphega magazín : na vašem zdraví záleží  . -- Praha : Alliance Healthcare, 2013-. -- svazků ; 25 cm. -- Změna podnázvu v r. 2013: vaše zdraví je naší prioritou. -- Drobná změna názvu od č. 9 (listopad 2013).
AM review : aktuality z medicíny a systému zdravotní péče  . -- Č. 8 (13. dubna 2015)-. -- Praha : Ambit Media, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- Příloha: Farmakoterapeutické informace. -- ISSN : 2336-7326.
Amenity magazine : vše, co potřebujete na dovolenou  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Amenity Resorts, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
American journal of hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : AT Mediprint, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-5294.
Analogon : surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (1969); roč. 2, č. 2 (1990)-. -- Praha : Paseka ; Kozoroh ; Lidové noviny, 1969,1990-. -- [2002?]-2015 Praha : Sdružení Analogonu. -- 2016- Praha : Spolek Analogonu. -- svazků ; 28 cm. -- V roce 1969 vyšel jeden ročník. Časopis obnoven roku 1990. -- Podnázev od r. 2004: surrealismus - psychoanalýza - antropologie - příčné vědy. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+16+4 s., 205/275. -- ISSN : 0862-7630.
Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-1698.
Andragogické noviny  . -- [2008]-. -- Frýdek-Místek : Petr Otáhal, 2008-. -- svazků ; 42 cm. -- Popsáno podle č. 2 (2008). -- ISSN : 1803-4144.
Andragogika v praxi : odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2014-. -- svazků ; 25 cm. -- Další podnázev v r. 2014: časopis Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. -- ISSN : 2336-5145.
Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých  . -- [Č. 0 (1997)]-. -- Praha : DAHA, [1997]-. -- [2009]- Praha : Academia Economia. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává DAHA ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých České republiky. -- ISSN : 1211-6378.
Anesteziologie & intenzivní medicína : časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny : oficiální sponzor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  . -- Roč. 14, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. -- ISSN : 1214-2158 ISSN (chybné) 0862-4968.
Angis revue : odborný pohled do světa lékáren  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Vyškov : Angis plus, 2008-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný a populární dvouměsíčník je určen pro farmaceutické asistenty a lékárníky.
Animáček : časopis televize Barrandov  . -- Letní speciál 2012-. -- Praha : Egmont ČR, 2012-. -- 2013- Praha : Empresa Media. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-4730.
Animal : klubový magazín společnosti Energy Group, a.s.  . -- Praha : Energy Group, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-479X.
Annales psychologici  . -- Roč. 1(15), č. 1 (2014)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014-. -- svazků ; 24 cm. -- Ročníkování navazuje na stejnojmennou řadu sborníků vydávanou v l. 1996-2010 (ISSN 1211-3522). -- ISSN : 2336-4939.
Annals of the Náprstek Museum  . -- Prague : National Museum, [1962]-. -- svazků ; 24-25 cm. -- Součástí názvu je označení běžného roku. -- Od roku 2013 vychází 2x ročně bez ISBN, pouze s ISSN. -- Některá čísla popsána monograficky. -- ISSN : 0231-844X.
Ano, šéfe! : interaktivní časopis  . -- Číslo 1 (14. září 2016)-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm. -- Připravováno ve spolupráci s FTV Prima a agenturou Solootions. -- ISSN : 2533-3992.
Anthropologia integra : časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory = journal for general anthropology and related disciplines  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Brno : Masarykova univerzita : Akademické nakladatelství CERM, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-6657.
Anthropologie : věnováno fysické, historické a ethnické anthropologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1963)-. -- Praha : Panorama, 1963-. -- [200-]- Brno : Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos. -- 33 svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 1991: international journal of the science of man. -- Vydává: Moravian Museum, Anthropos Institute. -- Podnázev od r. 2013: international journal of human diversity and evolution. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 3x96+8+4 s., 215/300. -- ISSN : 0323-1119.
Antiemetics News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-8226.
Antiinfectives News  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-4212.
Antitrust : revue soutěžního práva = revue of competition law  . -- Č. 0 (2009)-. -- Praha : Sdružení Kairos, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: bilingvální časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. -- Podnázev v tiráži od r. 2012: časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. -- ISSN : 1804-1183.
Apetit veggie! : vaříme s chutí vegetariánsky/vegansky  . -- 1/2016-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-7780 ISSN (chybné) 1214-5599.
Apetit : první časopis s recepty, které fungují : napsáno s chutí  . -- Č. duben (2004)-. -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, 2004-. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014- Praha : Burda Praha. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-5599.
Aplikovaná psychologie = Applied psychology  . -- I., 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2016-. -- 21 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2336-8276.
Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010-. -- sv. ; 29 cm. -- ISSN : 1804-4204 ISSN (chybné) 1804-4220.
APM automagazín : čtvrtletník pro zákazníky APM Automotive  . -- Č. 1 (jaro 2008)-. -- Kdyně : APM Automotive, 2008-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2009: magazín pro zákazníky APM Automotive. -- Podnázev v tiráži: magazín pro zákazníky a partnery APM Automotive.
Apoštol božího milosrdenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Stará Boleslav : Společnost katolického apoštolátu - pallotini SAC, 2006-. -- 20-21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: časopis zaměřený na šíření úcty k Božímu milosrdenství. -- ISSN : 1801-5840.
Appel : Sdružení praktických lékařů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů ČR, [1997]-. -- 21 cm. -- ISSN : 2464-5451.
Applications of Mathematics  . -- Roč. 36, č. 1 (1991)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-. -- 24 cm. -- ISSN : 0862-7940.
Applied and Computational Mechanics  . -- Vol. 1, No. 1 (2007)-. -- Plzeň : University of West Bohemia, 2007-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1802-680X.
Aquaviva : listy lázní Jáchymov = das Blatt des Bades Joachimsthal  . -- Sokolov : Fornica Graphics, [200-]-. -- 2011-2012 Otovice : Oddych. -- 2013-2014 Karlovy Vary : Central Point. -- 2015- Jáchymov : Léčebné lázně Jáchymov. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro společnost Léčebné lázně Jáchymov.
Arcidiecézní charita Praha : bulletin speciál  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Arcidiecézní charita Praha, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin Arcidiecézní charity Praha". -- Doplňuje bulletin vydávaný měsíčně v elektronické podobě.
ARC-Revue : informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS  . -- Č. 1 (duben 1996)-. -- Praha : Arcdata Praha, 1996-. -- svazků ; 30 cm. -- V tiráži podnázev: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- Podnázev od r. 2004: GIS a internet. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Resumé: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- ISSN : 1211-2135.
Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže  . -- Praha : Česká rada dětí a mládeže, [1998]-. -- Popsáno dle: r. 1999. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj České rady dětí a mládeže. -- ISSN : 1212-5016.
Archeologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Státní archeologický ústav, 1949-. -- 1993- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky. -- svazků ; 25 cm. -- Bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250. -- Resumé: Časopis přináší zprávy o nejnovějších objevech našich archeologů. -- ISSN : 0323-1267.
Archinews : čtvrtletní aktuality o informačních technologiích a architektuře  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, [1999]-. -- svazků ; 40 cm. -- ISSN : 1802-7172.
Architect + : revue pro prezentaci české a slovenské architektury = revue for the presentation of Czech and Slovak architecture  . -- Číslo 1 (říjen 2016)-. -- Praha : Architect plus s.r.o., 2016-. -- 34 cm. -- Některá čísla mají ISBN. -- ISSN : 2533-512X.
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry, urbanizmu a životného prostredia  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Bratislava : Veda, 1967-. -- svazků. -- Změna podnázvu: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu: od r. 1991-. -- Další podnázev: journal of architectural and town-planning theory. -- Změna nakladatele: SAP - vydavateľstvo Slovak Academic Press: od r. 1992-1995. -- Změna nakladatele: ÚSTARCH SAV: od r. 1996?-. -- ISSN : 0044-8680.
Archiv für Musikwissenschaft  . -- 1918-. -- Wiesbaden : Steiner, 1918-. -- ISSN : 0003-9292.
Archiv orientální : Quarterly Journal of African and Asian Studies  . -- Sv. 1, č. 1 (1929)-. -- Praha : Academia, 1929-. -- [19--]- Praha : Orientální ústav AV ČR. -- svazků ; 25 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 1997: Quarterly Journal of the Oriental Institute of the Academia of Sciences of the Czech Republic for the study of the history, economy, culture and society of African and Asian countries. -- Podnázev dříve: Quarterly Journal of African, Asian and Latin American Studies. -- Na obálce též název Ar Or. -- Přestávky ve vyd.: R. 1944-45. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90+4 s., 175/250. -- Resumé: Časopis přináší vědecké články a recenze o dějinách ekonomie, kultuře a společnosti zemí Afriky a Asie. Je určen badatelům a zájemcům o tuto problematiku. -- ISSN : 0044-8699.
Archivní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra České republiky - Sekce archivní správy, 1951-. -- [19--]- Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky. -- svazků ; 25 cm. -- Vydává: Odbor archivní správy MV ČR v tiskárně Ministerstva vnitra, p.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s. (1x ročně 4 s.rejstříku), 175/250. -- Na obálce titulu chybné ISSN: 0004-0393. -- Resumé: Archivní časopis slouží pro rozvoj archivní teorie a k vzájemné výměně zkušeností mezi archiváři všech oborů. -- ISSN : 0004-0398.
Archivum mathematicum  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1965-. -- svazků. -- Podnázev dříve: scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianeae Brunensis. -- Změna vydavatele: Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta: od r. 1991-. -- ISSN : 0044-8753.
Arnica : acta rerum naturalium didactica : časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání  . -- Č. 1 (2011)-. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-8366.
Arnika : přírodou a historií Karlovarského kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Mariánské Lázně : Český svaz ochránců přírody, 2004-. -- svazků ; 20 cm. -- Vydává: Český svaz ochránců přírody, základní organizace (ZO ČSOP). -- ISSN : 1804-1914.
Arnikum : čtvrtletní zpravodaj sdružení Arnika  . -- Praha : ARNIKA, 2003-. -- svazků.
Aroma Life: pro váš život plný vůní  . -- [Ústí nad Labem] : Cosmetics ATOK International s.r.o., [2013]-. -- svazků.
Aromaterapie : časopis pro zdraví  . -- Č. 0 (1993)-. -- Ústí nad Labem : Cosmetic Karl Hadek, 1993-. -- 2007- Ústí nad Labem : Cosmetics ATOK International. -- svazků ; 21 cm. -- Vydává: Cosmetic Karl Hadek International ve spolupráci s Cosmetic Karl Hadek Taufkirchen, Německo. -- Od č. 4(2007) nový nakl.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s., 147/210.
Art banking bulletin : časopis pro klienty Private Banking  . -- Praha : UniCredit Bank Czech Republic, [2009]-. -- svazků ; 30 cm.
Art & antiques : váš průvodce světem umění  . -- Č. 0 (2002)-. -- Praha : Feive, 2002-. -- [200-]-2004 Praha : Artmedia. -- 2005-2008 Brno : Mediagate. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- svazků ; 30 cm. -- Abstrakt: Art+Antiques je exkluzivní měsíčník pro výtvarné umění, architekturu, design a starožitnosti. V každém vydání časopisu čtenáři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná, velký rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques je zároveň jediným českým periodikem, které se systematicky věnuje problematice trhu s uměním. Čtenáři časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti životního stylu. Zaměření Art+Antiques nejlépe vystihuje slogan: ?Umění žít s uměním?. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213839008. -- ISSN : 1213-8398.
Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace  . -- Č. zima (2001)-. -- Praha : Česká arteterapeutická asociace, 2001-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnáz. od r. 2009, č. 17: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na expresivní terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramataterapie) -- Časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii. -- ISSN : 1214-4460.
Artikl : kulturní měsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2014)-. -- Praha : Media4free, 2014-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 2336-2405.
Arval life : magazín pro zákazníky společnosti Arval CZ  . -- Č. podzim (2007)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2007-. -- 2011-2012 Praha : Mediaforce. -- 2013- Praha : Arval CZ :. -- 30 cm ; svazků ;. -- Další podnázev: firemní magazín společnosti Arval CZ.
ASB = architektura - stavebnictví - bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Jaga Media, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: revue českého stavebnictví. -- ISSN : 1214-7486.
Aspen review : Central Europe  . -- Vol. 1, no. 1 (fall 2012)-. -- Praha : Aspen Institute Prague, 2012-. -- svazků ; 24 cm. -- Anglické vydání, vydáváno též v češtině a polštině. -- No. 1-3/2013 na www.aspeninstitute.cz. -- ISSN : 1805-6806.
Assistance news : cestování - zdraví - automobily - domov & rodina  . -- Č. 1 (zima 2009)-. -- Praha : Europ Assistance, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Astorník  . -- [Ústí nad Labem] : Astorie a.s., [2007?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od roku 2014: časopis pro klienty.
Astronews : magazín o digitálních technologiích a tištěné komunikaci  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2006-2012. -- 2015- Praha : Astron group ; Mediaforce ;. -- svazků ; 27 cm. -- Pro Astron group vydává Mediaforce.
Astronomie dnes : astronomický populárněvědecký časopis  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-roč. 5, č. 7 (1996); [roč.6, č. 0 (2004)]-. -- Prostějov : Soukromá astronomická observatoř, [1992]-. -- [2004?]- Žebrák : Vladislav Slezák - SAOmedia. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Časopis nevycházel v l. 1997-2003. -- Podnázev od r. 2004: zpravodaj hvězdárny Žebrák. -- Podnázev v r. 2007: zpravodaj hvězdáren Žebrák a Jindřichův Hradec. -- Časopis měl vycházet ve dvou mutacích: s programem hvězdárny Jindřichův Hradec a s programem hvězdárny Žebrák. -- Chybné uvádění ročníků. -- Resumé: Astronomický populárně vědecký časopis pro amatéry i profesionály. -- ISSN : 1211-3050.
Astropis : časopis pro astronomy amatéry  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Společnost Astropis, 1994-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis pro příznivce astronomie. -- Resumé: Astronomické dění u nás, informace, novinky, zajímavosti z astronomie. Originální astronomické články, nápady na pozorování. -- ISSN : 1211-0485.
Atheroreview  . -- 1 (2016)-. -- Brno : Facta Medica, s.r.o., 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6555.
Atletika : časopis Českého atletického svazu  . -- Roč. [1] 21, č. 1 (1969)-. -- Praha : Olympia, 1969-. -- 1993-2001 Praha : Český atletický svaz. -- 2002- Praha : Česká atletika. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev dříve: časopis Československého svazu tělesné výchovy. - Podnázev od r. 1992: časopis České a Slovenské atletické unie. - Podnázev od r. 1993: časopis českých a slovenských atletů. - Podnázev od r. 1994: časopis českých atletů. - Podnázev od r. 1994/č.5: časopis Českého atletického svazu. -- Příloha: Atletika plus. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+8 s., 210/297. -- Resumé: Odborný tělovýchovný časopis. Je určen členům oddílu lehké atletiky a ostatním zájemcům o tento sport. -- ISSN : 0323-1364.
ATM  . -- Č. 5 (2007)-. -- Praha : Aeromedia, 2007-. -- svazků. -- ISSN : 1802-4823.
AUDI Magazín  . -- Č. 1 (zima 1995/1996)-. -- Praha : agentura AC&C Public Relations, 1995-. -- 1996-1997 Praha : Panorama Publishing. -- 1998-2001 Praha : Astron studio. -- 2002-2003 Praha : Astron Media. -- 2004-2011 Praha : Astron studio CZ. -- 2011- Praha : Mediaforce. -- 28-30 cm. -- Podnázev do r. 2008: náskok díky technice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Oficiální čtvrtletní magazín VW/AUDI Importeura k podpoře prodeje vozů AUDI v ČR, nár. zastoupení Import Volkswagen Group. -- ISSN : 1211-9857.
Auditor : časopis Komory auditorů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Infomedia, 1994-. -- [199-]- Praha : Komora auditorů České republiky. -- 30 cm. -- Podnázev: aktuality-informace z komory-stanoviska, názory, diskuse-nabídka vzdělávacích akcí-auditorské postupy-vybrané účetní problémy-daňová a právní problematika-informace ze zahraničí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 26+4 s., 210/297. -- Resumé: Auditorská činnost, ověřování účetnictví hospodářských subjektů, jejich majetku a daňového poradenství. Časopis současně je komunikačním prostředkem mezi Komorou auditorů ČR a auditory, kteří jsou v seznamu fyzických a právnických osob vedeného Komorou. -- ISSN : 1210-9096.
Aukční katalog č. ...  . -- České Budějovice : Aukční síň Procházka-Trans Ars, [1996]-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje číslo katalogu, poř. č. aukce. -- V podnázvech je uveden datum a místo konání aukce. -- Průběžné číslování. -- Změna v názvu vydavatele: Aukční síň Procházka spol. s.r.o.
Aukční katalog : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové  . -- Hradec Králové : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, [199-]-. -- svazků ; 21 cm. -- Popsáno podle: č. 124 (listopad 2009).
Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku = international journal of choir writing, music pedagogy and music theory  . -- Č. 1 (2012)-. -- Ústí nad Labem : PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. -- 25 cm. -- Notové přílohy. -- Některé notové příl. zpracovány samostatně. -- ISSN : 1805-4056.
Auriga : zprávy Jednoty klasických filologů  . -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press, [1992]-. -- 2011- Praha : Jednota klasických filologů. -- svazků ; 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od roč. 55 (2013) uvedeno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-3379.
Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004-. -- svazků. -- Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií jihočeská pobočka české společnosti pro politické vědy. -- Změna podnázvu: recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských věd: od r. 2008-2009 -- recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd: od r. 2010-. -- ISSN : 1214-4967.
Auta : svět na kolech  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Egmont ČR, 2008-. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2010: fantastický svět na kolech. -- ISSN : 1803-5108.
Auto dnes : magazín o autech, technice a penězích  . -- Číslo 1 (8.března 2016)-. -- Praha : Mafra, 2016-. -- 29 cm.
Auto motor a sport Classic  . -- Roč. 1, jaro/léto (2007)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, [2007]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-3800.
Auto motor a sport pro ženy  . -- Roč. 1, č. 1 (2005/2006)-[2007], 2013-. -- Praha : MOTOR-PRESSE BOHEMIA, 2005-. -- svazků. -- Samostatná příloha k: Auto motor a sport. -- ISSN : 1801-4631.
Auto motor a sport : auto magazín  . -- [Roč. 6], č. 6 (1998)-. -- Praha : Motorpress Praha, 1998-. -- 2000- Praha : Motor-Presse Bohemia. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2012: nezávislý - kritický - fascinujíc. -- Další podnázev v r. 2014: dlouhodobě nejčtenější motoristický měsíčník v České republice. -- ISSN : 1212-1355.
Auto sport magazín : to nejzajímavější z automobilových závodů a z pestrého světa kolem nich  . -- Ročník I, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Amicus Certus 3000, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-7845.
Auto tip klassik : speciál : magazín o veteránech a youngtimerech  . -- Č. 1 (léto 2012)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- Chybné ISSN 1210-1087 a ev. č. 5522 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Auto Tip". -- ISSN : 1210-1087.
Auto Tip : čtrnáctideník o motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Automedia, 1991-. -- [2002]-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 35 cm. -- Resumé: Čtrnáctideník o motorismu patřící do skupiny časopisů Auto BILD. -- ISSN : 1210-1087.
Auto 7 : nový automobilový týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2004-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia, s.r.o. -- 29-30 cm. -- Podnázev v r. 2006: nejaktuálnější automobilové novinky. -- Podnázev od r. 2009: více testů, rad, tipů a doporučení. -- Další podnázev: vše kolem aut vašima očima. -- Podnázev od června 2015: spolehlivý průvodce světem aut - rady, testy, zábava. -- Od června 2015 neuváděn ročník. -- ISSN : 1214-6781.
Autobox : inzertní časopis : čtrnáctideník pro motoristickou inzerci : autobazary - autosalony - autovrakoviště - agrobazary - motosalony - stavební stroje - servisy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995)]-. -- Pardubice : Autobox, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis pro motoristickou inzerci. -- Podnázev v r. 2004: inzertní čtrnáctideník pro Česko a Slovensko. -- Podnázev od r. 2005: motoristický inzertní čtrnáctideník. -- Podnázev od r. 2011: inzertní motoristický čtrnáctideník. -- ISSN : 1211-4448.
Autocesty : revue informací pro všechny, kdo cestují na čtyřech i dvou kolech  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Amicus Certus 3000, 2005-. -- svazků ; 27-30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Přestávka ve vydávání od č. 2/2014 do č. zima/2016. -- ISSN : 1801-2078.
AutoExpert : časopis profesionálů v autoopravárenství : technika - autodílna - obchod  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1995-. -- [199-]- Praha : AutoPress. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od roku 1999: nezávislý časopis profesionálů v autoopravárenství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+16+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis profesionálů v oblasti autoopravárenství. -- ISSN : 1211-2380.
Autoforum : exkluzivní motoristický magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Ehrlich 63, 1998-. -- 2000-2001 Praha : Moto-Public a KM-Publicity. -- 2002-2003 Praha : Axel Springer. -- 2004 Praha : Moto Public. -- 2005- Praha : MotorCom. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2002 změna podnázvu: automobilový měsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2004?: automobilový dvouměsíčník. -- Vydává: Moto Public Antonín Matějka ve vydavatelství MotorCom s.r.o. -- ISSN : 1212-351X.
Automa : odborný časopis pro automatizační techniku  . -- Roč. 0, č. 0 (srpen 1994)-. -- Praha : FCC public, 1994-. -- 2014- Praha : Automa. -- svazků ; 30 cm. -- Od roč. 14 (2008) č. 1. obálkový podnázev: časopis pro automatizační techniku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborné periodikum pro automatizační techniku. -- ISSN : 1210-9592.
Automatika : trendy v automatizaci a průmyslové robotice  . -- 1. ročník, číslo 1/2016-. -- Brno : Vydavatelství Nová média, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: specializovaná příloha strojírenského magazínu Konstruktér. -- ISSN : 2464-7179 ISSN (chybné) 1805-8590.
Automobil industry : specializovaný časopis pro dodavatele a subdodavatele automobilového průmyslu : pro výrobce a dodavatele - for carmakers and subcontractors - für Hersteller und Zulieferer  . -- Brno : Infocube, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-5196.
Automobil revue : technický měsíčník  . -- Roč. 0, č. 1 (1990)-. -- Praha : Unipress, 1990-. -- 2003-2003 Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2008- Praha : Business Media CZ. -- 30 cm. -- Na obálce pod názvem: vychází od roku 1957. -- Od listopadu 1990 do března 1991 vycházely tituly "Automobil" a "Automobil revue" souběžně. -- Ev. č. 5546 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, UNIPRESS" a ev. č. 18159 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, Business Media CZ". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu: Automobil. -- Resumé: Technický měsíčník pro pracovníky v oboru konstrukce a výroby automobilů, motocyklů a traktorů. Časopis o automobilech, motocyklech a dění kolem nich. -- ISSN : 1211-9555.
AutoProfi : časopis podnikatelů a profesionálů v motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2001 Praha : Automedia. -- 2001-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 29-30 cm. -- Od č. 1(1998) podnázev: časopis profesionálů v motorismu. -- Podnázev v tiráži: měsíčník motoristů. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Od r. 1996 uváděn ročník (roč. 4). -- Resumé: Časopis určený nejen pro profesionály motoristického sportu a motorismu vůbec. -- ISSN : 1210-7441.
Autor in : magazín OSA nejen pro autory  . -- Praha : OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, [2009]-. -- 27 cm.
Autoservis : odborný magazín pro profesionály v autoopravárenství  . -- Č. 3 (2012)-. -- Praha : IBS motorpress, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Od č. 7 (2014) obálkový podnázev: odborný magazín pro ty, kteří o autech chtějí vědět něco navíc. Od č. 7 (2014) podnázev v tiráži: odborný časopis pro profesionály v autoopravárenství. Změna podnázvu od r. 2015: magazín pro autoopravárenství a aftermarket. -- ISSN : 1805-3025.
Autosport & Tuning : měsíčník pro motoristy  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Bohemia Auto Tuning, 1999-. -- svazků. -- Vychází ve spolupráci s vydavatelstvím Auto Verlag Schwabach. -- Další podnázev: novinky, sport tuning, rally, inzerce, adresář, soutěž. -- Podnázev od r. 2006: časopis českého tunera. -- ISSN : 1212-3773.
Auto4Drive : trendy car magazine : dvouměsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (květen-červen 2010)-. -- Praha : Affinity Media, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- Název od č. 5/2011: AutoforDrive. -- ISSN : 1804-3232.
Auto/moto/pneu servis : bulletin/zpravodaj pro autoservisy, pneuservisy a distributory dílů : pro majitele a vedoucí pracovníky z oboru prodeje a servisu vozidel a distribuce dílů  . -- 1/2017-. -- Turnov : Akadea s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1802-1468 patří časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- Evidenční číslo 16524 patřilo dříve časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- ISSN : 1802-1468.
AV News : svět prezentačních technologií  . -- [Roč. 1, č.1 (1996)]-. -- Praha : AV Media, [1996]-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: svět komunikace obrazem - magazín společnosti AV Media. -- Změna periodicity: 4x ročně od r. [2011?].
AVD revue : revue pro společnost a umění : literární magazín  . -- Praha : Radan Kapucián, [2005]-. -- svazků ; 42 cm, složeno na 21 cm. -- Podnázev: literární magazín. -- Podnázev od r. 2013: magazín populárně-naučný pro společnost a umění. -- ISSN : 1801-5220.
A2 : kulturní čtrnáctideník  . -- Roč. 5, č. 1 (2009)-. -- Praha : Kulturní týdeník A2, 2009-. -- 2010- Praha : A2. -- svazků ; 42-43 cm. -- ISSN : 1803-6635 ISSN (chybné) 1801-4542.
A-Z elektro : specializovaný odborný časopis  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2009)-. -- Praha : Giversdon, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-1073.
A/Věda a výzkum  . -- Roč. 1, č. 1 (2017)-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR v.v.i., 2017-. -- ISSN : 2533-784X.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Babický občasník  . -- Babice : Obecní úřad Babice, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: č. 2 (červen 2011).
Baby l'amour  . -- Listopad 2013-. -- Hovorčovice : Ondřej Holinka - Full Moon & Co., 2013-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 2336-1522.
Babylón : studentský list  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 1992)-. -- Praha : Studentský spolek Klub, [1992]-. -- svazků. -- Změna vydavatele: Studentský spolek Babylon: od r. 199?. -- ISSN : 1211-4332.
Babylonský zpravodaj  . -- Č. 1/2015-. -- Babylon : OÚ Babylon, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Báječná školka : časopis pro všechny děti od 2 let  . -- Č. 10 (2009)-. -- Praha : Fragment, 2009-. -- svazků ; 29 cm. -- Změna podnázvu: časopis pro všechny děti od 3 let. -- ISSN : 1804-0829.
Báječné recepty : Paní domu speciál  . -- Č. 3 (2006)-. -- Praha : RF Hobby, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN 1213-4767 patří časopisu Paní domu. -- ISSN : 1213-4767.
Bălgari : spisanije za balgarite v Čechiji  . -- [Č. 1] (2002)-. -- Praha : Vazraždane, [2002]-. -- svazků ; 30 cm.
Bambule : zajímavosti, hádanky, soutěž a spousta dalších luštěnek  . -- 1/2016-. -- Praha : EP Line SE, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6415.
Bankovnictví : odborný časopis  . -- Roč. 1 [28], č. 1 (1993) [1966]-. -- Praha : Česká národní banka, 1993-. -- [1999]-2013 Praha : Economia. -- 2014- Praha : 4H production. -- svazků ; 28-30 cm. -- Podnázev od r. 2000: komerční bankovnictví - finanční služby - měnová politika. -- Podnázev v tiráži v roce 2002: měsíčník Hospodářských novin. -- Podnázev do r. 1996: odborný časopis pro praktickou činnost bank. -- Podnázev od r. 1999: měsíčník Hospodářských novin. -- Podnázev od r. 2006: měsíčník vydavatelství Economia. -- ISSN : 1212-4273.
Barbar! : jihočeské kauzy - jihočeské reportáže - jihočeské rozhovory - jihočeské holky  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- České Budějovice : Jan Štifter, 2013-. -- 2015- České Budějovice : Barbar, SE. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: Jihočeský časopis; v tiráži: Jihočeský měsíčník. -- Od r. 2017 na titl. straně bez podnázvu. -- ISSN : 1805-7969.
Barbie : čti, hraj si, maluj a sni s Barbie  . -- Č. září 1997-. -- Praha : Egmont ČR, 1997-. -- svazků ; 28 cm. -- Bez podnázvu. -- Abstrakt: Dovední útočníci a obránci, fotbaloví kouzelníci a hráči v napínavých situacích - všichni už čekají, až si někdo vezme barvičky a vybarví je. A je jedno, jestli pastelkami, fixami, vodovkami nebo voskovkami - malířské fantazii se meze nekladou. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211838003. -- ISSN : 1211-8389.
BarLife : časopis pro majitele, manažery a barmany gastronomických podniků  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Kraut, 2004-. -- 2005- Praha : Linkman Media ,. -- svazků ; 31 cm. -- Podnázev od r. 2006: nejčtenější časopis mezi profesionály v gastronomii. -- Od roč. 7 (2010) č. 37. podnázev: B2B časopis pro restaurace, bary, kavárny a hotely. nejčtenější časopis v české. -- ISSN : 1802-2316.
Basic : základní a mateřská škola 3. tisíciletí  . -- Číslo 1 (květen 2015)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2015-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Údaj o periodicitě zjištěn v Evidenci periodického tisku ČR.
Basset telegraf  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Zadní Třebáň : Basset klub ČR, [199-]-. -- svazků ; 21 cm. -- Podnázev v tiráži: klubový zpravodaj Basset klubu ČR.
Baví mě žít : nejkrásnější den je ten dnešní!  . -- Ročník 1, 06/2017-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2570-5571.
Bazén & sauna : revue pro bazény, koupaliště, lázně, masérny, sauny, solária, vodoléčbu  . -- Roč. 3, č. 1 (1996)-. -- Praha : Studio K, 1996-. -- 2002-2005 Praha : Jiří Kouba. -- 2006- Praha : Aqua Viva. -- svazků ; 30 cm. -- Pův. podnázev v r. 1996: revue pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, masérny a vodoléčbu. -- Podnázev v tiráži: revue pro sauny, bazény, solária, koupaliště, lázně, vodoléčbu, masérny a příbuzné obory. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Časopis je mediálním partnerem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS). -- Resumé: Dvouměsíčník pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, vodoléčbu a příbuzné obory. Časopis je určen laické i odborné veřejnosti. -- ISSN : 1211-541X.
BB Centrum review  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Passerinvest Group, 2004-. -- 2013- Praha : Corporate Publishing. -- 30-42 cm ; svazků ;.
Be the best : magazín českých nejlepších  . -- Léto 2009-. -- Praha : C.O.T. media, 2009-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-2910 ISSN (chybné) 1214-6315.
BeActive : více pohybu, více štěstí  . -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 1213-757X.
Beauty & nails : průvodce profesionálním světem krásy  . -- Leden-únor 2017-. -- Praha : European Beauty Distribution, a.s., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-4859.
Bečovský zpravodaj : informační list Obecního úřadu Bečov a přilehlých obcí Milá a Zaječice  . -- Bečov : Obecní úřad Bečov, [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Béda : školní časopis základní školy Bedřicha Smetany v Lanškrouně  . -- Lanškroun : Základní škola, [2016?]-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
Bedrník : časopis pro ekogramotnost  . -- [Roč. 1, č. 1 (2003)]-. -- Horní Maršov : SEVER, [2003]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER pro Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. -- ISSN : 1801-1381.
Bedřichovský občasník  . -- Bedřichov : Obecní úřad, [2007?]-. -- 30 cm. -- V letech 2015-2016 nevycházel.
Běhej : běžecké stránky psané běžci  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2008)-. -- Praha : Behej.com, 2008-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1803-599X.
Bechtěrevik : informační občasník Klubu bechtěreviků  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub bechtěreviků - Revmatologický ústav, 1991-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev: informační měsíčník Klubu bechtěreviků. - Podnáz.: Informační časopis Klubu bechtěreviků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 142/210. -- Resumé: Informační občasník Klubu bechtěreviků.
Bechyňský Městský Zpravodaj  . -- 1998-. -- Bechyně : Městský úřad, 1998-. -- svazků. -- Vydavatel: Město Bechyně. -- Název v Evidenci periodického tisku MK ČR a v tiráži: Městský zpravodaj.
Ben já Mína : mezi skřítky  . -- 1. číslo (1. října 2016)-. -- Praha : Junák - český skaut, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4476.
Benešovské ozvěny : informační zpravodaj obce Benešov nad Černou  . -- [prosinec 2006]-. -- [Benešov nad Černou : s.n.], 2006-. -- 2007- Benešov nad Černou : Obec Benešov nad Černou. -- svazků. -- Změna podnázvu: informační občasník obce Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-. -- Vydavatel: Obec Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-.
Benický dostavník : časopis městské části Praha-Benice  . -- Duben 2016-. -- Praha : MČ Praha-Benice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Besednický zpravodaj : informační zpravodaj Obecního úřadu v Besednici  . -- 1997-. -- [Besednice : Obecní úřad], 1997-. -- svazků. -- Číslování roč. od r. 1999 roč. 2. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: informační zpravodaj Úřadu městyse Besednice: od roč. 12 r. 2007-roč. 17 r. 2012 -- informační zpravodaj městyse Besednice: od roč. 18 r. 2013-. -- U roč. 5 chybně uveden rok (2001, správně 2002) i číslo (5, správně 6), v dalších letech na chybné číslování navazují. -- Chybné číslování ročníků od r. 2006 (roč. 11, správně 9), v dalších letech na tuto chybu navazují. -- V roce 2014 časopis nevyšel.
Besedník : Kravařské noviny  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Kravaře : Městský úřad, [199-]-. -- [199-]-[200-] Kravaře : Kulturní středisko zámek Kravaře. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: noviny města Kravaře. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj města Kravaře. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro ekonomiku, kulturu a sport v Kravařích.
Beskydy : zpravodaj chráněné krajinné oblasti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Rožnov pod Radhoštěm : ZO ČSOP Salamandr, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy.
Beskydy = The Beskids bulletin  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008-. -- 2010- Brno : Mendelova univerzita v Brně. -- svazků ; 21-25 cm. -- ISSN : 1803-2451.
Betlemář  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Spolek českých betlemářů, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování.
Betlémská hvězda  . -- Klobouky u Brna : Diakonie ČCE - středisko Betlém, [2003]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Betlémská hvězda : zpravodaj jihočeských betlémářů  . -- 1995-. -- Jindřichův Hradec : Jihočeská pobočka Českého sdružení přátel betlémů, 1995-. -- svazků. -- Časopis vydáván ve spolupráci s Okresním muzeem v Jindřichově Hradci. -- Průběžné číslování.
Betlémy a betlemáři  . -- Roč. 1, č. 1 (1990/91)-. -- Třebechovice pod Orebem : České sdružení přátel betlémů (Muzeum betlémů) ; 1990-. -- svazků : obr., fotogr ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: časopis Českého sdružení přátel betlémů ve Světové betlemářské federaci v Římě; Časopis Českého sdružení betlémů o.s. člena Světové federace betlemářů se sídlem v Říme (od r.2013). -- Přestávky ve vyd.: 1991/1992. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 150/200. -- Resumé: Časopis se věnuje betlemářství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Má pomoci k obnovení betlemářských tradic v našem národě, přispět k zveřejňování pramenných materiálů jako nezbytných podkladů pro odborné studie.
Beton : technologie - konstrukce - sanace  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká betonářská společnost, 2001-. -- [200-]- Praha : Beton TKS. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis je nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. -- Beton TKS vydává pro: Svaz výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska, Svaz výrobců betonu ČR, Českou betonářskou společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. -- Souběžný název a podnázev v tiráži: Concrete : technology - structures - rehabilitation. -- ISSN : 1213-3116.
Betynka : časopis pro maminky  . -- Roč. 1, č. 0, prosinec (1992)- roč. 8, č. 12 (1999); Roč. 1, č. 1 (leden 2000)-. -- Praha : Betty, 1992-. -- 2000-2014 Praha : Burda Praha. -- 2014- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 29 cm. -- Od č. 1 (2011) speciální příloha zvratmo: Betty. -- Podnázev od r. 2007: časopis pro celou rodinu. -- Podnázev od r. 2011: časopis pro mámy a táty, kterým na dětech záleží!. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+4 s., 225/285. -- Roč. 7, č. 12 (1998) a Roč. 8, č. 1 (1999) vyšly společně. -- Resumé: Časopis pro mladé maminky, péče o děti do 12 let, vztahy mezi rodiči a dítětem, výchova, vývoj, zdraví. -- ISSN : 1212-0480.
Beverage & gastro : alkoholické a nealkoholické nápoje, gastronomie, vybavení gastroprovozů, zábava  . -- [Roč.1, č. 1 (2001)]-. -- Praha : Wagner Press, [2001]-. -- 2012- Praha : WPremium event. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2004: alkoholické a nealkoholické nápoje, gastronomie, vybavení provozoven, zábava. -- Podnázev od r. 2006: alkoholické a nealkoholické nápoje - gastronomie - vybavení provozoven - cestování - životní styl. -- ISSN : 1213-4627.
Bezdružický zpravodaj : zpravodaj obecního úřadu v Bezdružicích  . -- Č. 1 (1981)-. -- Bezdružice : Obecní úřad, 1981-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s.
Bezpečnost a hygiena práce  . -- [Č. 1 (1949)]-. -- Praha : Práce, 1949-. -- 1998-2000 Praha : Codex Bohemia. -- 2001-2004 Praha : ASPI Publishing. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- V r. 1999 v lichých číslech časopisu šestnáctistránková monotematická příloha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 0006-0453.
Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie = The Safety of nuclear energy  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Ústav jaderných informací, 1993-. -- [1993] Bratislava : Úrad jadrového dozoru SR. -- [2011]- Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR. -- svazků. -- Časopis vychází ve dvojčíslech 6x ročně. -- ISSN : 1210-7085.
Bezpečnost s profesionály  . -- Č. 1 (2011)-. -- Praha : KPKB ČR, 2011-. -- svazků ; 25 cm.
Bezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2006-. -- svazků ; 24 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Policejní akademií České republiky. -- Zvláštní č. popsána monograficky: Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů. -- Zvláštní č. popsána monograficky: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce. -- ISSN : 1801-8211.
Bike : zážitky - fascinace - testy  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2012-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia s.r.o. -- svazků ; 28 cm. -- (Active sport). -- Variantní název Bike + Peloton od č.4/2013. -- ISSN : 1805-6105.
Bílé Karpaty : časopis moravsko-slovenského pomezí  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1996)-. -- Uherské Hradiště : Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Bílé Karpaty ; Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody, základní organizace Bílé Karpaty, 1996-. -- [200-]-[200-] Trenčín : Centrum environmentálnych aktivít. -- 2001- Veselí nad Moravou : Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. -- svazků ; 30 cm. -- V r. 2001 vydávají: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s., Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), Regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život Bílé Karpaty (Uherské Hradiště) a Centrum environmentálných aktivít (Trenčín). -- Vydáno ve spolupráci s CHKO Biele Karpaty (Nemšová) a Správou CHKO Bílé Karpaty (Luhačovice). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-3638.
Bílinský zpravodaj : měsíčník Bílinska  . -- [Roč. 1, č. leden (1990)]-. -- Bílina : Kulturní centrum Kaskáda, [1990]-. -- [200-]- Bílina : Městský úřad. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: čtrnáctideník Bílinska.
Bílopotocké listy  . -- Č. červen (2000)-. -- Bílý potok : Obecní úřad, 2000-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bílovický zpravodaj  . -- Bílovice nad Svitavou : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: září 2011.
Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii  . -- Č. 7 (1996)-. -- Praha : Josef Alan, 1996-. -- 1996-[199-] Praha : Zdeněk Konopásek. -- [199-]-2006 Praha : Virtuální institut. -- 2007- Praha : Časopis Biograf. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev: časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii -- časopis pro kvalitativní výzkum. -- Abstrakt: Publikace: Biograf 54/2011. Časopis pro kvalitativní výzkum. Z obsahu: Petr Holpuch - Bezdomovectví jako přístup k životu Martin Hájek, Marie Dlouhá - Interpretační kooperace v biografických textech: Sémiotický přístup k analýze kolektivní paměti Michal Růžička - Sociální reprodukce bezdomovectví a meze liberálního individualizmu Zuzana Kusá - Letný pohľad na identitu Petr Matoušek - Život jako přístup k textu: Úvaha o sociální práci a sociologii, o bezdomovcích a autorech textů Jan Šamánek - Bezdomovectví: Tíživá životní situace, nebo kuří oko běžného občana? Otakar Šoltys - Sémiotická poznámka Dušan Lužný - Hledání "nové" sociologie náboženství: Na okraj diskuze o redukci a "redukcionismu" v dosavadní sociologii náboženství Kateřina Vojtíšková - 13. pracovní konference Biografu, 17.-19. června 2011, klášter v Hoješíně u Seče Jaromír Klepal - V říši traumatu Publikace: Biograf 54/2011. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211577001. -- ISSN : 1211-5770.
Biologia plantarum : international journal published by the Institute of experimental botany, Academy of sciences of the Czech republic  . -- Tom. 1, Nr. 1 (1959)-. -- Praha : Ústav experimentální botaniky AV ČR, 1959-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 160+4 s., 175/250. -- Změna signatury: ČB4.727: od r. 2000. -- ISSN : 0006-3134.
Biologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : SPN, 1992-. -- svazků ; 21 cm. -- Podnázev: časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 1210-3349.
Biom : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu  . -- [Č. 1 (1997)]-. -- Praha : České sdružení pro biomasu, [1997]-. -- svazků. -- ISSN 1801-2655 se vztahuje k elektronické verzi časopisu. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu CZ Biom. -- Podnázev: čtvrtletník o energii, co roste. -- Podnázev: časopis o energii, co roste. -- Informace o časopise pocházejí z: http://stary.biom.cz/biom/biom1.html. -- Do poloviny roku 2005 průběžné číslování. -- ISSN : 1801-4038.
Biomedical papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic  . -- [Vol. 145, No. 1 (2001)]-. -- Olomouc : Palacký University, [2001]-. -- ISSN : 1213-8118 ISSN (zrušené) 0862-481X.
Bioprospect : bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Biotechnologická společnost, 1991-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: bulletin Biotechnologické společnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Č. 4 (1998) a č. 1 (1999) vyšla v jednom svazku jako dvojčíslo. -- ISSN : 1210-1737.
Biorevue : průvodce světem bio  . -- Č. 11 (listopad 2013)-. -- Praha : Joalis, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 2336-1808.
Biotherapeutics  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Edukafarm, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Edukafarm medi news. -- ISSN : 1805-1057 ISSN (chybné) 1213-9866.
Biotronika  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Tomáš Pfeiffer, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bítovčický čtvrtletník  . -- Č. 1 (2007)-. -- Bítovčice : Obecní úřad, 2007-. -- 21 cm.
Bitozeveský zpravodaj : obec Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle  . -- 2016/01-. -- Bitozeves : OÚ Bitozeves, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Biuletyn Euroregionu Glacensis  . -- Rychnov nad Kněžnou : Euroregion Glacensis, [2006]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis ve spolupráci s Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. -- Údaje o zahájení vydávání převzaty z: http://www.euro-glacensis.cz. -- Zpravodaj vychází v samostatné české a polské jazykové mutaci.
Blatenská Blatka : zpravodajský čtvrtletník Blatenska : Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov, Šerchov, Zákoutí  . -- Blatno : Obecní úřad Blatno, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: ročník VI, číslo 1 (zima 2016).
Blatenské listy : nezávislé periodikum Občanského fóra Blatenska  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Blatná : Atis, [1990]-. -- svazků. -- Změna podnázvu: čtrnáctideník: od r. 1991-. -- Vydavatelé se mění. -- Sign.: ČB 3.437: r. 1990-1991. -- Změna sign.: ČA 505: r. 1992, zpětný návrat k: ČB 3.437: od r. 1993-. -- Dvojí číslování roč.. -- Příl.: Prácheň: č. 18 r. 1991 - č. 22. r. 1991. -- Zvl. vyd.: Listy o velké vodě na Blatensku: r. 2003: zpracováno jako monografické číslo seriálu.
Blatensko sobě : živě a nově  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Blatná : Svazek obcí Blatenska, [2007]-. -- svazků. -- Dříve časopis vycházel jako neprodejná příloha Blatenských listů. -- Průběžné číslování.
Blesk bydlení : dům, stavba, zahrada  . -- Ročník 1, číslo 2 (únor 2017)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-624X.
Blesk hobby : dům - zahrada - pěstujeme - chováme  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Ringier ČR, 2005-. -- 2010- Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-3074.
Blesk komiks  . -- Ročník 1, číslo 01 (12/2015)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2015-. -- 26 cm ; svazků. -- U každého čísla karta s upoutávkou. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2464-5400.
Blesk křížovky  . -- Praha : Ringier ČR, [2006?]-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2015- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2006). -- ISSN : 1802-8920.
Blesk magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 28-30 cm. -- Název od č. 27(2007): Blesk magazín TV. -- Podnázev od r. 2001 do r. 2007: TýV plus. -- Průběžné číslování titulu v kulatých závorkách. -- Periodikum je samostatně neprodejné. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 30+16+4 s., 200/297. -- Resumé: Společenský týdeník pro volný čas. -- ISSN : 1210-5341.
Blesk nedělní křížovky  . -- Č. 1 (listopad 2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2011-. -- 2015- Praha : Czech News Center. -- 32 cm.
Blesk pro ženy  . -- Roč. 1, č. 0 (2004)-. -- Praha : Ringier ČR a.s., 2004-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ, a.s.,. -- 2014- Praha : Czech News Center a.s. -- 28-30 cm. -- Podnázev od r. 2010: nejprodávanější týdeník pro ženy. -- ISSN : 1214-6358.
Blesk TV mánie : nový časopis o zákulisí televizního světa  . -- Č. 2. března (2013)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2013-. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 30 cm. -- Nepřesné číslování, přijímáno pod datem vydání. -- ISSN : 1805-8183.
Blesk Vaše recepty  . -- Praha : Ringier ČR, 2010-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 25 cm. -- Ročníkováno od r. 2011. -- Chybné ISSN 1214-0724 patří časopisu Blesk extra. -- Další podnázev: čtenáři vaří čtenářům. -- ISSN : 1804-6738 ISSN (chybné) 1214-0724.
Blesk zdraví  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ringier ČR, 2006-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 28-30 cm. -- ISSN 1210-5333 se vztahuje k novinám Blesk. -- ISSN : 1802-3738 ISSN (chybné) 1210-5333.
Blesk - Čechy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev od 2.11.2007: vydání Čechy. -- Příl.: SO: Blesk na víkend. -- Příl. dříve: PO+ST: Servis extra (do r. 2000). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 297/420. -- Různé přílohy r. 2014-2016 uloženy zvlášť v obálkách v příruční polici u služby. -- Některé svazky obsahují samostatně neprodejné přílohy. -- Jiná vydání: Blesk - Praha ; Blesk - Morava ; Blesk - Moravskoslezský; Blesk - Sever ; Blesk - Praha - střední Čechy ; Blesk - Zlínsko. -- ISSN : 1210-5333.
