Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Pro čtenáře  >  Struktura služeb

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Kurt Adler
   zemřel21.09. 1977  (40 let)
Hilde Hager-Zimmermannová
   zemřel21.09. 2002  (15 let)
Theodor Müller
   narozen21.09. 1892  (125 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Struktura služeb
Lidická 1

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 370 59 České Budějovice
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Vědecká knihovna (více fotografií)
Spojení: MHD č. 2, 5, 10, 13, 16, 19
( zastávka "U Soudu")
Otevřeno: Viz otevírací doba.Uživatelé: Knihovní fond je přístupný všem, vybrané služby jsou přístupné pouze čtenářům starším 15 let (absenční výpůjčky /kromě hudebního oddělení/, výpůjčky dokumentů s věkovým omezením vyplývajícím ze zákona).
Registrace čtenářů: Podmínky viz knihovní řád. Čtenářský průkaz je platný na všech pobočkách JVK.
Jednorázové využití služeb: Uživatel, který není v JVK řádně zaregistrován, může využít prezenční služby knihovny jednorázově po zaplacení stanoveného poplatku. Viz ceník služeb.
Fond: celkem přes 1 000 000 svazků, z toho v elektronickém katalogu zpracováno:
Oddělení:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Lidická 1 - Půjčovna a katalogy

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, přízemí
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Půjčovna a katalogy
(více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: Registrace: + 420 386 111 210,
Výpůjční pult: + 420 386 111 200,
Vedoucí: Martina Bílkovská, + 420 386 111 204,
Fond:
Služby:
Informační aparát:
 • elektronický katalog (IPAC)
 • lístkové katalogy - názvový, systematický, místní (uzavřen v roce 2002)


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Lidická 1 - Oddělení bibliograficko-informačních služeb a studoven

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 1. patro
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Oddělení bibliograficko-informačních služeb a studoven (více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 217,
Vedoucí: PhDr. Ludmila Benešová, + 420 386 111 217,
Vybavení: 27 studijních míst, 2 PC - on-line databáze, IPAC
Fond:
 • zahraniční a české encyklopedie, výkladové a překladové slovníky, biografie, zásadní monografie z jednotlivých vědních oborů
 • registrující a oborové bibliografie
 • Sbírka zákonů od r. 1918
 • databáze
 • normy (ČSN)
 • patenty, Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví - část A, B
 • validační místo MojeID mojeid
Služby:
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Lidická 1 - Oddělení periodik

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 1. patro
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Oddělení periodik (více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 212,
Vedoucí: PhDr. Ludmila Vlášková, + 420 386 111 212,
Vybavení: 25 míst ve studovně periodik, 8 míst v čítárně denního tisku, 2 PC - on-line databáze, IPAC
Fond:
 • cca 4000 titulů nejnovějších domácích i zahraničních periodik
 • starší ročníky vybraných periodik ve studovně
 • zpracované ročníky periodik z depozitáře na objednávku
Služby:
 • prezenční výpůjčky periodik
 • cirkulační služby (zapůjčování zahraničních periodik kolektivním čtenářům JVK)
 • zahraniční periodika online - služba Pressreader
 • zodpovídání ústních, písemných a telefonických dotazů
 • reprografické služby (samoobslužné kopírování), samoobslužný poloautomatický skener pro periodika a dokumenty (formát A3)
 • přístup k on-line databázím: Anopress, EBSCO, FirstSearch, Naxos Music Library
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Lidická 1 - Hudební oddělení

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 1. patro
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Hudební oddělení (více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 215,
Vedoucí: Mgr. Petra Podroužková, + 420 386 111 216,
Vybavení: 8 míst ve studovně, z toho 4 poslechová, 2 elektronické katalogy (IPAC),PC pro prezenční přehrávání oper, záznamů koncertů a divadelních her, poslechu nahrávek z hudební databáze Naxos Music Library, Naxos Music Library Jazz
1 PC se specializovaným vybavením pro uživatele s postižením zraku, kamerová lupa
Fond:
Služby:
VÝPŮJČNÍ SLUŽBY:
REFERENČNÍ SLUŽBY
 • bibliografické a faktografické informace z oboru hudby