Blevický zpravodaj  . -- Blevice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Bloom's world  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Profi Press, 2013-. -- svazků ; 33 cm. -- Od ročníku V, čísla 1 (2017) vychází společně s titulem Floristika plus. Tištěno zvratmo. -- ISSN : 1805-8760.
Blučinský zpravodaj  . -- Blučina : Obec Blučina, [2013?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Blue paper  . -- Č. 1 (2013)-. -- [Praha?] : Stars Communications, 2013-. -- 2014- Praha : Czechoslovak Models. -- 46 cm.
BMW Magazín  . -- [Č. 1] (2008)-. -- Praha : BMW Group Česká republika, [2008?]-. -- svazků ; 28-29 cm. -- Údaje o nakladateli a periodicitě ověřeny v Evidenci periodického tisku MKČR. -- ISSN : 0946-8390.
BMW revue  . -- Roč. 5, č. 1 (2002)-. -- Praha : TopStar, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: čtvrtletník BMW Auto Clubu Praha. -- ISSN : 1213-2497.
Board  . -- [Roč. 1, č. 1 leden (1995)]-. -- Praha : HP Publishing, [1995]-. -- [199-]-[199-] Praha : Board magazine. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 297/210. -- Resumé: Skateboarding, snowboarding, reportáže, rozhovory, aktuální informace z dané oblasti. -- ISSN : 1212-4680.
Bobří stopou  . -- Č. 1 (1993)-. -- Brno : Sdružení přátel Jaroslava Foglara, 1993-. -- Podnázev: zpravodaj SPJF: od č. 21 r. 1998. -- Od r. 2009 bez podnázvu. -- Průběžné číslování do roku 2008. -- Periodicita se mění.
Bodybuilding : nový časopis profilující naší fitness scénu  . -- 01/2017-. -- Plzeň : Jiří Hrdlička, 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-5180.
Bohemia : Jahrbuch des Collegium Carolinum  . -- München : Robert Lerche, 1960-. -- 1971- München : R. Oldenbourg Verlag. -- Podnázev: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. -- Změna vydavatele: Collegium Carolinum. -- ISSN : 0523-8587.
Bohemiae occidentalis historica  . -- Ročník 1, číslo 1 (2015)-. -- Olomouc : ViaCentrum s.r.o., 2015-. -- 2015- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. -- ISSN : 2336-7547.
Bohemica litteraria  . -- V 12 (2009),č. 1/2-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- svazků. -- Číslování sv. navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 0231-7818 patří titulu: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Svazky 12 (2009) a 13 (2010) vyšly jako dvojčíslo. -- Do r. 2010 mají jednotlivé sv. ISBN. -- ISSN : 1213-2144.
Bohemica Olomucensia  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-. -- svazků ; 25 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Chybné ISSN 0231-634X uváděné v tiráži patří časopisu "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica". -- ISSN : 1803-876X ISSN (chybné) 0231-634X.
Böhmerwäldler Heimatbrief : Monatszeitschrift für den Heimatkreis Prachatitz  . -- Nr. 1.1948(Juni) - 100.1956; 1957 - 1973; Jg. 27.1974 -. -- Mindelheim : Böhmerwäldler Heimatkreis Prachatitz, 1948-. -- svazků. -- Vydavatel: Böhmerwäldler Heimatkreis Prachatitz.
Bohuňovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Bohuňovice : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Pohledy.
Bochořský zpravodaj  . -- Č. 0 (2001)-. -- Bochoř : Obecní úřad, 2001-. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Bochovský zpravodaj : zpravodaj OZ Bochov  . -- Bochov : Obecní úřad, [1978?]-. -- [2007]- Bochov : MěÚ Bochov. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od roku 2014 bez podnázvu. -- Chybné ročníkování.
Bolatický zpravodaj : zpravodaj Obecního úřadu Bolatice  . -- Bolatice : Obecní úřad Bolatice, [1999]-. -- svazků ; 33 cm. -- Popsáno podle: č. 139 (2015).
Bolest : časopis Společnosti pro studium a léčbu bolesti  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis pro studium a léčbu bolesti. -- ISSN : 1212-0634.
Bon jour : Gernétic international  . -- Č. 1 (léto 2014)-. -- Praha : Media Advice, 2014-. -- svazků ; 21 cm.
Bondy magazín : nákupní a zábavní centrum v Mladé Boleslavi  . -- Praha : Euro Mall Centre Management, [200-]-. -- 2012- Praha : Bondy Centrum. -- 30 cm ; svazků ;.
Bonsaje a japonské zahrady : praktický průvodce pro pěstitele bonsají a tvůrce japonských zahrad  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Jan Stropnický, 2005-. -- svazků. -- Vydavatel: Jan Stropnický. -- Chybné ISSN 1213-3078: č. 1 r. 2005. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: magazín pro pěstitele bonsají, tvůrce zahrad v japonském stylu, stavitele okrasných nebo koupacích jezírek a chovatele koi: od r. 2012-. -- ISSN : 1213-3078 1801-1683.
Bonus info : Informační občasník Odborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven  . -- Praha : EURO AGENCY, 1994-. -- ISSN : 1210-8537.
Borotínský zpravodaj  . -- Borotín : Osvětová beseda : Obecní úřad : Farní úřad, 1992-. -- 2002-2006 Borotín : Obecní úřad. -- 2007- Borotín : Úřad Městyse Borotín. -- svazků. -- Chyba v číslování: r. 1999-2000: č. 60 2x, vynecháno č. 62, místo č. 65 listopad. -- Průběžné číslování.
Borovanský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1993)]-. -- Borovany : Městský úřad, [1993]-. -- svazků. -- Podnázev: měsíčník města Borovan: od r. 2006-.
Borovské listy : zpravodaj zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová  . -- Havlíčkova Borová : Úřad městyse, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od září 2012: zpravodaj městyse Havlíčkova Borová a osad Peršíkov a Železné Horky.
Borský zpravodaj : informace o dění v obci Bory  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Bory : Obecní úřad, 1995-. -- 29-30 cm ; svazků ;. -- V r. 2007 obnoveno vydávání.
Boršovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991); č. 1 (1999)-. -- Boršov nad Vltavou : Obecní úřad, 1991-. -- sv. -- Zpětný návrat k: Boršovský zpravodaj: od r. 1999-. -- Každé číslo má jiný název: od r. 2004. -- Název zvl. č.: Velikonoční zpravodaj: r. 1999-2003. -- Časopis vycházel v letech: 1991;1999-. -- Vydavatel: Obec Boršov nad Vltavou. -- Přestávka ve vydávání:R.1992-95.
Boskovický zpravodaj  . -- Č. 1 (1990)-. -- Boskovice : Městské kulturní středisko, 1990-. -- 2004- Boskovice : Městský úřad. -- svazků ; 21 cm. -- www.boskovice.cz.
Bosonožský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Brno-Bosonohy : Úřad městské části Brno-Bosonohy, [1996]-. -- svazků ; 30 cm.
Botanika : informační a popularizační časopis  . -- Č. Prosinec (2013)-. -- Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě převzaty z: www.ibot.cas.cz/botanika/. -- ISSN : 2336-2243.
Bouzovské noviny  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Bouzov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Božický zpravodaj : dvouměsíčník obce Božice  . -- Božice : Obec Božice, [2015]-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Božické noviny.
Bramborářství : odborný časopis Ústředního bramborářského svazu České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Havlíčkův Brod : INTERES, 1993-. -- s. -- Vydavatel: Ústřední bramborářský svaz České republiky. -- ISSN : 1211-2429.
Brána  . -- [Roč. 38, č. 1 (2006)]-. -- Praha : Kodex, 2006-2010. -- 2011- Praha : Jiří Sedláček. -- svazků ; 25 cm. -- Chybné číslování roč. na titl. l. od r. 2012-. -- ISSN : 1803-828X.
Brands & stories : odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a in-store komunikaci  . -- Č. 1 (2009)-. -- Hradec Králové : TAH, 2009-. -- [20--]- Praha : B & S Communicate. -- svazků ; 33 cm. -- Ev. č. 19047 patří časopisu: "Brands & stories. Hradec Králové, Tah." a ev. č. 19369 časopisu: "Brands&stories. Praha, B & S Communicate". -- Část textu tištěna zvratmo. -- Od r. 2012 časopis vychází ve dvou částech Brands a Stores. -- Podnázev od r. 2012: odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a POP-marketingu. -- ISSN : 1804-2708.
Branecký zpravodaj  . -- Branka u Opavy : Obec Branka u Opavy, [20--]-. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2016).
Braunoviny : měsíčník společností skupiny B.Braun pro ČR a SR : mesačník spoločností skupiny B.Braun pre ČR a SR  . -- [Č. 1 (2000)]-. -- Praha : B.Braun Medical, [2000]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2015: dvouměsíčník Skupiny B. Braun pro ČR a SR : Dvoumesačník Skupiny B. Braun pre ČR a SR. -- ISSN : 1801-0342.
Bravantický Brumla  . -- Bravantice : Obec Brabantice, [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: číslo 2 (duben-červen 2016).
Breast cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2011)-. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-8218.
Breda & Weinstein  . -- Zima 2012-. -- Praha : Breda & Weinstein, 2012-. -- 25 cm ; svazků ;.
Brepta : časopis přátel rodinného a kulturního centra Nová Trojka  . -- Praha : Nová Trojka, [2007]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Bridge : anglický časopis pro české středoškolské učitele a studenty angličtiny  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Prague : Expoprint, 1997-. -- 1997- [2000] Praha : Bridge. -- [2000]- Praha : Bridge Publishing House SE. -- svazků ; 27-30 cm. -- Podnázev od r. 2000: anglický časopis pro české studenty. -- Podnázev od r. 2001: anglický časopis pro studenty. -- Podnázev od r. 2009: the easy way to English. -- Podnázev v tiráži od r. 2009: monthly magazine for English language students. -- Další podnázev od září 2015: level B1-C1. -- Příl. CD k některým č.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 220/264. -- ISSN : 2464-496X.
British journal of dermatology : official journal of the British Association of Dermatologists : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : AT Mediprint, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1805-904X.
Brněnský metropolitan : informační noviny občanů statutárního města Brna  . -- Roč. 1, č. 2 (2005)-. -- Brno : Magistrát města Brna, 2005-. -- 41-42 cm ; svazků ;. -- Vydáváno ve spolupráci se Strategic Consulting.
Brno business & style : top styl magazín pro Brno  . -- Roč. 20, č. 1 (2012)-. -- Brno : CCB, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-3424.
Brno Studies in English  . -- Vol. 1, 1959-. -- Praha : SPN, 1959-. -- 1966-[1994?] Brno : Univerzita J.E. Purkyně. -- 1995- Brno : Masarykova univerzita. -- svazků ; 24-25 cm. -- (Spisy Filosofické fakulty University v Brně) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Řada germanisticko-anglistická (K), ISSN 0231-5351) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická (S) = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series anglica ISSN 1211-1791). -- Některé sv. mají vlastní tematické podnázvy. -- Roč. 18 obsahuje 6 volných l. (11 s.). -- Během vydávání se mění název edice; od vol. 35? mimo edici. -- Některé sv. mají ISBN. -- ISSN : 0524-6881.
Broumovské noviny : nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Broumov : Evropa Union Broumov, 2004-. -- [20--]- Broumov : Město Broumov. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od č. 6/2011: zpravodaj města Broumova. -- Dříve jako: Broumovský zpravodaj.
Brtnický zpravodaj  . -- Č. 1 (1984)-. -- Brtnice : Obecní úřad, 1984-. -- [2000]- Brtnice : Městský úřad. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-8 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj občanů Brtnicka.
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik  . -- 14/2009, (1-2)-. -- Brno : Masarykova univerzita 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Roč. 14 vydán jako dvojčíslo. -- Číslování ročníku navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1803-7380.
Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache  . -- Jg. 1, Nr. 1/2 (2008)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2008-. -- svazků ; 21 cm. -- Dříve jako: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. -- ISSN : 1803-4411.
Brýle & móda : společenský a odborný magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Iva Production Agency, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-7866.
Bryonora : zpravodaj Brynologicko-lichenologické sekce ČBS  . -- [Č. 1 (1988)]-. -- Praha : Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti, [1988]-. -- [19--]-[200-] Průhonice : Botanický ústav AV ČR. -- sv. ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN a ze záznamu SVK Kladno. -- ISSN : 0862-8904.
Břest : zpravodaj obce  . -- Břest : Obec Břest, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Březácký zpravodaj  . -- Č. 1 (2011)-. -- Březí : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm. -- Pozastavené vydávání od č. 3 (2014).
Březenský zpravodaj  . -- [Roč. 1], č. 1 (září 1996)-roč. 7, č. 17 (2002); roč. 7, č. 1 (únor 2008)-. -- Březno : Obecní úřad, 1996-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydávání přerušeno v l. 2003-2007. -- Do r. 2002 průběžné číslování.
Březina : obecní zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Březina : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Březina".
Březiněveský zpravodaj : měsíčník městské části Praha - Březiněves  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2011)-. -- Praha : Úřad městské části Praha - Březiněves, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2012: čtvrtletník městské části Praha - Březiněves.
Bubbleology! : jedinečný mix  . -- Roč. 1, č. 1 (léto 2014)-. -- Praha : Global Care, 2014-. -- 24 cm ; svazků ;.
Bublifuk : komiksová revue pro holky a kluky  . -- 1 (2015)-. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015-. -- 24 cm. -- První číslo má ISBN. -- Průběžné číslování. -- ISBN : 978-80-7387-955-6 ISBN (chybné) 978-80-7387-977-8. -- ISSN : 2533-5162.
Bubovický zpravodaj  . -- 1/2016-. -- Bubovice : Obec Bubovice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bučovické noviny : list věnovaný zájmům města Bučovice a přidružených obcí Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Bučovice : Městský úřad, 2001-. -- [200-]-2014 Bučovice : Informační a kulturní středisko města Bučovice. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008 do r. 2011: regionální měsíčník Bučovicka. -- Od roč. 13(2013) č. 1. podnázev: regionální inzertní měsíčník Bučovicka.
Buddy potápění  . -- Roč. 5, č. 24 (2011)-. -- Liberec : Michaela Sládková, 2011-. -- 2012- Chrastava : Buddy Dive. -- svazků ; 28 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Chybné ISSN patří předchozímu titulu, v časopise uváděno od č. 29 (2012). -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-3017 ISSN (chybné) 1802-6702.
Buddy up : magazine for bringing students together  . -- Č. 1 (2009/2010)-. -- Praha : ESN VŠE Praha - Buddy System, 2009-. -- svazků ; 30 cm.
Budečské rozhledy : příležitostný list občanů Zákolan, Trněného Újezdu a Kovár  . -- Zákolany : Občanské sdružení Budeč, [200-]-. -- 46 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Budějovický numismatik : magazín pro sběratele mincí, bankovek, medailí a dalšího sběratelského materiálu  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Česká numismatická společnost, 2005-. -- svazků. -- Průběžné číslování.
Budišovický zpravodaj  . -- Budišovice : Obec Budišovice, [2015?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: 1/2016.
Budišovský zpravodaj : informační listy města Budišov nad Budišovkou  . -- Budišov nad Budišovkou : Středisko volného času, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 4/2012.
BudLive : českobudějovický magazín  . -- Ročník I, číslo 0 (zima 2016)-. -- České Budějovice : Bud Media s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-6075.
Budoucnost církve : časopis pro podporu pastorace mládeže  . -- Praha : Asociace křesťanských sdružení mládeže : Sekce pro mládež České biskupské konference, 1993-. -- svazků ; 21 cm. -- Údaje o vydávání pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1803-8131.
Building world magazine : investment - projects - tenants - facility management - construction - design - office - shopping centres - residential - industry - development - real estate  . -- Iss. 1 (2005)-. -- Praha : Building World, 2005-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Tex též angl.
Bujanovský občasník  . -- 1993-. -- Bujanov : Obecní úřad, 1993-. -- svazků. -- Vydavatel: Obec Bujanov. -- Periodicita se mění.
Bukovský zpravodaj  . -- Dolní Bukovsko : MNV, [1977]-. -- 1980-1996 Dolní Bukovsko : Střediskové kulturní zařízení. -- 1997-2002 Dolní Bukovsko : Obecní kulturní zařízení. -- 2003-2007 Dolní Bukovsko : Obec Dolní Bukovsko. -- 2008- Dolní Bukovsko : Městys Dolní Bukovsko. -- svazků. -- Signatura: ČB 2.742: do r. 1989. -- Změna sign.: ČC 3.501: od r. 1990-.
Bulletin advokacie : stavovský časopis české advokacie  . -- [Roč. 1], č. 1 (1971)-. -- Praha : [Ústředí české advokacie], 1971-. -- 1992- Praha : Česká advokátní komora. -- svazků ; 22-30 cm. -- Vydává: Česká advokátní komora. -- Od r. 2002 vydává Česká advokátní komora v Praze v nakladatelství Milan Horák - REGO. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 112+4 s., 145/220. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Signatura: od r. 2005 ČB 5.460. -- Od č. 6 2005 vydává Česká advokátní komora v Praze v agentuře Impax. -- Resumé: Stavovský časopis české a slovenské advokacie. Informuje o advokacii doma i v cizině, otiskuje stavovské předpisy, uveřejňuje odborné články a vybraná soudní rozhodnutí. -- ISSN : 1210-6348.
Bulletin Asociace dodavatelů montovaných domů  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Asociace dodavatelů montovaných domů, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Bulletin České komory architektů  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Česká komora architektů, [1994]-. -- svazků ; 30 cm. -- Název na obálce od r. 2002: Bulletin. -- Podnázev v tiráži: oficiální dvouměsíčník autorizovaných architektů v ČR. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: oficiální čtvrtletník autorizovaných architektů v ČR. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2066.
Bulletin Československé společnosti mikrobiologické = Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej  . -- [Roč. 1, č. 1 (1960)]-. -- Praha : Československá společnost mikrobiologická ; Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, [1960]-. -- svazků. -- ISSN : 0009-0646.
Bulletin ČSNS  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Brno : Československá napoleonská společnost, [1997]-. -- svazků ; 20 cm. -- ISSN : 1213-6999.
Bulletin gynstart  . -- Praha : Aprofema, [200-]-.
Bulletin jihočeských nemocnic ...  . -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, 2015-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje rok uvedený na titulním listu.
Bulletin Komory certifikovaných účetních : legislativa - komentáře - informace  . -- Praha : Komora certifikovaných účetních, [2004]-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 2336-3576.
Bulletin Komory daňových poradců České republiky  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Komora daňových poradců České republiky, 1993-. -- svazků ;. -- ISSN : 1211-9946.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze  . -- Roč. 1 (1993)-. -- V Praze : Nadace mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 1993-. -- 1999-2005 Praha : Jiří Sejkora, G-box. -- 2007-2012 Praha : Jiří Sejkora, G-box ve spolupráci s Národním muzeem. -- 2013- Praha : Jiří Sejkora, G-box ve spolupráci s Národním muzeem a Slovenskou mineralogickou společností. -- svazků ; 21-30 cm. -- Název z obálky. -- Některé roč. vydány jako dvojčíslo, roč. 6 (1998) popsán monograficky. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od roč. 2008 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-0329.
Bulletin Národní protidrogové centrály  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, odd. vydavatelství obchodního odboru, 1995-. -- [2000?]-[2001?] Praha : Kriminální policie Policie ČR, Národní protidrogová centrála. -- 2002- Praha : Služby kriminální policie a vyšetřování. -- 2002- Praha : Policie České republiky. -- [200-]- Praha : Národní protidrogová centrála. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Číslování ročníku ukončeno od r. 2013. -- Resumé: Časopis určený pro účinnou prevenci a boji proti drogám - pro služební potřebu policie ČR, obecní policie, státního zastupitelství, soudů a vybraných institucí. -- ISSN : 1211-8834.
Bulletin of Geosciences  . -- Roč. 78, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká geologická služba, 2003-. -- 2012- Plzeň : West bohemian Museum in Pilsen. -- 2012- Olomouc : Palacký University. -- 2012- Praha : Institut of Geology AS CR v.v.i. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 2003: věstník České geologické služby. -- ISSN : 1214-1119.
Bulletin pro obchodní partnery  . -- Ostrava : Česká distribuční, a.s., [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bulletin Sdružení českých, moravských a slezských SVJ  . -- 1 (březen 2016)-. -- Praha : Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-6458.
Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů České republiky, [1991]-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1212-6152.
Bulletin SKIP : Spolku knihovníků a informačních pracovníků ČR  . -- Roč. 1 (1969)-roč. 2 (1970) ; roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 1969-1970,1992-. -- svazků ; 21 cm. -- Podnázev od r. 1999: Svaz knihovníků a informačních pracovníků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x16-22 s., 143/205. -- ISSN elektronické verze: 1213-5828. -- Resumé: Aktuální informace související s českým knihovnictvím a českým kulturním životem vůbec. -- ISSN : 1210-0927.
Bulletin Společnosti Otokara Březiny  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Jaroměřice nad Rokytnou : Společnost O. Březiny, [1992]-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování.
Bulletin Umělecko-historické společnosti v Čechách a na Moravě  . -- [Č. 1 (1990)]-. -- Praha : Umělecko-historická společnost v Čechách a na Moravě, [1990]-. -- [1995]-2010 Praha : Umělecko-historická společnost v českých zemích. -- 2010- Praha : Uměleckohistorická společnost. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 0862-612X ISSN (chybné) 0862-612.
Bulletin : klubový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Brno : Klub pacientů mnohočetný myelom, 2009-. -- svazků ; 20-21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin - klubový časopis".
Bulletin : Prague College Centre for Research & Interdisciplinary Studies  . -- Iss. 2 (2012)-. -- Prague : Prague College, 2012-. -- sv. ; 30 cm. -- Pokračuje číslování předchozího titulu. -- Chybné ISSN se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1805-5109 ISSN (chybné) 1804-3402.
Bulletin : Česko-izraelská smíšená obchodní komora  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Česko-izraelská smíšená obchodní komora, 2002-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bulletin. Česká společnost pro mechaniku  . -- [Roč. 1], č. 1 (1980)-. -- Praha : Česká společnost pro mechaniku, 1980-. -- svazků ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 170/240. -- Podnázev do 31.12.1992: Československá společnost pro mechaniku při ČSAV. -- Zpoždění ve vydávání. -- Vydává: Česká společnost pro mechaniku. -- Resumé: Určeno členům České společnosti pro mechaniku. -- ISSN : 1211-2046.
Bulvár : Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Holice  . -- Roč. 1, č. 11 (2001)-. -- Pardubice : Jan Doležal 2001-. -- 31-45 cm ; svazků ;. -- Podnázev v roce 2004: Pardubice - Chrudim - Ústí nad Orlicí - Svitavy. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský čtrnáctideník pro Pardubice a okolí. -- Podnázev v tiráži v r. 2004: společenský čtrnáctideník pro Pardubický kraj. -- Změna podnázvu v tiráži: společenský magazín pro Pardubický kraj. -- Dříve jako: Pardubický bulvár. -- ISSN : 1213-6956.
Bumík : zábava pro děti od 3 do 7 let  . -- Č. 1 (leden 2013)-. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2013-. -- svazků ; 28-30 cm. -- Změna podnázvu od r. 2015: pohádky, úkoly, omalovánky a veselé učení. -- ISSN : 1805-7314.
Burda : světová móda  . -- Č. 1 (1989)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1989-. -- 1990- Praha : Burda Praha. -- 30 cm + Pracovní návody + Střihy. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+40+4+4 s., 222/303. -- V r. 2012 vyšlo speciální číslo Burda - kreativní pletení (Burda creazion - kreativní pletení). -- Resumé: Perfektní střihy světové módy, pracovní návody, kosmetika, recepty.
Burda : móda pro děti : speciál měsíčníku Burda : od oblečků pro miminka až po módu pro velké školáky  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Offenburg : Aenne Burda, [2001?]-. -- 27 cm. -- České vydání připravuje: Burda Praha. -- Podnázev v tiráži: special. -- www.burda.cz. -- Podnázev pouze: móda pro děti. -- Obsahuje: střihové přílohy, pracovní návody.
Burda - Kreativní pletení  . -- Č. 6 (listopad 2012)-. -- Praha : Burda Praha, 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- Číslováno v rámci speciálů Burdy. -- Ev. č. 18924 patří časopisu Burda.
Burda - Móda pro plnoštíhlé  . -- Č. 1 (jaro 1995)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1995-. -- 28 cm. -- Změna názvu edice od č. 3 (1997): Burda Plus Special. -- Podnázev od r. 2004: plus fashion. -- Obsahuje střihové přílohy, pracovní návody. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- www.burda.cz.
Business car : řízení a správa firemních automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : Institut Fleet Managera, 2010-. -- svazků ; 30 cm.
Business leaders : 100 způsobů, jak udělat první krok  . -- Ročník I., vydání 1/2017-. -- Praha : First Class Publishing a.s., 2017-. -- 27 cm. -- Chybné ISSN 1805-076X a evidenční číslo 20404 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "FC. First Class (Praha)". -- ISSN : 1805-076X.
Business life  . -- Č. 8-9 (2013)-. -- [Praha] : Industry Media, 2013-. -- 2014- Praha : Marva Media. -- svazků ; 30 cm. -- Údaje o nakladateli převzaty z evidence periodik MK ČR.
Business Spotlight : angličtina pro mezinárodní komunikaci : the Czech edition of Business Spotlight  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Economia, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pochází z www.business-spotlight.cz. -- ISSN : 1214-8377.
Business woman  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Choice Media, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-3823.
Business & investice  . -- 01/2016-. -- Brno : Real Spektrum Group a.s., 2016-. -- 48 cm ; svazků ;. -- Obálkový podnázev: vy chcete prodávat, my víme komu. -- Evidenční číslo 22371 patří všem regionálním mutacím časopisu bez rozlišení jednotlivých regionů. -- Dříve jako: Real Spektrum news.
Business & IT  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2011-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1805-3777.
Buštěhradský zpravodaj : časopis obecního zastupitelstva Buštěhrad  . -- [Roč. 1, č. 1 (1959)]-. -- Buštěhrad : Obecní úřad, 1959-. -- 1998- Buštěhrad : Městský úřad. -- svazků ; 30 cm. -- R. 1992: Měsíčník rady MNV v Buštěhradě. -- Od č. 11-12 (listopad-prosinec 1998) podnázev: časopis Městského zastupitelstva Buštěhrad. -- Podnázev do r. 2012: časopis městského zastupitelstva. -- Od č. 3(2012) podnázev: informační bulletin města Buštěhradu. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj Buštěhradu.
Bydlení  . -- Číslo 1 (15. září 2016)-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2016-. -- 28 cm. -- Příloha regionálních deníků vydavatelství Vltava Labe Media. -- Magazín je prodejný pouze se čtvrtečním vydáním Deníku.
Bydlení : bytová kultura - architektura - design - životní styl  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Strom, 1992-. -- 1993-1993 Praha : Bydlení Ekols. -- 1994-1998 Praha : Bydlení. -- 1999-[2006] Praha : Europress. -- 2007-2012 Praha : Bauer Media. -- 2012- Praha : Business Media CZ. -- svazků ; 27 cm. -- V letech 1993-1994 obálkový název Magazín Bydlení. -- Od r. 1995 podnázev: magazín. -- Podnázev od r. 2006: nejlepší nápad? Bydlet a žít!. -- Podnázev od r. 2007: a budete se těšit domů .... -- Další podnázev od r. 2014: praktické rady a nápady pro perfektní domácnost, dům a zahradu. -- Resumé: Magazín pro otázky bytové kultury, designu, architektury a estetiky životního prostředí. -- ISSN : 0232-0347.
Bydlení, stavby, reality : měsíčník pro všechny příznivce moderního bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Mladá fronta, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-7533.
Bydlete s RCB : časopis nejen pro revitalizaci bytových domů  . -- Č. 1 (2009)-. -- Jindřichův Hradec : Finall - Holding, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování: r. 2009 a r. 2010.
Bydlíme : Tina : časopis pro celý byt  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- svazků 29 cm. -- Chybné ISSN 1802-1816 patří časopisu: Tina. -- Evidenční číslo MK 6262 patří časopisu Tina. -- Příloha: Příloha s lahodnými recepty. -- ISSN : 1805-1138 ISSN (chybné) 1802-1816.
Bylinkové recepty pro zdraví : časopis pro váš šťastný život : paní domu extra  . -- [1/2014]-. -- Praha : RF Hobby, s.r.o., [2014]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Bylinky revue  . -- [Č. 1 (2010)] -. -- Praha : AD1 Development, 2010-. -- 2012- Praha : Bylinky revue. -- svazků ; 24 cm. -- Dvojí číslování čísel (průběžné, běžný rok) od roku 2014-. -- ISSN : 1804-3135.
Bystrcké noviny : občasník zastupitelstva městské části Brno-Bystrc  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Brno : Městská část Brno-Bystrc, 1992-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu: občasník městské části Brno-Bystrc. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 205/295. -- Resumé: Zpravodaj občanů městské části Brno-Bystrc.
Bystřické noviny  . -- 2016/7-8 -. -- Velká Bystřice : Město Velká Bystřice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku města Velká Bystřice. -- Dříve jako: Velkobystřické noviny.
Bytová družstva - SVJ - Správa domů : časopis Svazu českých a moravských bytových družstev  . -- Roč. 9, č. 2 (2012)-. -- Praha : Vydavatelství odborných časopisů, 2012-. -- 2015- Praha : Artedit, spol. s r.o. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří k předchozímu titulu. -- Ročník navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1804-2902 1805-4919.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

C plus : magazín společnosti Cetelem  . -- Roč. 1, č. duben-červen (2009)-. -- Praha : Cetelem ČR, 2009-. -- 20 cm ; svazků ;.
CAD magazín  . -- Roč. 23, č. 1 (2013)-. -- Brno : CCB, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-8418 ISSN (chybné) 1802-0011.
Cafinews  . -- Ročník 1, číslo 1 (2013)-. -- Praha : Česká asociace pro finanční řízení Cafin, 2013-. -- svazků ; 23 cm. -- Podnázev od roku 2016: trendy z financí a controllingu. -- ISSN : 1805-9783.
Calinews : business newsletter : časopis pro více než 1 milion čtenářů v 31 evropských zemích  . -- Roč. 9, č. 1 (2002)-. -- Praha : California Fitness (Bohemia), 2002-. -- 2004-2006 Praha : CV Bohemia. -- 2007- Praha : CV Products. -- 30 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1212-4893 patří časopisu: "California Fitness News (Praha)". -- Podnázev od r. 2004: Calivita international lifestyle magazine. -- Podnázev v tiráži: obchodní zpravodaj sítě CaliVita International pro distributory i konzumenty. -- Další podnázev: Calivita international business and lifestyle magazine. -- Od června 2011 vychází v tištěné podobě jen každé druhé číslo. -- Ročníkování navazuje na časopis: "California Fitness News (Praha)". -- Dříve jako: California Fitness News (Praha). -- ISSN : 1213-9645 ISSN (chybné) 1212-4893.
Calluna : zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti  . -- V Plzni : Západočeská pobočka České botanické společnosti, 1996-. -- Podnázvy se mění: od r. 2000-. -- Změna periodicity: 1x ročně: od r. 2000-. -- Změna periodicity: 2x ročně: r. 1997-1999.
Camper & outdoor  . -- Podzim 2015-. -- Ostrava : Nakladatelství Mise, s.r.o., 2015-. -- 29 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-4870.
Camping, cars & caravans : české vydání  . -- Č. 1 (2005)-. -- Ostrava : Mise, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- ISSN : 1801-0709.
Campus Square  . -- Brno : PEC Campus Square s.r.o., [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Cantus : časopis pro sborové umění  . -- [Roč. 1], č. 0 (1990)-. -- Praha : Unie českých pěveckých sborů , 1990-. -- svazků ; 21-25 cm. -- (Cantus - notová příloha). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+8 s., 145/210. -- V letech 1990-1994 vycházelo: 3-5x ročně. -- Podnázev: čtvrtletník pro sborové umění. -- Drobná změna v podnázvu: magazín pro sborové umění. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1210-7956.
Caravan : magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Yacht, 2001-. -- 2005-2014 Praha : Yacht s.r.o. -- 2015- Praha : MotorCom s.r.o. -- svazků ; 29 cm : 4x ročně 2001-2003. -- Vydavatel: Daniel Guryča. -- Vydavatel: Jaroslav Vavera: od Roč. 15, (2015). -- ISSN : 1213-5631.
Card player : Czech & Slovak  . -- Č. září/říjen (2009)-č. červenec/srpen (2011);č. leden/únor (2014)-. -- Praha : Poker production, 2009-. -- 2011- [Praha?] : NTS Communications. -- 2014- Znojmo : HB Production. -- svazků. -- 2012 a 2013 vyd. pozastaveno. -- ISSN : 1803-9995.
Cargo : časopis (nejen) o etnologii  . -- Praha : Ústav etnologie FF UK, 1998-. -- [199-]-[200-] Praha : Cargo Publishers. -- 2010- Praha : Česká asociace pro sociální antropologii (CASA). -- svazků ;. -- Změna podnázvu: časopis pro kulturní/sociální antropologii: od č. 2 r. 1999?-. -- Změna vydavatele: občanské sdružení Cargo Publishers: od č. 2 r. 1999?-. -- Přestávka ve vydávání, znovu vydáván od Vol. 12, no. 1-2 (2014). -- ISSN : 1212-4923.
Cargovák : interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.  . -- Praha : ČD Cargo, [2010?]-. -- svazků ; 42 cm. -- V r. 2013 nevycházel.
Carlsbad revue : hotelový magazín  . -- Iss. 1 (2007)-. -- Karlovy Vary : Martin Horák, 2007-. -- 2010 Praha : My companion. -- 2010- Karlovy Vary : Oddych. -- svazků ; 27-31 cm. -- Podnázev v tiráži: luxury magazine of Carlsbad Plaza hotel*****.
Casa Serena magazine  . -- 1 (podzim-zima 2011)-. -- Vidice : Casa Serena, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
CASALC review : odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2011-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1804-9435.
Causa subita : časopis pro lékaře v 1. linii  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : I.M.P. - International Medical Publications, [1998]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2006: časopis pro lékaře v praxi. -- ISSN : 1212-0197.
Cebivský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Cebiv : Obecní úřad, [200-]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Cejlecký zpravodaj  . -- 1/2016-. -- Cejle : Obec Cejle, 2016-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Zpravodaj : obec Cejle.
Centra magazín : magazín pro zákazníky CENTRA a.s.  . -- Zima 2013/2014-. -- Praha : Centra, 2013-. -- 27 cm.
Central European business review  . -- Vol. 1, no. 1 (July 2012)-. -- Prague : University of Economics, 2012-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-4854.
Central European journal of international & security studies  . -- Vol. 1, issue 1 (June 2007)-. -- Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2007-. -- 2008- Praha : Metropolitní univerzita Praha. -- svazků ; 23 cm. -- ISSN : 1802-548X.
Central European journal of management  . -- Vol. 1, no. 1 (2014)-. -- Brno : Masaryk University, 2014-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 2336-2693.
Central European Journal of Public Health  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- [199-]-[200-] Praha : Státní zdravotní ústav. -- [200-] Prague : National Institute of Public Health. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Státní zdravotní ústav (National Institute of Public Health) ve spolupráci s Tigis s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 50+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-7778.
Central European papers  . -- Vol. 1, no. 1 (2013)-. -- Opava : Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies, 2013-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 2336-3312.
Centro : obchodní centrum Centro Zlín-Malenovice  . -- Zlín : Centro Zlín FMC, [200-]-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Rozšíření názvu v r. 2012: Magazín Centro.
Centrum Bazalka  . -- [2012]-. -- V Českých Budějovicích : Centrum Bazalka, 2012-. -- svazků ; 21 cm. -- Od č. 6/2012 podnázev: zprávy z Bazalky.
Ceramics - Silikáty  . -- Roč. 1 [35], č. 1 (1991)-. -- Říčany : SK Press, 1991-. -- [199-]- Praha : Nadace profesora Rudolfa Bárty. -- [199-]- Praha : Ústav chemické technologie. -- [199-]- Praha : Ústav anorganické chemie. -- svazků ; 30 cm. -- Foundation of Professor Rudolf Bárta. -- Další vydavatel: Institute of Chemical Technology in Prague. -- Další vydavatel: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 219/297. -- ISSN : 0862-5468.
Cerekvický zpravodaj : zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí  . -- 1/2015-. -- Cerekvice nad Bystřicí : Obec Cerekvice nad Bystřicí, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Cesta Vysočinou : regionální týdeník  . -- Č. 1 (10.9.2013)-. -- Havlíčkův Brod : Stanislav Zahradník, 2013-. -- 2014- Havlíčkův Brod : Zbyněk Stárek. -- 45 cm ; svazků ;. -- Č. 36-46 (2014) nevyšlo, od č. 47 změna vydavatele. -- Dříve jako: Cesta Vrchovinou. -- ISSN : 2336-1336.
Cesta : křesťanský časopis pro děti  . -- Praha : Ústřední rada Církve československé husitské, [199-]-. -- svazků.
Cesty a křižovatky : časopis Klubu novinářů Pražského jara, pobočného spolku Syndikátu novinářů ČR  . -- Číslo 1 a 2 (duben 2016)-. -- Praha : Syndikát novinářů ČR, z.s., 2016-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Příloha: Členský zpravodaj KNPJ (Klubu novinářů Pražského jara).
CFO world : informační servis pro finanční ředitele : speciální příloha webu cfoworld.cz  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2012]-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-4714.
CGS news : a quarterly newsletter for customers, distributors and friends of CGS Group  . -- Prague : ČGS, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
CI Time : odborný analytický měsíčník  . -- Roč. 1, [č. 1] ([leden] 2011)-. -- Praha : CI Consult&Research, 2011-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-8099.
CIJ : central european : the magazine for property, investment & real estate development  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995)]-. -- Praha : Roberts Publishing Prague, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Příl. CTP News. -- ISSN : 1214-9896.
Cinema : velký evropský filmový měsíčník  . -- Seš. 1 (květen, 1991)-. -- Praha : Kinemat, 1991-. -- 1999-2001 Praha : Bonton Promotions. -- 2001 Praha : Albatros. -- 2002-2005 Praha : Burda Praha. -- 2005-2009 Praha : Geronia Czech Republic. -- 2009- Praha : Slavonia Press. -- 30 cm. -- Změny podnázvu: filmový měsíčník (1991-93) ; velký evropský měsíčník (do r. 1999) ; Burda (2002-05) ; velký evropský filmový měsíčník (2006-09) ; skutečně filmový časopis (od r. 2010). -- Vydává do roku 1998: Kinemat, a.s. Radko Šťastný, Kino Verlag GmbH Hamburg - spolupracovník vydavatele. -- Č. 1 v roce 2002 nevyšlo. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90 s., 220/295. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1210-132X.
Cinepur  . -- Roč. 6, č. 7 (březen 1997) [1990]-. -- Praha : Radek Vychytil, 1997-. -- [200-]- Praha : Sdružení přátel Cinepuru. -- 2004-2010 Praha : FAMU. -- svazků ; 28 cm. -- Chybné ISSN do r. 2002:1210-678X. -- Průběžné číslování. -- Podnázev v tiráži: časopis o filmu. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: časopis pro moderní cinefily. -- Podnázev od r. 2003: dvouměsíčník o filmu. -- Chybné číslování roč. od r. 2008. -- Spoluvydavatel v r. 2004-2010: FAMU. -- ISSN : 1213-516X.
CIO Business World : IT strategie pro manažery  . -- Č. 2 (2009)-. -- Praha : IDG Czech, 2009-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1803-7321 ISSN (chybné) 1213-1709.
Circulation : journal of the American Heart Association : české vydání, výběr článků a abstrakt  . -- Roč. 1, č. 1 (2002) - Roč. 5, č. 2 (2006) ; roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : MMN - Mezinárodní medicínské nakladatelství, 2002-. -- [2003]-2006 Praha : Medical Tribune. -- 2013- Praha : Wolf & Company. -- svazků. -- Změna podnázvu: journal of the American Heart Association, české/slovenské vydání, výběr článků a abstrakt. -- V roce 2013 obnoveno vydávání. -- ISSN : 1213-7537.
Církevní dějiny : osobnosti - události - struktury - mentality  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2008)-. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008-. -- svazků ; 23 cm. -- ISSN : 1803-0068.
Církvické noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Církvice : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Citovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Citov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
City mag : Prague's finest essentials, tips & recommendations  . -- Autumn (2015)-. -- Prague : NKN Bohemia Media & Production s.r.o., 2015-. -- 26 cm ; svazků ;.
Civilia : revue pro oborovou didaktiku společenských věd  . -- Roč. 2, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- svazků ; 21 cm. -- Navazuje na sborníky vydávané v l. 1995-2010. -- Podnázev od r. 2012: odborná revue pro didaktiku společenských věd. -- Pro Univerzitu Palackého vydává nakladatelství Epocha. -- ISSN : 1805-3963 ISSN (chybné) 1214-1348.
Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům  . -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1990-. -- 1992-1995 Praha : Kvarta. -- 1996-2010 Plzeň : Nakladateltví Fraus. -- 2010- Brno : Tribun EU. -- svazků. -- Podnázev v tiráži: časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Změna signatury: ČB.4.560: od r. 1995-1996. -- Změna vydavatele: Tribun EU: od roč. 54, č. 2 (2010). -- ISSN : 1210-1811 1210-0811.
Claudia : hodně zábavy - hodně křížovek - hodně čtení : nejlevnější týdeník pro ženy  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : EUROPRESS, 2003-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev od r. 2005: vše pro ženy -- Podnázev od r. 2006: zábava a inspirace pro každý den -- Další podnázev: cítím se skvěle. -- ISSN : 1214-4614.
Climacterium news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (listopad 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2533-5235.
Climax noviny : informační zpravodaj pro zaměstnance a obchodní partnery společnosti Servis Climax a.s.  . -- Č. 1(11-12) (2010)-. -- Vsetín : Servis Climax, 2010-. -- 42 cm ; svazků ;.
Clo-Douane : čtrnáctideník pro otázky celnictví a celní politiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1968)-. -- Praha : Magnet, 1968-. -- 2002-2011 Praha : Vltava-Labe-Press. -- 1990-2001 Praha : Magnet-Press. -- 1979-1989 Praha : Naše vojsko. -- 2011- Plzeň : Typos. -- svazků ; 35 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24x16 s., 250/350. -- Podnázev: měsíčník Celní správy České republiky. -- Vydávala: Ústřední celní správa. -- Pro MF - Generální ředitelství cel ČR vydává VLTAVA-LABE-PRESS. -- V r. 2011 u č. 1-3 uváděn jako vydavatel DTP, Praha. -- ISSN : 0323-0023.
Coach : basketbal, florbal, fotbal, házená, hokej, rugby, volejbal  . -- Ročník 1, číslo 1 (2016)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6865.
Colatorium.cz : komentovaný výběr z odborné literatury  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : 25Publishing, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-1301.
Colorectal news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2012)-. -- Praha : We Make Media, 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1805-5400.
Communications in mathematics  . -- Vol. 18, no. 1 (2010)-. -- Ostrava : University of Ostrava, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- Jednotlivá č. mají ISBN. -- ISSN : 1804-1388.
Communio  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Praha : Starokatolická církev v ČR, [1997]-. -- 21 cm.
Communio Viatorum : a theological journal  . -- Roč. 1, č. 1 (1958)-. -- Praha : Evangelická fakulta UK, 1958-. -- svazků ; 21-25 cm. -- Přestávky ve vyd.: R. 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+4 s., 175/250. -- Resumé: Odborný teologický časopis. -- ISSN : 0010-3713.
Computer : počítačový čtrnáctideník  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Brno : Computer Press, 1994-. -- 2005 Brno : Computer Press Media. -- 2008-2010 Brno : CPress Media. -- 2010- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 30-32 cm. -- Původní podnázev: průvodce uživatele a kupujícího. -- Další podnázev: srozumitelný počítačový čtrnáctideník. -- Podnázev v r. 2005: o počítačích víme vše. -- Podnázev od r. 2006 do r. 2008: vše o počítačích. -- Podnázev od r. 2010: sledujeme nejnovější trendy. -- Podnázev od r. 2013: žijte s námi digitálním světem. -- V tiráži časopisu uváděno chybné ISSN 1214-8790. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14+6+4 s., 240/320. -- Resumé: Srozumitelné, aktuální a kvalitní informace o výpočetní technice, PC a programech. -- ISSN : 1210-8790.
Computerworld : specializovaný týdeník o výpočetní technice  . -- Roč. 1 (květen 1990)-. -- Praha : IDG [International Data Group] Czechoslovakia, 1990-. -- [199-]- Praha : IDG Czech. -- svazků ; 42 cm. -- Business World vycházel od roč. 9, č. 41 (9.10.1998)-roč. 10, č. 40 (1.-7.10.1999) jako nesamostatná příloha. Od č. 10 (říjen 1999) změnil formát a vychází jako samostatná příloha. -- Od roč. 9, č. 41 (9.10.1998) podnázev: týdeník o informačních technologiích. -- Podnázev od r. 2001: týdeník pro IT profesionály. -- Podnázev od r. 2007: ucelený informační zdroj pro IT profesionály. -- Resumé: Specializovaný časopis o výpočetní technice. -- ISSN : 1210-9924.
Comsense mag  . -- Brno : Comsense Capital s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Connect! : odborný měsíčník pro komunikace, počítačové sítě a otevřené systémy  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-roč. 15, č. 7-8 (2010) ; č. říjen (2015)-. -- Praha : Computer Press, 1996-2010. -- [200-]-2008 Brno : Computer Press. -- 2005 Brno : Computer Press Media. -- 2008-2010 Brno : CPress Media. -- 2015 Brno : Mladá fronta. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: komunikace a počítačové sítě. -- V r. 2001 podnázev: byznys a technologie. -- V r. 2002 podnázev: informační technologie v podniku. -- Podnázev od r. 2003: sítě, komunikace, systémy a bezpečnost. -- Podnázev od r. 2006: nejlepší časopis pro IT profesionály. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 74+4 s., 210/297. -- V tiráži uváděné ISSN 1210-8790 patří časopisu Computer. -- Resumé: Komunikace, počítačové sítě, otevřené systémy. -- ISSN : 1211-3085.
Contact : la magazine de la Chambre de commerce franco-tch?que : časopis Francouzsko-české obchodní komory  . -- Praha : Chambre de commerce franco-tch?que, [199-]-. -- svazků ; 28 cm. -- Popsáno podle: č. 73/2014.
Contemporary European studies : an international journal for the study of contemporary European politics  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Olomouc : Palacký University, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1802-4289.
Control Engineering Česko : mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Český Těšín : Trade Media International, 2006-. -- svazků ; 27-30 cm. -- Periodicita se mění. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1896-5784.
Convivium : exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean  . -- Vol. 1, no. 1 (2014)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014-. -- svazků ; 26 cm. -- Časopis Ústavu dějin umění Univerzity v Lausanne, Semináře dějin umění Masarykovy univerzity a Ústavu dějin umění AV ČR. -- ISSN : 2336-3452.
COOP novinky : noviny zákazníků řetězcových prodejen  . -- Č. 1 (2011)-. -- Plzeň : Delex, 2011-. -- 47 cm ; svazků ;.
Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti  . -- Sv. 1, č. 1 (1959)-. -- Prague : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1974-1991 Praha : Avicenum. -- 1992-2004 Praha: Praha Publishing Ltd.,. -- 2005-2008 Praha : MedOroGo, s.r.o. -- 2008-2011 Praha : Medical Tribune CZ. -- 2012- Brno : Česká kardiologická společnost. -- svazků ; 30 cm. -- V tiráži chybné ISSN: 0010-9650. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 118+60+4 s., 207/297. -- Podnázev dříve: International Journal for Cardiovascular Research: Mezinárodní kardiologický časopis. -- Podnáz. od roč. 35 (1993): časopis České kardiologické společnosti. -- Resumé: Mezinárodní kardiologický časopis přináší práce z oblasti klinické a experimentální kardiologie, angiologie, patofyziologie, krevního oběhu i práce z ostatních oborů lékařství, pokud mají vztah k oběhové soustavě. -- ISSN : 0010-8650 ISSN (chybné) 0010-9650.
Cor : ze života naší farnosti : informátor farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně  . -- Český Těšín : Římskokatolická farnost Český Těšín, [2007?]-. -- 30 cm.
Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1804-6983.
Corpus et psyché : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1, (2010)-. -- Praha : Farmakon Press, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-4921.
Costa Coffee Times  . -- Praha : Corporate Publishing, s.r.o., [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: 3 (květen-červen 2016).
COT business : communication on-line travel : časopis pro profesionály v cestovním ruchu : = magazine for professionals in travel & tourism  . -- [Č. 1] (february-únor 1999)-. -- Praha : C.O.T. media, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Podnázev dříve: communication, online, travel. -- Od r. 2000 do r. 2005 podnázev: nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Od r. 2000 do r. 2005 souběžný podnázev: independent magazine for professionals in travel & tourism. -- ISSN : 1212-4281.
Co, kdy v Praze  . -- [Č. leden (1999)]-. -- Praha : Jorma, [1999]-. -- 2015- Praha : DW MediaArts. -- svazků ; 25×11 cm. -- Podnázev: kulturní a informační měsíčník. -- ISSN : 1212-477X.
Creative amos : inspirace pro vaši tvořivost / inšpirácia pre vašu tvorivosť  . -- Roč. 3, č. 1 (2006)-. -- [Blansko] : Chamber, 2006-. -- 2006-2007 [S.l.] : Efko-karton. -- 2007-2009 [S.l.] : Jiří Dvořák - Tvořivý Amos. -- 2010- [Blansko] : Efko art. -- svazků ; 23 cm. -- Informace o časopise pocházejí z www.tvorivyamos.cz.
CSS listy : čtvrtletník Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace Statutárního města Děčín  . -- Č. 1 (2009)-. -- Děčín : Centrum sociálních služeb Děčín, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
CTI Info : časopis pro tepelnou techniku a instalace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Brno : Bohemia print, [1993]-. -- 1996- Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-7583.
CTPark news : built-to-lease commercial properties  . -- [2005?]-. -- Humpolec : CTP Invest, [2005?]-. -- svazků ; 42 cm. -- Od r. 2007 podnázev: Commercial Developments, innovative solutions. -- Podnázev rozšířen: Offices, Warehouses, Production space, Custom-Built solutions with full onsite management, 2010-2012. -- Podnázev od no. 2 (2012): news & views for the CTP Community.
Culturologia : the journal of culture  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Česká kulturologická společnost, 2012-. -- 2012- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Katedrou teorie kultury FF UF. -- ISSN : 1805-2886.
Current opinion in allergy and clinical immunology : české a slovenské vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. - Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1214-472X.
Current opinion in cardiology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-3711.
Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-7101.
Current opinion in gastroenterology : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 1805-711X.
Current opinion in hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-roč. 2, č. 1 (2010), roč. 3, č. 1 (2015). -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Přestávka ve vydávání v letech 2011-2014, vydávání obnoveno v roce 2015. -- ISSN : 1803-683X.
Current opinion in infectious diseases : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-7084.
Current opinion in nephrology and hypertension : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1802-3827.
Current opinion in neurology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-5669.
Current opinion in oncology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-2671.
Current opinion in ophthalmology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-7128.
Current opinion in psychiatry : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-6339.
Current opinion in pulmonary medicine : české a slovenské vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1214-472X má časopis Current opinion in allery and clinical immunology. - Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1214-4738 ISSN (chybné) 1214-472X.
Current opinion in rheumatology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-3835.
Current orthopaedic practice : a review and research journal : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1803-6848.
Cvrčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Cvrčovice : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;.
Cykloservis : cyklistický čtrnáctideník - informace, technika, sport, inzerce, zajímavosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Miloš Kubánek, [1993]-. -- svazků, 42 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro cyklisty a obchodníky s velomateriálem. -- V databázi ISSN uvedena periodicita 1x týdně. -- Podnázev v tiráži: čtrnáctideník. -- Přes urgence nebyl časopis od č. 5. (2007) do č. 20 (2011) dodáván. -- ISSN : 1210-700X.
Cykloturistika : časopis pro cesty na kole  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Plzeň : Cykloturista, 1995-. -- 2003- Praha : V-Press. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- ISSN : 1211-3891.
Czech and Slovak journal of humanities  . -- Č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- svazků ; 25 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-3742.
Czech and Slovak linguistic review  . -- 1 (2011)-. -- Olomouc : Palacký University Olomouc, 2011-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1805-1502.
Czech Business and Trade  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : PP Agentura, 1994-. -- [199-]- Praha : PP Agency. -- ^^^svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži do r. 2009: economic bi-monthly magazine with a supplement is designed for foreign partners, interested in cooperation with the Czech Republic. -- Podnázev od r. 2010: economic quarterly. -- Obsahuje přílohy věnované průmyslovým oborům ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 56 s., 210/297. -- ISSN : 1211-2208 ISSN (chybné) 1210-5562. -- 1211-2208.
Czech cooperator  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Družstevní asociace ČR, 2001-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 1803-3423.
Czech cooperator  . -- Č. [1] (2001)-. -- Praha : Družstevní asociace ČR, 2001-. -- svazků. -- ISSN : 1803-3431.
Czech defence industry & security review : mediální platforma Asociace obranného průmyslu České republiky : the media platform of the Association of the defence industry of the Czech Republic  . -- Č. 1 (2007)-. -- Kounice : Military System Line, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2009: mediální platforma Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky : the media platform of the Defence and Security Industry Association of the Czech Republic. -- ISSN : 1802-4300 ISSN (chybné) 1213-3531.
Czech focus : magazine of the Association for Foreign Investment  . -- Prague : Association for Foreign Investment, [2004]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2012: magazine of the Association for Foreign Investment and CzechInvest. -- ISSN : 2464-5656.
Czech hospitality and tourism papers : hotelnictví, lázeňství, turismus  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová, 2005-. -- svazků ; 24 cm. -- Od roku 2014 vychází pouze v angličtině. -- ISSN : 1801-1535.
Czech Chemical Society Symposium Series  . -- Ročník 13, číslo 1 (2015)-. -- Praha : Česká společnost chemická, 2015-. -- svazků ; 27 cm. -- Ročníkování navazuje na sympoziální řadu Chemických listů. -- ISSN : 2336-7202.
Czech journal of animal science  . -- Roč. 43 [71], č. 1 (1998)-. -- Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences - Institute of Agricultural and Food Information 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1212-1819.
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy  . -- Roč. 16, č. 1 (1998)-. -- Praha : Česká akademie zemědělských věd ; Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 250/297. -- Resumé: Vědecký časopis. -- ISSN : 1212-1800.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding = Genetika a šlechtění  . -- Roč. 34, č. 1 (March 1998)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- 2009-2010 Prague : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- 30 cm. -- V l. 2009-2010 pro Czech Academy of Agricultural Sciences vydával Institute of Agricultural Economics and Information. -- ISSN : 1212-1975 ISSN (chybné) 0862-8629.
Czech journal of tourism  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 2012)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1805-3580.
Czech Music...  . -- Č. 1 (1995)-. -- Praha : Nadace Český hudební fond, 1995-. -- 1995- Praha : Hudební informační středisko. -- svazků ; 30 cm. -- Rozšíření názvu od r. 2007: Czech music quarterly. -- Součástí názvu bylo dvojčíslí běžného roku (do r. 1999). -- Podnázev v r. 2002: bimonthly magazine. -- Podnázev v l. 2004-06: quarterly magazine. -- Některá přílohová CD nejsou součástí svazku, jsou uložena zvlášť. -- Vydává: Hudební informační středisko (Czech Music Information Centre). -- ISSN : 1211-0264.
Czech mycology : publication of the Czech scientific society for mycology  . -- Roč. 47, č. 1 (prosinec 1993)-. -- Prague : Czech Scientific Society for Mycology, 1993-. -- svazků. -- Vydává: Czech Scientific Society for Mycology. -- Zpoždění ve vydání. -- ISSN : 1211-0981.
Czech polar reports  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Brno : Masaryk University, 2011-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1805-0689.
Czech Top 100 forum : magazín Sdružení Czech Top 100  . -- Č. jaro (2009)-. -- Praha : Sport-Press. -- sv. ; 30 cm. -- Vydáváno pro sdružení Czech Top 100. -- ISSN : 1214-6315.
Czech Travelogue : magazine for professionals in Travel & Tourism : Zeitschrift für Fachleute des Tourismus  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : C.O.T. media, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Webovská stránka vydavatele C.O.T. media: www.cotmedia.cz. -- ISSN : 1801-6030.
CzechIndustry magazín: spektrum českého průmyslu, dopravy a stavebnictví  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Studio P+P, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- Podnázev: magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví: r. 2006.
Czechmag : lifestylový magazín  . -- 1. ročník, číslo 1/2017-. -- Praha : Kryštof David, 2017-. -- 21 cm.
Czechoslovak Mathematical Journal  . -- Č. 1 (1969)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1951-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 192+4 s., 175/250. -- ISSN : 0011-4642.
Czechspace : časopis České kosmické kanceláře  . -- Č. 8 (prosinec 2013)-. -- Praha : Česká kosmická kancelář, 2013-. -- svazků 30 cm. -- Č. 1-7 vyšla pod názvem Czechspace.cz (2010-červenec 2013). -- ISSN : 2336-1883.
Czech-Polish historical and pedagogical journal  . -- Vol. 1 (2009)-. -- Brno : Masaryk University,Faculty of education, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1803-6546.
Čabanský zpravodaj  . -- Bohuslavice : Obec Bohuslavice, [2012?]-. -- 30 cm.
Čas na lásku : časopis pro lidi, kteří se mají rádi  . -- Č. 3 (2002)-. -- Praha : Europress, 2002-. -- 2006- Praha : Bauer Media. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od r. 2003: příběhy ze života. - Od r. 2008 vychází též ve slovenštině. - Podnáz. od r. 2010: skutečné osudy - Příběhy plné lásky, touhy a vášně. -- ISSN : 1213-6115.
Čas pro hvězdy : nejzábavnější týdeník pro vás  . -- Roč. 1, č. 1 (29.10.2013)-. -- Praha : Bauer Media, 2013-. -- 29 cm. -- ISSN : 2336-1859.
Čas : časopis Masarykova demokratického hnutí  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 1993)-. -- Praha : Masarykovo demokratické hnutí [MDH], [1993]-. -- svazků ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev pův.: zpravodaj Masarykova demokratického hnutí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 145/200. -- ISSN : 1210-1648.
Časopis Českých Lékárníků : měsíčník Stavovské lékárnické komory  . -- Roč. 64, č. 1 (1992)-. -- Ostrava : PETI, 1992-. -- [(199-)]-2007 Praha : ČČL. -- 2008- Praha : Lékárnická akademie. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/300. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN : 1211-5134.
Časopis lékařů českých  . -- Roč. 1, č. 1 (1862)-. -- Praha : Vinc. J. Schmied, 1862-. -- 1864-1899 Praha : Spolek lékařův českých. -- 1900-1909 Praha : Spolek lékařů českých. -- 1910-1951 Praha : Spolek českých lékařů. -- 1952-1968 Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1969-1993 Praha : Avicenum. -- 1994-2015 Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- 2016- Praha : Ocean design. -- svazků ; 30 cm. -- Původní vydavatel: Vinc. Jos. Schmidt, později Václav Staněk, Jan Purkyně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis lékařů českých je základní vědecký časopis lékařů všech oborů. Je určen pracovníkům všech odborných zdravotnických zařízení a všem lékařům v České republice. -- ISSN : 0008-7335.
Časopis Matice moravské  . -- Roč. 87, č. 1 (1968)-. -- Brno : Matice moravská, 1968-. -- svazků ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x183 s., 148/220. -- www.phil.muni.cz/hist/matice/matice.html. -- www.matice-moravska.cz. -- Roč. 66, č. 1 - časopis úředně zastaven. -- Roč. 67 - časopis obnoven. -- Resumé: Literatura - studie, rozhledy, diskuse. -- ISSN : 0323-052X.
Časopis Moravského muzea = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Ser. A, Vědy společenské  . -- Roč. 36, č. 1 (1951)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1951]-. -- svazků ; 25 cm. -- Do r. 1950 vědy přírodní a vědy společenské - společně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 220+4 s. (dvojčíslo), 175/250. -- Text též cze, sla, fre, ger, rus. -- ISSN : 0323-0570.
Časopis Národního muzea. Řada historická  . -- Roč. 161, č. 1 (1992)-. -- Praha : Národní muzeum, 1992-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1214-0627 ISSN (chybné) 0139-9543.
Časopis pro kvalitní život  . -- Roč. 1, č. 0 (duben 2014)-. -- Jinočany : Kvalitní život.com, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-4033.
Časopis pro moderní filologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1911)-roč. 28, č. 2 (1942); roč. 29, č. 1 (1946)-roč. 53, č. 2 (1971); roč. 73, č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub moderních filologů, 1911- 1951-1971 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1991-1992 Říčany : SK Press,. -- 1993-2012 Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- 2013- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. -- svazků ; 24 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1943-1945, 1972-1990. -- Příloha: Philologica (1946-57). -- Od 60. let 20. století sloučen s časopisem Philologica Pragensia; znovu se osamostatnil v roce 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x64+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborný časopis pro lingvisty. -- ISSN : 0008-7386 ISSN (chybné) 0862-8459.
Časopis pro právní vědu a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1993-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 260 s., 145/202. -- Resumé: Časopis věnovaný zásadním otázkám právní praxe a právní vědy. -- ISSN : 1210-9126.
Časopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické  . -- Roč. 40, č. 1 (1991)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 1991-. -- svazků ; 24 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k: Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické. -- ISSN : 1211-3131 ISSN (chybné) 0323-0678.
Časopis Společnosti přátel starožitností : recenzovaný časopis pro historickou vlastivědu a národní kulturní dědictví  . -- Roč. 116, č. 1 (2008)-. -- Praha : Společnost přátel starožitností, 2008-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1803-1382.
Časopis Stavebnictví : časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Brno : EXPO DATA, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Stavebnictví". -- Resumé: Informační servis, statistiky, rozhovory a diskuze, soutěže, odborné akce, analýzy a trendy z oblasti stavebnictví. -- ISSN : 1802-2030.
Časopísek : kájovský občasník  . -- Č. 1 (2001)-. -- Kájov : Obecní úřad, 2000-. -- svazků. -- Změna podnázvu: občasník obce Kájov: od r. 2008-. -- Periodicita se mění.
Časostroj : zábavná cesta do historie  . -- Č. 12 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- 30-33 cm. -- Příl.: plakáty k některým č. -- ISSN : 1805-0832.
ČD pro Vás  . -- Č. 1 (květen 1994)-č. 3 (2005); roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : České dráhy, 1994-. -- 12 svazků ; 22 cm. -- V l. 2006-2009 včleněn do: Grand expres, od r. 2010 vydáván opět samostatně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 200/220. -- Vydává: České dráhy, Generální ředitelství. -- Resumé: Základní informace o podmínkách cestování na železnici, publicistické články, reportáže a rozhovory seznamující cestující veřejnost s problematikou Českých drah i zahraničních železnic. -- ISSN : 1210-9142.
Čebínský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2011)-. -- Čebín : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;.
Čehovské listy : čtvrtletník obce Čehovice  . -- Čehovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Čechoslovák : magazín holdingu Czechoslovak Group  . -- Praha : CSGM a.s., [2013]-. -- 30 cm.
Čejkovický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1980?)]-. -- Čejkovice : Obecní úřad, [1980?]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 11 s., 150/210.
Čeperák  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Čeperka : Obecní úřad, [199-?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj obce Čeperka. -- Průběžné číslování.
Čerčanský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Čerčany : Oldřich Vít, [1992]-. -- [199-]- Čerčany : Obecní úřad. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 - 24 s., 210/290.
Černodolský zpravodaj : čtvrtletník sloučených obcí Černý Důl - Čistá - Fořt  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Černý Důl : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2009: čtvrtletník městyse Černý Důl. -- Přílohy: Úřad městyse, Z kroniky a historie, Speciál.
Černostrakaté novinky  . -- [Č. 1 (1995)]-. -- Praha : Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis vydáván společně s: Ročenka za rok. -- ISSN : 1214-6293.
Černoviny : zpravodaj Městské části Brno-Černovice  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Brno : Městská část Brno-Černovice, [199-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži dříve: Zpravodaj Zastupitelstva ÚMČ Brno-Černovice.
Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti = Czech and Slovak pharmacy : journal of the Czech pharmaceutical society and the Slovak pharmaceutical society  . -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994-. -- svazků. -- Vydavatel: Česká farmaceutická společnost -- Slovenská farmaceutická spoločnosť. -- ISSN : 1210-7816.
Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých a slovenských neurologů a neorochirurgů  . -- Roč. 56, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- 2007-2010 Brno : Medica Healthworld. -- 2010- Brno : Ambit Media. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2007: časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54 s., 210/297. -- Pův. název: Neurologie a psychiatrie československá (roč. 2-18, r. 1939-55); Pokračovalo jako: Československá neurologie (roč. 19-35, r. 1956-72). -- Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- Resumé: Časopis pro odborné lékaře chorob nervových je určen k postgraduálnímu vzdělávání mladých neurologů. -- ISSN : 1210-7859.
Česká a slovenská oftalmologie : časopis České oftalmologické společnosti a Slovenské oftalmologické společnosti  . -- Roč. 51, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1995-. -- svazků ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 160/240. -- Signatura od r. 2008: ČB 6.719. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám očního lékařství. -- ISSN : 1211-9059 ISSN (chybné) 0009-059X.
Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti  . -- Roč. 91, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995-. -- 2010- Praha : Galén. -- svazků ; 24-30 cm. -- Podnázev v r. 2001: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. -- Podnázev od r. 2010: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. -- Resumé: Časopis je určen odborným lékařům, nemocnicím, sanatoriím a speciálním ústavům pro léčbu duševních chorob. Obsahuje témata z obecné i speciální psychiatrie, psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky, psychoterapie,psychofarmakologie, historie psychiatrie, sdělení z praxe. -- ISSN : 1212-0383.
Česká antropologie : sborník České společnosti antropologické  . -- Olomouc : Česká společnost antropologická, [1994]-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis České společnosti antropologické. -- Údaje o časopisu převzaty z databáze ISSN. -- ISSN : 1804-1876 ISSN (chybné) 0862-5085.
Česká dermatovenerologie : časopis České akademie dermatovenerologie  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Mladá fronta, 2011-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-0611.
Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti  . -- Roč. 59, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [1994?]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Rozhledy v chirurgii a gynekologii (r. 1922-1935) ; Československá gynekologie (Roč. 1-3, r. 1936-1938) ; Česká gynekologie (R. 1939-1944) ; Československá gynekologie (R. 1946-1992) ; Česko-Slovenská gynekologie (R. 1993). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro choroby ženské a porodnictví. -- ISSN : 1210-7832.
Česká info : časopis pracovníků České pojišťovny, a.s.  . -- Roč. 1, č. 0 (1994)-roč. 15 , č. 6 (červen 2009); (2011)-. -- Praha : Česká pojišťovna, 1994-2009, 2011-. -- sv. -- Změna podnázvu: časopis zaměstnanců České pojišťovny, a.s.: od č. 3 r. 1995 - r. 2002, dále bez podnázvu. -- Chyba v číslování ročníku: Roč. 8 r. 2000 a 2001. -- Změna periodicity: 12x ročně: od r. 1996-. -- Od r. 2011 není uváděn ročník. -- Od r. 2011 podnázev v tiráži: magazín pro zaměstnance a obchodní službu České pojišťovny. -- Od července 2009 do prosince 2010 pouze v eletronické formě, od r. 2011 obnoveno vyd. tištěné verze.
Česká kinantropologie : časopis Vědecké společnosti kinantropologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Vědecká společnost kinantropologie, [1997]-. -- [199-]- Praha : Česká kinantropologická společnost. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 2004: časopis České kinantropologické společnosti. -- ISSN : 1211-9261.
Česká kultura : měsíčník kulturních programů  . -- Č. 6 (červen 2001)-. -- Praha : Agentura TES, 2001-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v roce 2004: průvodce kulturními programy. - Podnáz. od r. 2009: Přehled kulturních programů. -- Titul vycházel pod názvem: Kultura v Praze (1993- květen 2001), od r. 1999 je zrcadlově vevázaná: Česká kultura; od června 2001: Česká kultura. -- Od r. 2008(?) obálkový podnázev: Praha, Čechy, Morava, Slezsko. -- Změna podnázvu v r. 2012: kulturně společenský průvodce. -- Vycházel v české a anglické verzi. -- Dříve jako: Kultura v Praze. -- Resumé: Měsíčník kulturních programů. -- ISSN : 1213-6530.
Česká literatura : časopis pro literární vědu  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1953-. -- svazků. -- Vydavatel: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. -- ISSN : 0009-0468.
Česká oční optika  . -- [Roč. 34, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Společenstvo českých optiků a optometristů, [1993]-. -- [199-]- Brno : EXPO DATA. -- svazků ; 30 cm. -- Dříve jako: Československá oční optika. -- ISSN : 1211-233X.
Česká radiologie = Czech Radiology : Časopis Radiologické společnosti  . -- Roč. 48, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [19--]- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- [2007]- Praha : Galén. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Sponzorem časopisu je firma Nycomed spol. s r.o. a Schering spol. s r.o.. -- Podnázev v tiráži: časopis Radiologické společnosti ČLS JEP, České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP a České neuroradiologické společnosti. -- Resumé: Odborný časopis věnovaný otázkám rentgenologie, diagnostiky a terapie. -- ISSN : 1210-7883.
Česká revmatologie  . -- Roč. 1 (Fys. a revm. věstník 71), č. 0 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: časopis České revmatologické společnosti.. -- www.clsjep.cz. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28+4 s., 210/297. -- Resumé: Převážná část časopisu je věnována dalšímu vzdělávání lékařů v široké problematice chorob pohybového aparátu z hlediska internistického (jejich patofyziologii, diagnostice a terapii), dále i problematice revmatochirurgické arehabilitační. Část časopisu je věnována informacím o transformaci zdravotnictví, doškolovacích akcích a dalším tématům. -- ISSN : 1210-7905.
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství  . -- Roč. 96, č. 1, (1996)-. -- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 1996-. -- 24 cm. -- Časopis Praktické zubní lékařství začíná ročníkování od Roč. 44, č. 1 (1996). -- Podnázev časopisu Česká stomatologie: časopis stomatologických společností. -- Podnázev časopisu Praktické zubní lékařství: časopis pro další vzdělávání zdravotníků v zubní péči. -- Neplatná ISSN patří samostatně vydávaným časopisům Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. -- Změna signatury: ČB 5.369: od r. 2005-. -- ISSN : 1213-0613 ISSN (chybné) 1210-7891 ISSN (chybné) 0032-6720.
České motocyklové noviny  . -- Č. 1 (leden 1999)-. -- Praha : Bikes Publishing, 1999-. -- svazků. -- Změna periodicity: 52x ročně: od r. 2002-. -- Změna periodicity: čtrnáctideník: od r. 2013-. -- ISSN : 1212-4427.
České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2001-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1213-5542.
České Švýcarsko : zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Krásná Lípa : Správa Národního parku České Švýcarsko, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR.
České vězeňství  . -- Roč. 0, č. 0 (1992, prosinec)-. -- Praha : Vězeňská služba České republiky, 1992-. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68 s., 210/297. -- V č. 1/1997 samostatné přílohy: "Rejstřík publikovaných článků a jejich autorů v Českém vězeňství v letech 1992-1996" a "Vězeňství v číslech a grafech". -- V roce 1999 v č. 1 je chybný roč. 6 (spr. 7). -- Podnázev: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. -- Resumé: Populárně odborný časopis, jenž se věnuje závažným a potřebným otázkám souvisejícím s českým vězeňstvím. Periodikum se zabývá historii vězeňství, jeho tradicemi a současným morálním profilem příslušníků, interpersonálními vztahy, duševní hygienou a uveřejňuje zajímavé odborné články související s vězeňstvím. -- ISSN : 1213-9297.
Českobratrské Horácko : oblastní časopis evangelických sborů  . -- Roč. 12 + 1, č. 1 (1995)-. -- Sněžné : Farní sbor ČCE, 1995-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro oblast sborů: Olešnice, Prosetín, Rovečné, Veselí - Brněnský seniorát, Daňkovice, H. Dubenky, H. Krupná, H. Vilémovice, Humpolec, Jihlava, Moraveč, Nové Město na Moravě, Opatov, Sázava, Sněžné, Strměchy, Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Lhota a Telč - Horácký seniorát, Borová, Jimramov, Krouna, Krucemburk, Polička, Proseč, Svratouch, Telecí - Poličský seniorát.
Českobrodský zpravodaj : Časopis věnovaný zájmům Českobrodska  . -- Roč. 1, č. 1 (1961)-. -- Český Brod : Městský úřad, 1961-. -- 1997-2011 Český Brod : Městské kulturní a informační centrum. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 1998-2011: měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj města Českého Brodu.
Českobudějovický deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- Dříve jako Českobudějovické listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-0798.
Českokrumlovský deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- svazků. -- Dříve jako: Českokrumlovské listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- R. 2011 č. 50-74 (březen) byla zničena povodní v r. 2012. -- ISSN : 1802-0801.
Českokrumlovský kulturní kalendář ...  . -- Český Krumlov : Městský dům kultury, 1983-. -- svazků. -- Výpustka ... nahrazuje měsíc a rok uvedený na tit. listu. -- Změna názvu: Kulturní kalendář Český Krumlov: měs. 2.-8. r. 1992. -- Změna vydavatele: Kulturní agentura města: od 2. měs. r. 1992 - 8. měs. 1992?. -- Změna vydavatele: Dvorek: od 5. měs. r. 2001?-.
Československá dermatologie : orgán Československé dermatologické společnosti  . -- Roč. 22, č. 1 (1947)-. -- Praha : Čsl. vědecká dermatovenerologická společnost, 1947-. -- 1952-[1976?] Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1977-[19--] Praha : Avicenum. -- [19--]-[199-] Praha : Československá lékařská společnost J.E.Purkyně. -- [199-]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x7+3x4+4+4 s., 175/250. -- Časopis začal vycházet pod názvem Česká dermatologie, od r.1947 název Československá dermatologie, od r.1993 název Česko-slovenská dermatologie. -- Změny podnázvu: orgán Československé dermato-venerologické společnosti sekce Čsl. lékařské společnosti J.E.Purkyně v Praze (od r.1952); orgán Československé dermatologické společnosti (od r. 1954); časopis Dermatologické společnosti (od r. 1977); časopis Dermatovenerologické společnosti (od r. 1993); časopis Dermatologické společnosti; časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS, České akademie dermatonererologie, o.p.s. -- Podnázev od č. 2/2009: oficiální časopis časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS. -- Signatura od r. 2002: ČB 4.074. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám chorob kožních a pohlavních. -- ISSN : 0009-0514.
Československá fotografie  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Photo life, 2010-. -- 2012 - Miličín : Wifcom. -- svazků ; 31 cm. -- ISSN : 1804-5200.
Československá fyziologie : biomedicínský časopis České fyziologické společnosti  . -- Roč. 42, č. 1 (1993) -. -- Praha : Nakladatelské středisko ČLS JEP, 1993-. -- [199-]-[199-] Praha : Fyziologický ústav ČSAV. -- [199-]-[2003?] Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 2004- Praha : Tigis. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: biomedicínský časopis. -- Podnázev dříve: časopis České fyziologické společnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Změna signatury: ČB 4.889: od r. 1993. -- Resumé: Přináší výsledky bádání ze všech odvětví fyziologické vědy. Je určena vědeckým pracovníkům, lékařům, pracovníkům v tělovýchově a zvěrolékařům. -- ISSN : 1210-6313.
Československá pediatrie : časopis Pediatrické společnosti  . -- Roč. 10, č. 1 (1955)-. -- Praha : Práce, 1955-. -- 1955-[19--] Praha : Státní zdravotnické nakladatelství. -- [19--]-[199-] Praha : Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. -- 1972-1992 Praha : Avicenum. -- 1993- Praha : Česká společnost J.E. Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. -- Ročníkování navazuje na titul: "Pediatrické listy". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 215/305. -- Signatura do r. 1969: ČC 1.163. -- Resumé: Odborný časopis pro pediatry, chirurgy a další lékařská odvětví zabývající se dětskými chorobami. -- ISSN : 0069-2328.
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1957)-. -- Praha : Čsl. akademie věd, 1957-. -- [199-]-2010 Praha : Academia. -- [2002?]- Praha : Psychologický ústav AV ČR. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 96+4 s., 175/250. -- http://cspsych.psu.cas.cz. -- Resumé: Časopis přináší výsledky výzkumů a experimentů na našich psychologických pracovištích. Je určen psychologům, lékařům, vychovatelům a studujícím. -- ISSN : 0009-062X.
Československá vlaková pošta : magazín o ambulatních poštách vlakem, letadlem a autobusem : historie, vozový park, filatelie, dokumenty, vzpomínky  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno: Petr Študent, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Československý časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics  . -- Sv. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ústřední ústav fysikální, 1951-. -- 1959-1971 Praha : Československá akademie věd. -- 1972-1992 Praha : Academia. -- 1993- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+4 s., 210/297. -- V r. 1953 je uveden titul Časopis pro pěstování fysiky. -- ISSN : 0009-0700.
Československý dopravák  . -- Ostrava : MH Development s.r.o., [2002]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2014: doprava, technika, urbanismus. -- ISSN : 1804-2309.
Československý šach : nezávislý časopis českých, moravských, slezských a slovenských šachistů  . -- Roč. 40 (1946)-. -- Praha : Ústřední jednota československých šachistů, 1946-. -- 1998-2016 Praha : Ivan Hausner - Šachové zpravodajství. -- 2017- Praha : Růžena Přibylová. -- svazků ; 30 cm. -- Číslování ročníků dle původního Časopisu českých šachistů. -- Podnázev od r. [1996] pouze v tiráži. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 207/297. -- Resumé: Zájmový časopis Československého šachového svazu. -- ISSN : 0009-0743.
Českovelenický zpravodaj  . -- Roč. 5, č. 1 (leden 1981)-. -- České Velenice : Školská a kulturní komise MěstNV, [1981]-. -- [2008]- České Velenice : Městský úřad. -- svazků. -- Signatura: ČC 2.990, změna signatury: ČB 3.432: od r. 1990-. -- Chybné číslování ročníků: r. 2010 roč. 33 správně má být roč. 34, dále na tuto chybu navazují. -- r. 2012, únor-září roč. 33, říjen roč. 23, listopad-prosinec roč. 36.
Českoveský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Česká Ves : Obecní úřad, [1999]-. -- 20-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník obce Česká Ves.
Česko-lužický věstník  . -- Praha : J. Hejnic, 1991-. -- Popsáno dle: r. 1995. -- Podnázev: zpravodaj Spolku česko-lužické mládeže: do r. 1994. -- Vydavatel: Společnost přátel Lužice: od r. 2003-. -- ISSN : 1212-0790.
Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství = Czecho-Slovak Pathology and Forensic Medicine : časopis Společnosti patologů a České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie  . -- Roč. 29, č. 1 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- [2000?]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské společnosti patologů. Časopis České a Slovenské společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+16(příl.)+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis je zaměřen na obecnou patologii, buněčnou patologii a na celou šíři systematické i nosologické patologie s mírnou převahou tématiky onkopatologické. Z hlediska metodického publikuje zejména práce orientované nahistopatologii, ultrastrukturální patologii, histochemii, imunochemii a morfometrii. -- ISSN : 1210-7875.
Český autoprůmysl : zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu  . -- Č. 1/2017 (únor 2017)-. -- Praha : Sdružení automobilového průmyslu - AutoSAP, 2017-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu.
Český časopis historický = The Czech Historical Review  . -- Roč. 38[88], č. 1-2 (1990)-. -- Praha : Academia, 1990-. -- 2008- Praha : Historický ústav AV ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Číslováním ročníků se hlásí k původnímu Českému časopisu historickému (ISSN 0862-4356) i Československému časopisu historickému. -- Vydává: Historický ústav AV ČR (do r. 2007 v Academii). -- Resumé: Časopis uveřejňuje studie zejména nových dějin, diskusní příspěvky, recenze našich i zahraničních publikací. -- ISSN : 0862-6111.
Český export : příloha divize Euro E15  . -- Č. Únor (2015)-. -- Praha : Mladá fronta, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází ve spolupráci s portálem Businessinfo.cz. -- Vychází ve spolupráci s agenturou Czechtrade (od č. březen 2015). -- ISSN : 1803-4543.
Český exportér : magazín Hospodářských novin a týdeníku Ekonom  . -- Č. 1 (prosinec 2012)-č. 9 (2014);č. 1 (únor 2017)-. -- Praha : Economia, 2013-. -- svazků ; 27 cm.
Český finanční a účetní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Oeconomica, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2200.
Český instalatér : sanitární - tepelná - klimatizační technika  . -- Roč. 3, č. 1 (leden 1993)-. -- Praha : České nakladatelství technické literatury - ČNTL, 1993-. -- 29 cm. -- Č. 1/2000 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2000 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. - Vyd. dříve: Československý instaletér (1993). -- Č. 1/2001 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2001 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. -- Resumé: Odborný časopis určený pro specializovaný okruh odborníků v sanitární technice, ve vytápění a klimatizaci. (Instalace v budovách.). -- ISSN : 1210-695X.
Český jazyk a literatura  . -- Roč. 1, č. 1 (1950)-. -- Praha : Fortuna, 1950-. -- [19--]- Praha : SPN. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 5x48+4 s., 147/207. -- Vydává: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost. -- Resumé: Pedagogický časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 0009-0786.
Český lid : sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku  . -- Roč. 1, č. 1 (1892)-. -- Praha : V. Šimáček, 1892-. -- 1946-1949 Praha : Jan Svátek. -- 1950-1965 Praha : Nakladatelství Československé akademie věd. -- 1946-[1951] Praha : Brázda. -- 1977-2007 Praha : Academia. -- 2007- Praha : Etnologický ústav AV ČR. -- svazků ; 23-31 cm. -- V letech 1915-1923 a 1933-1945 přerušeno vydávání. -- Podnázev od roč. 57 (1970): národopisný časopis. -- Od r. 1998 podnázev: časopis pro etnologická studia. -- Od r. 1998 souběžný podnázev: journal of ethnological studies. -- Podnázev od r. 2001: etnologický časopis - ethnological journal. -- Vydává: Etnologický ústav AV ČR (do r. 2007 v nakladatelství Academia), do r. 1999 Ústav pro etnografii a folkloristiku. -- Signatury: ČC 25 (1892-1932), ČB 354 (1946-1991), ČC 3.724 (1992- ). -- ISSN : 0009-0794.
Český ráj v akci  . -- Turnov : Belontis Design, 2014-. -- 32 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: srpen (2014).
Český rybář : magazín sportovního rybolovu  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- České Budějovice : Český rybář, 1998-. -- svazků. -- Bez podnázvu: od r. 2002-2006. -- Podnázev: nejčtenější rybářský časopis v České republice: od r. 2007-. -- Chybné číslování ročníku: r. 2006 1-3 č. uveden roč. 8, od č. 4 již správně uváděn roč. 9. -- ISSN : 1212-2017.
Český zápas : čtrnáctideník církve československé husitské  . -- Roč. 3, č. 1 (1920)-. -- Praha : Evangelické nakladatelství, 1920-. -- [19--]- Praha : Ústřední rada CČSH. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/297. -- Obsahuje romány na pokračování. -- Podnázev do č. 12 (1992): týdeník církve československé husitské. -- Změna signatury: ČB 4.388: od r. 1993-. -- Chybné číslování ročníků: v letech 1975 a 1976 uváděn roč. 56 nebo 58, správně roč. 57 a 58: v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Resumé: Čtrnáctideník církve československé husitské. -- ISSN : 0323-1321.
Čestlický občasník  . -- Čestlice : Obec Čestlice, [2007]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Češi a Slováci v historii letectví : LK speciál  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Aeromedia, [2003]-. -- svazků. -- ISSN 0024-1156 se vztahuje k časopisu Letectví+kosmonautika. -- ISSN : 1801-0628. -- 0024-1156.
Češskaja zvezda = Česká hvězda : literaturnyj žurnal  . -- No. 1 (2012)-. -- Karlovy Vary : Skleněný můstek, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
Číčenický hlasatel  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Číčenice : Obecní úřad, 2008-. -- svazků. -- Podnázev: obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje: od roč. 2 r. 2009 měs. červen-.
Čichtický informační plátek : originální obecní občasník  . -- Číslo 1. (2016)-. -- [Čichtice] : [nakladatel není známý], 2016-.
ČiliChili : Oskarovy telefony a tarify & počteníčko nádavkem  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Boomerang Publishing, 2004-. -- 2016- Praha : Boomerang Communication, s.r.o. -- 25 cm. -- Podnázev od r. 2005: vybrané Oskarovy telefony a tarify, plus počteníčko jako dárek. -- Podnázev od r. 2010: vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení.
Čimelický zpravodaj : dvouměsíčník o životě v Čimelicích a okolí  . -- Č. únor (2007)-. -- Čimelice : Obec Čimelice, 2007-. -- svazků.
Číměřsko : informační list obce Číměř s osadami Bílá, Dobrá Voda, Lhota, Nová Ves, Potočná a Sedlo  . -- Číslo 1 (srpen 2015)-. -- Číměř : Obec Číměř, 2015-. -- 21 cm.
Čímské listy  . -- Č. 1 (2013)-. -- Čím : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přestávka ve vydávání r. 2014.
Činěveský zpravodaj : informační zpravodaj obce Činěves  . -- Č. 1 (2011)-. -- Činěves : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
Číselné křížovky : nejzábavnější luštění : finanční výhry . poutavé čtení  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Burda Praha, 2007-. -- 28 cm. -- Nesprávné ISSN patří časopisu Katka. -- ISSN : 1211-1546.
Číselné křížovky : pošli recept!  . -- Roč. 1, č. 8 (2008)-. -- Praha : Burda Praha, 2008-. -- 21 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Svět ženy. -- ISSN : 1213-757X.
Číselno-švédské křížovky  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Burda Praha, 2011-. -- 26 cm. -- Chybné ISSN 1211-1546 a evidenční číslo 7183 chybně uváděné v tiráži, patří časopisu: "Katka". -- Podnázev: největší hit! -- křížovky Burda. -- ISSN : 1211-1546.
Číselno-švédské křížovky : skvělé kombinované křížovky  . -- Ročník 1, č. 1 (2016)-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 26 cm. -- ISSN : 1213-757X.
Čistou cestou : informační ekomagazín pro vás  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : Purum Kraft, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Čížovský kurýr : čtvrtletník Obce Čížová  . -- Č. 1 (2008)-. -- Čížová : Obec Čížová, 2008-. -- svazků.
Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Semily : České sdružení pro waldorfskou pedagogiku & Asociace Waldorfských škol ČR, [1996]-. -- [2004]- Písek : Asociace waldorfských škol ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Podnázev: časopis pro waldorfskou pedagogiku. -- Supl. Studánka - svázáno s: Člověk a výchova.
Čtenář : měsíčník pro práci s knihou  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Academia, 1949-. -- 1949-1949 Praha : Masarykův lidovýchovný ústav. -- 1950-1951 Praha : Ministerstvo informací a osvěty. -- 1951-1953 Praha : Osvěta. -- 1953-1977 Praha : Orbis. -- 1978-1993 Praha : Panorama. -- 1994-2006 Praha : Academia. -- 2007- Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně. -- svazků ; 24-25 cm. -- Od roč. 50, č. 4 (1998) podnázev: měsíčník pro knihovny. -- Vydává: Středočeská vědecká knihovna v Kladně (do r. 2007 v nakladatelství AV ČR Academia). -- Příl.: Knihovnictví a bibliografie (vydávání ukončeno v r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 175/250. -- Příl.: Knižní noviny. -- Resumé: Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví. -- ISSN : 0011-2321.
Čtení pro lidi z Čestic, Doubravice, Kobylky, Konopice, Krušlova, Nahořan, Němčic, Nuzína, Prkošína, Počátek, Radešova, Střídky, Vacovic a Záhorčic : čestický družstevní zpravodaj  . -- Č. 1 (1992)-. -- [Místo vydání není známé] : [Vydavatel není známý], 1992-. -- Čestice : Kulturní spolek pro Čestice a okolí, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: měsíčník kulturního spolku pro Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-24 s., 210/300. -- Resumé: Časopis přinášející kromě aktuálních informací i mnohé články z vlastivědy a historie Čestic a okolí.
Čtrnáctka : měsíčník Městské části Praha 14  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Princo International, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro MČ Praha 14. -- Dříve jako: Listy Prahy 14.
Čtvrtletník Charity Ostrava  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Ostrava : Charita Ostrava, [200-]-. -- 20-21 cm ; svazků ;.
Čtvrtletník pro Žehušice a Bojmany  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Žehušice : Úřad městyse, 2011-. -- svazků ; 30 cm.
Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci : informační a programové periodikum  . -- Č. 1 (léto 2011)-. -- Liberec : Severočeské muzeum v Liberci, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Čtvrtletník Severočeského muzea".
Čtvrtletník : Horní Kozolupy, Slavice, Strahov, Očín, Vlčkov, Silniční Domky, Liběvice  . -- Č. 1 (červen/červenec/srpen 2012)-. -- Horní Kozolupy : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Čtyřlístek speciál : křížovky, doplňovačky, hříčky, veselý příběh  . -- Č. březen (1993)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Změny podnázvu: křížovky - doplňovačky - hříčky; veselé příběhy - doplňovačky - hříčky a křížovky. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti od 6ti do 12ti let - pohádky, hříčky, hádanky. -- ISSN : 1211-4235.
Čtyřlístek : veselé obrázkové čtení  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1991-. -- 26 cm. -- Nový podnázev do r. 2005: kreslené seriály. -- Bez podnázvu. -- Tematické podnázvy se mění. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 190/260. -- Do r. 1990 vycházel Čtyřlístek jako neperiodická publikace s průběžným číslováním - bibliograficky popsán v bázi knih. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti. -- ISSN : 1211-4219.
Čtyřlístek : informační listy pro rodiče, přátele a známé  . -- Č. 1 (2007)-. -- Svitavy : Domov na rozcestí, 2007-. -- 21 cm. -- Dříve jako: Ústavní čtyřlístek.
Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní a reklamní měsíčník zdarma do každé schránky v Prachaticích, Vimperku, Volarech, Netolicích, Husinci a v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář - Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- svazků. -- Podnázvy se mění.
Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní reklamní měsíčník zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- svazků. -- Změny podnázvu: informační měsíčník. Zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích, r. 2002-2004 -- zdarma do každé schránky ve Strakonicích, Volyni, Blatné, Vodňanech, Horažďovicích i v přilehlých obcích, r. 2005-2006 -- informační měsíčník - zdarma do všech schránek v celém okrese Strakonice a Horažďovicích, od r. 2007-.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

D Test : časopis pro spotřebitele  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2013 Praha : Občanské sdružení spotřebitelů Test. -- 2013- Praha : dTest, o.p.s. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-731X.
Dačický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1-2 (leden a únor 2012)-. -- Dačice : Město Dačice, 2012-. -- svazků.
Dálný východ  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1805-1049.
Dalovické listy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Dalovice : Obecní úřad, 2009-. -- 21 cm ; svazků ;.
Dámská pletená móda  . -- Č. 1 (2011)-. -- [Praha : Rolino], 2011-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 2192-54960. -- Periodicita: r. 2012 uvedeno v tiráži 2x ročně, vyšla však 3 čísla.
Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Praha : LexisNexis CZ, 2006-. -- 2010- Praha : Comenius Print. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Daně. ISSN 1210-8103". -- ISSN : 1801-6006.
Daně a právo v praxi : čtrnáctideník plný informací z oblasti daní, práva a financí  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-. -- Praha : Adore, 1996-. -- [2000?]-2009 Praha : Aspi. -- 2009-2014 Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 2014- Praha : Wolters Kluwer a.s. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2002: měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí. -- Od r. 2005 bez podnázvu. -- V č. 1/2002 příloha: Daně a právo v praxi pro územní samosprávné celky. -- Resumé: Daňové a právní poradenství pro podnikatele i profesionály právním a účetním. - Součást služeb na portálu Daňaři Online (www.danarionline.cz). -- ISSN : 1211-7293.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory, daňové odborníky a mzdové účetní  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Poradce podnikatele, 2004-. -- 2005- Český Těšín : Poradce. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-522X.
Daně, účetnictví-vzory a případy  . -- Č. 1 (2002)-. -- Český Těšín : Poradce, 2002-. -- svazků ; 21 cm. -- Podoba názvu je podle databáze ISSN. -- Abstrakt: Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2011. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213927002. -- ISSN : 1213-9270.
Daňový a účetní tip : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  . -- Č. 9 (2014)-. -- Praha: Verlag Dashöfer, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3665 ISSN (chybné) 1211-1155.
Danube : law and economics review  . -- Is. 4 (December 2010)-. -- Brno : European Association Comenius, 2010-. -- sv. ; 23 cm. -- ISSN : 1804-6746.
Darina  . -- Č. 11 (listopad 2014)-. -- Hlučín : Adarda, 2014-. -- svazků ; 26 cm. -- ISSN : 2336-4866.
Das Ideale Heim : das Schweizer Wohnmagazin  . -- [1] (1927)-52 (1978) ; 1979 -. -- Winterthur : Schönenberger; Zürich : Architheme, 1927-. -- svazků. -- Změna vydavatele: Zürich, Novapress AG. -- Register ISSN uvádí počátek vycházení 1927. -- NEBIS uvádí: s názvem Ideales Heim vychází od roku 1984-. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Změna podnázvu: schweizerische Monatschrift für Haus, Wohnung, Garten. -- ISSN : 1423-6494 ISSN (chybné) 0300-0446.
Dasnický občasník  . -- Č. 1/2016-. -- Dasnice : Obec Dasnice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Dáša číselné křížovky  . -- Roč. 1, č. 15.7. (2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 28 cm. -- Chybná ISSN patří časopisům Svět ženy a Dáša. -- ISSN : 1213-757X ISSN (chybné) 1804-1841.
Dáša křížovky  . -- Č. 1 (27.10.2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 26-28 cm. -- ISSN : 1804-1841.
Data a výzkum : SDA Info  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1802-8152.
Data v péči MHM  . -- Praha : MHM computer, 2006-. -- svazků.
DataLife News  . -- Znojmo : DataLife Group, [201-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
DBZ : Deutsche Bauzeitschrift  . -- Gütersloh : Bertelsmann Fachzeitschriften, 1953-. -- svazků. -- Dle ZDB vychází 1.1953 -. -- ISSN : 0011-4782.
Dědictví Koruny české : časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Vlašim : MěÚ Vlašim, 1992-. -- [1996?]-2014 Praha : Nezávislá památková unie. -- 2014- Praha : Spolek Karel IV. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s. (dvojčíslo 20 s.), 210/300. -- Podnázev: časopis ochránců a přátel památek: od č. 3-4 r. 1992-1995. Změna podnázvu: časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: čtvrtletník. -- Resumé: Časopis ochránců a přátel památek seznamuje veřejnost s řadou historických památek a se stavem péče o ně. -- ISSN : 1210-4906.