VÝSTAVY, KULTURNÍ AKCE
 • instalace výstav k hudebním výročím a tématickými hudebními ukázkami
 • pořádání kulturních akcí (koncertů, poslechových pořadů, literárních pořadů, divadelních představení)
 • stálá expozice fotografií hudebních osobností s originálními podpisy

PŘÍSTUP K ON-LINE DATABÁZÍM
 • Naxos Music Library, Naxos Music Library Jazz (návod)
 • EBSCO, FirstSearch, Pressreader
Informační aparát:
 • lístkové katalogy - jmenný, předmětový, systematický, místní
 • elektronický katalog (IPAC) budovaný od roku 1997
 • tištěné seznamy přírůstků s barevnými náhledy novinek
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Lidická 1 - Regionální oddělení

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 2. patro
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Regionální oddělení
(více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 230,
Vedoucí: Mgr. Tamara Pršínová, + 420 386 111 230,
Vybavení: 19 studijních míst, 2 PC - on-line databáze, regionální databáze
Fond:
 • knižní fond - prezenčně dostupný soubor 36 328 titulů regionálních autorů či s regionální tématikou nebo v regionu vydaných
 • příruční knihovna - všeobecné encyklopedie, biografické slovníky, soupisy památek, místopisné slovníky, soupisy archivních fondů, literatura k dějinám regionu
 • fond periodik - noviny a časopisy vycházející v jižních Čechách od r. 1848 - 1 768/ 13 157/ 18 760 (tituly/svázané ročníky/jednotlivá čísla)
  (včetně 400 současných titulů)
 • fond drobných tisků (asi 7 000 položek)
 • fond regionálních map - 1 317
 • výstřižkový archív
 • vlastní elektronická publikace - " Kohoutí kříž" (studie a medailony s ukázkami německé lyriky, lyrických črt v próze a jiného čtení ze Šumavy v originálním znění a překladech)
Služby:
 • prezenční výpůjčky publikací
 • přístup k regionální elektronické databázi (analytické zpracování jihočeského regionálního tisku, publikace se vztahem k regionu z fondu celé JVK - 137 526 článků)
 • přístup k záznamům v kartotékách (biografických, místních aj.) a výstřižkovém archívu
 • Digitální knihovna Kramerius
 • zodpovídání ústních, písemných a telefonických dotazů
 • přístup k on-line databázím: EBSCO, FirstSearch, Pressreader, Naxos Music Library
 • reprografické služby
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:
 • elektronický katalog (IPAC, včetně regionální elektronické databáze)
 • kartotéky biografické a místní, výstřižkový archív


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Lidická 1 - Počítačová studovna

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 2. patro
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Počítačová studovna (více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 222,
Vybavení: 20 studijních míst, 12 PC - internet, on-line databáze, kancelářský software
Služby:
 • přístup k internetu
 • přístup k on-line databázím
 • přístup k elektronickým dokumentům z fondu JVK
 • možnost využití kancelářských programů (textový editor, tabulkový kalkulátor atd.)
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Na Sadech 27

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz

virtuální prohlídka street view - maps.google.cz
Knihovna Na Sadech (více fotografií)
Spojení: MHD č. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 41
( zastávka Poliklinika Sever)
Otevřeno: Viz otevírací doba.Uživatelé: Knihovní fond je přístupný všem, vybrané služby jsou přístupné pouze čtenářům starším 15 let (výpůjčky dokumentů s věkovým omezením vyplývajícím ze zákona).
Registrace čtenářů: Podmínky viz knihovní řád. Čtenářský průkaz je platný na všech pobočkách JVK.
Jednorázové využití služeb: Uživatel, který není v JVK řádně zaregistrován, může využít prezenční služby knihovny jednorázově po zaplacení stanoveného poplatku. Viz ceník služeb.
Oddělení:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Na Sadech 27 - Oddělení pro dospělé