Dějiny a současnost : historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-roč. 11, č. 8 (1969); roč. 12, č. 1 (1990)-. -- Praha : Orbis 1959-. -- 1969- Praha : Horizont. -- 1990-1999 Praha : Nakladatelství Lidové noviny. -- 2000- Praha : Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. -- svazků ; 24-28 cm. -- Změna vydavatele: Lidové noviny (od r. 1990); Nadace pro podporu časopisu Dějiny a současnost v nakladatelství Lidové noviny (od r. 1994); Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN (od r. 2000). -- Změna podnázvu: kulturně historická revue (od r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 170/240. -- Přestávky ve vyd.: 1970-1989. -- Roč. 11/1969, č. 8 - časopis zastaven. -- Roč. 12/1990, č. 1 - časopis obnoven. -- Resumé: Kulturně historická revue pro odbornou veřejnost. Obsahuje archiv starších čísel, vybrané články jsou přístupné ve fulltextu. -- ISSN : 0418-5129.
Dějiny věd a techniky = History of sciences and technology  . -- Roč. 1, č. 1 (1968)-. -- Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky, 1968-. -- svazků ; 23 cm. -- Vydavatel do r. 1992: Československá společnost pro dějiny věd a techniky v nakl. Academia. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 163/231. -- ISSN : 0300-4414 ISSN (chybné) 03004414.
Dějiny-teorie-kritika = History-Theory-Criticism  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2004-. -- 2004-[200-] Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy. -- [200-]-[20--] Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. -- 2006-2010 Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR. -- 2011- Praha : Fakulta humanitních studií UK. -- svazků ; 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1214-7249.
Dekor : časopis plný nápadů  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Soft Art Production, 2007-. -- 2010- Praha : A.R.T. media. -- svazků ; 28 cm. -- Od č. 1 (2010) podnázev: nový časopis plný nápadů. -- ISSN : 1802-7288.
Dělnické listy : noviny dělnické strany, založeny v roce 1872  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-roč. 12, č. 43 (2014) ; č. 45 (2015)-. -- Praha : Dělnická strana, [2003]-. -- 2015- Praha : Dělnická strana sociální spravedlnosti. -- svazků ; 42 cm. -- Průběžné číslování.
Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní úřad statistický, 1959-. -- [19--]- Praha : Český statistický úřad. -- [200-]-2010 Praha : Studio GSW. -- 1961-1963 Praha : Ústřední ústav státní kontroly a statistiky. -- 1964-1966 Praha : Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. -- 1967-1968 Praha : Státní statistický úřad. -- 1969-1978 Praha : Orbis. -- 1979-1992 Praha : Panorama. -- 1993-1993 Praha : Pedo. -- 1994-1995 Praha : Pierot. -- 1996-[200-] Praha : GTA. -- svazků ; 24-34 cm. -- Podnázev uveden v ang.: Review for Population Research. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 76+4 s., 240/340. -- V tiráži uvedeno: Vydává Český statistický úřad ve Studiu GSW. -- Vydavatelé: Federální statistický úřad (1969-1992), Český statistický úřad (od r. 1993). -- Resumé: Články, analýzy a přehledy o populačním vývoji u nás i ve světě; přirozená reprodukce obyvatelstva, migrační pohyby, kvalifikace, vzdělání, národnostní problematika a sociální aspekty vývoje společnosti uváděny nejen celkově, i z regionálních hledisek; nejnovější údaje o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti a stěhování včetně analýz výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů; resumé článků v angličtině a ruštině. -- ISSN : 0011-8265.
Demokratický střed : nezávislý čtvrtletník o střední Evropě  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2012)-. -- Praha : Demokratický střed, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-6202.
Dental Tribune : the world's dental newspaper : Czech & Slovak Edition  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Praha : Dental Tribune Czech & Slovak Edition, [2004]-. -- 2006- Praha : Dental Tribune International. -- svazků ; 42 cm. -- V české verzi vychází od r. 2005. -- V roce 2010 nevycházel. -- Změna periodicity: čtvrtletně: od Roč. 7, č. 1 (2011). -- ISSN : 1801-7096.
DentalCare magazín : dvouměsíčník pro odbornou stomatologickou veřejnost : parodontologie/ endodoncie/ protetika / chirurgie - implantologie  . -- Č. 1 (2003)-. -- Rumburk : Zdravotnický Informační Servis, 2003-. -- 2005- Rumburk : Česká stomatologická akademie. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín České stomatologické akademie. -- Podnázev od r. 2006: cesta k prosperitě. -- ISSN : 1801-0512.
Der Funkamateur : das Magazin für Funk, Elektronik, Computer  . -- Berlin : Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-. -- svazků. -- Do 4. (1955), č. 14 jako Sport und Technik, Ausgabe D, Der Funkamateur. -- Podnázev v roce 2012: Magazin für Amateurfunk, Elektronik und Funktechnik. -- ISSN : 0016-2833.
Der Spiegel  . -- Hamburg : Spiegel-Verlag Rudolf Augstein, [1946]-. -- svazků. -- 1.1946,1(16.list.)-6[?]; 1.1947,1(4.leden)-52.1998; 1999-. -- ISSN : 0038-7452.
Dermatologie pro praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Olomouc : Solen, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Resumé: Časopis obsahující plné texty článků především z ambulantní dermatologické sféry určené nejen dermatologům, ale také pediatrům a praktickým lékařům. -- ISSN : 1802-2960.
Design car  . -- Č. 1 (podzim 2013)-. -- Pardubice : Taurus, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- V roce 2014 nevychází. -- ISSN : 2336-1638.
Design & home digest : umění bydlet - trendy high-tech - vybavení - dekorace  . -- Č. leden-únor (2007)-. -- Praha : Atemi, 2007-. -- 2012- Praha : Valmedia. -- svazků ; 27 cm. -- Název od března 2009: Design & home. -- ISSN : 1802-2472.
Detail green  . -- English edition. -- No. 1 (2009)-. -- München : Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH, 2009-. -- svazků. -- Informace o počátku vyd. čerpány z Karlsruher Virtueller Katalog. -- ISSN : 1868-3835.
Detail : review of architecture and construction details  . -- English edition. -- Vol. 1, 1 (Sept./Oct. 2004)-. -- München : Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2004-. -- svazků : il. 30 cm. -- Číslování ročníků: Vol. 1 uvedeno i u roku 2011. -- Změna podnázvu: review of architecture and construction: lightweight construction: r. 2011. -- ISSN : 1614-4600.
Detektor revue : když hledat neznamená jen najít--  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Miroslav Kratochvíl, 2007-. -- 2009- Dolní Břežany : Xonel. -- 2012- Praha : Xonel. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: historie - rady a tipy - testy - archeologie - nálezy. -- ISSN : 1802-7113.
Dětský sluch : odborný magazín Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  . -- 01/2015-. -- Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015-. -- 30 cm svazků ;.
Developer : projekty nových rodinných a bytových domů  . -- Roč. 1, č. jaro (2002)-. -- Praha : Realit-Petr Wimmer, 2002-. -- 2004-2006 Praha : Immo-press. -- 2007- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 20-24 cm. -- Podnázev: nabídka nových rodinných a bytových domů. -- Podnázev: nové domy, byty - návrhy a realizace interiérů.
Development news : pro developery, investory, stavební firmy a architekty : měsíčník o nových projektech, realitním trhu a architektuře  . -- Roč. 4, č. 8-9 (2001)-. -- Praha : Wagner Press, 2001-. -- 2014- Praha : WPremium event. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předešlého titulu. - Text a podnáz. též angl.. -- Souběžně vychází slovenská verze: Development News Slovakia (odlišný obsah); od č. 8 (2006) - č. 7 (2007) vychází společně, od č. 8 (2007) samostatně. -- Podnázev od r. 2011: pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty - for developers, investors, cities, construction companies and architects - cz&en edition. -- ISSN : 1213-4848 ISSN (chybné) 1212-348X.
Development, environment and foresight  . -- Vol. 1, no. 1 (2015)-. -- Olomouc : Department of Development Studies, Faculty of Science, Palacky University Olomouc : Palacký University Press, 2015-. -- 21 cm. -- ISSN : 2336-6613.
Devítka : čtrnáctideník pro obyvatele městské části Praha 9  . -- Roč. 1, č. 5 (1991)-. -- Praha : Obvodní úřad Prahy 9, oddělení kultury, 1991-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 9. -- 30-47 cm ; svazků ;. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník určený k informování veřejnosti/ rady zastupitelstva, rady občanům, dopisy čtenářům, vztahy k hl.m. Praze, kultura, sport, inzerce. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník : Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most. -- Podnázev dříve: měsíčník obyvatel městské části Praha 9. -- Podnázev v r. 2006: měsíčník obyvatel Prahy 9. -- Od č. 9/2007 podnázev: oficiální magazín městské části Praha 9. -- Do roč. 17(2007) č. 8 vydává Městská část Praha 9 ve vydavatelství Strategic Consulting. -- Od roč. 17(2007) č. 9 vydává Devátá rozvojová, a.s. pro Městskou část Praha 9 ve vydavatelství PART agency (od č. 5/2012 v Strategic Consulting). -- Příloha Rokytka uvnitř každého čísla. -- Resumé: Čtrnáctideník pro občany Prahy 9, zejména pro obvody Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most.
Devítka : občasník pro Malou Moravu, Vojtíškov, Podlesí, Vysoký Potok, Sklené, Zlatý Potok, Křivou Vodu, Vysokou a Vlaské  . -- Č. 1 (2009)-. -- Malá Morava : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace  . -- [Roč. 8, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, [1999]-. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje v ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 1212-4257.
DHK. Daňová a hospodářská kartotéka  . -- Roč. 1, č. 1 (1. září 1993)-. -- Praha : Linde, 1993-. -- 2015- Praha : Wolters Kluwer. -- svazků ; 24 cm. -- Pův. registrace z r. 1993: MK ČR 6549. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborná daňová a hospodářská problematika, obchodní a pracovní právo. Čtrnáctideník určený podnikatelům, daňovým poradcům, auditorům, advokátům, komerčním právníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, jakož i nejširšíveřejnosti. -- ISSN : 1210-6739.
Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- 30 cm. -- ISSN webovské verze: 1212-6853. -- ISSN : 1211-9326.
Diabetology news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-1647.
Dialog : časopis nejen pro dialyzované pacienty  . -- [Č. 1] (2009)-. -- Praha : B. Braun Avitum, 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1803-7267.
Dialog : informační bulletin pro diabetiky  . -- [Č. 1 (2002?)]-. -- Praha : Novo Nordisk, [2002?]-. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev od r. 2005: edukační bulletin pro diabetiky.
Dialog - Evropa XXI : čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- [S.l.] : PROGLAS, nakladatelství, 1990-. -- [200-]- Brno Moravskoslezská křesťanská akademie. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 42+4 s., 210/297. -- Přestávky ve vyd.: květen 1992-.... -- Podnázev: čtvrtletník pro křesťanskou orientaci ve vědě, technice a umění (tak v tiráži). -- Podnázev od r. 2002: revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. -- Resumé: Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. -- ISSN : 1210-8332.
Dialog - otázky - odpovědi : komunistický list  . -- Roč. 1, č. 1 (1990, duben)-. -- Praha : Jaroslav Weber, 1990-. -- 2008-13 Divišov : Milan Havlíček. -- 2013- Praha : Orego. -- svazků ; 43 cm. -- ISSN doplněno z báze ISSN Státní technické knihovny. -- Podnázev do listopadu 1992: Demokratická levice. -- Průběžné číslování, samostatné ročníkování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s. -- ISSN : 1210-454X.
Diana. Šitá móda  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Změna názvu od č. 23/2007: Diana - móda. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Webová stránka vydavatele: www.rolino.cz. -- Chybné ISSN: 1211-61300 od r. 2005?-2008 -- 1434-05000 od r. 2009-. -- Průběžné číslování.
Diana. Pletená móda pro ženy  . -- Č. 1 (2008)-. -- [Praha : Rolino], 2008-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Chybné ISSN: 1865-71760. -- Průběžné číslování.
Diana. Recepty - speciál  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : Rolino, 2005-. -- svazků ; 25 cm. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1861-42990. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.
Diana. Kreativní nápady - obrázky do oken  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1614-36710.
Diana. Háčkovaná móda  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1433-91880. -- Průběžné číslování.
Diana. Háčkovaná móda speciál  . -- [Č. 1 (2006)]-. -- Praha : Rolino, [2006]-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1860-11540. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1860-1154 ISSN (chybné) 1860-11540.
Diana. Háčkování speciál  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1613-32260. -- Průběžné číslování.
Diana. Baby  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61103. -- Průběžné číslování.
Diana. Háčkování - filetové vzory  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61100. -- Průběžné číslování.
Diana. Pletená móda pro děti  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Rolino, 2006-. -- svazků ; 25 cm. -- Nesprávné ISSN: 1861-86930. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování.
Diana. Nové trendy - háčkování a pletení  . -- Č. 1 (2009)-. -- [Praha : Rolino], 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z evidence MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN 1867-71500. -- Průběžné číslování. -- Periodicita: r. 2012 3x, vyšla pouze 2 čísla.
Diana. Můj kreativní svět  . -- Č. 1 (2008) -. -- Praha : Rolino, 2008-. -- svazků ; 24 cm. -- Vychází v nakl.: BPV Medien Vetrieb. -- ISSN : 1867-1284 ISSN (chybné) 1867-12840.
Diana. Kreativní móda - speciál  . -- Č. 1 (2010)-. -- [Praha : Rolino], 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- Každé č. má vlastní téma. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vetrieb GmbH. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 2190-64080.
Diana. Mimi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha : Rolino], 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2193-38390 2193-3839.
Diana. Patchwork  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Rolino, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- Vychází u společnosti BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Podnázev od r. 2013: snadno a rychle. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1861-16720 1861-1672.
Diana. Baby - speciál  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : Rolino, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Jednotlivá čísla mají vlastní téma. -- ISSN : 2195-77700.
Diana. Háčkované nápady  . -- Č. 1 (2015)-. -- [Praha] : [Rolino, spol. s r.o.], 2015-. -- svazků ; 25 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2365-33100.
Diana. Patchwork speciál : kreativní nápady pro patchwork, quiltování & aplikace  . -- Č. 1 (2015)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2015-. -- svazků. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2365-71700.
Diana. Radost z háčkování  . -- Č. 1 (2016)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2016-. -- 23 cm. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- ISSN : 2366-41500.
Diapason : Diapason Harmonie  . -- Paris : Editions Mondiales Presse Centres d'Intéret, [1995]-. -- svazků. -- Podnázvy se mění. -- Změna vydavatele: Emap France: od č. 415 r. 1995. -- Součástí některých čísel CD. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN 1292-0703 od 523 r. 2005. -- ISSN : 0765-5983. -- 1292-0703.
Diastyl : pro aktivní a zdravý život  . -- Roč. 9, č. 4 (srpen-září 2013)-. -- Praha : Masanta.com, 2013-. -- svazků ; 27 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s občanským sdružením Diastyl a Svazem diabetiků ČR. -- ISSN : 2336-1123.
Dia.info : informace pro diabetiky  . -- Č. 47 (březen 2008)-. -- Praha : Roche, 2008-. -- svazků ; 28 cm.
Didaktické studie  . -- Roč. 1 (5), č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Časopis navazuje na sborníky vycházející od r. 2004. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1804-1221.
Die Musikforschung : herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung  . -- 1 (1947)-. -- Kassel : Bärenreiter, 1947-. -- svazků. -- ISSN : 0027-4801.
Dieta : po přečtení o dvě kila lehčí  . -- Č. prosinec (2004)-. -- Praha : Mladá fronta, 2004-. -- svazků ; 23-28 cm. -- Chybné ISSN 1213-5100 a ev. č. MK ČR 12080 patří časopisu: "Maminka". -- Podnázev: zdraví životní styl - jídlo - krása - relax - hubnutí - pohyb. -- Další podnázev: váš nejlepší osobní trenér. -- ISSN : 1214-8784 ISSN (zrušené) 1213-5100.
Digital economy world : svět digitální ekonomiky  . -- Ročník 1 (prosinec 2015)-. -- Praha : Vysoká škola informační společnosti, 2015-. -- 2016- Praha : Centrum Informační Společnosti, s.r.o. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-5303.
Digital forensic journal  . -- Roč. 1, č. 1 (2014)-. -- Praha : Risk Analysis Consultants, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-4750.
Digitální foto magazín : průvodce světem digitální fotografie  . -- [Č.1 (2003)]-. -- Praha : Omega Publishing Group, [2003]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v l. 2007-2008: průvodce světem současné fotografie. -- Příl.: CD (archivovány od č. 9). -- ISSN : 1214-1550.
Dingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích  . -- Č. 1 (1998)-. -- Praha : Dingir, 1998-. -- svazků ; 29 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů. -- Od č. 1 (1999) podnázev: časopis o současné náboženské scéně. -- Resumé: Odborné informace z oblasti religionistiky sledující současné podoby náboženství a duchovního života. -- ISSN : 1212-1371.
Direkt : časopis pro direct marketing  . -- [Č. 1 (2005)]-. -- Praha : B2B Media, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-2227.
Discourse and interaction  . -- Vol. 1, iss. 1 (2008)-. -- Brno : Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2008-. -- svazků ; 21 cm. -- Navazuje na stejnojmenný sborník vydávaný v letech 2005 a 2006. -- ISSN : 1802-9930.
Distance : revue pro kritické myšlení  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Ronov n/D : Triality, [1998]-. -- 2005-2007 Praha : Distance. -- 2008- Praha : Academia Bohemica. -- svazků ; 23 cm. -- Vydává Academia Bohemica ve spolupráci s Distance, obč. sdr. -- ISSN : 1212-7833.
Diva : divadlo jako životní styl : magazín Národního divadla Brno  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Brno : Národní divadlo Brno, 2008-. -- svazků ; 28-32 cm. -- Dříve jako: Aplaus. -- ISSN : 1803-0408.
Divadelní hromada : zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet  . -- Hradec Králové : Středisko amatérské kultury Impuls, [1991?]-. -- 2015- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Vydává Středisko amatérské kultury IMPLUS ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků. -- Samostatná příloha: Vyhlášení soutěží a přehlídek slovesných oborů ... vyhlašovaných Střediskem amatérské kultury Impuls Hradec Králové a VSVD (výpustka ... u supl. nahrazuje rok).
Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1992)-. -- Praha : Divadelní ústav, 1992-. -- 1998- Praha : Společnost pro Divadelní noviny. -- 42 cm. -- ISSN : 1210-471X.
Divadelní průvodce : ABC, Rokoko  . -- Praha : Městská divadla pražská, [2006]-. -- 20 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: roč. 8, č. 1 (září 2013).
Divadelní revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Primus, 1990-. -- [199-]-2007 Praha : Divadelní ústav. -- 2007- Praha : Institut umění - Divadelní ústav. -- svazků ; 20 cm. -- ISSN : 0862-5409.
Divadlo na Vinohradech : divadelní měsíčník  . -- Č. 1 (září 2012)-. -- Praha : Divadlo na Vinohradech, 2012-. -- 48 cm ; svazků ;.
Divadlo pro děti  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2004-. -- svazků ; 20 cm.
Divadlo : Divadlo Oskara Nedbala Tábor  . -- 2003-. -- Tábor : Divadlo Oskara Nedbala, 2003-. -- svazků.
DJKT : plzeňská divadelní revue : Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Plzeň : Divadlo J.K. Tyla, 2003-. -- svazků ; 30 cm.
DK - dialog  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Demokratický klub, 1991-. -- svazků ; 21 cm.
Dlouhomilovský zpravodaj  . -- Dlouhomilov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dlouhoveské listy  . -- Dlouhá Ves : Obec Dlouhá Ves, [2011]-. -- 30 cm.
DN Důlní noviny : list pro zaměstnance Mostecké uhelné společnosti, a. s.  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Most : Mostecká uhelná společnost, 1998-. -- 2008-2013 Praha : Czech Coal. -- 2014- Most : Vršanská uhelná a.s. -- 30-48 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2003: list Mostecké uhelné společnosti. -- Podnázev od r. 2008: list zaměstnanců Czech Coal Group. -- Podnázev od r. 2014: noviny Czech Coal Group. -- ISSN : 1804-896X.
Dnešický zpravodaj  . -- Jaro 2015-. -- Dnešice : Obec Dnešice, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Dnešní Ralsko : čtvrtletník  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ralsko : Obecní úřad, 2002-. -- 2007- Ralsko : Městský úřad. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Dnešní svět  . -- [Č. 1] (2005/2006)-. -- Praha : TERRA-KLUB, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní výuku. -- Vychází 6x ve školním roce. -- Podnázev od r. 2012/13: časopis pro moderní výuku programu Dnešní svět. -- Podnázev od r. 2016/2017: metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech. -- ISSN : 1801-4119.
Do toho! : magazín školního sportu  . -- Praha : Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s., [2014?]-. -- 30 cm.
Doba seniorů : první noviny českých seniorů  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Rada seniorů ČR, 2005-. -- svazků ; 42 cm. -- Od r. 2007 bez podnázvu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Naše doba seniorů". -- ISSN : 1801-5859.
Dobnet zpravodaj : měsíčník regionu Dolní Berounka  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Dobřichovice : Dobnet, [2007]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dobrá kniha : časopis Karmelitánského nakladatelství  . -- [Č. 1 (2003)]-. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, [2003]-. -- svazků. -- Změna podnázvu: čtvrtletník Karmelitánského nakladatelství (pouze u některých čísel): od r. 2012-. -- ISSN : 1214-4282.
Dobratický zpravodaj  . -- 1/2014-. -- Dobratice : Obecní úřad Dobratice, 2014-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Dobratice.
Dobrčické noviny  . -- Ročník I, číslo 1 (2011)-. -- Dobrčice : Obecní úřad, [2011]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Dobrodružství personalistiky  . -- [Č. 1 (2012)]-. -- Praha : Prospectea Česká republika, [2012]-. -- 27 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Průběžné číslování.
Dobroslavický občasník  . -- Číslo 1 (březen 2015)-. -- Dobroslavice : Obec Dobroslavice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dobroty : Country Life magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití  . -- Č. 1 (podzim 2012)-. -- Nenačovice : Country Life, 2012-. -- svazků ; 26 cm. -- ISSN : 1805-5265.
Dobrovodský zpravodaj  . -- Dobrá Voda : Obecní úřad, 2000-. -- svazků. -- Chyba v číslování: r. 2001: 2x č. 17 (květen, srpen). -- Průběžné číslování.
Dobrý den s kurýrem  . -- Roč. 3, č. 21 (22.5.2000)-. -- Uherské Hradiště : Velkomoravský kurýr, 2000-. -- [200-]- Uherské Hradiště : Dobrý den s kurýrem. -- svazků ; 32-46 cm. -- Podnázev: regionální týdeník. -- Podnázev v r. 2007: slovácký týdeník. -- Podnázev v l. 2008-2010: první regionální týdeník na Slovácku.
Dobrý.info : regionální měsíčník : Kutná Hora, Kolín, Čáslav, Zruč nad Sázavou, Uhlířské Janovice, Zbraslavice  . -- Roč. 8, č. 4 (duben 2012)-. -- Kutná Hora : Lepor, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Dobrý den-info". -- Obálkový podnázev: inzerce firem a živnostníků, společnost, kultura, historie. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Dobrý nákup". -- Dříve jako: Dobrý nákup.
Dobřejovický zpravodaj  . -- Dobřejovice : Obec Dobřejovice, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- V létě nevychází.
Dobříšské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Dobříš : Městský úřad, [1992]-. -- 1995-2009 Dobříš : Computer Design. -- 2009- Dobříš : CD Studio. -- 21-30 cm; svazků ;. -- Název od č. 1/1995 do č. 6/1996: Dobříšské listy & Větrník. -- Název v č. 7/1996: Dobříšské listy a Novoknínský zpravodaj. -- Název od č. 8/1996 do č. 7-8/1999: Dobříšské listy + Novoknínský zpravodaj a Nový směr. -- Název od č. 9/1999 do č. 1/2004: Dobříšské listy + Nový směr. -- V průběhu r. 2004 návrat k původnímu názvu Dobříšské listy. -- Podnázev od č. 11/1998: regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. -- Součástí titulu je od č. 7-8/1999 Nový směr - zpravodaj obce Stará Huť. -- Vydáváno ve spolupráci s Městským úřadem v Dobříši a Obecním úřadem ve Staré Huti. -- Do r. 1995 ročníkováno.
Dobšický zpravodaj  . -- Dobšice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 1/2015.
Documenta Čapkiana : příloha ke Zprávám Společnosti bratří Čapků v Praze  . -- Č. 1 (1987)-. -- Praha : Společnost bratří Čapků, 1987-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 148/210.
Dokořán  . -- [Č. 1 (1995)]-. -- Brno : Městské divadlo Brno, 1995-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydáváno v divadelní sezoně, tj. od září do června, přestávky ve vydávání v červenci a srpnu. -- Číslování těž průběžně. -- ISSN : 1212-2149.
Dokský zpravodaj  . -- Doksy : Městský úřad, [1996?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Č. leden (2000).
Dolcevita : luxusní průvodce pro váš sladký život  . -- Č. květen/červen (2002)-. -- Praha : Stratosféra, 2002-. -- 2012- Praha : Bauer Media Praha. -- svazků ; 27 cm. -- Chybné ISSN 1211-5371 se vztahuje k časopisu: "Harper's Bazaar". -- Podnázev od r. 2004: design/interiéry/móda/cestování. -- Podnázev od r. 2010: design/architektura/umění/móda/cestování. -- ISSN : 1213-7502 ISSN (chybné) 1211-5371.
Dolnobřežanský rozkvět : informační zpravodaj  . -- Roč. 11, č. 45 (prosinec 2013)-. -- Dolní Břežany : Obecní úřad, 2013-. -- 24 cm ; svazků ;. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Rozkvět". -- Průběžné číslování.
Dolnodvořišťský zpravodaj  . -- Dolní Dvořiště : MNV, 1988-. -- 1991-2002 Dolní Dvořiště : Obecní úřad. -- 2003- Dolní Dvořiště : Obec Dolní Dvořiště. -- svazků. -- Číslování ročníku: od r. 2003.
Dolnohořický zpravodaj  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- Dolní Hořice : Obec Dolní Hořice, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
Dolnokounický zpravodaj  . -- Číslo 1 (duben 2015)-. -- Dolní Kounice : Město Dolní Kounice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Naše město Dolní Kounice ; Měsíční zpravodaj.
Dolnoměstské listy : Dobrá Voda Lipnická, Dolní Město, Loukov, Meziklasí, Rejčkov, Smrčensko  . -- 01/2016-. -- Dolní Město : Obec Dolní Město, 2016-. -- 30 cm.
Dolnostudénský zpravodaj  . -- Dolní Studénky : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 1/2011.
Doma dnes : magazín Mladé fronty Dnes o bydlení, zahradě a hobby  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Praha : MaFra, 2011-. -- svazků ; 29 cm.
Doma na Šumavě : noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí  . -- Č. léto (2006)-. -- Praha : REC ČR, 2006-. -- 2008 Praha : Apus. -- 2009- Praha : Regionální rozvojová agentura Šumava. -- svazků. -- Podnázev v tiráži: sezonní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy. -- Vydavatel: REC ČR (Regionální enviromentální centrum Česká republika) za spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s.. -- Změna vydavatele: Apus o.s. a Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. za spolupráce s Asociací regionálních značek, o. s.. -- Průběžné číslování. -- Vydavatelé se mění.
Domanínský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999?)]-č. březen (2001); č. 30 (2003)-. -- Domanín : Obecní úřad, [1999?]-. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.
Domo : průvodce trhem podlahovin a interiérů  . -- Č. 3 (1998)-. -- Praha : Atemi, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro podlahoviny a interiéry. - náš tip - ralizace - dilatační spáry - Domo u Vás doma. -- Podnázev: podlahové materiály a systémy / parkety a dřevěné podlahy. -- ISSN : 1212-9666 ISSN (chybné) 1211-734X.
Domov : kultura bydlení, architektura, umění, design, styl  . -- Roč. 1, č. 1 (1960)-. -- Praha : Časopisy pro volný čas. -- sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 227/297. -- kk. -- Podnázev od r. 2006: design - architektura - styl. -- Podnázev v tiráži: měsíčník o designu, stylu a architektuře. -- V r. 2010 součástí časopisu příloha Stavíme domov. -- Resumé: Měsíčník kultury bydlení, architektury, užitého umění a techniky v domácnosti, tj. nábytek, bytový textil, kuchyňský inventář, předměty dlouhodobé spotřeby, sanitární keramiky, podlahoviny atd., - architektura a rodinné stavebnictví, zařizování bytů, stavební materiály, - zeleň, zahrádky, balkony, lodžie, zeleň v bytě, zahradní nábytek, - ekologie vnitřního prostředí bydlení, vnější ekologické vlivy na pohodu bydlení. -- ISSN : 0012-5369.
Domus : monthly review of architecture interiors design art  . -- Milan : Domus, [1928]-. -- svazků. -- Popsáno dle: r. 1993. -- Od r. 1941 podnázev: architettura arredamento arta. -- Změna podnázvu: revista internazionale di progetto, international design review: od r. 1994 - č. 778 r. 1996. -- Změna podnázvu: architettura design arte comunicazione, architecture design art communication: od č. 779 r. 1996-. -- ISSN : 0012-5377.
Doprava a silnice : časopis pro podnikatele se zaměřením na dopravní problematiku  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Doprava a silnice, 1994-. -- [200-]-[200-] Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2008- Praha : Business Media CZ. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro podnikatele v silniční dopravě ; Podnázev v lednu 1997: měsíčník pro podnikání v silniční dopravě. -- Podnázev od r. 2001: měsíčník pro podnikatele a profesionály v silniční dopravě. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54+4 s., 210/297. -- www.dopravnimedia.cz. -- Resumé: Časopis pro podnikatele v silniční a kombinované dopravě. Podává ekonomické, technické a ekologické informace pro podnikatele v nákladní i osobní dopravě. Pomocí inzerce umožňuje prodej a nákup všech užitkových vozidel. -- ISSN : 1212-3277.
Dopravák : zpravodaj Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s.  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Dopravní podnik města Hradec Králové, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dopravní inženýrství  . -- Č. 1 (2006)-. -- Mariánské Lázně : Koura Publishing, 2006-. -- 2009-2011 Liberec : Edip. -- 2012- Plzeň : EDIP. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro otázky dopravního inženýrství.. -- Změna podnázvu v tiráži: recenzovaný časopis pro aktuální otázky dopravního inženýrství; odborný časopis pro aktuální otázky dopravního inženýrství, zapsaný na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (od r.2010). -- ISSN : 1801-8890.
Dopravní noviny : týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Dopravní noviny, [1991]-. -- [1998]- Praha : České dopravní vydavatelství. -- Popsáno dle: r. 1997. -- Změna podnázvu: týdeník pro dopravu a logistiku: od č. 18 r. 2004-. -- Vydavatel: Dopravní noviny. -- Změna nakladatele: České dopravní vydavatelství: od č. 17 r. 1997-. -- ISSN : 1210-1141.
Dortománie : svět pečení & zdobení  . -- Č. říjen/listopad (2009)-. -- Mohelnice nad Jizerou : Genius Press, 2009-. -- [2014]- Velké Popovice : Genius Press. -- 30 cm. -- Číslování ročníku od r. 2011 (březen). -- Změna místa vydání: Petříkov; pro SR vydává: Genius Press SK. -- ISSN : 1338-9297.
Dotační noviny pro firmy a podniky  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Cyrrus Advisory, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Dotační noviny pro obce a města  . -- Brno : Cyrrus Advisory, [2014]-. -- svazků ; 30 cm.
Doteky štěstí : příběhy českých dívek a žen, které potkaly toho pravého : lásky - naděje - touhy - setkání  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Renata film I, 1998-. -- 2002- Praha : RF Hobby. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2004: romantika - naděje - touha - setkání - láska. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1212-2912.
Doteky : bulletin LORMU  . -- [Č. 1 (1994)]-č. 77 (2013); 2015-. -- Praha : LORM, [1994]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází v černotisku, bodovém písmu a jako zvuková nahrávka.. -- Od r. 2014 vychází pouze v el. podobě. -- Znovu vydáván od č. 82 (2015).
Doubrava : obecní zpravodaj  . -- Č. 12 (8. prosince 1998)-. -- Doubrava : Obecní úřad, 1998-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Další podnázev: měsíčník občanů Doubravy.
Dovolená : magazín pro nejhezčí dny roku  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Internationaler Reiseclub Verlagsgesellschaft, 2002-. -- svazků ; 28-29 cm. -- ISSN : 1213-5402.
Down beat  . -- Vol. 1 (July 1934)-. -- Elmhurst, IL : Maher Publications, 1934-. -- svazků. -- ISSN : 0012-5768.
Down town  . -- 01/2017-. -- Praha : Rosmarin BC - Říčany property s.r.o., 2017-. -- 36 cm.
Doxa : zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2015)-. -- Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-5706.
DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Verlag Dashöfer, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1214-6064 se vztahuje k časopisu DPH online. -- Webovská stránka DPH aktuálně: www.du.cz. -- Informace o časopise pocházejí z www: www.du.cz. -- ISSN : 1214-7540 ISSN (chybné) 1214-6064.
DPS - elektronika od A do Z : odborný časopis pro vývoj a výrobu v oboru elektroniky  . -- Č. 5 (září/říjen 2012)-. -- Liberec : CADware, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-5044.
DP-Kontakt : list pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997?)]-. -- Praha : Dopravní podnik hl.m.Prahy, [1997?]-. -- svazků ; 31 cm. -- ISSN : 1212-6349.
Dráček : časopis pro děti od 3 do 7 let  . -- Červenec 2013-. -- Životice : Echo Inzert, 2013-. -- 33 cm. -- ISSN : 1805-8515.
Dráha  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : NADATUR, 1993-. -- svazků. -- Vydavatel: Česká vědeckotechnická společnost, Vědeckotechnický klub historie a popularizace dopravy - dráha. -- Chybné číslování ročníků od roku 2008, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- ISSN : 1211-1260.
Dráha revue  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Nadatur, 2008-. -- svazků 30 cm. -- ISSN : 1803-5698.
Drahanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Drahany : Úřad městyse, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Drahanský zpravodaj". -- Průběžné číslování.
Dráhař : zpravodaj Klubu železničních cestovatelů  . -- Praha : Klub železničních cestovatelů, [1987]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Příloha: Průvodce po železničních tratích. -- Průběžné číslování.
Drahelčický informátor : občasník obce Drahelčice  . -- Drahelčice : Obec Drahelčice, [2011?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: občasník územního samosprávného celku obce Drahelčice.
Drásovský zpravodaj  . -- Drásov : Obecní úřad, [1992?]-. -- [2008]- Drásov : Úřad městyse. -- sv. 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2013).
Dražický občasník  . -- Dražice : Obecní úřad, 2000-. -- 2012- Dražice obec Dražice. -- svazků. -- Vydavatel: Obec Dražice. -- Chybné číslování roč. od r. 2008-. -- Periodicita se mění (2x-3x ročně).
Drive : magazine for students of English : level A2-B1  . -- Iss. 1 (2012)-Iss. 49 (2017). -- Jablonec nad Nisou : Gradus CZ, 2012-2017. -- 2014-2016 Plzeň : Fraus. -- 2016-2017 Jablonec nad Nisou : Gradus CZ. -- 6 svazků ; 30 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Průběžné číslování.
Drmoulský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Drmoul : Obecní úřad, 1992-. -- 30 cm.
Drnholecký občasník  . -- Č. únor (1999)-. -- Drnholec : Obecní úřad, 1999-. -- [2000]- Drnholec : Úřad městyse. -- 22-30 cm ; svazků ;.
Drůbežář : pro chovatele a producenty drůbeže  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Říčany : Českomoravská drůbežářská unie, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře.
Držovický zpravodaj  . -- Držovice : Občanské sdružení Držovice, [2003]-. -- svazků ; 30 cm. -- Přestávky ve vydávání r. 2009-2010 a v r. 2014-2015, vydávání obnoveno v r. 2011, opět v ro. 2016. -- Popsáno podle: č. 1/2011.
Dřevařský magazín : odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby  . -- Roč. 12, č. 1-2 (2011)-. -- Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří předcházejícímu titulu. -- Pokračuje ročníkování z předcházejícího titulu. -- ISSN : 1335-7018.
Dřevo & stavby pro bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Pro Vobis, 2009-. -- 28 cm. -- Podnázev: bydlení nové generace. -- Od roku 2010 speciální vydání časopisu: Dřevo & stavby PROFIspeciál. -- Od r. 2015 speciální ročenka časopisu: Pasivní domy : ... jak se staví a jak se v nich bydlí. -- Podnázev na hřbetu: první časopis o využití dřeva v architektuře a bydlení. -- ISSN : 1803-6996.
Dřevohostický zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Dřevohostice : Obecní úřad, 1991-. -- [2008?]- Dřevohostice : Úřad městyse. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 148/210. -- Dříve jako: Kulturní zpravodaj střediskové obce Dřevohostice.
Dubičanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2015)-. -- Dubičné : Obecní úřad, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává Obec Dubičné.
Duha : informace o knihách a knihovnách z Jihomoravského kraje  . -- Brno : Státní vědecká knihovna, 1987-. -- 1994- Brno : Moravská zemská knihovna. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. [1991]: informace o knihách a knihovnách z Moravy. -- Dostupné též v digitalni podobě na: http://kramerius.mzk.cz. -- Další podnázev: studie/články - veřejné knihovny - medailon - konference/akce - informace pro knihovny - z činnosti MZK - recenze - rozhovor. -- ISSN : 0862-1985.
Duha : katolický časopis pro děvčata a chlapce  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1992)-. -- Č. Budějovice : Biskupství českobudějovické, [1992]-. -- 1993/1994-2005/2006 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích a ve spolupráci s pastoračním referátem biskupství Gurk-Klagenfurt. -- 2006/2007-2010/2011 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- 2011/2012- V Českých Budějovicích : Petrinum ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- Vydavatel: biskupství českobudějovické ve spolupráci s biskupstvím Gurk-Klagenfurt, pastorační referát. -- Chyba v číslování: r. 1997-1998; 1998-1999. -- Podnázev v r. 2005: katolický čtrnáctideník pro děvčata a chlapce. -- Další podnázev od r. 2011: barevný život s vírou. -- ISSN : 1212-8066.
Duha : zajímavosti a krásy Číny  . -- Č.1 (2012)-. -- Brno : M-Phoenix, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-1905.
DuklaSport : čtvrtletník ASC Dukla, TJ Dukla Praha a UNIASK ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Praha : Armádní sportovní centrum Dukla, [2006]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2011: čtvrtletník ASC Dukla a TJ Dukla Praha.
Dům a zahrada : průvodce - pomocník - rádce  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 1995)-. -- Praha : Prolog, 1995-. -- 1999-2006 Praha : Peloton. -- 2007-2008 Praha : Pineland. -- 2008-2013 Praha : HomeDeco SMP. -- 2013-2014 Praha : Sanoma Media CZ. -- 2014-2014 Praha : Astrosat Media CZ a.s. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media, a.s. -- svazků ; 28 cm. -- Od r. 1998 podnázev: pramen inspirací pro úpravu okolí rodinného domu. -- Od č. 4 (1999) podnázev: pramen inspirací pro stavbu rodinného domu a úpravu jeho okolí. -- Od r. 2002 podnázev: nejčtenější magazín věnovaný rodinnému domu a úpravě jeho okolí. -- Podnázev od r. 2005: nejprodávanější časopis (měsíčník) věnovaný rodinnému domu, bydlení a stavění. -- Podnázev od r. 2011: nejčtenější časopis o bydlení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 205/280. -- Některá č. popsána monograficky. -- Zvl. č.: Dům a zahrada : speciál: od r. 2002-. -- ISSN : 1211-7374.
Dům & bydlení : příloha středečního Práva  . -- Praha : Borgis, 1999-. -- svazků. -- Podnázev dále: středeční příloha.
Dvacáté století = The twentieth century  . -- Č. 1 (2009)-. -- V Praze : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- Liché číslo vychází vždy v českém jazyce, sudé číslo vždy v anglickém jazyce. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR evidován pod názvem: "20. století". -- Resumé: Mezioborový časopis zabývající se dějinami kultury, idejí a nejnovějšími dějinami 20. století. Periodikum Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. -- ISSN : 1803-750X.
Dvakačovický zpravodaj  . -- Č. 1 (2013)-. -- Dvakačovice : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dvorecký občasník  . -- Č. 3 (2014)-. -- Dvorce : Obecní úřad, 2014-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Občasník.
Dvorsko-velelibské listy  . -- 1/2015-. -- Dvory : Obec Dvory, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
DWJ Deutsches Waffen-Journal : Europas führendes Fachmagazin für Waffensammler, Jäger und Sportschützen  . -- Schwäbisch Hall : Journal-Verlag Schwend, 1965-. -- 1967- Blaufelden : DWJ Verlags-GmbH. -- svazků. -- Podnázvy se mění. -- Dle ZDB vycházel: [3].1967 - 36.2000; 36.2001 - 37.2002,11; 38.2002,12; 39.2003 - 41.2005,4 ; od 41.2005,5 - jako: Das deutsche Waffen-Journal. -- V roce 2009 do č. 4 uvedený ročník 43, od č. 5 roč. 44. -- ISSN : 0341-8936.
D.A.S. magazín  . -- Praha : D.A.S., pojišťovna právní ochrany, [2000]-. -- svazků.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Easyriders  . -- Č. 1 (2005)-. -- Pardubice : Taurus, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno v licenci společnosti Paisano Publications, LLC, USA. -- Změny v podnázvu: v r. 2006: světově nejčtenější časopis o motocyklech -- od roku 2008- : pro Vaši bezstarostnou jízdu. -- ISSN : 1214-9543.
ECON ...  . -- Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, [1994?]-. -- svazků ; 21 cm. -- Součástí názvu je označení roku. -- Další názvová informace na obálce: year book of the Faculty of Economics VŠB - Technical University Ostrava (selected research papers). -- Od Vol. 15 (2009) No. 1. obálkový podnázev: journal of economics, management and business. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Chybné ISSN 0862-7908 patří titulu "Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada ekonomická". -- ISSN : 1803-3865 ISSN (chybné) 0862-7908.
Economics and management = Ekonomika a management  . -- Č. 1 (2007)-. -- Brno : Univerzita obrany, 2007-. -- svazků ; 25 cm. -- Změna periodicity: od r. 2011 3x ročně. -- ISSN : 1802-3975.
Edomes : informační časopis DMS ČR  . -- Č. 1 (červen 2014)-. -- Praha : Družstevní marketingové sdružení Česká republika, 2014-. -- 27 cm.
Education and science without borders  . -- Vol. 1, No. 1 (2010)-. -- Prague : European Association of Students and Businessmen ; Karaganda : Academician E.A. Buketov Karaganda State University, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2473.
EEM : electronic engineering magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Brno : Infocube, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: specializovaný časopis pro české a slovenské firmy zabývající se vývojem, výrobou a aplikací elektroniky v průmyslu.
EFektiv : časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity  . -- V Českých Budějovicích: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, [2013]-. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis vychází elektronicky, pouze dubnové číslo má tištěnou podobu. -- ISSN : 2336-3053.
Efektivní podnikání  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2016-. -- 27 cm.
Effatha : magazín pro katolickou charismatickou obnovu a evangelizaci  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Scriptum, 1991-. -- [200-]- Praha : Effatha. -- svazků ; 24 cm. -- Resumé: Dvouměsíčník pro katolickou charizmatickou obnovu a evangelizaci. -- ISSN : 0862-9188. -- 1214-2611.
EGE montáže : informační zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- České Budějovice : EGE-montáže, 2007-. -- 2009- České Budějovice : EGEM. -- svazků. -- Změna v názvu: EGEM : informační zpravodaj: od r. 2009-. -- Změna v názvu vydavatele: EGEM: od r. 2009-.
Eghaland Bladl : Mitteilungsblatt des Bundes der Deutschen-Landschaft Egerland und des Balthasar - Neumann - Hauses  . -- Brno : Bund der Deutschen - Landschaft Egerland, [1993]-. -- svazků.
Egovernment  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : info*com, 2001-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: elektronizace veřejné správy. -- ISSN : 1801-9420.
Ego! : magazín Hospodářských novin  . -- Roč. 1, č. 1 (6. 3. 2015)-. -- Praha : Economia, 2015-. -- svazků ; 28 cm.
Écho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes  . -- Vol. 1, no. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, 2005-. -- svazků. -- "Publié par le département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, České Budějovice, avec la participation financiere de l'association Gallica". -- Od r. 2007 vydává Ústav romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. -- ISSN : 1801-0865.
Echo : informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Technologické centrum AV ČR , 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN online verze: 1214-8229. -- Podnázev: časopis odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. -- ISSN : 1214-7982.
Echo : náš zaměstnanecký časopis  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : T-Mobile Czech Republic, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2014: interní magazín T-Mobile. -- Dříve jako: PIN.
Echo : mnichovohradišťské noviny : měsíčník pro občany Mnichova Hradiště a okolí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Mnichovo Hradiště : Echo, [1996]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázvy: pravda, lež, drby, klepy, informace, inzerce - plátek skoro o všem skoro pro všechny ; ... pro mladé i staré, státní zaměstnance i podnikatele, straníky i nestraníky. -- Podnázev v tiráži: noviny téměř pro všechny a téměř o všem. -- Resumé: Městské noviny informují o kulturních a sportovních akcích a místních událostech.
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  . -- Roč. 35, č. 43 (1991)-. -- Praha : Economia, 1991-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: týdeník vydavatelství Economia. -- Vychází každý čtvrtek. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4 s., 219/297. -- Zvláštní výtisk: Top finance a Informační servis pro zahraniční obchod a investice. -- Resumé: Ekonom je zdrojem hospodářských informací a kvalifikovaných analýz ekonomického vývoje. Pozornost věnuje hospodářské politice, legislativě, rozvoji bankovnictví a kapitálového trhu, otázkám managementu, vývoji světové ekonomiky a životnímu stylu manažerů. Jeho součástí jsou specializované vyjímatelné přílohy zaměřené na daňovou problematiku, novely zákonů v plném znění včetně komentářů a další odborná témata. -- ISSN : 1210-0714.
Ekonomická revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998-. -- sv. ; 21 cm. -- Webovská stránka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: www.ekf.vsb.cz. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Od r. 2009 souhrny, obsah a náz. též angl. -- Od r. 2012 převážně v angličtině . -- Signatura od r. 2009: ČB 6.304. -- ISSN : 1212-3951.
Ekonomické trendy : vědecký časopis = Economic trends : scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-580X.
Ekonomie ve zdravotnictví : časopis přinášející kvalitní ekonomické informace ve zdravotnictví  . -- Ročník 1, číslo 1 (prosinec 2015)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2015-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6164.
Ekonomika - management - inovace : vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc = Economics - management - innovation : scientific-technical journal of Moravian College Olomouc  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1804-1299.
EkonTech.cz : časopis pro studenty techniky a ekonomie  . -- Č. 1 (říjen 2012)-. -- [Praha?] : Česká studentská unie, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Periodicita: v tiráži uvedeno 6x ročně.
Ekoton : bulletin EVVO Královéhradeckého kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
ELECTUS ... : příloha časopisu AR  . -- Praha : Magnet-Press, [1991]-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na tit. listu. -- Podnázev: speciál : ročenka časopisu Praktická elektronika A Radio: r. 2000. -- Samost. příl.: Amatérské radio : časopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, Řada A: r. 1991-1993. -- ISSN : 1211-7005.
Elektro a trh : odborný česko-slovenský elektrotechnický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Stanislav Prchal - RIKO, 2010-. -- svazků.
Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku  . -- Roč. 1, č. 7-8 (1991)-. -- Praha : FCC Public, 1991-. -- 30 cm. -- ISSN : 1210-0889.
Elektroinstalatér : časopis pro všechny, kteří podnikají v oboru elektro  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1995)-. -- Praha : Český instalatér, 1995-. -- 2002- Praha : České nakladatelství technické literatury,. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2001: odborný časopis pro elektroinstalace. -- Podnázev od r. 2002: odborný časopis pro moderní elektroinstalace. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro elektrotechnickou praxi. -- Resumé: Profesní časopis pro elektrotechnický průmysl a soukromé podnikatele v oboru elektro, pro učňovské školství. -- ISSN : 1211-2291.
Elektrokola : testy, trasy, lidé, technika, cestopisy  . -- I. ročník, číslo 1/2015-. -- Praha : V-Press s.r.o., 2015-. -- 30 cm svazků ;. -- Periodicita podle evidence MK ČR: 3x ročně, podle ISSN: 1x ročně. -- ISSN : 2336-7423.
Elektrotechnika v praxi : odborný časopis : elektrotechnika, energetika, automatizace, regulace a měření, elektronika  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Ostrava : BAEL, 1991-. -- 2002- Ostrava : Moravskoslezský elektrotechnický svaz. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev do r. 1996: odborný časopis pro elektrikáře, revizní techniky, projektanty a zájemce o elektrotechniku. -- Od r. 2002 podnázev jen: odborný časopis. -- Podnázev od r. 2005: elektrotechnika - energetika - automatizace, měření a regulace. -- Podnáz. od r. 2010: odborný elektrotechnický časopis. -- Vydává od r. 2002: firma BAEL ve spolupráci s Moravskoslezským elektrotechnickým svazem. -- Rozsah a rozměry pro registraci: [34+4] s., průběžné stránkování, 210/300. -- ISSN : 0862-9730.
ELIT magazín : maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o.  . -- Praha : ELIT CZ, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: Č. 6 (2009).
Elixír : časopis o zdravém životním stylu  . -- Roč. 1, č. 10 (říjen 2013)-. -- Praha : Orbis In, 2013-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-9813.
Elle  . -- Č. 1 (duben 1994)-. -- Praha : Komunikace 2000, 1994-. -- 1999-2011 Praha : Hachette Filipacchi 2000. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014- Praha : Burda Praha. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+8+4 s., 227/295. -- ISSN : 1210-8480.
Elle decor  . -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, [2009]-. -- 2011- Praha : Burda Media 2000. -- svazků ; 29 cm. -- Název od r. 2011: Elle decoration. -- Číslováno průběžně. -- ISSN : 1803-9464 ISSN (chybné) 1210-8480.
Elle man : nový časopis pro muže  . -- Zima 2015/2016-. -- Praha : Burda Praha spol. s r.o., 2015-. -- 28 cm.
Ema : příloha časopisu Zora pro zrakově postižené ženy  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 2001-. -- svazků ; 30-31 cm. -- Chybné ISSN 0231-6382 a ev. č. 1320 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Zora". -- ISSN : 0231-6382.
Emhádéčko : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  . -- Č. 1 (2010)-. -- Ústí nad Labem : Dopravní podnik města Ústí nad Labem, 2010-. -- 30 cm ; svazků ;.
Energetika : odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- [1954]-[1991] Praha : SNTL,. -- [1993?]-2015 Praha : ČSZE. -- 2016- Praha : Asociace energetických manažerů (AEM). -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev dříve: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a použití energie.. -- Podnázev v r. 2009-2010: odborný recenzovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. -- Podnázev od r. 2011: recenzovaný neimpaktovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Změna podnázvu od r. 2016: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Vydav. od r. 1974: Federální ministerstvo paliv a energetiky v SNTL. - Vydav. od r. 1992: FMH a VUPEK v nakl. DIGI. -- Vydává: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, dříve spolu se Zväzom zaměstnávateľov energetiky Slovenska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Resumé: Tematické zaměření: energetická politika, energetické strojírenství, užití energie, ekologie. -- ISSN : 0375-8842.
Energie kolem nás : odborný časopis  . -- Č. 1 (2003)-. -- Karviná : SPAR, 2003-. -- 2015- Karviná - Hranice : Energie Kolem Nás. -- svazků ; 30 cm. -- Vydavatel: Rostislav Smieja-SPAR. -- ISSN : 1214-5998.
Energie 21 : časopis o alternativních zdrojích energie  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Profi Press, 2008-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od č. 3/2008: časopis obnovitelných zdrojů energie. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o obnovitelných zdrojích energie. -- ISSN : 1803-0394.
Energo : magazín pro zákazníky a partnery divize Energetika  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Siemens, 1999-. -- 2007-2010 Praha : AC&BC Public Relations. -- 2011- Praha : Entre. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změny podnázvu: magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy; magazín pro zákazníky a partnery společnosti Siemens z oblasti energetiky.
Energonoviny : noviny zaměstnanců společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o. a Alpiq Zlín s.r.o.  . -- Kladno : Alpiq Generation (CZ), [200-]-. -- 30-31 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2012: noviny zaměstnanců společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o.. -- Podnázev v tiráži: podnikový čtvrtletník.
Enigma : záhadné události - tajná společenství - nevysvětlitelné úkazy - paranormální jevy - konspirační teorie  . -- Č. prosinec (2007)-. -- Praha : RF Hobby, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: největší český časopis o záhadách. -- Od r. 2009 speciály (od r. 2010 2x ročně). -- ISSN : 1802-7105.
Enigma. Speciál : unikátní první ucelený průvodce světem tajemna  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : RF Hobby, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Jednotlivá čísla mají též tematické názvy. -- ISSN : 1802-7105.
Eniologie člověka : vědecko-odborný časopis o komplexním pohledu na člověka  . -- Č. 1 (prosinec 2013)-. -- Břeclav : Sovenio, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvů od r. 2014: vědecko-odborný časopis. - Časopis o vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se chce dozvědět více. -- Průběžné číslování.
Enomarketing  . -- Č. 1 (2014)-. -- Pelhřimov : Lucie Finková, 2014-. -- 2016- Lety : IWSP Services. -- svazků ; 30 cm.
EP Line pro holky : hračky pro tebe!  . -- Č. 1 (duben 2014)-č. 14 (2017). -- Praha : EP Line SE, 2014-2017. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-3495.
EP Line pro kluky : hračky pro tebe!  . -- Č. 1 (květen 2014)-č. 12 (2016). -- Praha : EP Line SE, 2014-2016. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-3509.
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie : časopis Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J.E. Purkyně  . -- Roč. 43, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [1995?]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Vydav. dříve: Zdravotnické nakladatelství. -- Původně se oddělilo od: Československá hygiena, epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (roč. 1-4, r. 1952-55); Pokračovalo jako: Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis zahrnuje základní obory: epidemiologii, mikrobiologii, imunologii, včetně podoborů a nástavbových oborů (bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie). Dominující je přístup epidemiologický, aplikovaný především vpreventivní medicíně a veřejném zdravotnictví. -- ISSN : 1210-7913.
Epoch times  . -- Praha : Milan Kajínek, [2015]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4670.
Epocha : svět na Vaší dlani  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : RF Hobby, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-9519.
Epravo.cz magazine  . -- [Č. 1 (2006)]-. -- Praha : Epravo.cz, [2006]-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1802-1492.
ERA 21  . -- Roč. 5, č. 1 (2005)-. -- Brno : ERA, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování pokračuje z předešlého titulu. -- Podnázev od r. 2006: o architektuře víc! (more on architecture!). -- ISSN : 1801-089X.
Erste IN  . -- Praha : Česká spořitelna, a.s., [2015]-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Informační materiál pro klienty nadstandardního bankovnictví Erste Premier, www.erstepremier.cz. -- Dříve jako: Lady in.
Escape : kultura & lifestyle  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2013)-. -- Hradec Králové : Escape-Media, 2013-. -- 15 cm ; svazků ;.
Esence : pleť - vlasy - make-up - móda - inspirace - wellness  . -- Podzim/zima (2006)-. -- Brno : Medac, 2006-.
Esprit : stylový magazín Lidových novin  . -- Č. 1 (2009)-. -- [Praha : Lidové noviny], 2009-. -- 2010- Praha : MaFra. -- svazků 30 cm.
Esquire : časopis moderního muže  . -- Č. 1 (květen 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2012- Praha : Bauer Media Praha. -- 27-30 cm ; svazků. -- Esquire je registrovaná obchodní značka Hearst Corporation USA. - V r. 2010(leden) chybně? uvedeno ISSN a MK ČR čas. Redhot(1213-273X). -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- V r. 2002 podnázev na obálce: dobrodružství, kariéra, sport, ženy, pivo, sex. -- Podnázev na hřbetu: časopis moderního muže. -- Nový podnázev na hřbetu: všechno, co mě život naučil. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4006.
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění  . -- Roč. 1, č. 1 (1964)-. -- Praha : Academia, 1964-. -- [1991]-[2006] Praha : Společnost pro estetiku AV ČR. -- 2007 Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. -- 2008- Prague : Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic. -- svazků ; 24-25 cm. -- Do r. 2007 bez podnázvu. -- Podnázev od r. 2008: the Central European journal of aesthetics. -- Od r. 2008 pouze anglicky a německy, přidáno doplňující ročníkování (new series ...). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x64+8+4 s., 175/250. -- Resumé: Odborný časopis pro estetiku a teorii umění. -- ISSN : 0014-1291 ISSN (chybné) 0014-1297.
Estetika : plastická a estetická chirurgie  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fine Tech, 2006-. -- svazků ; 28 cm. -- Změna podnázvu: plastická chirurgie - psychologie - zdraví ženy - medicína -- od r. 2012: plastická a estetická chirurgie - kosmetika - omlazení -- v r. 2014: omlazení - formování těla - kosmetika - pohyb - dieta - plastiky. -- Podnázev v tiráži: časopis nejen o plastické chirurgii. -- ISSN : 1802-0402.
Études romanes de Brno  . -- Roč. 30, č. 1 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1803-7399.
Euro : ekonomický týdeník  . -- [Roč. 1] č. 1 (říjen 1998)-. -- Praha : Euronews, 1998-. -- 2012- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 28 cm. -- Obálkový podnázev od r. 2012: týdeník vydavatelství Mladá fronta. -- Ve spolupráci s časopisem BusinessWeek. - Příl. E8 součástí časopisu. -- ISSN : 1212-3129.
Eurona news : časopis pro registrované obchodní partnery  . -- Červený Kostelec : Eurona, [20--]-2014. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: roč. 8, č. 1 (2013).
European financial and accounting journal  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Praha : University of Economics, 2006-. -- svazků ; 25 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2197.
European journal of business and economics : theory, modelling, application : open access reviewed journal : research papers, scientific projects, financing opportunities, reviews  . -- Vol. 1 (autumn 2010)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2010-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-5839.
European journal of business science and technology  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Brno : Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2015-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-6494.
European journal of environmental sciences  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Prague : Charles University in Prague, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-0174.
European medical, health and pharmaceutical journal : open access reviewed journal  . -- Vol. 1 (spring 2011)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2011-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-5804.
Evaluační teorie a praxe : odborný časopis České evaluační společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (léto 2013)-. -- Praha : INESAN, 2013-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 2336-114X.
Evangelický časopis Český bratr  . -- Roč. 67, č. 1 (1991)-. -- Praha : Kalich, 1991-. -- [200-]-2011 Praha : Synodní rada Českobratrské církve evangelické. -- 2011- Praha : Českobratrská církev evangelická. -- svazků ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 170/240. -- Časopis Českobratrské církve evangelické. -- Od r. 2009: Český bratr : evengelický měsíčník. -- Resumé: Časopis věřících českobratrské církve evangelické. -- ISSN : 1211-6793.
Event & promotion : odborný měsíčník o event marketingu a sales promotion  . -- Č. 0 (2005)-. -- Praha : Asociace společenských událostí, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Od č. 2(2008) podnázev: odborný dvouměsíčník o event marketingu a sales promotion. -- ISSN : 1801-7541.
Everest : časopis o horách a lidech  . -- Roč. 1, č. 1 (2000)-. -- Ústí nad Labem : Czech Everest Press, 2000-. -- 2004- Praha : Czech Press Group. -- 26 cm. -- Podnázev od r. 2006: časopis o horách, lidech a adrenalinu. -- Edice magazínu Koktejl. -- ISSN : 1213-1849.
Evo : the thrill of driving  . -- Praha : Petr Ehrlich, [2009]-. -- svazků ; 29 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1803-862X.
Evropské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Pardubice : Evropské nakladatelství, 2004-. -- 2004- Pardubice : Jan Doležal. -- svazků ; 44 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004. -- ISSN : 1214-696X.
Evropský časopis ekonomiky a managementu = European journal of economics and management  . -- Volume 1, issue 1 (2015). -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015. -- svazků ; 29 cm.
Evropský filozofický a historický diskurz = European philosophical and historical discourse  . -- Volume 1, issue 1 (2015). -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015. -- svazků ; 29 cm.
Evropský politický a právní diskurz = European political and law discourse  . -- Vol. 1, iss. 1 (2014)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2014-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- svazků ; 24 cm. -- Od č. 4 (2015) změna vydavatele, MK ČR E 22311. -- ISSN : 2336-5439.
Ewin : zpravodaj Elektrowin, a.s.  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Elektrowin, 2006-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Název v tiráži: EWIN zpravodaj. -- ISSN : 1804-6142.
Excellent : stylová příloha časopisu Reflex  . -- Č. 16.11. (2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2011-. -- 2015- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 28 cm.
Exit 21 : zpravodaj obce Mirošovice  . -- [Číslo 0 (prosinec 1998)]-. -- Mirošovice : Obec Mirošovice, [1998?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Exkluziv : společenský čtrnáctideník  . -- Praha : Empresa Media, [2014]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-5188.
Exponex way  . -- 2016/1-. -- Brno : Exponex s.r.o., 2016-. -- 25 cm.
Export journal : váš odborný a spolehlivý rádce  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Corporate publishing, 2010-. -- svazků ; 32 cm.
Extra  . -- Ročník 1, jaro 1/2016-. -- Praha : Regenerace s.r.o., 2016-. -- 24 cm ; svazků ;. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2464-6237.
Extra historie : kauzy  . -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-0301.
Extra válka : II. světová  . -- Č. 1 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-0298.
Extra válka : 1. světová  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-7195.
Extra válka - bitvy : strategie, taktika, zbraně a vojáci největších střetů vojenských dějin  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Extra Publishing, 2014-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 2336-2804.
Extra válka - vojska : historie, výzbroj a slavné bitvy legendárních ozbrojených složek  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- V časopise uvedeno ISSN a číslo evidence MK časopisu Extra válka. -- ISSN : 1805-7187 ISSN (chybné) 1805-0298.
Extra válka - zbraně : slavné i neznámé - palné i chladné - tanky, lodě, letadla, pistole, nože, pušky  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2013-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 2336-1573.
E15 Premium : magazín deníku E15  . -- Ročník 1, číslo 1 (únor 2017)-. -- Praha : CN Invest a.s., 2017-. -- 28 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2533-7114.
E15 : 15 minut pro ekonomiku & byznys  . -- Č. 1 (19.11.2007)-. -- Praha : Mladá fronta, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: deník pro ekonomiku a byznys. -- Vychází od pondělí do pátku. -- Průběžné číslování. -- Četné všité speciály (ICT, Energetika, Právo & byznys, Parlament & byznys, Vzdělávání, Real-immo aj.). -- ISSN : 1803-4543.
E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol  . -- [Č. 1 (2001?)]-. -- V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, [2001]-. -- svazků. -- Popsáno dle: r. 2001. -- Podnázev v tiráži: nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. -- Změna podnázvu: nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2011); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2012); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice (od r. 2013). -- Elektronická podoba časopisu má ISSN 1213-7499. -- ISSN : 1213-7758.
E-trend : spolehlivé tipy pro váš e-shop  . -- Modletice : Direct Parcel Distribution CZ, [2013?]-. -- svazků ; 25 cm.
E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Liberec : Hospodářská fakulta Technická univerzita, 1998-. -- 2009- Liberec : Ekonomická fakulta Technická univerzita. -- svazků ; 23-30 cm. -- Podnázev: ekonomie - management - podniková ekonomika - marketing a obchod - statistika - informační management. -- Nový podnázev: ekonomie - ekonomika a management - marketing a obchod - finance - informační management. -- Vydává: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta. -- Signatura od r. 2003: ČC 5.525. -- ISSN : 1212-3609.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Facility manager  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Wagner Press, 2008-. -- 2012- Praha : WPremium event. -- svazků ; 27 cm. -- Ev. č. 14106 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Facility management news".
Fakker! : život končí ve třiceti! : rock, emo, hard core, metal, gotika  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Spark Rock, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3649.
Fakt  . -- Brno : Fakultní akademický klub, z.s., [2016]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-7548.
Fakta & svědectví : magazín o historii  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Naše vojsko, 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- Obálkový podnázev: nový časopis o historii z vydavatelství Naše vojsko. -- ISSN : 1803-6228.
Faktor S  . -- Ročník I, 1/2016-. -- Praha : Empresa Media, a.s., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: ekonomický týdeník. -- ISSN : 2464-644X ISSN (chybné) 2464-6440.
Faktory pro život : kapitoly z akutní medicíny  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-1557.
Fakultní nemocnice  . -- 1/2015-. -- Plzeň : Fakultní nemocnice Plzeň, 2015-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Naše nemocnice.
Fanyinfo : katalog informací pro gastronomii  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Fany GASTROSERVIS, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: gastronomický čtvrtletník.
Farmakoterapeutická revue  . -- 1/2017-. -- Praha : Current Media s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-6878.
Farmakoterapeutické informace : měsíčník pro lékaře a farmaceuty  . -- [Roč. 1], č. 1 (1995)-. -- Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 1995-. -- svazků ; 30 cm. -- Samostatná nebo všitá příloha časopisů: Věstník SÚKL, Časopis České lékařské komory, Tempus Medicorum (do r. 2012), Časopis českých lékárníků (od r. 2009, samostatná), Zdravotnické noviny (od r. 2010, všitá; od r. 2012 v přílohách - Lékařské listy, Kongresový list, ZN review). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 200/300. -- Resumé: Nezávislé informace o nových léčivech a jejich srovnání s léčivy déle používanými. -- ISSN : 1211-0647.
Farmakoterapia review  . -- Roč. 1, č. 1 (december 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- Slovenské vydání. -- ISSN : 1805-1537.
Farmakoterapia : onkológia - bolesť - hematológia  . -- Roč. 1, č. 1 (september 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-1529.
Farmakoterapie review  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- České vydání. -- Název u některých čísel: Farmakoterapie Reprint. -- ISSN : 1805-1510.
Farmakoterapie : diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Praha : Farmakon Press, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1801-1209.
Farmakoterapie - klinická praxe  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 2014)-. -- Praha : Farmakon Press, 2014-. -- svazků ; 28 cm. -- Roč. 1, č. 1 (únor 2014): Zkušenosti z praxe diabetologa. -- ISSN : 2336-3150.
Farmář : informační měsíčník pro zemědělce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1995)-. -- Praha : Martin Sedláček, 1995-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- 30 cm. -- Od č. 11 (1997) podnázev: měsíčník pro každého zemědělce. -- Od č. 5 (1998) podnázev v tiráži: měsíčník pro každého zemědělce a veterinárního lékaře. -- Podnázev od r. 2003: časopis všech zemědělců. -- Podnázev od r. 2012: magazín pro moderní farmu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+38+4 s., 208/295. -- Resumé: Časopis poskytující aktuální informace pro zemědělské prvovýrobce, z oblasti rostlinné a živočišné výroby, zemědělského práva a daní. S uvedením přehledu o cenách zemědělských komodit. -- ISSN : 1210-9789.
Farmi news : časopis do lékárny  . -- Roč. 3, č. prosinec (2002)-roč. 6, č. 1 (2005) ; roč. 5, č. 1 (2008)-. -- Praha : Edukafarm, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2003: časopis pro lékárníky. -- Podnázev od r. 2005: časopis pro odborníky lékaren. -- Změny ročníkování. -- ISSN : 1214-5017 ISSN (chybné) 1213-1717.
Farní informace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Zábřeh : Římskokatolický farní úřad, [1994]-. -- [199-]- Zábřeh : Římskokatolická farnost. -- svazků ; 21 cm. -- Popsáno podle: Roč. 5, č. 1 (1998). -- Podnázev: Zábřeh, Hoštejn, Jedlí, Maletín, Svébohov, Tatenice, Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky, Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov. -- Pravidelná příloha Luna.
Farní noviny : Vodňany, Skočice, Bílsko  . -- Vodňany : Farní úřad Vodňany, Skočice, Bílsko, [2009]-. -- 2015- Vodňany : farnost Vodňany, Skočice, Chelčice a Lomec. -- svazků ; 21 cm.
Fashion week magazín : lifestyle, móda, trendy, zdraví  . -- Březen 2017-. -- Praha : European Press Holding, a.s., 2017-. -- 30 cm.
Faster magazine : dvouměsíčník ze světa automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2009)-. -- Praha : AWT, 2009-. -- 2013- Praha : FM Media Prague,. -- svazků ; 29 cm. -- Průběžné číslování. -- Od č. 19 (2012) chybné číslování ročníku (č. 19 roč. 5, č. 20 roč. 6) v r. 2013 se ročníky mění několikrát. -- ISSN : 1804-0152.
Fauna : inzertní a informační časopis pro chovatele  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Brno : Jelínek Zdeněk, [1990]-. -- [1996]- Brno : Fauna. -- svazků. -- Od r. [1996] podnázev: zpravodaj pro chovatele. -- Od r. [1996] vydává: Fauna s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24x16 s., 210/297. -- Nákl. dříve: 50000; 10000 výt. -- Resumé: Periodikum pro placenou i bezplatnou inzerci. -- ISSN : 1211-538X.
Fénix : informační časopis Česko-čínské společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2000)]-. -- Praha : Česko-čínská společnost, [2000]-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 2005: časopis Česko-čínské společnosti. -- Vychází s příspěním Ministerstva zahraničních věcí České republiky. -- ISSN : 1214-7311.
Fermentum : texty pro homiletiku a kněžskou spiritualitu  . -- Č. 1 (1994)-. -- Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994-. -- svazků. -- Další podnázev: homilie a spiritualita. -- Pro liturgickou komisi ČBK vydává Matice cyrilometodějská v Olomouci.
Fighter's magazín : časopis bojových umění a sportů  . -- Roč. 1, č. 1 (červen-červenec 1996)-. -- Praha : Sobotka, 1996-. -- [199-]- Praha : Sdružení Fighters magazin. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Miroslav Sobotka, Martin Břeň. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36 s., 210/297. -- Pův. podnázev: časopis bojových sportů. - Od r. 2007 náz. Bojová umění - Fighter´s magazín. -- ISSN : 1211-6319.
Fíkovník : časopis salesiánské farnosti svatého Vojtěcha  . -- České Budějovice : Salesiáni Dona Boska, 1992-. -- 1995-1997 České Budějovice : Salesiáni. -- 1998-2009 České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha. -- 2010- České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže - DDM ČB. -- svazků. -- Vydavatel: Salesiáni Dona Boska. -- Roč. 2 (1993) č. 9, 10: nebyla vydána. -- Roč. 3 (1994): chybné číslování. -- Podnázvy se mění. -- Podnázvy v tiráži se mění. -- Bez podnázvu na tit. s.: r. 1995. -- Změna vydavatele: Salesiáni České Budějovice: č. 3 r. 1995 - 1997. -- Změna periodicity: 12x ročně: od r. 1997-2012 -- Periodicita se mění.
Filatelie : časopis československých filatelistů  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Práce, 1951-. -- [1993?]- Praha : Filatelie. -- svazků ; 23-24 cm. -- Změna podnázvu: koníček i investice!. -- Další podnázev: časopis českých a slovenských filatelistů. -- V č. 9/94 příl. "Ceník poštovních známek a cenin protektorátu Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) 1939-1945" o rozsahu 8 s.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 168/233. -- ISSN : 0015-0959.
Filipa bulletin  . -- Lázně Bělohrad : Filipa s.r.o., [2016]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa.
Film a doba = Film and time : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Orbis, 1955-. -- 1991-1993 Praha : TV Spektrum. -- 1993-2015 Praha : Sdružení přátel odborného filmového tisku,. -- 2016- Praha : Spolek přátel Filmu a doby, z.s. -- svazků ; 26 cm. -- Podnázev dříve: měsíčník pro filmovou kulturu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s.; 98 s. (dvojčíslo), 200/260. -- Sponzorují: MK ČR a Český literární fond. -- Abstrakt: Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. V tomto čísle např. : Rozhovor s Martinem Rašavým, Lukášem Jirsou, Stanislavem Ulverem, Petrem Vránou. Anketa - Vzlety a pády české animace. Animace a experimentální trendy. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770015106004. -- Resumé: Odborně-teoretický časopis věnovaný problematice filmu a televize. -- ISSN : 0015-1068.
Filologické vědomosti : vědecký a praktický časopis = Phylological knowledges : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6768.
Filosofický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Československá akademie věd, 1953-. -- [1974]-[1991] Praha : Academia. -- [1992]- Praha : Filosofický ústav AV ČR. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 176+4 s., 147/210. - V letech 1976-1993 jako: Filozofický časopis. -- ISSN : 0015-1831.
Filumenie : zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Praha : Český filumenistický svaz, 1967-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: Průběžné str.(16 s.), 145/205. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, chybné číslování se v dalších letech opakuje. -- Resumé: Neprodejný členský zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha.
Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance  . -- Roč. 3, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ministerstvo financí : Státní banka československá, 1953-. -- 1964-1990 Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1991-1998 Praha : Economia. -- 1998-2001 Praha : All Production. -- 1997- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. -- 1993- Praha : Česká národní banka. -- 2001- Dobříš : Datakonekt. -- svazků ; 24 cm. -- Vydavatel od r. 1972 do r. 1992: Federální ministerstvo financí a Státní banka československá. -- Vydavatel od r. 1993 do r. 1996: Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka. -- Vydavatel od r. 1997: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou (od r. 2001 prostřednictvím Datakonekt s.r.o.). -- Do r. 2013 ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. -- Resumé: Převážně empiricky orientované články zejména z peněžní ekonomie, veřejných financí, finanční ekonomie a mezinárodní ekonomie, ale i ostatních oblastí moderní ekonomie. -- ISSN : 0015-1920.
Financial assets and investing  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Masaryk University, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-5081.
Finanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF : přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů  . -- Č. 1 (leden 2011)-. -- Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Finanční a ekonomické informace, 2011-. -- 2015 Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Vzdělávání a informační podpora. -- 2015- Praha : Ministerstvo financí, odbor Rozvoj ICT, Oddělení Informační podpora a knihovna. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-7262.
Finanční stabilita : inspirace pro Vaši úspěšnou budoucnost  . -- Plzeň : K2 Finance, s.r.o., [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Finanční, daňový a účetní bulletin : informační a poradenský věstník pro manažery, podnikatele, daňové poradce, auditory a širokou společnost daňových poplatníků a účetních  . -- Roč. 0, č. 0 (1992)-. -- Praha : Finanční aj. ekonomické poradenství a vydavatelství, 1992-. -- 2012- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: daň z přidané hodnoty - daň z příjmů - daň z nemovitostí - odpisy majetku - zákoník práce - zdravotní pojištění - dotazy a odpovědi. -- V r. 2012 označen ročník číslem I.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+4 s., 207/297. -- Resumé: Hlavním obsahem bulletinu pro první období je odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů a finančních, peněžních a úvěrových vztahů v procesu ekonomické reformy. -- ISSN : 1210-5570.
Finclub : časopis pro nový životní styl  . -- Český Těšín : Finclub, 2001-. -- svazků. -- Obsahuje též Katalog. -- Uloženo jako komplet 2001-2016 v ABCPV 2016.
Finmag  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2008)-roč. 2, č. 12 (2009) ; září (2015). -- Praha : Partners For Life Planning, 2008-. -- 2015- Praha : Partners media. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN od roku 2015 neuváděno. -- ISSN : 1802-9620.
Firemní partner : informace pro podnikání ve Zlínském kraji  . -- Č. 1 (2006)-. -- Zlín : Hexxa komunikační agentura, 2006-. -- 2013- Zlín : Hexxa.cz. -- 30-31 cm ; svazků ;.
Firemní zpravodaj  . -- Zlín : Navláčil stavební firma, [2008]-. -- 30 cm ; svazků ;.
First class  . -- Roč. 1, č. 6 (2011)-. -- Praha : First Class Publishing, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-076X.
Fitness business : čtvrtletník pro majitele, provozovatele a investory fitness center a odbornou fitness veřejnost  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : Karel Jarušek - Fit Academy, 2013-. -- 2015- Praha : Česká komora fitness, o.s. -- sv. ; 30 cm. -- ISSN : 2336-2294.
Fitness : cvičení - móda - výživa - kosmetika  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen, listopad, prosinec 1996)-. -- Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1996-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2000: fit průvodce pro život. -- Od r. 2001 bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, v dalších letech chybné číslování pokračuje. -- Resumé: Měsíčník pro zdravý životní styl. -- ISSN : 1212-2386 ISSN (chybné) 1212-2380 ISSN (chybné) 1212-238X.
Flash Art : the World´s Leading Art Magazine : Czech & Slovak Edition  . -- Vol. 1, No. 1 (2006)-. -- Praha : Nadace Prague Bienale, 2006-. -- svazků ; 27 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1336-9644.
Fleet : firemní automobily  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Mensa, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: specializovaný čtvrtletník pro správu a řízení vozových parků v České republice. -- ISSN : 1214-861X.
Flóra na zahradě  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : B.D.S. Press, 2002-. -- 2005- Praha : Časopisy 2005. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev v tiráži: rodinný magazín nejen pro zahrádkáře. -- ISSN : 1213-5895.
Florence : časopis moderního ošetřovatelství  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Galén, 2005-. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese. -- Časopis je vydáván pod patronací České asociace sester. -- Obsahuje další příl. -- Anotace: Časopis je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuty, radiologické asistenty, zdravotnické laboranty, zdravotně-sociální pracovníky, optometristy, fyzioterapeuty a další nelékařské profese ve zdravotnictví. -- ISSN : 1801-464X.
Florián : zpravodaj městyse Lázně Toušeň  . -- Lázně Toušeň : Úřad městyse Lázně Toušeň, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Floristika : odborný časopis pro floristy a květináře  . -- Roč. 5, č. 1 (2002)-. -- Praha : Martin Sedláček, 2002-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- svazků ; 29-30 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 1212-3781 patří časopisu "Informace pro zahradnictví". -- ISSN : 1213-7588 ISSN (chybné) 1212-3781.
Flosman Flop : informační zpravodaj nezávislého potravinářského řetězce  . -- Č. 1 (2008)-. -- Tábor : Flosman, 2008-. -- svazků. -- Průběžné číslování.
Flotila : magazín řídících pracovníků firemních flotil  . -- Č. 1 (2009) -. -- Praha : Internet Prasa Media, [200-]-. -- 2011- Praha : Technika. -- svazků ; 29 cm. -- Dvojí číslování ukončeno č. 46 r. 2012.
Flying mag : oficiální magazín Letiště Brno  . -- Léto 2013-. -- Brno : Ina sport, 2013-. -- 21 cm ; svazků ;.
Flying revue : letectví jinak  . -- [Č. 1 (2008)]-. -- Praha : Petr Ehrlich, [2008]-. -- 2015- Praha : Galileo Traning. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-9027.
FlyOK  . -- Léto 2016-. -- Praha : C.O.T. media, s.r.o., 2016-. -- 25 cm. -- V čísle léto (2016) chybně uvedeno v tiráži evidenční číslo MK ČR 18308 (správné evidenční číslo MK ČR 22583). -- Vydáváno pro České aerolinie.
Folia biologica : meždunarodnoje izdanije žurnala Československá biologie : prodolženije žurnala Čechoslovackaja biologija  . -- Sv. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Biologický ústav ČSAV, 1955-. -- 1959-1965 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1966-1994 Praha : Academia. -- 1995-2005 Praha : Ústav molekulární genetiky AV ČR. -- 2006- Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. -- svazků ; 25-30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x72+16+4 s., 175/250. -- Podnázev od r. 1988: journal of cellular and molecular biology. -- Resumé: Časopis publikuje význačné původní práce našich biologů v cizojazyčném znění. -- ISSN : 0015-5500.
Folia ethnographica : supplementum ad Acta Musei Moraviae / Moravské zemské muzeum Brno  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- svazků ; 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Číslování zřejmě průběžně navazuje na předchozí seriál Ethnographica. -- Některé sv. mají ISBN, od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1209.
Folia Heyrovskyana. Serie B  . -- Č. 1 (2005)-. -- Zlín : Vít Kabourek, 2005-. -- 20 cm. -- Podnázev: Icones insectorum Europae centralis. -- Průběžné číslování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Vadavatel: KABOUREK Publishing. -- ISSN : 1801-7150 ISSN (chybné) 1210-4108.
Folia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moravie Scientiae naturales  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1965]-. -- svazků. -- Vydavatel: Moravské zemské muzeum Brno. -- ISSN : 0085-0748.
Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- svazků ; 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Některé sv. mají ISBN; od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1195.
Folia pharmaceutica Universitatis Carolinae  . -- Sv. 11 (1988)-. -- Praha : Karolinum, 1988-. -- 23 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od č. 40/41 (2013) pouze ISSN. -- Některé sv. vycházejí jako dvouročenky. -- ISSN : 1210-9495.
Folia zoologica : international journal of vertebrate zoology  . -- Roč. 26, č. 1 (1977)-. -- Praha : Academia, 1977-. -- 1998- Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR. -- 2009- Prague : Czech University of Life Sciences. -- svazků ; 25 cm. -- Předchozí názvy: Entomologické listy (roč. 1-14, r. 1937/38-1951); Zoologické a entomologické listy (roč. 15(1)-18(4), r. 1952-1955); Zoologické listy (roč. 5-25, r. 1956-1976). -- Podnázev do r. 1994: international journal of vertebratology. -- Změny vydavatelů: Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno (1977-92); Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Brno (1977-1992); Ústav ekologie krajiny AV ČR (1993-1998). -- Od r. 1998 vydává: Ústav biologie obratlovců AV ČR (Institute of Vertebrate Biology). -- Spoluvydavatel od r. 2009: Česká zemědělská univerzita. -- Signatura od r. 2010: ČB 7.024. -- Resumé: Odborný časopis tematicky zaměřený na oblast zoologie obratlovců. Obsahuje původní studie, vědecké hypotézy, výzkumné zprávy. -- ISSN : 0139-7893.
Fond Shop : první nezávislý časopis pro úspěšné moderní investování  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Brno : Moneco, 1997-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: nezávislý časopis pro úspěšné investování. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý časopis o investování a majetkovém plánování. -- Podnázev od r. 2006: investice - renty - pojistky - anuity. -- Podnázev od r. 2008: nezávislý časopis o investování a finančním plánování. -- Podnázev od r. 2009-: nezávislý magazín o investování a finančním plánování. -- Resumé: Periodikum pro orientaci investorů ohledně možností investování v tuzemsku i v zahraničí. Pravidelné informace o aktuálním vývoji na trzích, o různých investičních možnostech a jejich následných výnosech. -- ISSN : 1211-7277.
FONS : bulletin pro odborníky z oblastí: klinické biochemie, laboratorní diagnostiky, výpočetní techniky, laboratorní a zdravotnické techniky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Pardubice : STAPRO Česká společnost klinické biochemie, [1992]-. -- svazků : il. ; 24 cm. -- Další podnázev: informační bulletin. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62/87 s., 180/240. -- Nákl. dříve:2000 výt. -- Resumé: Odborný bulletin pro biochemii, lékařství a lékařskou techniku. -- ISSN : 1211-7137.
Font : reklamní grafika a DTP : první grafický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Kafka Design, 1992-. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2002 podnázev: první grafický časopis. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro grafickou odbornou veřejnost, informace pro grafiky (DTP, reklama, design, typografie, grafika, software pro grafiku). -- ISSN : 1211-4049.
Fontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník  . -- I (2000)-. -- Liberec : Technická univerzita, 2000-. -- svazků ; 21 cm. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od čísla XIII/2012 uváděno pouze ISSN. -- Signatura od r. 2012: ČB 6.959. -- Absorboval: Památky Libereckého kraje. -- Od čísla XIV (2013) 1-2 podnázev: historie, památky, umění. -- ISSN : 1213-5097.
For print : magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk  . -- Č. zima (2009)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2009-. -- svazků ; 30 cm.
Forbes  . -- Listopad 2011-. -- Praha : Business Consulting & Media, 2011-. -- 2013- Praha : MediaRey. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-059X.
Forbes next : budoucnost - inovace - startupy - technologie - věda  . -- Jaro 2017-. -- Praha : MediaRey, SE, 2017-. -- 27 cm. -- ISSN : 2570-4869 ISSN (chybné) 1805-059X.
Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecké studie a analýzy = scientific studies and analyses  . -- Ročník 1, 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016-. -- 23 cm. -- ISSN : 2533-4387.
ForGolf : golf - rozhovory - tipy - cestování  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-roč. 11, č. 108 (březen/duben 2017). -- Praha : Media Laboratory, 2007-2017. -- 2008 Praha : Media Drive. -- [2007]-2016 Praha : ForGolf Media. -- 2016 Praha : Premium Media Group a.s. -- 2017 Praha : Conventia Events s.r.o. -- 11 svazků ; 30 cm. -- Tištěná verze bez podnázvu. Internetová verze s podnázvem: časopis nejen o životě na greenech : časopis o golfu a životním stylu okolo greenů. -- ISSN : 1802-3541.
ForMen : časopis jen pro muže  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Mladá fronta, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Ročník neuváděn od č. září 2014. -- ISSN : 1801-7355.
Formule  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : Sport-Press, 2003-. -- 2011 Praha : Sokrates Media. -- 30 cm. -- V roce 2013 časopis nevycházel. -- Od r. 2011 chybné průběžné číslování. -- ISSN : 1214-1933.
Forum diabetologicum  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Facta Medica, 2012-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-3807.
Forum Liberec : noviny Forum Liberec  . -- Liberec : Forum Liberec, [201-]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-5854.
Forum : časopis Univerzity Karlovy  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1994-. -- svazků ; 30 cm. -- U některých čísel zvratmo anglický text. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8-12 s., 210/297. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1211-1724.
Fossil imprint  . -- Vol. 72, No. 1-2 (2016)-. -- Praha : Národní muzeum, 2016-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2533-4050.
Foto : časopis pro všechny fotografy  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2012)-. -- Praha : Springwinter, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2013 vychází v elektronické verzi pro iPad. -- Změna podnázvu v r. 2013: původní obsah - autorská portfolia - skutečné recenze - kulturní přehled. -- R. 2014 - podnázvy často mění. -- ISSN : 1805-3335.
Fotograf : časopis pro fotografii a vizuální kulturu  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Mediagate, 2002-. -- [2005]-2007 Brno : Medica Publishing and Consulting. -- 2008- Praha : Fotograf 07. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Jednotlivá čísla mají tematické podnázvy. -- ISSN : 1213-9602.
Fotoimpuls : zpravodaj Volného sdružení východočeských fotografů  . -- Hradec Králové : Volné sdružení východočeských fotografů : Středisko amatérské kultury Impuls, [1999?]-. -- [2015]- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj východočeských fotografů.
Foto, video : advanced  . -- Č. 5 (září/říjen 1999)-. -- Praha : Atemi, 1999-. -- svazků ; 29 cm. -- Od roku 2002 bez podnázvu. -- ISSN : 1213-855X ISSN (chybné) 1211-5312.
Fottea : journal of the Czech Phycological Society  . -- Vol. 7, no. 1 (2007)-. -- Praha : Czech Phycological Society, 2007-. -- svazků ; 29 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1802-5439.
Foxteriér : zpravodaj KCHF ČR  . -- [Praha] : Klub chovatelů foxteriérů ČR, [200-]-. -- svazků ; 30 cm.
Františkolázeňské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Františkovy Lázně : Lázně Františkovy Lázně, [1993]-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.. -- Dříve jako: Lázeňské listy. -- Vychází také německé a ruské vydání.
Fresh time : muž, který ví, co chce  . -- Praha : Rix, [2012]-. -- svazků ; 30 cm.
Freundschaft : Zeitschrift für den Deutschunterricht  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : SPN, 1952-. -- 1999-2004 Praha : Benedicto. -- 2005-2011 Praha : Zuzana Janků. -- 2011- Praha : Ajoda. -- svazků 30 cm. -- Podnázev dříve: Gesamtstaatliche Zeitschrift für den Deutschunterricht ; Variantní název na obálce: F ... - součástí variantního názvu je pořadové číslo. -- Vydavatelství od r. 1999: Benedicto - Zuzana Janků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Podnázev v tiráži: časopis pro výuku německého jazyka. -- Resumé: Doplňkový časopis pro výuku němčiny na školách. -- ISSN : 0323-0384.
Friendship : for learners of English  . -- [Roč. 24, č. 1 (1990)?]-. -- Brno : FLP-ČR, [1990?]-. -- Vydavatel pro SR: Matilda Blahová - FLP (Bratislava). -- V letech 1967-1990 součástí titulu: L’ amitie-friendship. -- ISSN : 1335-2709.
Fryčovický zpravodaj  . -- Květen (1993)-. -- Fryčovice : Obecní úřad, 1993-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/300.
Frýdlantské noviny  . -- Leden 1991-březen 2000; září 2015-. -- Frýdlant nad Ostravicí : Městský úřad, [1991]-. -- 30 cm. -- Podnázev: informační měsíčník pro občany města Frýdlant n/O a nejen pro ně. -- Podnázev od roku 2015: zpravodaj města Frýdlantu nad Ostravicí. -- Od dubna 2000 pokračovalo částečně jako Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy; v září 2015 obnoveno vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10+2 s., 210/297.
Frymburský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1987)]-. -- Frymburk : MNV, [1987]-. -- 1991-2008 Frymburk : Obecní úřad. -- 2009- Frymburk : Úřad městyse. -- svazků. -- Podnázev: měsíčník Obecního úřadu Frymburk: od 11. měs. r. 1996-2007 -- měsíčník Úřadu městyse Frymburk: 2009-. -- Změna podnázvu: měsíčník Úřadu městyse Frymburk: od r. 2008-. -- Vydavatel: MNV a MV NF Frymburk. -- Číslování ročníků: od 11. měs. r. 1996-. -- Číslování čísel: roč. 1-20 r. 1987-2007 č. 1-12, průběžné číslování od r. 2008- , začíná č. 250 -- od září r. 2012 chybné číslování, v dalších měsících i letech na tuto chybu navazují. -- Chybné číslování ročníků: r. 2006 chybně uveden roč. 9, od 5. měs. správně uveden 19. -- r. 2010 chybně uveden roč. 22, od 5. měs. správně uveden 23. -- r. 2013 chybně uveden roč. 27, správně má být roč. 26 -- chybné číslování ročníků se stále opakuje.
Fryštácké listy  . -- Fryšták : Městský úřad, [1991]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Full moon : music magazine  . -- Č. 1 (2010)-. -- Brno : Kyeo shows, 2010-. -- 22-30 cm. -- Podnázev od r. 2011: hudební časopis. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o hudbě. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-3208.
Fulnecký zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Fulnek : Městský úřad, [200-]-. -- 2009- Fulnek : Městské kulturní centrum. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník pro občany města Fulneku.
Futurum : obchodní centrum, kde to žije!  . -- Praha : EMCM, [200-]-. -- [200-]- Praha : Euro Mall Hradec Králové Real Estate. -- svazků ; 25 cm. -- Vydáváno pro OC Futurum Hradec Králové.
F.O.O.D. : fascinující obyčejné okouzlující dobré : jídlo & styl & zdraví  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Mladá fronta, 2008-. -- svazků ; 28 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Dieta. -- Od roč. 1, č. 2 podnázev: jídlo a ještě mnohem víc. -- ISSN : 1803-425X ISSN (chybné) 1214-8784.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Galerie V : časopis Galerie Vaňkovka  . -- Podzim/zima 2011-. -- Praha : ECE Projektmanagement, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Další podnázev: magazín Galerie Vaňkovka.
Gambrinus liga magazín : oficiální magazín Gambrinus ligy  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2013)-. -- Praha : Stes, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Název se mění podle aktuálního označení ligové soutěže.
Gastro report & minutka : magazín profesionální gastronomie : oficiální časopis Asociace kuchařů a cukrářů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : T&M Creative, 2012-. -- svazků ; 29 cm.
Gastro & hotel : profi revue  . -- Č. říjen-listopad (2008)-. -- Praha : Martin Sobotka, 2008-. -- 2011- Praha : Cortina Park. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: časopis, se kterým máte náskok. -- ISSN : 1803-585X.
Gastroenterologie a hepatologie = Gastroenterology and hepatology : časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti  . -- Roč. 65, č. 1 (únor 2011)-. -- Praha : Ambit Media, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie". -- "Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně ve spolupráci s nakladatelstvím Ambit Media"--Tiráž. -- Ev. č. 1234 patří oběma názvům. -- ISSN : 1804-7874.
Gate : magazine for english-language students A1, A2+ level  . -- Vol. 1, Issue 1-2 (September-October/2012)-. -- Praha : Bridge Publishing House, 2012-. -- svazků. -- Slogan na titl. l.: the easy way to english! (Vol. 1, Issue 1-2, 8) -- english first! (Issue 9-10-). -- Součástí některých č. CD. -- Součástí některých č. materiály pro učitele (Teachers' File). -- V každém časopise plakáty.
Géčko : průvodce (nejen) světem pryží  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, 2014-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Gender - rovné příležitosti - výzkum  . -- Č. 1-2 [2000?]-. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, [2000?]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: bulletin týmu Gender v sociologii. -- Podnázev v tiráži od r. 2003: bulletin týmu Gender & sociologie. -- Časopis vychází v rámci projektu Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře. -- ISSN : 1213-0028.
Genealogické a heraldické listy = Acta genealogica ac heraldica  . -- Roč. 13, č. 1 (1993)-. -- V Praze : Tabularium Traditionis, [1991?]-. -- 1996- Praha : Česká genealogická a heraldická společnost. -- svazků. -- Vydavatel: Česká genealogická a heraldická společnost. -- V r.1992 vyšla pouze ročenka pod názvem: Genealogická a heraldická ročenka 1992 (I. a II. díl). -- ISSN : 1212-9631.
Geografické rozhledy : časopis pro výuku a popularizaci geografie  . -- Praha : Iris, 1991-. -- 1999-2005 Praha : Terra klub. -- 2006-2007 Praha : Kartografie Praha. -- 2008- Praha : Nakladatelství České geografické společnosti. -- svazků. -- Vydavatel: Česká geografická společnost: od r. 1992-. -- Podnázev: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova: od č. 2 r. 1993-1994 - r. 1996-1997. -- Podnázev: další vzdělávání učitelů zeměpisu, životní prostředí: od r. 1997-1998. -- Podnázev neuváděn: od r. 1998-1999-. -- ISSN : 1210-3004.