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, 1. patro
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz

virtuální prohlídka street view - maps.google.cz
OOddělení pro dospělé (více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 260,
Vedoucí: Eva Šrajerová, + 420 386 111 260,
Vybavení: 17 míst ve studovně a čítárně, 5 PC - internet, IPAC, kamerová lupa, studijní salónek s možností rezervace
Fond:
Služby:
 • výpůjční, informační, reprografické, rezervace novinek a vypůjčených titulů
 • přístup k elektronickým dokumentům z fondu JVK
 • přístup k internetu
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Na Sadech 27 - Oddělení pro děti

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, 2. patro
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz

virtuální prohlídka street view - maps.google.cz
Oddělení pro děti (více fotografií)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 270,
Vedoucí: Ludmila Talířová, + 420 386 111 270,
Vybavení: 7 PC - internet, IPAC
Uživatelé: děti do 15 let, studující pedagogických škol, pedagogové
Fond:
Služby:
 • výpůjční, informační, reprografické, rezervace vypůjčených titulů
 • realizace kolektivních pořadů pro jednotlivé třídy českobudějovických mateřských, základních, zvláštních, speciálních a soukromých škol
 • přístup k internetu
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Na Sadech 27 - Oddělení regionálních služeb

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice, + 420 386 111 265
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání (více fotografií)
Vedoucí odboru: Jaroslava Čapková, , + 420 386 111 265
Kontakt: + 420 386 111 265,
Činnost: Zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti knihovnictví pro knihovny Jihočeského kraje, zajišťuje na základě zákona č.257/2001Sb. pověření knihoven v Jihočeském kraji výkonem regionálních funkcí, organizuje odborná školení, semináře, aktivy a přednášky pro zaměstnance JVK, odbornou veřejnost a knihovníky, zodpovídá za sběr statistických údajů v knihovnách dle příslušných zákonů.
WWW: Stránky JVK věnované regionálním funkcím

Poradenské služby pro knihovny regionu České Budějovice

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice, + 420 386 111 265
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz
Vedoucí: Jaroslava Čapková, , + 420 386 111 265
Kontakt: + 420 386 111 265,
Činnost: Zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti knihovnictví pro knihovny a obecní úřady v regionu České Budějovice, buduje fond doplňovací knihovny a poskytuje knihovnám regionu výměnné soubory knih.

Poradenské služby pro pověřené knihovny Jihočeského kraje

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 370 59 České Budějovice, + 420 386 111 221
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz
Pracovník: Lidmila Švíková, , + 420 386 111 221
Činnost: Zajišťuje konzultační činnost v oblasti regionálních služeb pro knihovny a obecní úřady v Jihočeském kraji, zodpovídá za evidenci statistických ukazatelů pověřených knihoven.


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Oddělení poboček

Otevřeno: Viz otevírací doba.
Uživatelé: Knihovní fond je přístupný všem, vybrané služby jsou přístupné pouze čtenářům starším 15 let (výpůjčky dokumentů s věkovým omezením vyplývajícím ze zákona).
Registrace čtenářů: Podmínky viz knihovní řád. Čtenářský průkaz je platný na všech pobočkách JVK.
Fond: Oddělení:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Oddělení poboček - Pobočka Čtyři Dvory

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, J. Opletala (areál ZŠ E. Destinové), 370 59 České Budějovice
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Oddělení poboček - Pobočka Čtyři Dvory (více fotografií)
Spojení: MHD č. 3, 15 (zastávka "Šumava"), MHD č. 7 (zastávka "Jihočeská Univerzita")
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 280,
Vybavení: 4 PC - internet, selfcheck, IPAC
Fond:
Služby:
 • výpůjční, informační, reprografické, rezervace novinek a vypůjčených titulů
 • pobočka je vybavena samoobslužným výpůjčním zařízením (selfcheck), využívajícím technologii RFID
 • realizace kolektivních pořadů pro jednotlivé třídy mateřských a základních škol v okruhu působnosti pobočky
 • přístup k internetu
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Oddělení poboček - Pobočka Vltava