Geografie : sborník České geografické společnosti = Geography : Journal of Czech Geographic Society  . -- Roč. 101, č. 1 (1996)-. -- Praha : Česká geografická společnost, 1996-. -- 25 cm. -- Od r. 2010 bez anglického názvu a podnázvu. -- Podnázev 2010-2015: sborník ČGS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+12+4 s., 175/250. -- ISSN : 1212-0014.
Geotechnika : časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii  . -- [Roč. 1], č. 0 (1997)-. -- Praha : Čeněk a Ježek, 1997-. -- 2013- Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii. -- ISSN : 1211-913X.
Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1805-4684.
Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien  . -- Jahrg. 1(6), Nr. 1-2 (1994)-. -- Praha : Euroslavica, 1994-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 1995: Zeitschrift für germano-slawische Studien. -- Vydává Slovanský ústav AV ČR v nakladatelství Euroslavica. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1931-1937. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 186+4 s., 166/240. -- Resumé: Literárněvědné, literárněhistorické, lingvistické resp. historické statě z oblasti česko-německých resp. německo-slovanských vztahů. -- ISSN : 1210-9029.
Getsemany : křesťanský měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Černošice : Síť, 1991-. -- 2016- Praha : Institut ekumenických studií v Praze z.s. -- svazků ; 21 cm. -- Vychází v Praze vždy 1. neděli v měsíci. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 147/210. -- Dvojí číslování. -- Resumé: Křesťanský časopis zaměřený na vnitropolitické události z úhlu společenského zájmu. -- ISSN : 1210-485X.
Glanc : společnost a životní styl  . -- Č. 0 (2006)-. -- Praha : Melinor, 2006-. -- 2008- Praha : Astrosat. -- svazků ; 31 cm. -- Změna vydavatele: od č. 21 (2008) Astrosat. -- ISSN : 1802-0577.
Glaube und Heimat : Rundbrief der Böhmerwaldseelsorger an ihre heimatverbannten Pfarrkinder  . -- Heuchlingen : Glaube und Heimat, 1949-. -- svazků. -- Změna podnázvu: Zeitschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 19 r. 1974 - č. 1 r. 1978 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 2 r. 1978-1990 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes: od r. 1991-2005 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2006-2009 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen Böhmerwäldler, Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2010-. -- ISSN : 1433-6332.
Globetrotter Czech : čtvrtletní magazín společnosti Volvo Truck Czech  . -- [Č. 1 (2005?)]-. -- Čestlice : Volvo Truck Czech, [2005?]-. -- 2015- Praha : Volvo Group Czech Republic. -- 28-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: časopis pro Volvo Trucks Czech Republic.
Głos Ludu : Gazeta Polaków w Republice Czeskiej  . -- Nr. 1 (1950)-. -- Český Těšín : Olza, 1950-. -- [(19--)-(1991)] Český Těšín : Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy. -- [(199-)- Český Těšín : Pol-Press. -- svazků ; 47 cm. -- Dříve podnázev: Gazeta Polaków w Czechoslowacji. -- Podnázev: r 2000-: Gazeta Polaków w Republice Czeskij. -- Do konce r. 1991 vyd. Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy. -- ISSN : 1212-4222.
Gnosis medica : odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, klinických oborů a medicínského práva  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Obálkový podnázev: odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, medicínského práva a odborníky z klinických oborů. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav normální anatomie, Ústav soudního lékařství a medicínského práva. -- Ročník 2016 z organizačních důvodů nebyl vydáván. -- ISSN : 1805-8434.
Golem : keramické tvoření pro každého : keramické tvorenie pre všetkých  . -- Roč. 1, č. 0 (2006)-. -- [Praha] : Jiří Dvořák - Tvořivý Amos, 2006-. -- 2010- [Praha] : Efkoart. -- svazků ; 23-24 cm.
Golf Digest : jak hrát, čím hrát, kde hrát  . -- Č. říjen (2004)-. -- Praha : Atemi, 2004-. -- 2015- Praha : On The Green. -- 27 cm. -- Pokračuje číslování předchozího titulu. -- Chybné ISSN 1214-2867 patří časopisu: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest". -- Do září 2004 název: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest", od října 2004 název: "Golf Digest". -- Od r. 2004 podnázev: Oficiální česká verze. -- ISSN : 1214-8814 ISSN (chybné) 1214-2867.
Golf vacations : česká edice  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Resort Media, 2007-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1802-6427.
Golf : český golfový časopis  . -- Roč. 6, září/říjen (1998)-. -- Praha : Unigolf, 1998-. -- [200-]- Brno : Unigolf - CCB. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od č. 1 (1999): český a slovenský golfový časopis. -- Bez podnázvu (od r. 2004?). -- ISSN : 1212-4745 ISSN (chybné) 1210-793X.
Gorinfo : odborný bulletin pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě  . -- Č. 1 (2005)-. -- Jihlava : Gordic, 2005-. -- svazků.
Graeco-latina Brunensia  . -- Roč. 14, č.1-2 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- svazků. -- Ročníky navazují na předchozí titul (knihovna nevlastní). -- Jednotlivé svazky mají ISBN. -- ISSN : 1803-7402.
Gramophone : the review of classical recordings  . -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1923)-. -- Harrow : Gramophone Publications, 1923-. -- svazků. -- Podnázvy se mění: od r. 1995-. -- Součástí některých čísel CD, ve fondu hudebního odd.. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0017-310X.
Grand auto : časopis pro širokou motoristickou veřejnost  . -- Roč. 6, č. 5 (2007)-. -- Praha : Grand Princ, 2007-. -- 2011- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-400X ISSN (chybné) 1802-3304.
Grand developer : časopis profesionálů na trhu nemovitostí, financování a realizací staveb : Praha a Středočeský kraj  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Grand Princ, 2005-. -- 2013- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 27 cm. -- Podnázev v r. 2007: nové byty, domy, pozemky - Praha a Středočeský kraje. -- Podnázev v l. 2009-2010: luxusní čtvrtletník nového bydlení. -- Podnázev od r. 2013: nové byty, pozemky a komerční prostory. -- Od r. 2013 reg. E 13318 (stejná jako u časopisu Grand Reality). -- ISSN : 1802-3355.
Grand Krásná & zdravá : o všem, co zajímá moderní ženu  . -- Roč. 0, č. 0 (2010)-. -- Praha : Grand Princ, 2010-. -- [2011]- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 23 cm. -- Od roč. 3, č. 11 (2013) : vydání pro Čechy. -- ISSN : 1804-5677.
Grand magazine : dvouměsíčník o luxusním životním stylu  . -- Ročník I., 11/12/2015-01/2016-. -- Zlín : Argus Media Services, s.r.o., 2015-. -- 28 cm ; svazků ;.
Grand realcity. Praha a střední Čechy  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Multimedia Solution s.r.o., 2016-. -- 30 cm.
Grand realcity. Brno a jižní Morava  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Grand Real City s.r.o, 2016-. -- 30 cm.
Grand reality : Brno a Jihomoravský kraj : časopis profesionálů na trhu nemovitostí, financování a realizací staveb : rodinné a obytné domy - byty - nebytové prostory - rekreační objekty - pozemky  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-Roč. 12, č. 16 (2016). -- Brno : Grand Princ Morava, 2005-2016. -- 2011-2016 Brno : Grand Princ Media. -- 30 cm.
Grand residence  . -- Ročník I., 11/12/2015-01/2016-. -- Zlín : Argus Media Services, s.r.o., 2015-. -- 28 cm ; svazků ;.
Green life : časopis pro celou rodinu  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2013)-. -- Rozdrojovice : Prales dětem, 2013-. -- 2014- Hodějovice : Prales dětem, o.s. -- svazků ; 21 cm. -- Další podnázev v r. 2014: časopis podporující protipytláckou hlídku v NP Gunung Leuser. -- Změna podnázvu od roku 2016: časopis podporující provoz tygřího domu na Sumatře. -- ISSN : 2336-1840.
Greenpeace  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Greenpeace, 1993-. -- 1997- Praha : Greenpeace Česká republika. -- svazků. -- Název v tiráži: Magazín Greenpeace r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Název v tiráži: Zpravodaj Greenpeace č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: magazín r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Podnázev na obálce: zpravodaj č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: Česká republika od r. 2005-. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí: r. 1997-2004. -- V letech 1997-2004 uváděn ročník. -- Změna signatury: od roku 2009-: ČC 6.142. -- ISSN : 1211-8168.
Gris : vaše inspirace  . -- Praha : Gris Magazine s.r.o., [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-4765.
Gurmet : nejlepší škola vaření  . -- Č. prosinec (2010)-. -- Praha : Astrosat, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-610X.
Gusto : magazín clubu Billa  . -- Č. 1 (podzim/zima 2012)-. -- Modletice : Billa, 2012-. -- svazků ; 28 cm.
Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2004-. -- 2009- Olomouc : Gymnasion. -- svazků ; 23 cm. -- Přestávka ve vydávání v r. 2010-2012. -- ISSN : 1214-603X.
Gynekolog : časopis ženských lékařů  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Hradec Králové : MedEXart, 1992-. -- [200-]- Třebechovice pod Orebem : MEDEXART. -- 27 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 195/270. -- Resumé: Odborný časopis ženských lékařů. -- ISSN : 1210-1133.
Gynekologie a porodnictví  . -- Ročník 1, číslo 1 (prosinec 2016)-. -- Praha : Medibay s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Č. 1 (2016) nedodáno. -- ISSN : 2533-4689.
G-magazín : časopis pro život  . -- Praha : B.D.S. Press, [1997]-. -- Popsáno dle: r. 1998. -- Změna vydavatele: Agentura T.T.V.: od r. 2001?-. -- Změna periodicity: 2x ročně: od r. 2002-.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Habrovanský zpravodaj  . -- Habrovany : Obecní úřad, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Údaj o začátku vydávání pochází z internetu. -- Průběžné číslování. -- Popsáno podle: č. 40 (červen 2011).
Háčko : magazín Park Hostivař  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : SBF development Praha, [200-]-. -- 23 cm ; svazků ;.
Haf & mňau : magazín pro milovníky psů a koček  . -- Č. 1 (2012)-. -- Říčany : Mediars, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Haf a mňau" . -- Změna podnázvu v roce 2012: pes a kočka = nejlepší smečka. -- Další podnázvy v roce 2013: pro ty, kdo milují psy a kočky. - koupí časopisu přispíváte na útulky!. -- ISSN : 1805-4358.
Hajanský zpravodaj  . -- Číslo 1 (jaro 2015)-. -- Hajany : Obec Hajany, 2015-. -- svazků ; 21 cm.
Hájský kohout : zpravodaj pro obec Háj u Duchcova a Domaslavice  . -- Háj u Duchcova : Obecní úřad, [2005]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: roč. 7, č. 1 (2011).
Halas : časopis studentů Fakulty sociálních studií MU  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Brno : Fakulta sociálních studií MU, [1992]-. -- 2010- Pelhřimov Halas. -- 30 cm ; svazků ;.
Haló noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (3.6.1991)-. -- Praha : Futura, 1991-. -- svazků ; 47 cm. -- Pokračovatel deníku Rudé právo, u jehož zrodu stál Bohumír Šmeral v r. 1933. -- Podnázvy dříve: Opoziční deník; Levicový deník;. -- 1. roč. pův. vydání - r. 1933. -- Příl. dříve: PÁ: Haló kultura s přílohou televizních a rozhlasových programů; Haló na neděli (do 2000); SO: Haló na neděli; PÁ: Pro volné chvíle; Anténa. -- Od r. 2002: PO: Společnost, ekonomika, politika; PÁ: Víkend, TV Anténa; Obrys. Týdeník pro literaturu a kulturu. Kmen. Inzertní příloha Českého literárního sdružení (od 2003 Unie českých spisovatelů). -- Od 2.10.2003: PO:Společnost, ekonomika, politika; ÚT: Rady a zájmy (do 11.4.2006); ST: střídavě-Parlament, Člověk v hospodářství, Svět vědy a techniky (do 26.4.2006); ČT: Život v krajích (do 6.4.2006); PÁ:Víkend, TV anténa, Obrys; SO: Toulky naší vlastí (do 22.4.2006). -- Od května 2006: PO: Společnost, ekonomika, politika (do 25.6.2007), Naše pravda (od 2.7.2007); ST: Svět vědy, techniky a ekologie (1x za 14 dní, do 23.8.2006); PÁ: Víkend (do 29.9.2006), Obrys - kmen (do 29.9.2006), TV anténa (do 29.9.2006); SO: Pro volné chvíle (do 3.9.2006),Obrys - kmen (od 7.10.2006); Bonus pro vás (od září 2009). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 316/468. -- Zvláštní výtisky: Čtení pro Vás ; Evropa zleva ; Haló magazín ; Haló magazín pro vás. -- ISSN : 1210-1494.
Hamánek  . -- Kunovice : Hamé, [2010]-. -- svazků ; 25 cm.
Haná : obchodní centrum Olomouc  . -- Praha : Pradera SC Hana Olomouc, [2009?]-. -- 26 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Magazín obchodního centra Haná".
Hanácké noviny  . -- Září 2016-. -- Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2016-. -- 42 cm. -- Vložená příloha: Hanácky inzerát? : inzertní magazín Hanáckých novin.
Hardware speciál  . -- Č. léto (2008)-. -- Brno : Extra Publishing, 2008-. -- svazků. -- Správné ISSN převzato z báze NTK. -- ISSN : 1802-7970 1804-3089.
Harmonie : klasická hudba, jazz a tanec  . -- [Roč. 1], č. 1 (květen/červen 1993)-. -- Praha : Muzikus, 1993-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev dříve: časopis pro vážnou hudbu a jazz. -- Podnázev od r. 1999 : klasická hudba, jazz a world music. -- Vydáváno za finanční podpory MK ČR a Nadace Bohuslava Martinů. -- V roce 2003 vydáváno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Leoše Janáčka. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 205/285. -- Resumé: Časopis informuje formou článků, recenzí, rozhovorů, zpráv a inzerce o aktuálním dění v oblasti vážné hudby a jazzu. -- ISSN : 1210-8081.
Harper's Bazaar : časopis pro náročnou ženu  . -- Premiérové číslo (listopad 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2013- Praha : Bauer Media Praha. -- svazků ; 27-29 cm. -- Časopis byl do r. 1996 vydáván pouze v zahraničí (cca 25 let). -- Od r. 2001 je souběžně vydáván obsahově i graficky totožný titul v malém formátu: Harper's Bazaar mini. -- Změna podnázvu: časopis pro sebevědomou ženu. -- Resumé: Módní časopis pro ženy. -- ISSN : 1211-5371.
Hasičské noviny : čtrnáctideník hasičů Čech, Moravy a Slezska  . -- Praha : Floripress, 1990-. -- 1997- Nové Město nad Metují : Hasiči. -- 2013- Praha : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Vydavatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Změna nakladatele: FIRE EDIT: r. 1992-1996. -- Změna podnázvu: list Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: od r. 1996-. -- Změna nakladatele: HS servis: č. 1-4 r. 1997. -- Změna nakladatele: Hasiči: od č. 5 r. 1997-. -- V roce 2013 č. 1-3 označena jako roč. 13, dále ročník neuváděn.
Hasičský list  . -- Lobodice : MHJ HS Lobodice, [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hasičský zpravodaj  . -- Č. 1 (leden 2015)-. -- Smetanova Lhota : Sbor dobrovolných hasičů Smetanova Lhota, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Haťský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1992?)]-. -- Hať : Obecní úřad, [1992?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Hattrick : fotbalový magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Marsfoto, 1999-. -- 2009-2010 Praha : Frontpage. -- 2010-2011 Praha : Bene sport. -- 2012- Praha : Hattrick Media. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v l. 2003-2011: sportovní magazín. -- ISSN : 1212-6756.
Havlíčkobrodské listy : pro občany našeho města  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Havlíčkův Brod : Městský úřad, [2007]-. -- 31-32 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník města Havlíčkův Brod.
Head & neck cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-7861.
Health & beauty : krása přeje připraveným  . -- Praha : Luxury Guide, [2011]-. -- svazků ; 28 cm.
Health+ concierge medicine  . -- Jaro 2014-. -- Praha : C.O.T. media, 2014-. -- svazků ; 28 cm.
Heimatruf : Mitteilungsblatt vom Bund der Deutschen in Böhmen, e.V.  . -- Jg. 1 (September 2015)-. -- Nečtiny : Bund der Deutschen in Böhmen, e.V., 2015-. -- 30 cm ; svazhků ;.
Hejtman : chlumský zpravodaj  . -- Č. 1 (červenec 1991)-. -- Chlum u Třeboně : Obecní úřad, 1991-. -- 2008- Chlum u Třeboně : Městys Chlumu u Třeboně. -- svazků. -- Vydavatel: Obecní úřad Chlum u Tř. ve spolupráci se sklárnou Český křišťál a Domem kultury. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci se Sklárnou Český křišťál, Domem kultury a Integrovanou střední školou sklářskou: 3. měs. r. 1995-1999. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci s Domem Kultury v Chlumu u Třeboně: 1. měs. r. 2004-. -- Chybné číslování: 2x červen v r. 2001. -- Změna signatury: ČB 6.242: od r. 2010-.
Helios : časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře  . -- Č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : Coloplast A/S, 2013-. -- svazků ; 30 cm.
Helios : noviny pro stomiky = noviny pre stomikov  . -- Č. 1 (květen 2011)-. -- Praha ; Banská Bystrica : Coloplast, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Další podnázvy: slovensko-český časopis pre stomikov; česko-slovenský časopis pro stomiky.
Hello kids! : colouring pages - story time - puzzles - songs - games : English for absolute beginners  . -- Roč. 1, č. 1-2 (september-október 2011)-. -- Brno : FLP-ČR, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydavatel pro SR: Matilda Blahová - FLP. -- ISSN : 1338-4708.
Hello Kitty  . -- Praha : Egmont, [2009]-. -- svazků ; 28 cm. -- Údaj o začátku vyd. v r. 2009 pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1804-0594.
Hello! : English for beginners  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Brno : FLP - ČR (Foreigen Language Publications), 1990-. -- svazků ; 28 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 206/284. -- ISSN : 1335-2717.
Herriot  . -- Hořovice : Cymedica, 2003-.
Heřmanské listy : zpravodaj obce Heřmanova Huť  . -- Heřmanova Huť : Obecní úřad, [200-]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Hevlínský zpravodaj : nezávislý občasník hevlínských občanů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Hevlín : Osvětová beseda, [1994]-. -- [199-]- Hevlín : Obecní úřad. -- 30 cm. -- Nevycházel v l. 2008-2009 a v r. 2012. -- Časté změny podnázvu. -- Ročníkováno do r. 2011.
Historia scholastica  . -- Sv. I. (2010)-sv. II. (2013) ; ročník 1, 1/2015-. -- V Praze : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2010-. -- 2013- Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského. -- 21 cm. -- Svazky z roku 2010 a 2013 popsány jako monografie. -- Podnázev od roku 2015: mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání. -- ISSN : 1804-4913.
Historica : revue pro historii a příbuzné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1803-7550.
Historická červená knihovna : love story : pravdivé příběhy lásky, vášně a zrady  . -- Č. 1 (leden 2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2013-. -- 29 cm. -- Označeno také jako speciál časopisu Otazníky historie (do roku 2014) a následně 100+historie (od roku 2015). -- ISSN : 1805-6199.
Historická geografie = Historical geography  . -- Praha : Historický ústav ČSAV, 1968-. -- 1995- Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky. -- svazků ; 21 cm. -- Sv. 31 má podnázev: Zdeňku Boháčovi "in memoriam" = Zdeněk Boháč "in memoriam". -- Suppl. 1 (2006) popsáno monograficky. -- Některé svazky mají ISBN. -- Abstrakt: Publikace: Historická geografie 38/1. Časopis profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Vychází od roku 1968. Koncepce historickogeografického výzkumu i náplň Historické geografie se proměňuje, tak jako se mění moderní věda a její metody. Přesto zůstává časopis věrný několika hlavním problémovým okruhům: historické geografii sídel a obyvatelstva, hospodářské historické geografii, územnímu vývoji Českých zemí, fyzickogeografické historické geografii, dějinám kartografie, historické kartografii, historické geografii kultury a nejnověji environmentálním dějinám. Uvedenou tematiku doplňují např. práce teoretické, metodologické a terminologické, kapitoly z vybraných bakalářských, magisterských či doktorských prací aj. Od 30. svazku (1999) je Historická geografie recenzovaným časopisem. Publikace: Historická geografie 38/1. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770323098008. -- ISSN : 0323-0988.
Historická penologie  . -- 1/2003-. -- Praha : Vězeňská služba ČR - Akademie VS ČR, 2003-. -- 2003-2016 Praha : Kabinet dokumentace a historie VS ČR. -- 2017- Stráž pod Ralskem : Akademie Vězeňské služby ČR. -- 30 cm. -- Podnázev v roce 2003: časopis Institutu vzdělávání - Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii. -- ISSN : 2533-803X.
Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy = Historical sociology : a journal of historical social sciences  . -- Č. 1 (2009)-. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2009-. -- 2012- Praha : Karolinum. -- svazků ; 24 cm. -- Na vydávání se podílí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-0616.
Historické války : starověké, křižácké, husitské, třicetiletá, napoleonské a další  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Extra Publishing, 2014-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 2336-2812.
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Vydavatelství Neptun DeskTopPublishing, 1990-. -- [199-]-2015 Hostivice : Aleš Skřivan. -- 2016- Plzeň : PhDr. Lukáš Novotný, PhD. -- svazků. -- Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. -- Změna periodicity: od r. 1992: 12x ročně. -- Roč. 1 (1990-1991): 10x ročně (školní rok). -- Roč. 2 (1991): 4x ročně: 9.-12. měs.. -- Vychází formou dvojčísel. -- ISSN : 1210-6097.
Historie a vojenství : časopis Historického ústavu Armády ČR  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : Magnet-Press, 1952-. -- [1980]-[2000] Praha : Naše vojsko. -- [2001]-2003 Praha : Historický ústav Armády ČR. -- 2004- Praha : Vojenský historický ústav Praha. -- 2004-2009 [Praha] : Aeromedia. -- 2010-2013 Praha : Business Media CZ. -- 2014- Praha : Vojenský historický ústav. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 200+4 s., 145/210. -- Původní podnázev: sborník Vojenského historického ústavu. -- Podnázev do 31.12.1992: časopis Historického ústavu Československé armády. -- Podnázev od r. 2004: časopis Vojenského historického ústavu Praha. -- Vydává Vojenský historický ústav Praha ve vydavatelství Aeromedia. -- Informace o vydavatelství Aeromedia pocházejí z: www.aeromedia.cz/kontakty. -- Signatura: ČB5.952: od r. 2004-. -- Resumé: Dvouměsíčník pro příznivce historie, obzvláště válek, bitev a politiky. Přináší aktuální poznatky a nové pohledy na tuto oblast. -- ISSN : 0018-2583.
Historie - Otázky - Problémy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1804-1132.
History revue : dějinné otazníky - bitvy - osudy mocných - spiknutí - historické omyly  . -- Praha : RF Hobby, 2008-. -- svazků ; 27 cm. -- Podnázev l. 2010-2011: historické mýty-dějinné otazníky-osudové okamžiky-příběhy mocných-spiknutí. -- Od r. 2009 2x ročně History revue speciál. -- ISSN : 1803-0440.
Hlas Loštic  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Loštice : Městský úřad, [200-]-. -- svazků ; 21 cm.
Hlas Lubenecka  . -- Lubenec : Obecní úřad, 1985-. -- 21 cm ; svazků ;.
Hlas mučedníků : člen mezinárodní křesťanské organizace ICA  . -- Jindřichův Hradec : Občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi, [1993?]-. -- svazků. -- Změna podnázvu: člen mezinárodní křesťanské asociace ICA: od r. 2000-.
Hlas Nadějkova  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- V Nadějkově : Obecní úřad, 1993-. -- svazků. -- Vydavatel: Obec Nadějkov. -- Číslování ročníku od r. 2003-.
Hlas pravoslaví  . -- Roč. 1, č. 1 (1946)-. -- Praha : Evangelické nakladatelství [!], 1946-. -- [19--]-[19--] Praha : Pravoslavné vydavatelství, Metropolitní rada pravoslavné církve v českých zemích. -- [19--]- Praha : Pravoslavná církev v českých zemích. -- svazků ; 21 cm. -- Vydává: Pravoslavné vydavatelství, Metropolitní rada pravoslavné církve v českých zemích. -- Vydává: Pravoslavná církev v českých zemích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 34 s., 147/210. -- Podnázev dříve: časopis Pravoslavné církve v Československu. -- Změna podnázvu: měsíčník Pravoslavné církve v českých zemích: od r. 1995-. -- Chybné číslování ročníku: r. 2002. -- ISSN : 0323-1089.
Hlasatel : zpravodaj občanů Prahy 15  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1995)-. -- Praha : Úřad městské části Praha 15, 1995-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od r. 2000 podnázev: časopis Městské části Praha 15. -- Resumé: Informační periodický tisk pro obyvatele Městské části Praha 15.
Hlásek Nadějkova : vánoční příloha Hlasu Nadějkova  . -- [Nadějkov : ZŠ Nadějkov], [2004]-. -- svazků. -- Podnázvy se mění: prázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- poprázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční obrázková příloha Hlasu Nadějkova -- jarní příloha Hlasu Nadějkova -- inzertní příloha -- velikonoční příloha Hlasu Ndějkova.
Hláska : zpravodaj Magistrátu města Opavy  . -- Č. Květen (1996)-. -- Opava : Magistrát města Opavy, 1996-. -- 30-31 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2003: zpravodaj statutárního města Opavy.
Hlásnický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 7 (2010)-. -- Hlásnice : Obecní úřad, 2010-. -- 21 cm ; svazků ;.
Hlášky z Liberka : časopis pro obec Liberk a její části  . -- Ročník 1, číslo 1 (květen 2015)-. -- Liberk : Obecní úřad Liberk, 2015-. -- svazků ; 21 cm.
Hledam-zubare.cz : přehled zubních ordinací  . -- [Úštěk] : [Jakub Novák] : [2015?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Název z obálky. -- Nakladatelské údaje o časopise převzaty z Evidence periodického tisku MK ČR.
Hlincohorské noviny  . -- 2010-. -- Hlincová Hora : Obec Hlincová Hora, 2010-. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.
Hlinecké noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Hlinsko : Městský úřad, [1999]-. -- 30-47 cm ; svazků ;. -- V tiráži podnázev: měsíčník - noviny Hlinska. -- Od roč. 12(2010) č. 1.? podnázev v tiráži: měsíčník - Hlinecké noviny.
Hlinecký strakáček : časopis pro naše děti  . -- Číslo 1-. -- Hlinsko : Místní akční skupina Hlinecko, 2014-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hlínské rozhledy : čtvrtletní zpravodaj obce Hlína  . -- Roč. 0, č. 0 (prosinec 2008)-. -- Hlína : Obec Hlína, 2008-. -- sv. ; 21 cm.
Hlubocký zpravodaj  . -- V Hluboké nad Vlt. : Městský úřad, 1993-. -- svazků. -- Oddělil se od: Zpravodaj Hluboké nad Vltavou: od č. 8 r. 1993. -- Chybné číslování: 2x č. 5 v r. 1997; r. 1999; r. 2000 -- č. 1 r. 2000 uveden roč. 31, od 2. č. již správně uveden roč. 32; od č. 5 r. 2004 chybně uveden roč. 35 na tuto chybu v dalších letech navazují. -- Ročník neuváděn v r. 1995. -- Číslování ročníků od r. 1996 navazuje na číslování ročníků Zpravodaje Hluboké nad Vltavou.
Hlučínské noviny : měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města  . -- Leden (1991)-. -- Hlučín : Městský úřad, 1991-. -- 30-31 cm ; svazků ;. -- Přestávky ve vyd.: 1993-1995. -- Podnázvy dříve: list občanů Hlučínska; měsíčník pro politiku, ekonomiku, kulturu a sport hlučínského regionu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14 s., 210/300. -- Dříve jako: Hlučínský zpravodaj.
Hlučínsko : vlastivědný časopis Muzea Hlučínska  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Hlučín : Muzeum Hlučínska, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1804-6967.
Hluchovské listy  . -- Č. 1 (2012)-. -- Hluchov : Obecní úřad, 2012-. -- 21 cm ; svazků ;.
HMMC News : magazín společnosti HMMC : HMMC internal newsletter  . -- Ostrava : Hyundai Motor Manufacturing Czech, [2008]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Nový podnázev: HMMC Company magazine. -- Průběžné číslování.
Hnanický zpravodaj  . -- Hnanice : Obecní úřad, [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hnutí Pro život  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Jihlava : Hnutí Pro život ČR, [199-]-. -- svazků ; 21 cm. -- Signatura od r. 2007: ČB 7.353. -- ISSN : 1214-4096.
HN. Hospodářské noviny : [Hlavní vydání] : deník pro ekonomiku a politiku  . -- Roč. 34, č. 1 (1990)-. -- Praha : Economia, 1990-. -- svazků ; 43 cm. -- Titul je vydáván ve dvou vydání: HN. Hospodářské noviny - [Hlavní vydání]: bez označení; HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]: [modrý nebo černý plný kosočtverec]. -- Deník je pokračováním týdeníku Hospodářské noviny, který byl ukončen 18.5.1990, č. 20. Do 31.12.1992 vycházel v pondělí až pátek střídavě v české a slovenské verzi; od 1.1.1993 vychází v pondělí až v pátek v ČR. -- Název na tit. s. od 11.10.2004: Hospodářské noviny. -- Podnázev do r. 1992: deník pre ekonomiku a politiku. -- Podnázev v l. 2001-2007: v exkluzívní spolupráci s listy Handelsblatt a The Wall Street Journal Europe. -- Podnázev od 11.10.2004 do 15.5.2009: společnost, ekonomika a politika v souvislostech. -- Denně: HN podniky a trhy;PO:HN Kariéra, HN Praha a střední Čechy;ÚT:Věda a technika(do 2002),Technické noviny,Hejtmanské noviny(do 2002);ST:Peníze a investice,Kariéra expres,Finanční služby pro zaměstnance a zaměstnavatele(do 2002);ČT:Auto a moto(do 2002),Kariéra;PÁ:HN na víkend,HN TV program,Hejtmanské noviny(do 2002),Kariéra business; dříve:Světové trhy,Tip na týden,Styl. -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Podniky a trhy;PO:Kariéra - Business (od 2.1.2003);ÚT:Digital, Auto a moto(od 2.1.2003);ČT:Kariéra start,Zdraví(od 2.1.2003),Věda a lidé(od 2.1.2003). -- Od r. 2006: PO:Kariéra (do 11.5.2009);ÚT+ČT:In journal (od 2.2.2006 do 15.3.2007);ÚT:Journal HN (od 20.3.2007 do 7.8.2007). -- Měsíční přílohy od r. 2007: Kariéra speciál, Zdraví, ICT revue, Pro Byznys, Podnikání atd.. -- Četné nepravidelné přílohy (Nemovitosti, Regiony, Služby státu exportérům, Automobily, Finanční služby aj.). -- Kultura a TV : + příloha přílohy: Media. -- Jiné vydání na stejném nosiči: HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]. -- Resumé: Ekonomický deník, který informuje o všech hospodářských problémech doma i v zahraničí. -- ISSN : 0862-9587.
Hoam : Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Heimatverbandes  . -- Waldkirchen : Verein der heimattreuen Böhmerwäldler, 1948-. -- svazků. -- Změna podnázvu: Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 1978?-. -- Změna podnázvu: Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 2005-. -- ISSN : 1433-6448.
Hobby historie : osobnosti, letectví a vojenská technika 20. století  . -- Č. 1 (leden-únor 2010)-. -- Praha : Aeromedia, 2010-. -- 2015- Bratislava : Magnet Press Slovakia. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-2228.
Hobbydrom : distribuce každý měsíc zdarma do firem v České republice  . -- Ročník I, číslo I (leden 2017)-. -- Praha : Mediadrom s.r.o., 2017-. -- 30 cm.
Hobulet : noviny pro každého občana Prahy 7  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Obvodní úřad v Praze 7, 1992-. -- 2002-[2010?] Praha : Hobulet. -- 2010- Praha : B.H.S.Bohemia. -- 30-48 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži do r. [1995]: Noviny městské části Praha 7. -- Podnázev: Holešovice, Bubeneč, Letná. -- Podnázev od r. 2010: časopis o životě na Sedmičce. -- Podnázev v tiráži: časopis městské části Praha 7. -- Od r. 2002 vydává městská část Praha 7 ve Vydavatelství Hobulet, později v B.H.S. Bohemia.
Hodinky šperky = Watch & jewellery magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro/léto 2008)-. -- Praha : Janka Sirotová, 2008-. -- 2011- Praha : Watch Star Media. -- svazků ; 29-30 cm. -- Podnázev: specializovaný časopis pro Českou republiku a Slovensko. -- ISSN : 1803-2206.
Holešovsko : regionální noviny MÚ Holešov  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Holešov : Městský úřad, 1995-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od září 1997 podnázev: regionální půlměsíčník MěÚ Holešov. -- Od r. 2002 podnázev: regionální čtrnáctideník města Holešova. -- Podnázev od dubna 2013: regionální měsíčník města Holešova. -- Dříve jako: Zpravodaj města Holešova. -- Resumé: Zpravodajství a informace Holešovska.
Holýšovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Holýšov : Městský úřad, 1999-. -- svazků ; 30-31 cm. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Holýšovák.
Home : byt - dům - styl - zahrada  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : Jaga Media, 2003-. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od r. 2006: český průvodce moderním bydlením. -- ISSN : 1214-3960.
Homeopatická revue : časopis Homeopatické lékařské asociace  . -- Praha : Homeopatická lékařská asociace, 2008-. -- svazků.
Homér : týdeník Mostecka  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Most : Mostecká informační společnost, 1997-. -- 2008- Most : Media Info System. -- svazků ; 42-46 cm. -- Starší podnázev: jediné české regionální noviny na okrese. -- Týdeník Mostecka, distribuován i do měst Teplic a Chomutova. -- Od roč. 12(2008) č. 51/52: týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji. -- Chybí č. 10,42,43 r. 2016. -- ISSN : 1212-3978.
Homo profis : magazín pro lidi postižené stavební praxí  . -- I. ročník, 01/2016-. -- Broumy : DřevoPortál.cz, 2016-. -- 24 cm ; svazků ;.
Homoláček : čtvrtletník Obecního úřadu v Homolích  . -- Roč. 1 (1997)-. -- V Homolích : Obecní úřad 1997-. -- 2007- Homole : Obec Homole. -- Podnázev neuváděn od r. 2006-.
Horáček : informační zpravodaj Stříbrných hor  . -- Stříbrné Hory : Obec Stříbrné Hory, [2011?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rok vydávání stanoven podle evidence MK. Dříve zřejmě jen elektronicky. -- Průběžné číslování.
Horažďovický obzor : měsíčník věnovaný politickým, osvětovým a hospodářským otázkám okr. horažďovického  . -- Roč. 1, č. 1 (1921)-roč.18, č. 12 (1938); roč. 1(19), č. 1 (1998)-. -- Horažďovice : Redakční kruh, 1921-. -- 1998- Horažďovice : Městský úřad,. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev později: měsíčník věnovaný kulturnímu, hospodářskému i politickému povznesení okresu horažďovického; podnázev od r. 2000: měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města. -- Uváděno ročníkování původního i obnoveného titulu. -- ISSN : 1802-7741.
Horecký zpravodaj : občasník  . -- Horka nad Moravou : Obecní úřad, 2002-. -- 32 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 9 (2013).
Horeka : hospitality business news  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Atoz Publishing, 2003-. -- 2005- Praha : ATOZ Marketing Services. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1802-1646.
Horizont : Týdeník pro občany Třinecka a Jablunkovska  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Třinec : Prorepo, 1993-. -- 47 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6 s., 320/470. -- Od r. 2000 do r. 2006 podnázev: Týdeník. -- Podnázev v tiráži do r. 2006: regionální týdeník. -- Podnázev od r. 2008: slezský týdeník. -- Vychází pro: Třinec/Jablunkovsko/Českotěšínsko. -- ISSN : 1213-3426.
Horňáček : informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Horní Dvořiště : Obecní úřad, 2011-. -- svazků.
Hornické listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Chomutov : Severočeské doly, [1993]-. -- svazků ; 30 cm.
Hornoblatenské listy  . -- Horní Blatná : Infocentrum Horní Blatná, [2008]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Název v č. 5/2011: Blatenské noviny.
Hornocerekvický zpravodaj  . -- Roč. 1 (1985)-. -- V Horní Cerekvi : Místní národní výbor, 1985-. -- 1991-1999 Horní Cerekev : Obecní úřad. -- 2000- Horní Cerekev : Městský úřad. -- svazků. -- Chybné číslování: r. 1998 dvakrát č. 4.
Hornočermenský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-. -- Horní Čermná : Spolek rodáků a přátel Horní Čermné, [1991?]-. -- [2012?]- Horní Čermná : Obec Horní Čermná. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk ÚSC. -- Ev. č. 12830 patří časopisu: "Hornočermenský zpravodaj. Horní Čermná, Spolek rodáků a přátel Horní Čermné. Registrace: 23.4.1991", ev. č. 20573 patří časopisu: "Hornočermenský zpravodaj. Horní Čermná, Obec Horní Čermná. Registrace: 9.1.2012". -- Nákl. dříve: 500 výt.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 7/12 s., 210/300. -- Resumé: Obecní kulturní a informační zpravodaj.
Hornopočernický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1971)-. -- Praha : Osvětová beseda městské části Praha-Horní Počernice, 1971-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 20. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s., 210/297.
Hornostudénský list : zpravodaj obce Horní Studénky  . -- Ročník I., číslo 1, prosinec (2016)-. -- Horní Studénky : Obec Horní Studénky, 2016-. -- 21 cm.
Horoskopy na ... : horoskopy z celého světa na každý den  . -- Roč. 1, č. 10 (2001)-. -- Ústí nad Labem : Victorsystem, 2001-. -- 2003- Ústí nad Labem : Victory Media. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: Horoskopy. -- Podnázev od r. 2005: horoskopy a věštby od... do.... -- Součástí názvu je do r. 2004 slovní označení daného měsíce. -- Další podnázev: skutečné a pravdivé. -- Vydávání začíná č. 10. -- ISSN : 1213-4759.
Horseman : život v sedle  . -- Roč. 1 (2011)-. -- Blažejov : Harmony, [2011]-. -- svazků ; 28 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: život v sedle a jiné pozemské radosti -- zpátky na venkov -- horsemanship, život na rančích, koňověda, osobnosti, umění.
Horský kurýr : regionální měsíčník pro Orlické hory a podhůří  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Rokytnice v Orlických horách : Městský úřad, 1991-. -- il. ; 30-31 cm ; svazků ;. -- Od roč. 7, č. 12 (1997) podnázev: regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí. -- Podnázev od r. 2010: regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Resumé: Zpravodaj města Rokytnice v O.h. a okolí.
Hory & zatáčky : čtení pro milovníky výhledů, náklonů a pohody  . -- Č. 1 (březen 2015)-. -- Pardubice : Bateau Lavoir, 2015-. -- 2016- Praha : DENICARLO s.r.o. -- svazků ; 28 cm ;. -- ISSN : 2336-5935.
Hořický zpravodaj  . -- [Hořice na Šumavě] : [nakladatel není známý], [1994]-. -- 2013- Hořice na Šumavě : Obec Hořice na Šumavě. -- svazků. -- V letech 1996-2009 vycházel časopis pouze sporadicky. -- Nevychází v měsíci červenci a srpnu.
Hořovický měšťan : měsíčník města Hořovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Hořovice : Městský úřad, 2008-. -- 30 cm svazků ;.
Hospital in : informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty  . -- Praha : Jan Hovorka, [2012]-. -- svazků ; 27 cm.
Hospitalita : zpravodaj milosrdných bratří  . -- Brno : Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři, [2008]-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběné číslování.
Hospodářské dějiny = Economic history  . -- Praha : Historický ústav AV ČR, [1978]-. -- 2010-2012 Praha : Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě. -- 2013- Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU. -- svazků ; 21 cm. -- Nepravidelně vydávána supplementa. -- Do r. 1990 název vydavatele: Ústav československých a světových dějin ČSAV. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od rokku 2010 bez ISBN. -- Některé svazky obsahují přílohu. -- ISSN : 0231-7540.
Host : literární měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1985)]-. -- Brno : Dušan Skála, [1985]-. -- [1990]-[1995] Brno : Host. -- [1996]- Brno : Spolek přátel vydávání časopisu Host. -- svazků ; 22-28 cm. -- Podnázev v č. 2-4 (1986-1987): občasník, vycházející tak často, jak čas, peníze, energie a ... dovolí. -- Podnázev v č. 5 (1989): nezávislý občasník pro filozofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu a ... -- Podnázev od č. 6 (1990): časopis nejen pro literaturu. -- Podnázev od r. [1996?]: literární revue. -- Podnázev od r. [1999?]: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- V letech 1985-1989 vycházel jako samizdat, od r. 1990 vychází oficiálně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 152/215. -- Změna signatury: do r. 1998 ČC3.974: od r. 1999 ČB4.731. -- Resumé: Literárně umělecký časopis. -- ISSN : 1211-9938.
Hostínské noviny  . -- Hostín : [Obec Hostín], [2016]-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.
Hostivařský expres  . -- Ročník XI., 01 (duben-květen 2017)-. -- Praha : Sport Hostivař, a.s., 2017-. -- 30 cm. -- Navazuje ročníkování časopisu: "Hostík". -- Evidenční číslo 17933 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Hostík".
Hostivický měsíčník : časopis hostivických občanů  . -- Roč. 1, č. 1 (1973)-. -- Hostivice : Hostivické kulturní středisko, 1973-. -- [200?]-2012 Hostivice : Městský úřad. -- 2013- Hostivice : Městské kulturní středisko. -- 30 cm ; svazků ;. -- R. 1992: Orgán rady MěstNV v Hostivici. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/295. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj Hostivic.
Hostomický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. leden (2011)-. -- Hostomice : Úřad městyse, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hot time : čtvrtletník velkoobchodu Jasněna Vláhová  . -- Č. 1 (2007)-č. 16 (2013). -- Nové Město nad Metují : Jasněna Vláhová, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Od č. 12/13(2010) podnázev: časopis velkoobchodu Jasněna Vláhová. -- Průběžné číslování. -- V letech 2014 a 2015 nevycházel, obnovené vydávání od č. 17 (září 2016).
Hot Wheels magazín : hádanky - plakáty - hry - statistiky  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Egmont ČR, 2008-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1802-9426.
Hotel Zámek Valeč : magazín pro návštěvníky a klienty  . -- Č. 1 (léto 2014)-. -- Valeč u Hrotovic : Hotel Zámek Valeč, 2014-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2015: Magazine for visitors and clients. -- Od roku 2015 vychází v angličtině.
Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra : ... ročník : sborník mezinárodní vědecké konference  . -- 1 (2009)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., [2009]-. -- svazků ; 21 cm. -- Název se nevýznamně mění, tematické podnázvy se mění. -- Součástí podnázvu je řadová číslovka. -- Nad názvem: Vysoká škola hotelová v Praze 8. -- Jednotlivé svazky mají ISBN.
Houby & houbaři  . -- Srpen 2017-. -- Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2017-. -- 29 cm. -- Evidenční číslo 20427 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "100+1 zahraniční zajímavost". -- ISSN : 2570-6225.
House and garden  . -- London : Condé Nast Publications Ltd, 1948-. -- ISSN : 0043-5759.
Hovorčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Hovorčovice : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm.
HP listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Horní Planá : Městský úřad, 1991-. -- svazků. -- Číslování ročníku: od r. 2000-. -- Vydavatel: město Horní Planá. -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČC 6.044: od r. 2015-.
HR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 1999)-. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 1999-. -- 2011- Praha : People Management Forum. -- svazků ; 27 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1212-690X.
Hrabišínské noviny : informační zpravodaj obce Hrabišín  . -- Hrabišín : Obec Hrabišín, [2010?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: Č. prosinec (2010).
Hrabovské listy : občanský informační zpravodaj  . -- [1992]-. -- Ostrava-Hrabová : Úřad městského obvodu Hrabová, [1992]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu v r. 2013: zpravodaj městského obvodu Hrabová.
Hrabyňák : obecní zpravodaj  . -- Hrabyně : Obec Hrabyně, [2012?]-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Hrabyňák". -- Podnázev v tiráži: obecní informační zpravodaj obce Hrabyně : periodický tisk územního samosprávného celku.
Hradčovské listy : zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky  . -- Hradčovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hradecké noviny : zpravodaj Městského úřadu v Hradci nad Moravicí  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hradec nad Moravicí : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hrádecké noviny : dvouměsíčník obce Hrádek = Nowiny Gródeckie : dwumiesięcznik gminy Gródek  . -- Č. 1-2 (1997)-roč. 15, č. 1 (2011)-roč. 15, č. 1 (2016)-. -- Hrádek : Obecní úřad, 1997-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) bez podnázvu. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) změna souběžného názvu: Gródeckie nowości. -- Po přestávce vychází v r. 2016 opět ročník 15.
Hradešínský zpravodaj  . -- 1. ročník, 1/2015-. -- Hradešín : Obec Hradešín, 2015-. -- 21 cm ; svazků ;.
Hrajeme golf : první české golfové noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2014)-. -- Praha : Hrajemegolf.cz, 2014-. -- svazků ; 42 cm.
Hranický zpravodaj : zpravodaj města Hranic  . -- Ročník 1, číslo 1 (červenec 2015)-. -- Hranice : Městská kulturní zařízení, 2015-. -- 30 cm svazků ;.
Hraničář : zpravodaj klubů pohraničí Čech, Moravy a Slezska  . -- Roč. 5, č. 1 (1996)-. -- Ústí nad Labem : Národní a Severočeská rada KPČ, 1996-. -- [199-]- Praha : Národní rada Klubu českého pohraničí. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.
Hraštické novinky : neprodejný zpravodaj vydávaný obcí Malá Hraštice  . -- Malá Hraštice : Obec Malá Hraštice, [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hrdějovické listy  . -- Č. říjen (2003)-. -- Hrdějovice : Obecní zastupitelstvo, 2003-. -- svazků. -- Periodicita se mění. -- Nový podnázev: noviny pro obyvatele Hrdějovic a Opatovic. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Změna signatury: ČC 5.310: od r. 2012-2014 -- zpětný návrat k: ČB 5.674: od r. 2015-. -- Přestávky ve vydávání: r. 2013. -- Změna vydavatele: Obecní úřad -- Obec Hrdějovice.
Hroznětínský zpravodaj  . -- Hroznětín : Městský úřad, [2007]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hruboskalský občasník : Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov  . -- 1. (30. ledna 2015)-. -- Hrubá Skála : Obec Hrubá Skála, 2015-. -- 21-30 cm. -- Průběžné číslování.
Hrušovanský zpravodaj  . -- Roč. 29, č. 1 (2007)-. -- Hrušovany nad Jevišovkou : Městský úřad, 2007-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v l. 2008-2010: pravidelný dvouměsíčník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Od roku 2011? podnázev: pravidelný čtvrtletník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Ročníkování nenavazuje na předchozí titul Radniční listy, ale pravděpodobně na původní Hrušovanský zpravodaj. -- Dříve jako: Radniční listy.
Hřebenáč : zpravodaj městyse Sloup  . -- Sloup : Městys Sloup, [198-]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Informace z internetu: Pod názvem Hřebenáč vycházel nepravidelně od května 1959. Ve druhé polovině sedmdesátých let nesl časopis název Zpravodaj. V osmdesátých letech 20. století se ale opět vrátil název Hřebenáč.
HSW info : zpravodaj pro oblast signmakingu  . -- [Č. 1 (1996)]-. -- Praha : HSW Signware, [1996]-. -- [2001]- Praha : HSW Signall. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování od r. 2013. -- ISSN : 1803-6651.
Hudební noviny  . -- Číslo 1 (22.9.2016)-. -- Praha : Rock & all, s.r.o., 2016-. -- 43 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2533-4468.
Hudební rozhledy : měsíčník pro hudební kritiku Svazu českých skladatelů a koncertních umělců  . -- Roč. 1, č. 1 (1948)-. -- Praha : Panorama, 1948-. -- [1997]- Praha : Společnost Hudební rozhledy. -- Změna podnázvu: nezávislý měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1991. -- Změna vydavatele: Asociace hudebních umělců a vědců: od r. 1991-. -- Změna podnázvu: měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1992-. -- Změna podnázvu: časopis pro hudební kulturu: od r. 1997-. -- ISSN : 0018-6996.
Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft  . -- Roč. 1, č. 1 (1964)-. -- Praha : Academia, 1964-. -- [19--]-2002 Praha : Ústav pro hudební vědu Akademie Věd České republiky. -- 2003- Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, Oddělení hudební historie. -- 23-25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+8+4 s., 175/250. -- V roce 2002 vydává: Ústav pro hudební vědu AV ČR v Academii, nakladatelství AV ČR. -- ISSN : 0018-7003.
Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní  . -- Roč. 1, č. 1 (1992/93)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1992-. -- Vydavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1210-3683.
Hudlice dnes : informace obecního zastupitelstva  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Hudlice : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2004 do r. 2007: zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s., 210/295.
Hulíňan : zpravodaj radnice  . -- Č. Září (1997)-. -- Hulín : Městský úřad, 1997-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.
Huong sen  . -- [Praha] : Viet Media, s.r.o., [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hůrák : noviny obecního úřadu  . -- Hůrky : Obecní úřad, [1992]-. -- Popsáno dle: r. 1992. -- Změny v číslování.
Hurá, muzeum! : čtvrtletník Regionálního muzea a galerie v Jičíně  . -- Jičín : Regionální muzeum a galerie v Jičíně, [2013]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: Č. 4 (říjen 2014).
Hurra! : Deutsch für Anfänger  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Bratislava : FLP (Foreign Language Publications), 1992-. -- svazků ; 28 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 206/284. -- Pro ČR vydavatel FLP - ČR. -- Pro SR vydává Mária Felixová, Matilda Blahová - FLP. -- ISSN : 1335-2725.
Husita : časopis Pražské diecéze CČSH  . -- Roč. 1, č. 0 (2003)-. -- Praha : Pražská diecéze církve československé husitské, 2003-. -- svazků ; 20 cm. -- Vydává Pražská diecéze církve československé husitské ve spolupráci s Husitským centrem, o.p.s. -- ISSN : 1214-4630.
Hustopečské listy : zpravodaj Městského úřadu v Hustopečích  . -- Č. 1 (1996)-. -- Hustopeče : Městský úřad, 1996-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2001: zpravodaj města Hustopečí. -- Od č. 9 (2014) bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 22 s., 210/297. -- Resumé: Zprávy z radnice, společenská rubrika, historie, kultura, sport a církevní zprávy.
Hustopečský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hustopeče nad Bečvou : Obecní úřad, [200-]-. -- 2007- Hustopeče nad Bečvou : Úřad městyse. -- 30 cm ; svazků ;.
Huštěnovský zpravodaj  . -- Huštěnovice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hutnické listy : odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství  . -- Roč. 1, č. 1 (1946)-. -- Brno : [Československé hutě?], 1946-. -- 1951-1952 Praha : Průmyslové vydavatelství. -- 1953-[199-] Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1993-2005 Praha : Ocelot. -- 2008- Ostrava : Ocelot. -- svazků ; 30 cm. -- Původní podnázev: časopis Československých hutí, národní podnik a Československého odborného spolku slévárenského. -- Od r. 1960 podnázev: časopis Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. -- Od r. 1974 podnázev: odborný časopis hutního průmyslu. -- Od r. 1995 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství České republiky a Slovenské republiky. -- Od r. 1996 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství ČR A SR. -- Podnázev od r. 2008: odborný časopis pro metalurgii a materiálové inženýrství. -- Přerušeno vyd. v r. 2006 a 2007, ročníkování navazuje bez přerušení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 210/295. -- Resumé: Odborný časopis zabývající se otázkami výroby a zpracování železa, oceli a barevných kovů. Je určen inženýrům a technikům v hutním průmyslu, vědeckým pracovníkům výzkumných ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů. -- ISSN : 0018-8069.
Huťské noviny : noviny pro Huť, Stanovsko i Dolenec, ale také pro každého, který se zajímá o to, co se u nás v Huti děje  . -- Duben 2015-. -- [Huť] : [Richard Hübel], 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hu-Fa úsměvy : informační časopis pro stomatologickou praxi : Hu-Fa dental : ordinace  . -- Č. [1] (2003)-. -- Otrokovice : Hu-Fa Dental, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2006: s námi je stomatologie jednodušší : interní časopis pro stomatologickou praxi.
Hvězdy jako na dlani  . -- Ročník 1, číslo 1/2016-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1214-8253 a evidenční číslo 15422 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Pestrý svět". -- ISSN : 1214-8253.
Hvozdná : magazín ze života obce  . -- Hvozdná : Obecní úřad, [1997]-. -- 24 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: roč. 16, č. 1 (březen 2012).
Hvozdnický zpravodaj  . -- Č. duben-červen (2004)-. -- Hvozdnice : Obecní úřad, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Hvozdnice.
Hybris : časopis DAMU pro kritiku a divadlo  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-1744.
Hydroponie news : čtvrtletník o hydroponii a interiérové floristice  . -- Č. 1 (2014)-. -- Průhonice : Matouš Hydroponie, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví  . -- Roč. 51, č. 1 (2006)-. -- Praha : Tigis, 2006-. -- 2007- Praha : Státní zdravotní ústav. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-6722 patří časopisu: "Česká a slovenská hygiena". -- Časopis navazuje ročníkování na titul: "Česká a slovenská hygiena". -- Vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s TIGIS, spol. s.r.o. -- Resumé: Časopis zaměřený na významná témata v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Informace o zdravotním stavu populace, podpoře zdraví, prevenci nemocí a dalším. -- ISSN : 1802-6281 ISSN (chybné) 1214-6722.
H.O.M.i.E. : bydlení - architektura - technologie - jízda  . -- [Č. 1 (2008)]-. -- Praha : Aheadmedia, [2008]-. -- 30 cm. -- Další podnázev: 1000 nápadů, tipů a cen. -- Podnázev r. 2013: bydlení, architektura, média, cestování. -- Další podnázev od r. 2014: magazín o interiérovém designu pro moderní život. -- Změna podnázvu v r. 2016: design pro životní pohodu. -- ISSN : 1802-758X.
H_aluze  . -- [Č. 1 (2007)]-. -- Ústí nad Labem : H_aluze, [2007]-. -- svazků ; 26-30 cm. -- Některé sv. popsány monograficky. -- ISSN : 1803-8077.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

ChannelWorld : speciál webu ChannelWorld pro resellery a VAR  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2009]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-1901.
Charger  . -- Ročník 1, číslo 1 (2016)-. -- Praha : T-Mobile Czech Republic a.s., 2016-. -- 26 cm ; svazků ;.
Charvát magazín : firemní zpravodaj  . -- Ročník I., číslo 1 (leden 2017)-. -- Zbraslavice : Charvát Group s.r.o., 2017-. -- 30 cm.
Chatař & Chalupář  . -- Č. 4 (1992 duben)-. -- Praha : Ringier ČR [?], 1992-. -- [199-]-2001 Praha : Economia. -- 2002- Praha : Časopisy pro volný čas. -- svazků. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Od č. 1/2000 příloha Chatař a chalupář plus. Podnázev dříve: časopis pro kutily, chataře a chalupáře. Od r. 1998 podnázev: víkend, bydlení na venkově, hobby. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Ročník neuváděn: od r. 1993. -- ISSN : 1211-5754.
Chebské radniční listy : informační bulletin města Chebu pro občany  . -- Roč. 1, č. 0 (červen 1999)-. -- Cheb : Městský úřad, 1999-. -- 31 cm ; svazků ;. -- Podnázev v l. 2001-2012: informační bulletin města Chebu.
Chebský servis : informační a inzertní měsíčník  . -- Duben 2014-. -- Cheb : Václav Jakl, 2014-. -- 22 cm ; svazků ;.
CHEMagazín : časopis pro chemickou praxi : časopis přinášející informace o trhu a vývoji v oblasti chemické praxe  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Pardubice : CHEMagazín, 1991-. -- [199-]- Pardubice : Miloslav Rotrekl. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28 s., 210/297. -- Podnázev: bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie (tak v tiráži). -- Podnázev: časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. -- Resumé: Bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie. Účelový, propagační a kontaktní zpravodaj. -- ISSN : 1210-7409.
Chemické listy = Chemical Papers (Prague)  . -- Roč. 45, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- 1954-1967 Praha : ČSAV. -- 1968-1991 Praha : Academia. -- 1992-1992 Praha : Československá společnost chemická,. -- 1993- Praha : Česká společnost chemická,. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN elektronická verze: 1213-7103. -- Podnázev v tiráži: časopis pro průmysl chemický. -- Podnázev v r. 2002: časopis Asociace českých chemických společností. -- Od r. 1997 vycházejí obsahově samostatné tituly "Chemické listy" a "Bulletin" v jednom společném obalu Bulletin Chemické listy. -- Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností. -- V r. 2003 vydává: Česká společnost chemická ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, s Českou společností průmyslové chemie a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Český literární fond a kolektivních členů ČSCH. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+26+4 s., 207/275. -- Některá čísla Chemických listů S vycházejí v tištěné podobě, některá na CD-ROM (sign. CDS 34). -- Resumé: Chemické listy přinášejí původní práce o výsledcích výzkumu na pracovištích vědeckých ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů z oboru chemie. -- ISSN : 0009-2770.
China-Europe culture & arts news  . -- 1 (1.10.2016)-. -- Herink : Čínsko-evropský spolek pro kulturní a uměleckou výměnu, z.s., 2016-. -- 47 cm. -- ISSN : 2533-4301.
Chip : počítačový magazín  . -- [Roč. 1], č. 1 (leden 1991)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1991-. -- 2004-2008 Praha : Vogel Burda Communications. -- 2009- Praha : Burda Praha. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: magazín informačních technologií. -- Další podnázev: počítače-internet-komunikace. -- Podnázev v tiráži: magazín informačních technologiích. -- Vychází měsíčně v licenci VV Würzburg ve vydavatelství CHIP, spol. s r.o.. -- Od r. [199-] vychází v licenci Vogel International, Würzburg ve vydavatelství Vogel Publishing s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 170 s., 210/297. -- Příl.: DVD. -- Resumé: Počítačový měsíčník magazínového typu pro uživatele výpočetní techniky. -- ISSN : 1210-0684.
Chlazení : odborný časopis pro techniku chlazení a aplikace  . -- Č. 2 (2014)-. -- Praha : Jan Bílek, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3991.
Chlumčanský občasník  . -- Č. 1 (2003)-. -- Chlumčany : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR.
Chlumecký zpravodaj : informační občasník  . -- Č. 1 (únor 1995)-. -- Chlumec : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2003 do r. 2005: informační občasník pro obyvatele Obce Chlumec a okolí. -- Podnázev od č. 148/2012: informační občasník města Chlumec. -- Průběžné číslovaní.
Chmelařství : odborný časopis chmelařský  . -- Roč. 26, č. 1 (1953)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1953-. -- [1991?]-[1992] Žatec : Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele. -- [1992]-[1999?] Žatec : Zájmové sdružení podnikatelů chmelem v Žatci,. -- [1999?]- Žatec : Petr Svoboda. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné stránkování dříve. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12+4 s., 210/297. -- ISSN : 0373-403X.
Choice : vstupenka do světa životního stylu : architecture - living style - entertainment - art & design - distant travel  . -- Č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Jerie Packaging, 2010-. -- 2011-2012 Praha : Daniela Vilhelmová. -- 2012- Praha : Orizamut. -- svazků ; 27 cm. -- Variantní název od r. 2012: Choice magazine. -- Průběžné číslování.
Choltický zpravodaj  . -- Choltice : Úřad městyse Choltice, [2001]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 3 (červenec 2012).
Chomutovské noviny : měsíčník města Chomutova  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Chomutov : Městský úřad, 1999-. -- 2009-2012 Praha : Strategic Consulting. -- 30-42 cm ; svazků ;. -- Podnázev: čtrnáctideník statutárního města Chomutova (asi od 2003); měsíčník statutárního města Chomutova (od 2016). -- Dříve jako: Chomutovské noviny.
Chotěbořské echo : měsíčník Městského úřadu  . -- Roč. 3, č. 10 (1993)-. -- Chotěboř : Městský úřad, 1993-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2001: zpravodaj městského úřadu Chotěboř. -- Podnázev v r. 2002: zpravodaj městského úřadu. -- Podnázev od č. 2/2008: zpravodaj města Chotěboře. -- Dříve jako: Echo.
Chotečánek : čtvrtletník OU Choteč  . -- Č. 1 (červenec 2011)-. -- Choteč : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Chotečský zpravodaj.
Chotovinský školák : závislý občasník žáků ZŠ Chotoviny  . -- [Chotoviny] : [Základní škola], [19--]-. -- svazků. -- Popsáno dle: 5. měs. r. 1995. -- Změna podnázvu: měsíčník Základní školy v Chotovinách: od r. 2001-. -- Vydavatel: ZŠ Chotoviny.
Chotoviny : chotovické noviny  . -- Č. 1 (2015)-. -- Chotovice : Obecní úřad Chotovice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Chov skotu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Vestec : CZ Delta, 2004-. -- 2008- Vestec : CRV Czech Republic. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-5409.
Chovatel : odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (1962)-roč. 38, č. 7-8 (1999) ; roč. 39, č. 5 (2000)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1966-1999,2000-. -- [200-] Praha : Český svaz chovatelů. -- svazků 30 cm. -- Podnázev dříve: zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- Podnázev od r. 2000: měsíčník Českého svazu chovatelů. -- Vydávání přerušeno na přelomu let 1999-2000. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 215/297. -- Změna vydavatele: Chovatel -- Český svaz chovatelů. -- Resumé: Zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- ISSN : 0323-1534.
Chrom & plameny : nejčtenější časopis o amerických autech : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Pardubice : Road Motor Media, 2007-. -- svazků ; 29 cm. -- Časopis je vydáván v licenci Kroom Verlag GmbH, Herten - Německo. -- ISSN : 1802-4629 ISSN (chybné) 1802-4626.
Chronicle : noviny Pražského studentského summitu  . -- [Č. 0 (1996?)]-. -- Praha : Asociace pro mezinárodní otázky, [1996?]-. -- svazků ; 30 cm. -- Původní podnázev: noviny Pražského modelu OSN.
Chrudimské vlastivědné listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Chrudim : Okresní muzeum, 1992-. -- 2003- Chrudim : Regionální muzeum. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/300. -- Resumé: Vlastivědný zpravodaj města Chrudimi. -- ISSN : 1214-7508.
Chuderov : obecní zpravodaj  . -- Chuderov : Obec Chuderov, [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Chuderov zpravodaj".
Chuchelský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Místní úřad, 1995-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha - Velká Chuchle. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Od r. 2000 podnázev: měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 148/210.
Chuťovka : příloha Ženy a život  . -- Praha : Bauer Media, [200-]-. -- svazků ; 28 cm. -- Popsáno podle: léto 2009.
Chválenický trojlístek : kulturní a společenský zpravodaj pro obce Chválenice, Želčany a Chouzovy  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 2015)-. -- Chválenice : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Čtení pro Vás. -- Průběžné číslování.
Chvilka napětí : krimi, fakta, záhady, tajemno, magie  . -- Č. 4 (srpen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- Chybné ISSN patří časopisu Chvilka pro tebe. -- Evidenční číslo MK 7486 patří základnímu časopisu Chvilka pro tebe. -- ISSN : 1805-2681 ISSN (chybné) 1211-4324.
Chvilka pro radost : a týden plný pohody  . -- Ročník 1, číslo 1 (29.9.2016)-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- ISSN : 1214-8253.
Chvilka pro relax : superkřížovkářský magazín  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Bauer Media, 2006-. -- svazků ; 28 cm. -- Nový podnázev: superkřížovkářský speciál. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Chvilka pro tebe. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- ISSN : 1211-4324.
Chvilka pro tebe  . -- Roč. 1, č. 2 (1996)-. -- Praha : Europress, 1996-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- svazků ; 30 cm. -- Od roku 2002 podnázev v tiráži: znalostní soutěžní časopis pro každého. -- Podnázev od r. 2014: životní příběhy, které jinde nenajdete -- rok 2015 bez podnázvu -- od roku 2016 podnázev: časopis, který vás baví. -- Vydávány další speciální příl. s různým obsahovým zaměřením. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4324.
Chvilka v kuchyni : speciál Chvilky pro tebe  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Bauer Media, 2010-. -- svazků ; 21 cm. -- Chybné ISSN 1211-4324 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- Chybné ev. č. 7486 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- ISSN : 1211-4324.
Chyňavský zpravodaj  . -- Č. 1 (1989)-. -- Chyňava : Obecní úřad, 1989-. -- [2014?]- Chyňava : Obec Chyňava. -- 30 cm ; svazků ;. -- Nový podnázev: dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-10 s., 210/300. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj obce Chyňava.
Chyšecko : občasník ze života obce Chyšky a okolí  . -- 1/2015-. -- Chyšky : Obec Chyšky, 2015-. -- svazků.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

I náš Liberec : opoziční listy  . -- Č. 1 (podzim 2015)-. -- Liberec : TOP 09, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
ICE magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Brandýs nad Labem : Press Alfa Group, 2007-. -- 2011- Brandýs nad Labem : IN publishing group. -- svazků ; 30 cm.
Íčko : zpravodaj informačního centra pro mládež a Klubu přátel ICM  . -- 09 (září 2016)-. -- Uherské Hradiště : Informační centrum pro mládež - Klub přátel ICM, 2016-. -- 21 cm ; svazků ;. -- V létě nevychází.
iDenik.cz : deník nejen pro emitenty : tištěná verze  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Brno : iDenik.cz, [200-]-. -- svazků ; 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Resumé: Časopis nabízí informace o obsahu internetového deníku iDenik.cz.
IGY magazín : móda - sport - restaurace - kultura - služby  . -- České Budějovice : IGY Centrum, [2004]-. -- 2014- Praha : CB Property Development. -- 26 cm.
IKEM : zpravodaj pro zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Institut klinické a experimentální medicíny, 2010-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Název od r. 2012: IKEM news; podnázev: zpravodaj pro zaměstnance.
Ikona : čtvrtletník pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile  . -- Č. 1 (červenec 2012)-. -- Praha : T-Mobile Czech Republic, 2012-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu v r. 2013: časopis pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile. -- Dříve jako: Professional.
Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu = The Journal of Film Theory, History, and Aesthetics  . -- Roč. 1, č. 1 (1989)-. -- Praha : Národní filmový ústav, 1989-. -- [200-]- Praha : Národní filmový archiv. -- svazků ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120-160+4 s., 146/216. -- Resumé: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. -- ISSN : 0862-397X.
Immaculata  . -- [Č. 1] (1992)-č. 5 (1993); roč. 12, č. 1 (2003)-. -- Český Těšín : Cor Jesu, 1992-1993, 2003-. -- [1998?]- Brno : Konvent minoritů. -- svazků ; 21 cm. -- Vydávájí: Bratři minorité v Konvent minoritů v Brně. -- Vydává: Konvent minoritů v Brně. -- Vychází s církevním schválením brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. -- Podnázev v tiráži: neposkvrněná. -- ISSN : 1210-5732.
Immuno-oncotherapy news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2015)-. -- Praha : We Make Media, 2015-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2336-7237.
Imperial life  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Pavel Kuklík, 2005-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro Imperial Karlovy Vary.
Impuls pro Holešov  . -- Č. 1 (2014)-. -- Holešov : Svatava Ságnerová, 2014-. -- 30 cm ; svazk. ;.
Imunologický zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1986)]-. -- Praha : Česká imunologická společnost, [1986]-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Slovenskou imunologickou společností do roku 2012.
In Zlin : průvodce volným časem : kina, kluby, koncerty, výstavy a další akce  . -- Zlín : Zbyněk Trvaj, [2003]-. -- 22 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži od č. 5(2004): programový měsíčník poskytující lidem ve Zlíně a okolí co nejširší spektrum informací, jak využít volný čas. -- Obálkový podnázev od č. 1(2006): programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev od r. 2007: programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev v r. 2012: lifestylový & programový magazín. -- Časté změny podnázvu.
In zoom : magazín expertů v oblasti videodohledu  . -- Praha : Axis Communications s.r.o., [2014?]-. -- 28 cm.
InCard : čtvrtletník Společnosti Mastercard pro český a slovenský karetní trh  . -- [Praha?] : [Společnost Mastercard?], [2016?]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Index LN : ekonomický měsíčník deníku Lidové noviny  . -- Č. 1 (30.3.2015)-. -- Praha : Mafra, 2015-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev v tiráži: Ekonomický magazín Lidových novin.
Inflation report / Czech National Bank  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Praha : Czech National Bank, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1803-2419.
Info Auto Hlaváček  . -- Olomouc : Auto Hlaváček, [201-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Info Auto Kelly : novinky, zajímavosti, technické informace  . -- Praha : Auto Kelly, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Info inzert : informační a inzertní měsíčník  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Blakar, [200-]-. -- 2009- Sedlčany : Lucie Bártová. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 65 (2006). -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko a okolí. -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí. -- Průběžné číslování.
Info inzert : regionální informační a inzertní měsíčník pro Benešovsko, Vlašimsko, Týnecko a okolí  . -- Sedlčany : Lucie Bártová, [2010]-. -- 31 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Info 859  . -- Praha : GS1 Czech Republic, [20--]-. -- svazků ; 30 cm.
Info : informační zpravodaj Slabčice  . -- [Č. 1 (2001)?]-. -- Ve Slabčicích : Obecní úřad, [2001?]-. -- svazků. -- Změna názvu, podnázev se stal názvem, v tiráži uváděn stále název původní: od r. 2012-.
Infobulletin Nadačního fondu obětem holocaustu  . -- [Č. 1 (2006?)]-. -- Praha : Nadační fond obětem holocaustu, [2006?]-. -- svazků. -- ISSN : 2336-8748.
Infolisty : časopis Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem  . -- Č. 1 (2007)-. -- Ústí nad Labem : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2007-. -- 2007- Ústí nad Labem : Krajská zdravotní. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2008: časopis Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Ústeckého kraje Děčín - Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov. -- ISSN : 1802-4297.
Infopress : zpravodaj Euroregionu Krušnohoří = Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge  . -- Most : Euroregion Krušnohoří, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: Č. 3 (podzim 2008).
Inform Praga : gazeta dlja vsej sem'ji  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Inform Press, [1999]-. -- 2012-2014 Praha : PDW Media. -- 2014- Praha : Viktory Media. -- svazků ; 47 cm. -- Podnázev: ježenedel'naja gazeta dlja vsej sem'ji. -- Příloha: Komsomol'skaja pravda v Čechii. -- ISSN : 1213-2829.
Informace a bulletin České pediatrické společnosti  . -- Č. 1 (1993)-. -- Praha : Práce, 1993-. -- [199-]- Praha : Česká pediatrická společnost. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis byl vydáván do 31.12.1992 jako samizdat.
Informace České geografické společnosti  . -- Praha : Česká geografická společnost, 1993-. -- svazků. -- ISSN : 1213-1075.
Informace obecního úřadu  . -- Bernartice : Obecní úřad, [2012?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Informace pro lékařské praxe  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Alena Taxová, 2000-. -- [200-]-[200-] Praha : Alena Švejnohová. -- [200-]- Praha : Švejnohová a přátelé. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: legislativa, smluvní vztahy, finanční poradna, právní poradna, vedení ordinace, vzdělávání, profesionální image, komerční příloha. -- ISSN : 1214-486X.
Informace pro občany obce Chvalšiny  . -- [Č. 1 (2003?)]-č. 53 (září 2010); č. 1 (prosinec 2010)-. -- Ve Chvalšinách : Obec Chvalšiny, [2003?]-. -- svazků. -- Průběžné číslování r. 2003-2010 -- 2011-2013 (duben) čísla označena měsíci, ve kterém vyšla -- od r. 2013 (květen) opět číslování jednotlivých čísel.
Informace výboru Spolku českých bibliofilů  . -- Praha : Spolek českých bibliofilů, [19--]-. -- svazků. -- Popsáno dle: č. 3 r. 1988.
Informace z radnice obce Staré Hobzí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Staré Hobzí : Obec Staré Hobzí, [1999]-. -- svazků ; 30 cm.
Informační bulletin České statistické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Česká statistická společnost, 1990-. -- svazků ; 21 cm. -- Do r. 1995 vycházelo zpravidla 1x ročně jedno číslo v angličtině. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-36 s., 147/210. -- ISSN : 1210-8022.
Informační bulletin ČŠI  . -- Č. 1 (2015)-. -- Praha : Česká školní inspekce, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Informační bulletin SMBD : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků  . -- Roč. 8, č. 1 (2007)-. -- Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, 2007-. -- svazků ; 30 cm.
Informační bulletin : odborný časopis pro rozvoj a služby cestovního ruchu  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : PE-SET-PA, 1990-. -- [199-]-2011 Praha : Svaz provozovatelů lanovek a vleků. -- 2012- Praha : Asociace lanové dopravy. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 72+4 s., 210/295. -- Podnázev: lanová dráha - cestovní ruch - služby - management - marketing. -- Obálkový podnázev: lanová doprava - cestovní ruch - služby - management - marketing. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro rozvoj lanové dopravy a služeb cestovního ruchu. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: Informační bulletin SPLV. -- Ročník neuváděn od r. 2011. -- Resumé: Odborný časopis pro rozvoj a služby cestovního ruchu. -- ISSN : 1210-1559.
Informační list obce Římov  . -- Č. 1 (1998)-. -- Římov : Obecní úřad, 1998-. -- svazků.
Informační list obecního úřadu  . -- Č. 1, leden (2015)-. -- Horní Stropnice : Obecní úřad, 2015-. -- svazků. -- Dvojí číslování.
Informační list ...  . -- Praha : Sdružení Ackermann-Gemeinde, [200-]-. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: č. 3 (září 2012). -- Vložen Der Ackermann: Zeitschrift der Ackermann-Gemeinde.
Informační listy : Genetická společnost Gregora Mendela  . -- [Č. 1 (1987)]-. -- Brno : Genetická společnost Gregora Mendela, [1987]-. -- svazků ; 30 cm. -- http://orion.sci.muni.cz/gsgm. -- Informace o periodicitě pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1210-6267.
Informační občasník pro občany Mostkovic  . -- Mostkovice : Obecní úřad, [2006]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Informační servis ČSTZ  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-. -- Praha : Cechovní sdružení českých i zahraničních firem, podnikatelů a pracovníků v oboru plynových zařízení, 1996-. -- [199-]-2001 Praha : ČSTZ. -- 2002- Praha : České sdružení pro technická zařízení. -- svazků ; 30 cm. -- Česká společnost pro technická zařízení v oblastech voda, teplo, plyn, větrání. -- Vydává: Cechovní sdružení českých i zahraničních firem, podnikatelů a pracovníků v oboru plynových zařízení (COPZ) (Gas Association of Czech and Foreign firms, enterprises, institutions and workers). -- Od r. 2002 vydává: České sdružení pro technická zařízení a GAS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40 s., 210/297. -- ISSN : 1212-8929.
Informační servis GAS  . -- Č. 1 (2000)-. -- Praha : GAS, 2000-. -- 2014- Praha : Český plynárenský svaz. -- svazků ; 30 cm. -- Obsahuje mnoho zvl. č.. -- V č. 12(2013) speciál na CD-ROMu (Stavební zákon.Spalinové cesty). -- ISSN : 1212-7825.
Informační servis obce Mikulovice  . -- Číslo 1 (únor 2016)-. -- Mikulovice : Obec Mikulovice, 2016-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Mikulovický čtvrtletník.
Informační servis : měsíčník Svazu měst a obcí České republiky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : SMO ČR, [1993]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj Svazu měst a obcí ČR.
Informační zpravodaj města Rousínova  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Rousínov : Městský úřad, [200-]-. -- svazků ; 30 cm.
Informační zpravodaj obce  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Horní Dubenky : Obecní úřad, [1999]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Informační zpravodaj obecního úřadu sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory  . -- Vavřinec : Obecní úřad, [1995]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: roč. 19, č. 4 (srpen 2013).
Informační zpravodaj SMS ČR  . -- Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, [200-]-. -- svazků ; 30 cm.
Informační zpravodaj : obec Hradec-Nová Ves  . -- Hradec-Nová Ves: Obecní úřad, [201-]-. -- svazků ; 21 cm.
Informátor  . -- Roč. 1, č. 1 (1969)-. -- Brno : Asociace prádelen a čistíren, 1969-. -- [19--]-1996 Ostrava : Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky. -- [1995?]-2001 Brno : Živnostenské společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, žehlíren a barvíren ČR. -- 2001- Brno : Asociace prádelen a čistíren. -- sv. ; 45 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s. (1x ročně 16 s.), 310/445. -- Webovská stránka Asociace prádelen a čistíren: www.apac.cz. -- Vydavatel a nakladatel do 12.8.1996: Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky, Střelniční 8, 701 48 Ostrava 1. -- Dvojí číslování. -- Resumé: Informace z dění v oboru prádelen a čistíren.
Informátor  . -- Praha : Česká společnost pro výzkum a využití jílů, [1991]-. -- svazků. -- ISSN : 1802-2480.
Informátor obce Horní Suchá  . -- Horní Suchá : Obec Horní Suchá, [2009]-. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: říjen (2013).
Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Portál, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Pův. podnázev: časopis pro mateřské a obecné školy. -- Podnázev dříve: časopis pro výchovu v mateřské a obecné škole. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2001: časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3-8 let v MŠ a ŠD. -- Resumé: Časopis pro mateřské a obecné školy přináší zprávy, oznámení, kratší studie týkající se výchovně vzdělávací práce v předškolním a raném školním věku, organizace a provozu mateřských a obecných škol, recenze literatury, hraček atd. -- ISSN : 1210-7506.
Infozpravodaj Slezské Pavlovice  . -- Číslo I. (09/2015)-. -- Slezské Pavlovice : Obec Slezské Pavlovice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Info-panel : informační list pro členy a klienty Stavebního bytového družstva Praha  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Stavební bytové družstvo, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od čísla 21(2013) podnázev: informační list Stavebního bytového družstva Praha. -- Průběžné číslování.
Innovation : velký investiční průvodce  . -- Ročník 1, číslo 1 (2015)-. -- Praha : A 11 s.r.o., 2015-. -- 27 cm svazků ;.
InnSide : regional Magazin in Ostbayern und im Innvierte/OÖ  . -- [Jahrg. 1. (1992)] -. -- Passau : InnSide Gerd Jakobi GdbR, [1992]-. -- svazků. -- Počátek vydávání časopisu čerpán z databáze KVK (BVB, ZDB, GBV).
Inovace : bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí v podnicích  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1995)-. -- Praha : Vydavatelství Hana Bahylová, 1995-. -- 2008- Praha : Vydavatelství Hana Schwenger,. -- svazků.
Inovační podnikání & transfer technologií  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1993)-. -- Praha : Asociace inovačního podnikání České republiky, 1993-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: implementace, informace, inovace, invence. -- Příloha: Transfer technologií. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/300. -- ISSN : 1210-4612.
Inside IT : trendy a strategie na českém trhu IT  . -- Roč. 9, č. 5 (2008)-. -- Praha : Westminster, 2008-. -- 2011- Praha : KPC-Group. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1803-3989 ISSN (chybné) 1214-1305.
Insolvenční zóna : vše o insolvenci na jednom místě  . -- Č. 1 (10.8.2016)-. -- Brno : Insolvence 2008, a.s., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Inspirace  . -- Č. 1 (2006)-. -- Znojmo : UNI MARKETING, 2006-. -- 2006-[20--] Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- [20--]-2010 Zlín : Euronics ČR. -- 2011- Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- svazků ; 30 cm. -- Čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: SZUZ - Inspirace. -- Podnázev: magazín zákazníků elektroprodejen Euronics.
Inspirace Euronics : magazín elektrosvěta : novinky - profily - poradna - technologie - značky - finance - osobnost  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Zlín : Euronics ČR, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletník nezávislých elektrospecialistů sdružených v síti Euronics. -- Podnázev v tiráži od r. 2008: dvouměsíčník zákazníků sítě elektroprodejen Euronics.
Inspirace : hobby - cestování - zdraví - bydlení - finance  . -- Praha : Mladá fronta, [200-]-2012. -- svazků ; 25 cm. -- Vychází jako příloha odborných titulů vydavatelství Mladá fronta (divize B2B).
Inspirati : inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů a bytů  . -- 1/2016-. -- Praha : Štěpán Žovín, 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Tematické podnázvy.
Instinkt extra  . -- Praha : Mediacop, [2005]-. -- svazků. -- ISSN 1213-774X se vztahuje k časopisu Instinkt. -- ISSN : 1801-2329.
Instinkt : společenský magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Sebastian Pawlowski, 2002-. -- Praha : Mediacop, 2005-2011. -- 2011- Praha : Empresa Media a. s. -- svazků. -- Změna vydavatele: Impresa Media a. s.: od roč. 10, č. 40 (2011). -- ISSN : 1213-774X.
Integrace a inkluze ve školní praxi : speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2013)-. -- Praha : Forum, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 2336-1212.
Interdisciplinaria archaeologica : natural sciences in archaeology  . -- Vol. 1, iss. 1-2 (2010)-. -- Olomouc : Archaeological Centre Olomouc, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-848X.
Interface : newsletter Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity : Masaryk University Technology Transfer Office's newsletter  . -- Autumn 2007-. -- Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, 2007-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: transfer technologií a znalostí na Masarykově univerzitě : technology and knowledge transfer at Masaryk Univesity. -- ISSN : 1803-5248.
Interiéry : design, materiály, projekty : časopis pro designéry, architekty a profesionály z oboru interiérů  . -- 01/2016-. -- Srbsko : Iva Bastlová, 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Veletržní část Scéna tištěna zvratmo. -- ISSN : 2464-7047.
International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments ICSC ... : ... Kunovice, Czech Republic : proceedings  . -- 1 (2015)-. -- Kunovice : European Polytechnical Institute, 2015-. -- svazků ; 12 cm.
International journal of entrepreneurial knowledge  . -- Vol. 1, iss.1 (2013)-. -- Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2013-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 2336-2952.
Interní auditor : čtvrletník Českého institutu interních auditorů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Český institut interních auditorů, [1997]-. -- svazků ; 30 cm. -- Webová stránka vydavatele www.interniaudit.cz. -- ISSN : 1213-8274.
Interní medicína pro praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Březsko : Solen, 1999-. -- 2001-2005 Konice : Solen. -- 2006- Olomouc : Solen, s.r.o. -- svazků ; 30 cm. -- www.solen.cz. -- Informace o periodicitě pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1212-7299.
Intervenční a akutní kardiologie  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Konice : Solen, 2002-. -- 2006- Olomouc : Solen. -- svazků ; 31 cm. -- Údaje o časopise pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1213-807X.
Interview : sto stran rozhovorů pro lidi, kteří nezapomněli číst  . -- Březen 2015-. -- Praha : Empresa Media, [2015]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-6060.
Intro  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Hradec Králové : Vega společnost s ručením omezeným, 2016-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Každý výtisk má vlastní téma.
Inžinierske stavby = Inženýrské stavby  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Bratislava : Vydavateľstvo Inženierske stavby, [1994]-. -- [2007]- Bratislava : JAGA GROUP. -- svazků. -- ISSN : 1335-0846.
In! Dívčí svět : příloha časopisu Rodinný život  . -- Roč. 1, č. 0 (2005)-. -- Jablonec nad Nisou : Tarsicius, 2005-. -- 2005 [S.l.] : Sekce pro mládež ČBK. -- 2006- Jablonec nad Nisou : IN. -- svazků ; 27-30 cm. -- Připravuje občanské sdružení Tarsicius ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. -- Od r. 2006 vychází s morální podporou Sekce pro mládež České biskupské konference. -- ISSN : 1801-2604.
IQ tykve : netradiční sudoku, easy AS ABC, binaro, bricks a další  . -- Č. 1 (9. září 2015)-. -- Praha : Deal it - Czech Republic s.r.o., 2015-. -- 21 cm ; svazků ;.
ISA noviny : poradenství - financování bytové výstavby - privatizace a regenerace bytového fondu - správa bytového fondu  . -- Frýdek-Místek : ISA Consult, [2009?]-2015. -- 42 cm. -- V r. 2014 vydávání obnoveno.
ISIC news  . -- Roč. 1, č. 1 (duben-říjen 2015)-. -- Praha : GTS Alive, 2015-. -- 30 cm. -- Dříve jako: ISIC magazín. -- Průběžné číslování.
Istočnik : pervyj besplatnyj žurnal dlja otdychajuščich v Marianskich Laznjach  . -- No. 1 (osen' 2012)-. -- Mariánské Lázně : Lotus Development : Bridge Group, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;.
IT Systems : dvouměsíčník o informačních systémech a správě dat : dvojmesačník o informačných systémoch a správe dat  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 1999)-. -- Brno : CCB, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- (IT Business). -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro manažery, kteří vědí, že informační technologie jsou konkurenční výhodou. -- Podnázev v tiráži: měsíčník o podnikových informačních systémech a správě dat. -- Podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev od r. 2002: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev: s přehledem na vlně podnikových informačních systémů. -- Podnázev od r. 2005: s přehledem ve světě podnikové informatiky. -- Od roč. 9(2007) č. 7. podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikové informatice. -- Chybné ISSN 1212-4567 patří časopisu "System (Brno)". -- ISSN : 1802-002X ISSN (chybné) 1212-4567.
ITdrom : distribuce každý měsíc zdarma do firem v České republice  . -- Ročník I, číslo I (leden 2017)-. -- Praha : Mediadrom s.r.o., 2017-. -- 30 cm.
IZ informační zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Plzeň : Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, [1993]-. -- 30-31 cm ; svazků ;.
Izítra.info : občasník pro Prahu 15 a okolí  . -- I. ročník, číslo 1 (září 2015)-. -- Praha : Spolek Bosákovník, 2015-. -- 27 cm ; svazků ;.
Izun.eu : univerzitní noviny ČZU  . -- Praha : ČZU Media, [2012]-. -- 30 cm.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Jabko : zpravodaj města Jablunkova  . -- [Č. 1] (březen 1999)-. -- Jablunkov : Městský úřad, 1999-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jablíčko : čtvrtletník : časopis sociálních služeb HB  . -- [Havlíčkův Brod : Sociální služby města Havlíčkova Brodu, 2011]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jablíčko : zpravodaj obce Jabloňany  . -- Č. 1 (březen 2015)-. -- Jabloňany : Obecní úřad, 2015-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jablonecký gól  . -- Jablonec nad Nisou: FK Baumit Jablonec, a.s., 2014-. -- svazků ; 21 cm. -- Popsáno podle: 20.9.2014, 2014/2015, 8. kolo, Sk Dynamo České Budějovice. -- Posílají nepravidelně.
Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme  . -- Č. 1 (2004)-. -- České Budějovice : Hnutí Duha ; Sdružení CALLA ; Jihočeské matky, 2004-. -- svazků.
Jak bydlet lépe  . -- Květen 2016, ročník VII. -. -- Praha : Net Press Media, 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1804-2597 a evidenční číslo 19349 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Bydlet v panelu". -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Bydlet v panelu". -- ISSN : 2464-8302 ISSN (chybné) 1804-2597.
Jak na bolest? : pacientský časopis  . -- Praha : TIGIS, [2003]-. -- svazků. -- ISSN : 1214-5157.
Jalovec  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Jablůnka : Jalovec, [2004]-. -- svazků ; 49 cm. -- ISSN : 1214-5661.
Janovský občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1999)-. -- Janov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jaroměřský a Josefovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1994)-. -- Jaroměř : Městský úřad, 1994-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: měsíčník městského úřadu v Jaroměři. -- Podnázev v r. 2006: radnice - zpravodajství - kultura - mládež - zajímavosti - sport - inzerce - fotostrana. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Jaroměřský zpravodaj. -- Resumé: Městský kulturní a informační zpravodaj.
Jasně! : osvěžující magazín ze světa nápojů  . -- Č. 1 (2014)-. -- Střelice : Jaso-distributor, 2014-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jasný cíl : noviny akciové společnosti Gumotex Břeclav  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Břeclav : Gumotex, 1952-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 207/297. -- Podnáz. od r. 1976: Závodní časopis CZV KDČ vedení podniku a ZV ROH n.p. Gumotex Břeclav. - Podnáz. od r. 1979: Podnikový časopis CZV KSČ, vedení podniku, ZV ROH a CZV SSM. - Podnáz. od r. 1992: Noviny akciové společnosti GumotexBřeclav. - Podnázev do r. 1994: noviny vedení podniku a ZV odborové organizace s.p. Gumotex Břeclav. -- Podnázev od r. 2013: firemní časopis společnosti Gumotex a.s.
Javornické listy  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Javornice : Spolek Javor, 2016-. -- 30 cm.
Javornický zpravodaj  . -- Č.1 (2005)-. -- Javorník : Městský úřad, 2005-. -- svazků ; 20 cm.
Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Praha : Jazykovědné sdružení České republiky, 1965-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev do 31.12.1992: informativní zpravodaj československých jazykovědců. -- Podnázev od r. 2012: časopis Jazykovědného sdružení České republiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 165/240. -- ISSN : 1212-5326.
Jdi pracovat! : průvodce bludištěm trhu práce  . -- Třebíč : Petra Štorková, [2010]-. -- svazků ; 15 cm.
Jednoťáček : informační bulletin  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Mikulov : Jednota, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jedovnický zpravodaj  . -- Roč. 21, č. 1 (leden/únor 2011)-. -- Jedovnice : Úřad městyse, 2011-. -- 21-22 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Informace obecního úřadu Jedovnice.
Jemná mechanika a optika = Fine mechanics and optics : Technický oborový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1956-. -- 1993-1993 Přerov : Meopta. -- 1994-1995 Praha : Aleko. -- 1996- Praha : Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. -- Podnázvy dříve: technický časopis Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; technický časopis ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR. -- Podnázev od r. 2002: vědecko-technický časopis. -- ISSN : 0447-6441.
Jemnické listy  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Jemnice : Městský úřad, [200-]-. -- 20-21 cm ; svazků ;. -- Informace o periodicitě pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR.
Jeneč dnes : zpravodaj obce  . -- Ročník I, číslo 1 (prosinec 2015)-. -- Jeneč : Obec Jeneč, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jenštejnský občasník  . -- Červen 2011-. -- Jenštejn : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jesenický kurýr : časopis Obecního úřadu Jesenice u Prahy : Horní Jirčany - Jesenice - Kocanda - Osnice - Zdiměřice  . -- Č. březen (2003)-. -- Jesenice : Obecní úřad, 2003-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od dubna 2003: časopis obce Jesenice u Prahy. -- Podnázev od března 2010: měsíčník obce Jesenice. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský časopis obce Jesenice u Prahy.
Jesenický zpravodaj  . -- [Č. 1 (2001)]-. -- Jeseník nad Odrou : Obecní úřad, 2001-. -- 2004-2013 Jeseník nad Odrou : Kulturní středisko. -- 21 cm ; svazků ;.
Jetřichovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (2008?)]-. -- Jetřichov : Obecní úřad, [2008?]-. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Jevanský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Jevany : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jevíčský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Jevíčko : Městský úřad, 1991-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník města Jevíčka. -- Dříve jako: Pod Jevíčskou věží.
Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní  . -- Roč. 41, č. 1 (1993)-. -- Praha : Borgis, 1993-. -- 1998-2011 Praha : Pražská vydavatelská společnost. -- 2011- Praha : Květa Vtípilová - K4K Publishing. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Ročník neuváděn: od r. 2011. -- Příl.: plakáty. -- Resumé: Odborný časopis určený pro chovatele koní a pro zájemce o jízdu na koni a sporty. -- ISSN : 1210-5406.
Jezevčík  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Klub chovatelů jezevčíků ČR, 2008-. -- svazků ; 30 cm.
Jezuité : O A M D G  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Provincialát České provincie Tovaryšstva Ježíšova, 1992-. -- [199-]- Praha : Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 148/210. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Podnázev v tiráži: bulletin Jezuité. -- Resumé: Měsíčník informuje o dění v českém i světovém Tovaryšstvu, o ignaciánské spiritualitě, o excercicích, o dějinách Tovaryšstva Ježíšova, o činnosti našich v misiích, úmysly apoštolátu na daný měsíc. -- ISSN : 1210-3489.
Jičínský zpravodaj : občasník města Jičína  . -- Č. 3 (červen 2009)-. -- Jičín : Městský úřad, 2009-. -- 43 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2012: informační zpravodaj města Jičína. -- Podnázev v r. 2014: informační měsíčník města Jičína. -- Podnázev v r. 2015: informační občasník města Jičína. -- Dříve jako: Jičínský čtvrtletník.
Jihlava city : čtení, které jinde není  . -- Ročník 1 (říjen 2015)-. -- Jihlava : Michal Kolařík - Silvertown productions, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice  . -- České Budějovice : [Jihočeská komorní filharmonie], [19--]-. -- svazků. -- Jednotlivé roč. obsahují příl.: ... koncertní sezóna .... -- Nevychází v měs. 7-8.
Jihočeské divadlo  . -- České Budějovice : Jihočeské divadlo, [199-]-. -- svazků.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  . -- V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, [19--]-. -- svazků. -- Podnázev: měsíční přehled: od r. 2006-. -- V roce 2013 nevycházel. Vydávání obnoveno v říjnu 2014.
Jihočeské zdraví : noviny plné zdraví  . -- Číslo 1 (červen/červenec 2016)-. -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, a.s., 2016-. -- 30 cm.
Jihočeský Herold : občasník České genealogické a heraldické společnosti Praha, pobočky České Budějovice  . -- České Budějovice : Milan Daněk, 2001-. -- svazků. -- Změna podnázvu: časopis o historii a pomocných vědách historických: od r. 2003-.
Jihomoravské ekolisty  . -- Brno : Jihomoravský kraj, 2004-. -- svazků.
Jílovicko : zpravodaj  . -- Č. 1 (květen 2008)-. -- Jílovice : Obec Jílovice, 2008-. -- svazků.
Jílovská sova : měsíčník občanů a přátel Jílového u Děčína  . -- Roč. 1, č. 0 (únor 1991)-. -- Jílové : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jindřichohradecký deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- svazků. -- Dříve jako: Listy Jindřichohradecka: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-081X.
Jindřichohradecký zpravodaj  . -- Č. 1 (září 1996)-. -- Jindřichův Hradec : Městský úřad, 1996-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 147/210. -- Příl.: Novum: od r. 2000-; tato příl. je zpracována samostatně: ČC3.751: od r. 1992-2008?, dále vychází jako součást časopisu.
Jindřichovický zpravodaj : informační občasník obce Jindřichovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-roč. 5, č. 4 (2010); č. 1 (duben 2015)-. -- Jindřichovice : Obecní úřad, 2006-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Přestávka ve vydávání v letech 2012-2014.