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Fr. Ondříčka 46 (Kulturní dům Vltava), 370 59 České Budějovice
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Oddělení poboček - Pobočka Vltava (více fotografií)
Spojení: MHD č. 5, 8, 9, 14, 18 ( zastávka Vltava střed)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: tel. + 420 386 111 284,
Vybavení: 2 PC - internet, IPAC
Fond:
Služby:
 • výpůjční, informační, reprografické, rezervace novinek a vypůjčených titulů
 • realizace kolektivních pořadů pro jednotlivé třídy mateřských a základních škol v okruhu působnosti pobočky
 • přístup k internetu
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Oddělení poboček - Pobočka Suché Vrbné

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Železničářská 12, Suché Vrbné, 370 59 České Budějovice
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Oddělení poboček - Pobočka Suché Vrbné (více fotografií)
Spojení: MHD č. 9 ( zastávka Točna MHD)
Přístup do pobočky: Vchod z ulice Heleny Malířové, směr od konečné MHD č. 9 ulicí Josefa Hory a Heleny Malířové.
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: tel. + 420 386 111 286,
Vybavení: 2 PC - internet, IPAC
Fond:
Služby:
 • výpůjční, informační, reprografické, rezervace novinek a vypůjčených titulů
 • realizace kolektivních pořadů pro jednotlivé třídy mateřských a základních škol v okruhu působnosti pobočky
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Oddělení poboček - Pobočka Rožnov

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 240, Rožnov, 370 59 České Budějovice
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Oddělení poboček - Pobočka Rožnov (více fotografií)
Spojení: MHD č. 2, 5, 7 ( zastávka Náměstí Bratří Čapků)
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Kontakt: + 420 386 111 288,
Vybavení: 2 PC - internet, IPAC
Fond:
Služby:
 • výpůjční, informační, reprografické, rezervace novinek a vypůjčených titulů
 • realizace kolektivních pořadů pro jednotlivé třídy mateřských a základních škol v okruhu působnosti pobočky
 • přístup k internetu prostřednictvím wi-fi WI-FI připojení v prostorách knihovny
Informační aparát:


[ Lidická 1] [ Na Sadech 27] [ Oddělení poboček] [ Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)] [ ^]

Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)

Adresa: Jihočeská vědecká knihovna, Zlatá Koruna 1, 381 01 Český Krumlov
(zobrazit na mapě)
Zobraz na mapě - www.mapy.cz Oddělení rukopisů a starých tisků (historické fondy)
(více fotografií)
Lokace: Zlatá Koruna, areál kláštera, budova bývalého opatství, 1. patro
Info o klášteře: historie, informace o stavbě, plánek, obrazový archiv
Otevřeno: Viz otevírací doba.
Odborný pracovník: Mgr. Jindřich Špinar, , tel. 386 111 292
Vybavení: 9 míst ve studovně
Fond: Popis historických fondů ve Zlaté Koruně
 • 32 000 starých tisků (knižních jednotek tištěných do r. 1801)
 • 320 prvotisků (tisky do r. 1501)
 • 360 rukopisů (14.-19. století)
 • Soubor map vzniklých do r. 1801
 • Příruční knihovna:
  • encyklopedie
  • biografické slovníky
  • publikované soupisy rukopisů a starých tisků
  • studie o rukopisech a starých tiscích
  • monografie o knižní kultuře v minulosti
  • odborná periodika
Služby:
Informační aparát:
 • lístkové katalogy knižního fondu, rejstříky biografické a místní, katalogy tiskařů a nakladatelů, výtvarníků, bývalých vlastníků (provenienční rejstříky)
 • tištěné katalogy rukopisů a prvotisků

Poslední změna stránky: 04.05.2017 v 19.59      

TOPlist