Jinonický kurýr  . -- Roč. 1, č. 0 (květen 2013)-. -- Praha : Svatopluk Bartoň, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jinošovský zpravodaj & svět kolem nás  . -- Č. 1 (duben 2015)-. -- Jinošov : Obec Jinošov, 2015-. -- 21 cm ; svazků ;.
Jirka : komiks Jirky Krále  . -- 01 (květen 2016)-. -- Praha : Blue Milk, s.r.o., 2016-. -- 26 cm ; svazků ;.
Jiříkoviny : Horní Jiřetín a Černice info  . -- Horní Jiřetín : Městský úřad Horní Jiřetín, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jiskra : týdeník benešovského okresu  . -- Roč. 1(11) (1960) -. -- Benešov : Okresní národní výbor, 1960-. -- [1990?]-[200?] Benešov : Okresní úřad. -- [200-]- Benešov : Jiskra Benešov. -- svazků ; 42 cm. -- Od roč. 53(2011) č. 2(?) nový podnázev: týdeník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Posázaví a středního Povltaví. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52x8 s., 300/420. -- Podnázev od r. 2004: týdeník Benešovska, Vlašimska a Voticka. -- Resumé: Okresní noviny benešovského okresu. -- ISSN : 1212-2416.
Jistebnický zpravodaj : čtvrtletník obecního úřadu  . -- Roč. 2, č. 1 (1993)-. -- V Jistebnici : Obecní úřad, 1993-. -- 2012-2016 Jistebnice : Městský úřad. -- 2016- Jistebnice : Město Jistebnice. -- svazků. -- Změna podnázvu: čtvrtletník obecního úřadu: od č. 4 r. 1992-? -- čtvrtletník městského úřadu. -- Chybné číslování roč., v roce 2005 měl být roč. 14., chybně však uveden roč. 9., v ostatních letech na tutu chybu navazují.
Jitrocel : zpravodaj ekologické výchovy v Ostravě  . -- Ostrava : Odbor ekologie Magistrátu města, [199-]-. -- 22 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu: ostravský zpravodaj EVVO, od r. 2015: zpravodaj ostravské EVVO.
Jitřenka : noviny občanů města Poličky a okolí  . -- Roč. 2, č. 1 (2004)-. -- Polička : Městský úřad, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Ročníkování navazuje na předchozí časopis: Poličský zpravodaj a Jitřenka. -- Dříve jako: Poličský zpravodaj a Jitřenka.
Jivenský zpravodaj : zpravodaj obce Jivno  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2015)-. -- Jivno : Obec Jivno, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Jizerské noviny  . -- Č. 1 (léto 2009)-. -- Janov nad Nisou : Jizerské hory - turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, 2009-. -- 30 cm. -- Podnázev: Liberecko - Jablonecko - Frýdlansko - Tanvaldsko.
Jižní listy : měsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Ostrava : Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, [1994]-. -- 30-46 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2001: dvouměsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih. -- Podnázev od r. 2002: zpravodaj úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. -- "Vydává městský obvod Ostrava-jih ve spolupráci se Strategic Consulting"--Tiráž.
Jižní Město - náš domov  . -- Praha : Jižní Město - náš domov (politická strana), [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
JJ : časák sepsaný jůtubery!  . -- Ročník 1, číslo 1/2016-. -- Praha : Street Light Production s.r.o., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2533-4034.
JO magazín : Jednota Opava vas zve!  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Opava : Jednota Opava, [2000?]-. -- [200-]- Opava : Tempo. -- svazků ; 30 cm.
Jóga dnes : čtvrtletník vašeho života  . -- Č. 1(jaro) (2010) -. -- Praha : Power Yoga Akademie, 2010-. -- svazků. -- ISSN : 1803-9308.
Josef inside  . -- Nr. 1, June 2016-. -- Prague : Haštalská, s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přeloženo z češtiny.
Josefodolský zpravodaj : čtvrtletník Obecního úřadu Josefův Důl  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2015)-. -- Josefův Důl : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Josefovské listy: čtvrtletník Obce Josefov  . -- Září 2015-. -- Josefov : Obec Josefov, 2015-. -- 22 cm ; svazků ;.
Journal Hoffmann & Žižák  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Brandýs nad Labem : Hoffmann & Žižák, 2008-. -- 27 cm.
Journal Inter Cars  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Inter Cars Česká republika, [2006]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: auta jsou naše vášeň.
Journal of applied biomedicine  . -- Vol. 1, nr. 1 (2003)-. -- České Budějovice : Faculty of Health and Social Caries the Bohemian South University, 2003-. -- svazků. -- ISSN : 1214-021X.
Journal of competitiveness : odborný vědecký časopis vydávaný pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009-. -- svazků ; 23 cm. -- ISSN : 1804-171X.
Journal of exceptional people : an international journal for education and special studies  . -- Vol. 1, no. 1 (2012)-. -- Olomouc : Palacký University, 2012-. -- svazků ; 26 cm. -- ISSN : 1805-4978.
Journal of forest science  . -- Roč. 45, č. 1 (1999)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999-. -- [1999?]- Praha : Česká akademie zemědělských věd. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1212-4834 ISSN (chybné) 0024-1105.
Journal of Geosciences  . -- Vol. 52 No. 1 (2007)-. -- Praha : Česká geologická společnost, 2007-. -- svazků. -- ISSN : 1802-6222.
Journal of landscape ecology  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Brno ; Praha : Czech Society for Landscape Ecology, 2008-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1803-2427.
Journal of landscape management  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Mendel University in Brno, 2010-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1804-2821.
Journal of nursing, social studies and public health  . -- Vol. 1, no. 1-2 (2010)-. -- České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies ; Vienna : International Society of Applied Preventive Medicine, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-1868.
Journal of outdoor activities : odborný časopis pro aktivity v přírodě  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Ústí nad Labem : University of J.E. Purkyně, 2008-. -- svazků ; 21 cm 25 cm. -- V r. 2009 časopis nevycházel. -- ISSN : 1802-3908.
Journal of technology and information education = Časopis pro technickou a informační výchovu  . -- Vol. 1, issue 1 (2009)-. -- Olomouc : Palacký University, Faculty Education, Department of Technology and Information Education, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- R. 2011 též na CD-ROMu. -- ISSN : 1803-537X.
Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1804-3836.
Journal on efficiency and responsibility in education and science  . -- Vol. 7, iss. 1 (2014)-. -- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování navazuje na elektronickou verzi. -- ISSN : 2336-2375.
Journal : časopis Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  . -- Č. 1 (říjen 2013)-. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013-. -- svazků ; 22 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-2170.
Joy  . -- Roč. 1, č. listopad (2005)-. -- Praha : Burda Praha, 2005-. -- svazků ; 22 cm. -- ISSN : 1801-3279.
Judaica Bohemiae  . -- Praha : Panorama, [1965]-. -- [199-?]- V Praze : Židovské muzeum. -- svazků ; 24-25 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Od roč. 46 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0022-5738.
Judikatura Evropského soudního dvora  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : ASPI Publishing, 2004-. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2010- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- ISSN : 1214-6005.
Junák  . -- Roč. 1 (1915)-roč. 30 (1947/48) ; roč. 31 (1968/69)-roč. 32 (1969/70) ; roč. 33 (1990)-. -- Praha : A. Šolc, 1915-1948,1968-1970,1990-. -- 1968-1970 Praha : Mladá fronta. -- 1990- Praha : Tiskové a distribuční centrum Junáka. -- svazků ; 30 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1949-68, 1971-1989. -- Změna vydavatele: Mladá fronta (1968-70), Tiskové a distribuční centrum Junáka (1990-). -- V průběhu vydávání střídavě název Junák nebo Skaut Junák: Junák (1915-19), Junák, skaut československý (1920-35,46-48), Skaut-Junák (1968-69), Junák (1970,90-92), Skaut Junák (1992-). -- V letech 1948-51 pod názvem Junáci, vpřed. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- Pův. podnázev: magazín Junácké edice; v r.1946-47 podnázev: týdeník junácké mládeže. -- Podnázev v tiráži: nejstarší vycházející časopis pro mládež u nás, založen A. B. Svojsikem v roce 1915, obnoven 1945, 1968, 1990. -- Resumé: Nejstarší vycházející časopis pro mládež v českých zemích založen A.B. Svojsíkem 1915, obnoven 1945, 1968 a 1990. Měsíčník magazínového typu pro skautskou výchovu dětí. -- ISSN : 1211-5231.
Jurisprudence : specialista na komentování judikatury  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Brno : EMP, 2006-. -- 2008-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy. -- Spoluvydavatel od r. 2014: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. -- Chybné ISSN 1212-9909 patří časopisu "Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe". -- ISSN : 1802-3843 ISSN (chybné) 1212-9909.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

K news : magazín ze světa výsekových forem  . -- Č. 1 (únor 2015)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, 2015-. -- 26 cm ; svazků ;.
K revue : knižní dvouměsíčník  . -- [199-]-. -- Praha : Jana Dlouhá, [199-]-. -- [200-]-2010 Praha : Jana Hamerníková-Dlouhá. -- 2010- Praha : Jan Dlouhý. -- svazků ; 30 cm. -- Od. r. 2000 podnázev: Knižní měsíčník. -- Podnázev od r. 2004: dobré knihy se prodávají samy, když o nich čtenáři vědí!. -- V létě nevychází. -- ISSN : 1801-643X.
Kačer Donald  . -- Č. 1 (1996)-. -- Praha : Egmont ČR, 1996-. -- svazků ; 26 cm. -- V každém čísle příl. (nálepky, vystřihovánky apod.). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 175/255. -- www.egmont.cz. -- Podnázev: nejzábavnější časopis na světě. -- Resumé: Zábavný časopis pro děti mladšího věku. -- ISSN : 1211-3301.
Kačický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-č. 6 (1998); č. 1 (2005)-. -- Kačice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přestávka ve vydávání 1999-2004.
Káčko plus : firemní informační zpravodaj  . -- Brno : Transparent Communications, s.r.o., 2010-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: firemní informační zpravodaj společnosti Kordárna Plus a.s.
Kádvojka : workstylový časopis společnosti K2 atmitec  . -- Ostrava : K2 atmitec, [2010]-. -- 24 cm ; svazků ;.
Kajman : rybářské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (červenec 1994)-. -- Praha : KAJ, [1994]-. -- 1998-2002 Praha : Karel Učik. -- 2002-2003 Praha : Michaela Učiková. -- 2004-2015 Praha : Kajman Czech. -- 2015- Praha : JAKUB VÁGNER RYBÁŘSTVÍ a.s. -- Změna podnázvu: rybářský časopis: od r. 2003-2011 -- časopis pro rybáře: 2012-. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro rybáře: od r. 2009-. -- Podnázev od r. 2010: tipy&triky - vychytávky v rybařině - galerie vláčecích nástrah - recepty - soutěže. -- Původní ISSN 1210-826X přijalo od předcházejícího titulu -- Změna ISSN: 1211-5924: od č. 5 r. 1999. -- Ročník neuváděn: od r. 1998-. -- Redakce: Tábor. -- ISSN : 1211-5924.
Kaktusy  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, 1965-. -- svazků ; 23 cm. -- Resumé: Časopis pro pěstitele kaktusů a sukulentů. -- ISSN : 0862-4372.
Kalémera : to periodiko tés Ellénikés koinotétas Pragas  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Řecká obec Praha, [200-]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodiko ekdosé tés Ellenikés konotétas Pragas. -- Průběžné číslování do r. 2012.
Kalenčák : občasník pro Horní Kalnou  . -- Číslo 1/2015-. -- Horní Kalná : Obec Horní Kalná, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kalendář Liberecka : měsíčník zaměřený na kulturu, sport, společenský život a informace z Liberecka  . -- Č. 5 (květen 1994)-. -- Liberec : Kalendář Liberecka, 1994-. -- 15 cm ; svazků ;. -- Název od února 2011: Kalendář; podnázev: měsíčník pro kulturu, sport a společenský život libereckého a jabloneckého regionu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 58+4 s., 208/145. -- ISSN : 1212-8538.
Kam na výlet : turistický magazín  . -- Roč. 1, č. červen (2011)-. -- Praha : Kam po Česku, 2011-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-9451.
Kam po Česku : turistický magazín  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Praha : Baset, [2007]-. -- 2009- Praha : Kam po Česku. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1802-8640.
Kam v Brně ... = Where to in Brno ... = Wohin in Brno ...  . -- Roč. 37, č. 1 (1993)-. -- Brno : Kulturní a informační centrum města Brna, 1993-. -- 2005-2011 Brno : Brněnské kulturní centrum. -- 2012- Brno : Turistické informační centrum města Brna. -- 21 cm ; 29 cm ; svazků ;. -- Od r. 2006 bez souběžného názvu (dříve souběžný název a text též v angl. a něm.). -- Literární příloha uvnitř časopisu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Ev. č. 12197 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Podnázev: společensko informativní magazín. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x40 s., 145/205. -- Dříve jako: Kam v Brně za kulturou. -- Resumé: Informace o kulturním dění v Brně. -- ISSN : 1211-5304.
Kam : kultura a město České Budějovice  . -- Č. 4 (2007)-. -- České Budějovice : Gabriela Váchová, 2007-. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Dvojí číslování.
Kamarád  . -- Strakonice : Dětské oddělení Okresní knihovny v Strakonicích, [1988]-. -- 1994- Strakonice : dětské oddělení Šmidingerovy knihovny. -- svazků. -- Název: r. 1997 č. 18: Ekokamarád. -- Vydavatel: dětské oddělení Okresní knihovny -- oddělení pro děti Šmidingerovy knihovny. -- Průběžné číslování.
Kamarádi : časopis pro multikulturní děti a jejich rodiče  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Zaedno, 2012-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1805-966X.
Kamelot : zpravodaj města Mnichovo Hradiště  . -- Květen 2015-. -- Mnichovo Hradiště : Město Mnichovo Hradiště, 2015-. -- svazků ; 42 cm. -- Dříve jako: Informační list města.
KamPoMaturite.cz : katalog pomaturitního vzdělávání pro školní rok ...  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Amos, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev byl doplněn číselným označením školního roku. -- Podnázev od r. 2009: nejlepší časopis pro budoucí maturanty. -- Č. 9 a 10 nevyšla. -- ISSN : 1802-694X.
Kancldrom : distribuce každý měsíc zdarma do firem v České republice  . -- Ročník I, číslo I (leden 2017)-. -- Praha : Mediadrom s.r.o., 2017-. -- 30 cm.
Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: podpořeno edukačním grantem společnosti Teva. -- ISSN : 1803-7542.
Kapka informací ze Staré Vody  . -- Č. 1 (prosinec 2014. -- Stará Voda : Obecní úřad, 2014-. -- svazků ; 21 cm.
Kapka : zpravodaj státního podniku Povodí Odry  . -- Ostrava : Povodí Odry, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: zprávy - zajímavosti - novinky - informace.
Kaplický zpravodaj : informační občasník Městského úřadu v Kaplici  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1996)-. -- V Kaplici : Městský úřad, 1996-. -- svazků. -- Změna podnázvu: informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici: od r. 1997-2005 -- informační měsíčník Města Kaplice: od r. 2006-. -- Vydavatelé se mění. -- Chybné číslování ročníku: r. 2003 -- č. 1-2 r. 2010, chybně uveden roč. 19, v dalších č. již správně roč. 14.
Kapr & kapří svět : mezinárodní kaprařský magazín  . -- Č. květen (2009)-. -- Most : Ring publishing, 2009-. -- 2013- Benešov : CARPERE PUBLISHING. -- svazků ; 29 cm. -- Časopis Kapří svět: vycházel v letech 2001-březen 2009 (knihovna nevlastní). -- Změna názvu: Kapr: od č. září (2016). -- Vznikl sloučením Kapr a Kapří svět. -- ISSN : 1803-8182.
Kaprománie : specializovaný rybářský časopis  . -- Roč. 1 (září 1999)-[roč. 3 (září 2001)] ; č. 1 (březen 2009)-. -- Ostrava : Petr Klásek, 1999-. -- 2009-[20--] Poděbrady : Václav Ehrlich. -- [20--]-2016 Hradec Králové : Václav Ehrlich. -- 2016- [Praha] : Digital-ICT, spol.s.r.o. -- svazků 30 cm. -- Podnázev v r. 2001: exkluzivní rybářský časopis. -- Podnázev od r. 2009: nezávislý český kaprařský časopis. - Podnázev od r. 2010: mánie, která Vás nepustí. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR patří ev. č. 18805 časopisu: "Kaprománie. Poděbrady, Václav Ehrlich" a ev. č. 8283 patří časopisu: "Kaprománie. Ostrava, Petr Klásek". -- ISSN : 1212-6551.
Kardiofórum : edukační příloha Kardiologické revue  . -- Praha : Media Publishing & Consulting, 2003-. -- 2006- Praha : Media Healthworld. -- ISSN 1214-2255 se vztahuje k základnímu periodiku.
Kardiologická revue - Interní medicína  . -- Roč. 16, č. 1 (2014)-. -- Praha : Ambit Media, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-288X.
Karel Hynek Mácha : informačně-literární bulletin Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích  . -- Č. 1 (2008)-. -- Litoměřice : Knihovna K.H. Máchy, 2008-. -- svazků ; 21 cm. -- Obálkové názvy se mění. -- ISSN : 1803-7313.
Karelský dnešek : měsíčník obecního úřadu Karle  . -- [Roč. 1, č. 1 (2003)]-. -- Karle : Obecní úřad, [2003]-. -- 20-30 cm ; svazků ;.
Karlovarské radniční listy  . -- Č. 1 (listopad 1995)-. -- Karlovy Vary : A. Coubalová, 1995-. -- [199-]-2010 Karlovy Vary : Magistrát města. -- 2010-2014 Praha : Strategic Consulting. -- 2015- Karlovy Vary : Statutární město Karlovy Vary. -- 30-32 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži do r. 2010: měsíčník pro občany statutárního města Karlovy Vary. -- Dříve jako: Karlovarské radniční noviny.
Karlovický zpravodaj  . -- Karlovice : Obecní úřad, [2011?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Karlovský zpravodaj  . -- Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: podzim (2014).
Karlsbadreport  . -- Č. 1 (srpen 2014)-. -- Sokolov : Radka Murasová, 2014-. -- svazků ; 28 cm.
Karmel : časopis Řádu bratří blahoslavené P. Marie Karmelské  . -- Č. 1 (1991)-. -- V Kostelním Vydří : Karmelitánský klášter, [1991]-. -- 1997- V Kostelním Vydří : Českomoravská generální delegatura řádu karmelitánů. -- svazků. -- Změna podnázvu: časopis pro duchovní život: od r. 1997-. -- Změna vydavatele: Českomoravská generální delegatura řádu karmelitánů v Kostelním Vydří: od č. 4 r. 1997-. -- ISSN : 1210-499X.
Karolinka : naše město na Valašsku  . -- Č. 1 (2011)-. -- Karolinka : Městský úřad, 2011-. -- 31 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Karolinský zpravodaj.
Karosář  . -- Č. 7 (2014)-. -- Vysoké Mýto : Iveco Czech Republic, 2014-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Industry post in CZ & SK.
Karvinský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 [1999]-. -- Karviná : Městský úřad, [1999]-. -- 2003- Karviná : Statutární město Karviná. -- 30-34 cm. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník. -- Od čísla 6(2013) podnázev v tiráži: měsíčník statutárního města Karviné.
Kasejovické noviny : Měsíčník obcí Hradiště, Kasejovice, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice  . -- Č. 1 (1994)-. -- Kasejovice : Obecní úřad, 1994-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2007: měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6 s., 210/297.
Kašperskohorský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1985)]-č. duben (2000); Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Kašperské Hory : Městský úřad, 1985-. -- svazků ; 30-42 cm. -- Podnázev od r. 2008: informace pro obyvatele Kašperských Hor. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 18 s., 120/300. -- Přestávky ve vyd.: 1992, 1994, 1996, 2002-2003. -- Vydává Město Kašperské Hory: od r. 2007?-. -- Chybné číslování ročníků, rok 2015 uveden chybně ročník 11, správně má být ročník 12. -- Periodicita se mění.
Katechetický věstník  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Brno : Biskupství brněnské, Katechetické centrum, [199-]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2008/09: pro brněnskou diecézi.
Katka : týdeník pro současné ženy  . -- Roč. 1, č. 36 (30.8.1995)-. -- Praha : Burda Praha, 1995-. -- svazků ; 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48 s., 229/289. -- www.burda.cz. -- Změna podnázvu: ženský pohled na svět. -- Od č. 44 (2014) změna podnázvu: TV program uvnitř zadarma!. -- Resumé: Časopis pro současné ženy. -- ISSN : 1211-1546.
Katolický týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Zvon, 1990-. -- 2000- Praha : Katolický týdeník. -- svazků. -- Vydavatel: Česká katolická Charita. -- Podnázev: týdeník českých a moravských diecézí: č. 14 r. 1995. -- Změna podnázvu: list českých a moravských diecézí: od č. 15 r. 1995-. -- Zvl.příl.: Réva. -- V letech 1994-1995 vycházel časopis pod názvem: Katolický týdeník českých a moravských diecézí. -- Součástí čísla je Diecézní zpravodajství KT. -- ISSN : 0862-5557.
Katovický zpravodaj : zdarma do každé domácnosti  . -- Č. 1 (1999)-. -- Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální komise, [1999]-. -- 2005-2006 Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální výbor. -- 2006-2014 Katovice : Úřad městyse Katovice - kulturní a sportovní výbor. -- 2015- Katovice : Městys Katovice - Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport. -- svazků. -- Periodicita se mění.
Katovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 2015)-. -- Katov : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kavárenské noviny : kavárenský čtvrtletník  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Mamacoffee, 2014-. -- svazků ; 21 cm. -- Vychází ve spolupráci s Českým rozhlasem Radiožurnál. -- ISSN : 2336-2235.
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : české a slovenské vydání  . -- Roč. 3, č. 2-3 (2006)-. -- Praha : Geum Praha, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1802-0518.
Kazuistiky v angiologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Semily : Geum, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Mimořádná příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN 1214-231X, MK ČR 14188 patří časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN : 2336-2790 ISSN (chybné) 1214-231X.
Kazuistiky v diabetologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : GEUM, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro diabetology, interní a praktické lékaře. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: časopisy pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře. -- Příloha od r. 2008: Sestra v diabetologii. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 1214-231X.
KBAktuálně  . -- Praha : KBA CEE Sp. z o.o., [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Kbelák : nepravidelný informační list  . -- [Č. 1 (prosinec 1989)]-č. 114/115 (2005) ; č. 1 (2005)-. -- Praha : Josef Perlinger, [1989]-. -- 2005- Praha : Úřad městské části Praha 19. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2005: zpravodaj městské části Praha 19. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Kbelský zpravodaj.
Kde chci bydlet : přehledný katalog rezidenčních developerských projektů v ČR  . -- Roč. 1, jaro (2009)-. -- Praha : e-Domicil CZ, 2009-. -- 2015- Praha : Dalten media. -- svazků ; 24 cm. -- Od č. 2(2009) podnázev: magazín o novém bydlení s přehledem rezidenčních projektů v ČR. -- Podnázev od r. 2013: váš průvodce světem nového bydlení. -- Podnázev v tiráži: magazín o novém bydlení s aktuální nabídkou nových bytů a rodinných domů z developerských projektů.
Kereka : časopis nejen pro romské děti  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1998)-. -- Valašské Meziříčí : Demokratická aliance Romů ČR, 1998-. -- svazků. -- V r. 1999 bez podnázvu. V r. 2000 podnázev: magazín pro mládež. Podnázev v tiráži: magazín nejen pro romské děti. -- Kerečka=vložená příloha pro malé děti. -- Chybné číslování ročníků: od r. 2003-. -- ISSN : 1212-1401.
Kettler magazín : fitness, stolní tenis, jízdní kola, zahradní nábytek, dětský svět  . -- Č. 1 (jaro 2015)-. -- Praha : Lifesport, s.r.o. 2015-. -- 27 cm ; svazků ;.
Kladerubský zpravodaj  . -- Kladeruby : Obec Kladeruby, 2011-. -- svazků ; 21 cm. -- Popsáno podle: č. 2 (léto 2011).
Kladno ... : měsíčník informací, rad a zajímavostí  . -- Č. leden (2000)-. -- Kladno : Magistrát města, 2000-. -- 31-47 cm ; svazků ;. -- Součástí názvu bylo označení kalendářního roku. -- Podnázev od r. 2013: informační měsíčník pro občany Kladna. -- Vydává Statutární město Kladno ve vydavatelstvích: Strategic Consulting, PP Group, VLP.
Kladrubské noviny  . -- Kladruby nad Labem : Obecní úřad, [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Klánovický zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Klánovice, [1992]-. -- 30 cm.
Klapalekiana  . -- Roč. 29, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká společnost entomologická, 1993-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 134+2+4 s., 147/210. -- Časopis je pojmenován po prof. Františku Klapálkovi (1863-1919), prvním předsedovi České společnosti entomologické v létech 1904-1919. -- Informace o periodicitě pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1210-6100.
Klášterecké noviny : čtrnáctideník  . -- [Č. 0 (2004?)]-. -- Klášterec nad Ohří : Roman Novotný, [2004?]-. -- 2005-2015 Klášterec nad Ohří : Městský úřad. -- 2016- Klášterec nad Ohří : Zámek Klášterec n. Ohří. -- 42 cm.
Klatovský zpravodaj : informační měsíčník Města Klatovy  . -- Klatovy : Městský úřad, [2009]-. -- 31-32 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: roč. 1, květen 2009.
Klaudianova nemocnice : magazín pro příznivce a pacienty Klaudiánovy nemocnice  . -- Mladá Boleslav : Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ; Olomouc : Regionální vydavatelství, s.r.o., [2013?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: číslo 1, ročník IV (14. dubna 2017).
Klenotník hodinář  . -- Roč. 1, č. 1 (12. 9. 1995)-. -- Praha : BEZ, 1995-. -- svazků. -- ISSN : 1211-1937.
Klenovický měsíčník  . -- Roč. 1, č. 0 (1992)-. -- Klenovice : Obecní úřad, 1992-. -- 2005- Klenovice : Obec Klenovice. -- svazků. -- Změna podnázvu: zpravodaj OÚ Klenovice: r. 1993 -- zpravodaj obecního úřadu v Klenovicích: r. 1994-1996 -- zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích: od r. 1997-.
Klenovický zpravodaj  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Klenovice na Hané : Obec Klenovice na Hané, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Kleťák : věstník Klubu přátel hory Kleť  . -- Roč. 1 (červen 2007)-. -- České Budějovice : Klub přátel hory Kleť, 2007-. -- svazků. -- Od r. 2009 průběžné číslování.
Klimakterická medicína : časopis pro menopauzu a andropauzu  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : Centrum klimakterické medicíny, [1996]-. -- [1996]- Praha : Domena. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1211-4278.
Klínec : obecní zpravodaj  . -- Klínec : Obecní úřad v Klínci, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Zpravodaj Klínec".
Klinická biochemie a metabolismus : časopis České společnosti klinické biochemie  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1993-. -- 2005-2008 Praha : LexisNexis CZ. -- 2010- Pardubice : Stapro. -- svazků ; 30 cm. -- Od roč. 12(2004) č. 2 podnázev: časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky. -- Vydává: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně v nakladatelství LexisNexis CZ, od r. 2010 ve společnosti Stapro. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 210/297. -- Resumé: Odborný časopis zaměřen na biochemické, metabolické a patofyziologické studie a na problematiku enterální a parenterální výživy. Neuzavírá se ani dalším laboratorním oborům: hematologii, mikrobiologii, klinické farmakologii, nukleární medicíně. -- ISSN : 1210-7921.
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Svoboda, 1995-. -- [1997]- Praha : Trios. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2002: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2003: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2004: klinika - výzkum - informace - původní práce - přehledy - kazuistiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis publikující v oblastech: klinická mikrobiologie, infekční lékařství a příbuzné discipliny. -- ISSN : 1211-264X.
Klinická onkologie : časopis České a Slovenské onkologické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1988)-. -- Brno : ApS [Application Software] Brno, 1988-. -- [200-]- Praha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti. -- Anglický podnázev: The Czech and Slovak Oncological Societies. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+8+4 s., 210/297. - Vydav. v r. 1992: Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. - Vydav. dříve: Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie. -- Resumé: Tématické zaměření časopisu: onkologická diagnostika, epidemiologie, experimentální onkologie, komplexní onkologická terapie (operační, chemoterapie, radioterapie) a to i dětská onkologie. -- ISSN : 0862-495X ISSN (chybné) 0862-593X.
Klobucký zpravodaj : měsíčník města Valašské Klobouky  . -- Číslo 1 (leden 2016)-. -- Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Dříve jako: Valašskokloboucký zpravodaj.
Klokan : klubový magazín  . -- Praha : Bohemians 1905, [1963]-. -- svazků ; 21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "1905 Klokan".
Klub novinářů Pražského jara '68 : členský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Praha : Klub novinářů Pražského jara 1968, [1990]-. -- svazků ; 22 cm.
Klubový zpravodaj : Český pointer a setter klub  . -- Praha : Český pointer a setter klub, [1975?]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Knaufstyl  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Knauf Praha, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Knihcentrum revue  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Ostrava : Booknet, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-0808.
Knihovna  . -- Roč. 16, č. 1 (2005)-. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2005-. -- svazků ; 25 cm. -- Podnázev v tiráži: knihovnická revue. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- V tiráži: Vychází 2x ročně v tištěné podobě a 4x ročně v elektronické podobě pod názvem Knihovna plus. -- Resumé: Časopis obsahuje teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny v zahraničních a mezinárodních projektech. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru. Elektronická online verze obsahuje též časopis Knihovna plus a archiv jeho starších čísel vydávaných pod názvem Národní knihovna. -- ISSN : 1801-3252.
Knihovnička recepty  . -- [Č. 1 (2005?)]-. -- Mohelnice nad Jizerou : GENIUS PRESS, [2005?]-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 1338-9270.
Knihovnička týdeníku Květy  . -- Praha : Sanoma Magazines Praha, 2003-. -- svazků. -- ISSN 0862-898X se vztahuje k časopisu Květy.
Knihovnička zahrada  . -- Č. duben (2007)-. -- Mohelnice nad Jizerou : Genius Press, 2007-. -- svazků ; 29-30 cm.
Knihy ... : týdeník SČKN pro orientaci na knižním trhu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Vladimír Sůva, 1996-. -- svazků. -- Signatura: ČA 456: do r. 1995. -- Změna podnázvu: týdeník pro orientaci na knižním trhu: od č. 20 r. 1996. -- V 33. týdnu KNIHY '92 nevyšly. -- Součástí názvu je dvojčíslí běžného roku. -- Od r. 2001 je součástí názvu slovo novinky. -- ISSN : 1211-0620.
Knižní novinky : časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1213-7073.
Knižní značka  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Spolek sběratelů a přátel exlibris, [1994]-. -- svazků. -- Popsáno dle: č. 1 r. 2001. -- Pro Spolek sběratelů a přátel exlibris vydává: Zdeněk Němec. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1211-3840.
Kobeřické noviny : čtvrtletník občanů Kobeřic  . -- Kobeřice : Obecní úřad, [2002?]-. -- 30 cm. -- Bez podnázvu od r. 2015?.
Koclířovský zpravodaj : měsíčník obce Koclířov  . -- Č. 1 (1999)-. -- Koclířov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kočičí planeta  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Ústí nad Labem : Czech Press Group, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-3491.
Kojetický zpravodaj  . -- Č. duben (2008)-. -- Kojetice : Obecní úřad, 2008-. -- 21 cm.
Kojetínský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Kojetín : Městské kulturní středisko, [1999]-. -- svazků ; 30 cm.
Koktejl special : geografický magazín  . -- Roč. 1, č. květen (2005)-. -- Ústí nad Labem : Czech Press Group, 2005-. -- svazků ; 22 cm. -- Signatura od r. 2011: ČB 7.237. -- ISSN : 1801-1144.
Koktejl : Czech geographic magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 1992)-. -- Ústí nad Labem : Koktejl, 1992-. -- [200-]- Ústí nad Labem : Czech Press Group. -- svazků. -- Podnázev v tiráži: časopis pro každého. -- Podnázev: č. 6-12 r. 1993: 52 stran s nasazením života. -- Změna podnázvu: od č. 1 r. 1994 - č. 8 r. 1995: všechny chutě života. -- Změna nakladatele: od č. 12 r. 1995-: CZECH PRESS. -- Ve spolupráci s magazínem Koktejl vychází časopis pro děti: Říše divů; tento časopis neuchováváme. -- ISSN : 1210-4353.
Kolečské noviny : čtvrtletník obce Koleč  . -- Č. 1 (březen 2010)-. -- Koleč : Obecní úřad, 2010-. -- 42 cm ; svazků ;. -- V r. 2011-12 nevyšlo.
Kolem kamen  . -- Dvory nad Lužnicí : Spolek na obnovu tradičních řemesel, [2012?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ty, kteří to s topením myslí opravdu vážně. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2464-7527.
Kolodějské ... noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Koloděje : Místní úřad, 1997-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha-Koloděje. -- 30 cm ; svazků ;. -- Za prvním slovem názvu následoval název měsíce, ve kterém zpravodaj vyšel. -- Obálkový podnázev: zpravodaj Úřadu městské části Praha 9 - Koloděje.
Komárovák : zpravodaj MNV Komárov  . -- Č.1 (1975)-. -- Komárov : Obecní úřad, 1975-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změny podnázvů: Zpravodaj obecního úřadu (1992-93); zpravodaj obce Komárov (1994-95); měsíční zpravodaj obce Komárov (1996-2005); časopis obce Komárov (2006); časopis městysu Komárov (od 2011).
Komenský : týdeník vychovatelský věnovaný učitelstvu našemu jakož i přátelům školstva a milé mládeže naší  . -- Roč. 1, č. 1 (1873)-. -- Brno : Academie Jana Amose Komenského, 1873-. -- [1999?]- Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. -- Změny podnázvu: 1908-1940: pedagogický týdeník -- 1946-1947: pedagog. časopis pro školy prvního stupně -- 1947-1951: pedagogický časopis pro školy národní -- 1952-1953: odborný časopis pro otázky výchovy, vzdělávání a vyučování ve škole národní -- 1954-1959: časopis pro učitele národních škol -- 1960-1980: časopis pro učitele 1. až 5. ročníku základní devítileté školy -- 1981-1990: časopis pro učitele 1. stupně základní školy -- 1991-: časopis pro učitele základní školy. -- Podnázev v tiráži: 1950-1951: pedagogický časopis pro učitele národních škol. -- Vydavatelé: V. Voitl, Praha: od r. 1881-? -- 1946-1948: ROH, Svaz zaměstnanců školství a osvěty, Odbor obecných škol -- 1951-1953: Ministerstvo školství, věd a umění -- 1954-1955: Ministerstvo školství -- 1956-1988: Ministerstvo školství a kultury -- 1989-1990: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR -- 1991-: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. -- Nakladatel a místo vydání: Olomouc, Slaměník: roč. 15 r. 1887. -- Nakladatelé: 1946-1948: Komenium, Učitelské nakladatelství -- 1951-1953: Státní nakladatelství učebnic v Praze, Státní pedagogické nakladatelství -- 1954-: Státní pedagogické nakladatelství. -- ISSN : 0323-0449.
Kometa noviny : sportovní informátor  . -- [Č. 1 (2014)]-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, [2014]-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia s.r.o. -- 42 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-3428.
Komfort : jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Slaný : Linet, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost. -- Podnázev od r. 2010: čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost.
Kominický věstník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Společenstvo kominíků ČR, [1991]-. -- svazků ; 30 cm.
Komora CZ : měsíčník Hospodářské komory České republiky  . -- Roč. 7, č. 1 (2006)-. -- Praha : Hospodářská komora České republiky, 2006-. -- 2009 Praha : Comprehensive. -- 2010- Praha : C.O.T. media. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis o podnikání a pro podnikatele. - Podnázev od r. 2010: Společník ve světě podnikání. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Podnikatelské lobby". -- ISSN : 1802-1247.
Komorazt.cz : magazín Komory zubních techniků ČR  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Rumburk : Česká stomatologická akademie, 2010-. -- 2015- Praha : Komora zubních techniků ČR. -- svazků ; 20-30 cm. -- Chybné číslování ročníků: 2012-2014. -- ISSN : 1804-3720.
Komorní listy : časopis soudních exekutorů  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Brno : Exekutorská komora České republiky, 2009-. -- svazků ; 30 cm.
Kompas : katalog odborné zdravotnické literatury  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : Galén, [1998]-. -- [199-]-[200-] Praha : Česká lékařská komora. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází také jako příloha Časopisu České lékařské komory. -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro lékařskou informatiku. -- ISSN : 1212-9976.
Komposti by Konsepti  . -- Č. 1 [(2006)]-. -- Praha : Konsepti, [2006]-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Neuváděn rok.. -- Průběžné číslování.
Komunální revue : magazín pro obce, města, komunální služby  . -- Olomouc : Vydavatelství Baštan, [2010]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od č. 3 (2014): Vše pro zeleň. Magazín pro obce, města, komunální služby. -- Od č. 3 (2014) vevázaná příloha "Vše pro zeleň". -- ISSN : 1804-9052.
Komunální technika : časopis pro komunální služby  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Profi Press, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2014 bez podnázvu. -- ISSN : 1802-2391.
Kondice : časopis pro vaše zdraví a krásu  . -- Č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Easy Publishing, 2011-. -- 2015- Praha : Astrosat Media. -- svazků ; 24 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: pro ženy, které se cítí dobře. -- Další podnázev: nejprodávanější lifestylový časopis o zdraví. -- ISSN : 1804-9540.
Koně : časopis chovatelů koní  . -- Písek : Asociace svazu chovatelů koní ČR, 1997-. -- svazků. -- Podnázvy se střídají v každém roč.: od r. 1998-: časopis chovatelů koní -- bulletin chovatelů koní. -- Roky 1997-2001 přístupné v elektronické podobě v JVK. -- ISSN : 1213-2594.
Koně & hříbata : obrazový měsíčník pro milovníky koní  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Česká Kamenice : Santyx, 2006-. -- 2008- Brno : Jiří Tiller. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník pro milovníky koní. -- ISSN : 1801-965X.
Koníček : příloha Jezdectví  . -- Duben 2009-květen 2012; březen 2013-. -- Praha : [Pražská vydavatelská společnost], 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- Od června 2012 do února 2013 je příloha Koníček všita do časopisu Jezdectví.
Konkurs a vyrovnání : měsíčník pro ekonomiku : celostátní vydání  . -- Roč. 7, č. 1 (2006)-roč. 7, č. 12 (2006); roč. 12, č. 1 (2011)-. -- Plzeň : SVO, 2006-. -- 42 cm. -- Podnázev od r. 2011: odborný ekonomický měsíčník. -- ISSN : 2336-7598.
Konkursní noviny : noviny pro konkurs, vyrovnání, likvidaci a exekuce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1998)-. -- Plzeň : LKP Konkurs, 1998-. -- 1999-2011 Praha : Cooper press. -- 2012- Brno : Cooper press. -- svazků ; 47-50 cm. -- Změna periodicity označena v podnázvu: měsíčník (od č. 4, duben 1998); čtrnáctideník (od r. 2001). -- Změny podnázvu: konkursy - likvidace - články - reportáže - polemika - dražby - inzerce (od r. 2005); insolvence - dražby - exekuce - rozhodčí řízení - likvidace - inzerce (od r. 2012). -- Změna místa vydání: Brno (od r.2012). -- Signatura od r. 2013: ČB 7.137. -- Resumé: Výběr z judikatury a aktuality z oblasti konkursu z jednotlivých krajů České republiky, monitoring formování práva upravujícího insolvenční řízení. -- ISSN : 1213-4023.
Konstrukce : odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ostrava - Vítkovice : Tomáš Měřínský, 2002-. -- 2006- Ostrava : KONSTRUKCE Media. -- svazků ; 30 cm. -- Resumé: Informace o nejnovějších trendech v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech se specializací na různé typy konstrukcí, zejména ocelové, betonové a dřevěné. -- ISSN : 1213-8762.
Konstruktér : CAD - CAM - PLM - obrábění - 3D tisk - výroba - automatizace  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Springwinter, 2013-. -- 2014- Brno : Vydavatelství Nová média. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-8590.
Kontakt : scientific acta Faculty of social and health studies  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 1999-. -- svazků. -- Změna podnázvu: scientific journal Faculty of social and health studies: č. 2 r. 1999 - 2000. -- Podnázvy se mění: r. 2001-2003. -- Bez podnázvu: od r. 2004-2006. -- Podnázev: odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky: od r. 2007-. -- Změna vydavatele: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta; Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta; Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva: od č. 4 r. 2004-2013. -- ISSN : 1212-4117.
Kontexty : časopis o kultuře a společnosti  . -- Roč. 1 (20), č. 1 (2009)-. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009-. -- svazků ; 25 cm. -- Ročníkování (roč. 20, č. 1, 2009) navazuje na časopis Proglas. -- ISSN : 1803-6988.
Konzervativní listy : čtení v protisměru  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2009)-. -- Ostrava : Konzervativní klub, 2009-. -- 2013- Ostrava : Vox Occidentis. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: komentáře, analýzy, polemika, domácí i zahraniční politika, kultura. -- Od r. 2013 podnázev: výběr z hroznů. -- Od r. 2013 (č. jaro) dvojí čísl. ročníků : roč. 1(5)-. -- Resumé: Časopis založený na konzervativních hodnotách, vyjadřuje se k tématům politického a společenského dění. -- ISSN : 1803-9340.
Konzument test : občasník Sdružení českých spotřebitelů  . -- Praha : Sdružení českých spotřebitelů, [2004]-. -- svazků ; 21-30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1801-528X ISSN (chybné) 1801-52X.
Kopaninské listy : čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Přední Kopanina, 2010-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kopretina  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Pražská energetika, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Korálki : dvouměsíčník (nejen) o korálkování : trendy - postupy - inspirace  . -- Roč. 1, č. 0 (2007)-. -- Praha : RooTra, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-7512 ISSN (chybné) 1802-7510.
Kormidlo : informační bulletin pro dětské umělecké aktivity: hudební, taneční a pohybové, výtvarné, tvořivou dramatiku a přednes  . -- Č. 1 (1992)-č. 2 (1992); Č. 1 (2002)-č. 2 (2003); Č. 1 (2005)-. -- Praha : Artama, 1992-. -- svazků ; 21 cm. -- Od č. 2(2003) podnázev: informační bulletin pro dětské umělecké aktivity hudební, taneční a pohybové, výtvarné, dramatické a přednes. -- Podnázev v tiráži: informační bulletin Centra dětských aktivit v NIPOS-ARTAMA. -- V č. 2(2003) variantní podnázev v tiráži: informační bulletin Centra dětských aktivit v IPOS-ARTAMA. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR.
Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta ; Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1804-137X.
Koryčanský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Koryčany : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297. -- Dříve jako: Zpravodaj Koryčan. -- Resumé: Zpravodaj občanů Koryčan.
Kosmetika & Wellness : časopis pro krásu, zdraví, estetiku a životní styl  . -- Praha : Press21 s.r.o., [2016]-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-4085.
Kosmické rozhledy : neperiodický věstník Československé astronomické společnosti při ČSAV  . -- [Roč. 1, č. 1 (1962)]- roč. 28, č. 3 (1990); roč. 39, č. 1 (2001)-. -- Praha : Československá astronomická společnost při ČSAV, [1962]-1990, 2001-. -- [200?]- Praha : Česká astronomická společnost. -- svazků ; 20 cm. -- Změna podnázvu: věstník České astronomické společnosti. -- Podnázev v l. 2002-07: z říše hvězd. -- Od r. 2008 vychází jako příloha časopisu Astropis. -- ISSN : 0231-8156.
Kosmonoský zpravodaj : informační list města Kosmonosy a Horní Stakory  . -- Č. Duben (2012)-. -- Kosmonosy : Městský úřad, 2012-. -- 42 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Kosmonoský horizont.
Kosmopolitan = Cosmopolitan  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : Hearst-Stratosféra, 1994-. -- 2013-2013 Praha : Bauer Media CZ. -- 2013- Praha : Bauer Media Praha. -- svazků ; 28 cm. -- Od r. 2001, č. 9 je titul souběžně vydáván ve velkém i malém formátu (Cosmopolitan a Cosmopolitan mini). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x96+32+4 s., 213/276. -- Resumé: Časopis je určen pro ženy a dívky ve věku od 18 do 34 let. -- ISSN : 1211-6459.
Kosořický zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Kosořice : Obecní úřad, 2012-. -- 21 cm ; svazků ;.
Kosovský občasník  . -- [Kosov : s.n.], 2009-. -- 2012- Kamenný Újezd : Obecní úřad. -- svazků. -- Průběžné číslování.
Kostelec nad Orlicí : zpravodaj města  . -- Č. 1 (2002)-. -- Kostelec nad Orlicí : Městský úřad, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Zpravodaj města Kostelce nad Orlicí".
Kostelecké novinky  . -- [Č. 1 (1994?)]-. -- Kostelec na Hané : Městské kulturní středisko, [1994?]-. -- 2011- Kostelec na Hané : Město Kostelec na Hané. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Kostelecký lázeňák : čtvrtletník Lázní Kostelec u Zlína  . -- Zlín : Lázně Kostelec u Zlína, [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- V roce 2014 změna na roční číslování.
Kostka : zpravodaj obcí Kostelec u Holešova a Karlovice  . -- Kostelec u Holešova : Obecní úřad, [2013?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 1/2013.
Kostnické jiskry : list budící české svědomí  . -- Roč. 1, č. 1 (1919)-. -- Praha : Kostnická jednota, 1919-. -- [1994]-[2005] Praha : Kostnická jednota a sdružené evangelické církve v ČR. -- [2006]- Praha : Kostnická jednota. -- svazků ; 47 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 315/470. - Podnáz. od č. 1 (1929): List československých evangelíků. - Podnáz. od č. 7 (1939): Evangelický týdeník. - Podnáz. od č. 33 (1942): Evangelický list. - Podnáz. od č. 19 (1945): Evangelický týdeník. - Od č. 1 (1994) bez podnázvu. -- Vydávání přerušeno v letech 1917-1918. -- Změna podnázvu: evangelický týdeník. -- ISSN : 0139-505X.
Kostomlatské noviny  . -- Č. 1 (1990/1991)-. -- Kostomlaty : Obecní úřad, 1991-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 - 8 s., 210/300. -- Resumé: Noviny přinášejí informace ze společenského, kulturního a sportovního života obce.
Košetický zpravodaj  . -- Č. 0 (1994)-č. 59 (2007); roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Košetice : Obecní úřad, 1994-. -- svazků. -- Průběžné číslování ukončeno č. 59 v r. 2007. -- Podnázev v tiráži: občasník obce Košetice.
Košťanský zpravodaj : informační občasník  . -- Košťany : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kóta  . -- Zlín : Centroprojekt Group a.s., [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: 1/2016. -- ISSN : 2464-630X.
Kovák : týdeník Odborového svazu KOVO  . -- č. 22/2004-. -- Praha : OS KOVO, 2004-. -- svazků. -- ISSN : 0322-9270.
Kovák : TAJMAC-ZPS  . -- Roč. 52, č. 1 (2003)-. -- Zlín : TAJMAC-ZPS, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: ZPS Kovák.
Kovárenství  . -- [Č. 1 (1991)]-. -- Brno : Svaz kováren České republiky, [1991]-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1213-9289.